Süleyman Temel

Süleyman Temel
Igdir Üniversitesi · Field Crops

About

111
Publications
28,677
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
603
Citations
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (111)
Article
Full-text available
Species selection is important in bringing the saline-alkaline areas to production. In addition, the determination of suitable cultivars with a high salt tolerance percentage for different ecological conditions is of great importance in terms of providing high yield per unit area. For this purpose, an experiment was conducted to determine the forag...
Article
Full-text available
Bu çalışma farklı ekim zamanlarının selvi sirken’in tohum verimine etkilerini belirlemek amacı ile iki yıl (2019-2020) süreyle Iğdır ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada farklı ekim dönemlerinin selvi sirken’in bitki boyu, dal sayısı, sap kalınlığı, olgunlaşma süresi, sap verimi, tohum verimi, hasat indeksi, biyolojik verim ve bin tane...
Article
Full-text available
Goat’s wheat manna (Atraphaxis spinosa L.), which naturally spreads in arid and unproductive areas (Iğdır-Aralık Province) in the Northeast of Türkiye, is an important species in erosion control and feeding of grazing animals. For this reason, it is of great importance to know the seed viability and dormancy-breaking methods of A. spinosa to bring...
Article
Full-text available
Phragmites australis remained inactive in saline drainage channels has been seen as an important potential to reduce the roughage deficit needed in animal nutrition. For this purpose, some yield, fermantation, chemical and nutritional characteristics of its herbage and silage obtained from the end of the vegetative stage (EVS), the beginning of pan...
Chapter
Full-text available
Amaranthaceae family contains 178 genera and 2052 species. Amaranthus genus is in Amaranthaceae family and 298 species belonging to this genus have been identified. Species in the Amaranthus genus generally consist of annual and herbaceous plants. There are also Amaranthus species such as Amaranthus deflexus, Amaranthus tricolor and Amaranthus spin...
Chapter
Full-text available
Rapid population growth and global climate change in the world have led agricultural scientists to new searches. In this context, efforts are made to develop and expand new plants with high resistance, yield and nutritional value. There are large lands in agricultural areas that are affected by salinity and drought stress. It is possible to increas...
Conference Paper
Full-text available
Yaklaşık 78.5 milyon hektar alana sahip ülkemiz yüzölçümünün 24 milyon hektarında (%31) tarım yapılmaktadır. Nadas alanları da dahil, işlemeli tarım yapılan arazi miktarı son on yılda 3.2 milyon hektar azalarak 20.5 milyon hektara düşmüştür. Et ve süt gibi temel gıda sınıfında bulunan ve sağlıklı beslenmede önemli rolü bulunan gıdaların fiyatlarını...
Article
Full-text available
Alternatif yem bitkisi olarak tercih edilen Selvi sirken (Atriplex nitens Schkuhr) bitkisinde ot verim ve kalite değerleri üzerine gübreleme konusu ile ilgili öncesinde yürütülmüş bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Mevcut çalışma ile fosfor (0, 5, 10, 15 kg da-1) ve azotlu (0, 5, 10, 15 kg da-1) gübre dozları kombinasyon halinde uygulanarak, dal sayı...
Article
Full-text available
Kinoa tohumları yaygın bir şekilde insan beslenmesinde kullanılırken, son yıllarda otu da hayvan beslenmesinde tercih edilir hale gelmiştir. Ancak kurutulduğunda kinoanın yaprakları ufalanıp dökülmekte ve sapları da sertleşmektedir. Bu da, sindirilebilirdik oranını ve lezzetliliğini düşürdüğü için kinoanın kuru ot olarak kullanımını sınırlandırmışt...
Article
Full-text available
Atriplex nitens, which can grow in extreme ecological conditions and produce a high amount of forage material, has been seen as an important alternative forage source for livestock. With the present study, the effect of different sowing (mid-April, late-April, early-May, mid-May) and harvesting periods (end of vegetative period, beginning of flower...
Article
Full-text available
Tuzlu ve kurak alanlara iyi bir şekilde uyum sağlayan ve alternatif yem olarak tercih edilen Selvi sirken‘de ekim zamanlarına göre tohum verim özelliklerinin belirlenmesine yönelik öncesinde yürütülmüş bir çalışma bulunmamaktadır. Mevcut çalışma ile maksimum tohum üretimi için uygun ekim zamanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 2019-2020...
Article
Full-text available
This research was carried out in dry conditions in the trial land of Igdir University Faculty of Agriculture in 2019 and 2020. Effects on crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), dry matter digestibility (DMD), dry matter intake (DMI), digestible energy (DE), metabolizable energy (ME) and relative feed value (R...
Article
Full-text available
This research was carried out to determine the effects of germination temperature and 12 dormancy breaking applications on the germination of the seeds of the gum tragacanth (Astragalus gummifer Labill.) bush. The research was carried out in the Field Crops Department laboratory, Iğdır University Faculty of Agriculture, in 2019. Gum tragacanth seed...
Article
Full-text available
There is not enough information about how the feed quality changes according to plant parts and growing conditions in Amaranth species used as an alternative feed source. For this purpose, a three-replication study was conducted in randomized blocks according to the split plot design to determine the feed value of leaves, clusters and stems of Heli...
Article
Full-text available
Bölgelere göre bitkilerin uygun ekim ve hasat dönemlerinin belirlenmesi kârlı ve yüksek verimli bir kaba yem üretimi için büyük önem arz etmektedir. Ancak alternatif yem kaynağı olarak değerlendirilen Selvi sirken (Atriplex nitens Schkuhr)’de tarla koşullarında farklı ekim zamanı ve gelişme dönemlerinin baz alındığı bir çalışma bulunmamaktadır. Mev...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the suitable forage pea variety and falling sowing times for the regional ecology of Iğdır, Turkey in terms of herbage yield performance. For this purpose, during 2018- 2019 and 2019-2020, a study including four forage pea varieties (GAP Pink, Kirazlı, Taşkent and Özkaynak) and 3 different falling sowing ti...
Article
Full-text available
Bu araştırma, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında kıraç şartlarda yetiştirilen Selvi sirken (Atriplex nitens)’in ot verimi ve bazı verim özelliklerine ekim zamanları (Mart ortası, Mart sonu, Nisan başı ve Nisan ortası) ve hasat dönemlerinin (vejetatif dönem sonu, çiçeklenme başlangıcı ve tam çiçeklenme dönemi) etkilerinin belirlenme...
Article
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) cultivated since more than 5000 BC. Because the gluten-free and high nutritious grains have been of commercial interest over last two decades, studies have focused on mainly adaptation and commercial production. In this study, seed vigor was tested after different storage periods (60, 120, 180, 240, 300 and 360 da...
Article
Full-text available
Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Ağrı-Eleşkirt’te yüksek yem kalitesine sahip yem bezelyesinin ekim alanı ve bu bitki ile ilgili yürütülmüş bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla bölgede yem bezelyesi tarımının yaygınlaştırılması için çeşit adaptasyonu ve ekim zamanı gibi temel agronomik çalışmaların tamamlanması önem arz etmektedir....
Article
Full-text available
The research was carried out to determine the feed quality characteristics of 19 varieties, 18 registered varieties and 1 local variety, under Iğdır ecological conditions in 2017, 2018 and 2019. Experiment were set up with 3 replications according to randomized complete block design in the wet trial field of Igdir University Agricultural Research a...
Article
Full-text available
No study has been conducted to determine the mineral content of seeds belonging to different quinoa varieties under the conditions of Turkey. In addition, there is no study on whether quinoa seeds that containing high amounts of minerals can be utilized for mineral needs of laying hens in particular. In this study, which was carried out under Erzur...
Article
Full-text available
In Ağrı-Eleşkirt, where animal husbandry was intensely carried out, there is no scientific study and cultivation area for forage pea with high feed quality. Therefore, it is important to complete the basic agronomic studies such as variety adaptation and sowing time in order to popularize the forage pea agriculture in the region. With the presen...
Article
Full-text available
This research was conducted to determine nutritional values of seeds and straws of 4 different forage peas (GAP Pembesi, Kirazlı, Özkaynak and Taşkent) cultivars in 6 different sowing times (late October, early November and late November early March, late March, early April,) under the Iğdır ecological conditions. The research was established accor...
Article
Full-text available
This research was conducted in Agricultural Application and Research Center, Iğdır University, 2018-2019 and 2019-2020, as a randomized complete block design in split plots with three replications. Seed yield and some other yield components of four different feed peas (Kirazlı, GAP Pembesi, Özkaynak and Taşkent) cultivar were determined in 6 differ...
Article
Full-text available
Determining the suitable variety and sowing dates for the ecology of the region is important in terms of obtaining high herbage yield and quality performances per unit area. For this purpose, in Iğdır which has a microclimate characteristic, 4 different types of forage peas (Özkaynak, Kirazlı, Gap Pembesi and Taşkent) were sown in 3 different perio...
Book
Full-text available
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu, öncesinde yayınlanan Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu başlıklı kitabın ikinci cildi olup, önceki kitapta yer alamayan türleri içermektedir. Amaç Iğdır İli Çayır Mera alanlarının tam bir floristik kompozisyonu çıkarmaktır. Mevcut kitapta 48 familyaya ait 208 tür ve bu türlerle ilgili bilgi ve fottoğra...
Article
Full-text available
Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Article
Full-text available
It is known that amaranths, which are preferred for different purposes (as vegetable, grain, ornamental and fodder crop), have high tolerance to extreme climate and soil conditions. However, in Turkey, there is no study to evaluate the hay yield performances of amaranth species used for feed in irrigated and dry conditions. With the present study,...
Article
Full-text available
In the study, Helios variety of Amaranthus caudatus species, Sterk variety of the Amaranthus paniculatus x Amaranthus nutans species and Ultra variety of the Amaranthus hybridus species were used. The varieties were grown in two different cultivation conditions (dry/irrigation). The research was carried out with 3 replications according to split pl...
Article
Full-text available
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is an alternative plant that can be successfully grown at high altitudes, in extreme conditions such as arid and saline soils. This research was carried out to determine the potential of 10 different quinoa varieties in two different locations of East Anatolia Region such as Erzurum and Iğdır in dry conditions. Th...
Article
Full-text available
Yüksek tane verimi ve kalitesini etkileyen teknik ve fizyolojik olgunluğun sağlanabilmesi için doğru ekim zamanı tespitlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Mevcut çalışma ile Iğdır sulu koşullarda ekilen kinoada yüksek tohum üretimi için uygun ekim zamanı ve çeşitlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 15 kinoa genotipi ile öncesinde yürü...
Article
Full-text available
In addition to environmental conditions and cultural practices, plant factors, particularly morphological parts, have a significant effect on the yield and feed value of roughages. However, no studies have been conducted for this purpose on quinoa grown for hay production. Therefore, between 2017 and 2018, a study was planned to determine the effec...
Article
Full-text available
Yeter miktar ve kalitede yem üretiminin kısıtlı olduğu özellikle kurak ve yarı iklim bölgelerinde çiftlik hayvanları yeterli ve dengeli bir şekilde beslenememektedirler. Bu anlamda marjinal alanlarda ve kuru tarım sistemlerinde yetişebilen ve hayvan beslenmesinde yem kaynağı olarak da tercih edilen kinoa bitkisi bir avantaj olarak görülmüştür. İki...
Article
Full-text available
This study was carried out to determine the yields of alfalfa (Medicago sativa). The research was carried out in Igdir University Agricultural Research and Application Center trial area in 2017, 2018 and 2019 with 3 replications according to randomized block experiment design for 3 years. In the study, forage yield, plant height, dry matter ratio a...
Article
ÖZET: Bu çalışma hayvancılığın büyük öneme sahip olduğu ve daha önceden mera karışımı ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı Iğdır ili taban alanlarda kurulabilecek yapay mera tesisi için uygun yem bitkisi tür ve karışımlarının ot kalitesi açısından performanslarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme 2014 yılında tesadüf blokları den...
Article
Full-text available
Evergreen shrub species widely grown in the Mediterranean region provide an important feed resource throughout the year, especially for grazing small ruminants. In order to reach high animal performances and to benefit optimally from these species, it is important to know the forage values of the grazing plant parts seasonally. In this study, it wa...
Article
Full-text available
Knowing the proper sowing and harvesting periods in plants cultivated as roughage resource is very important for achieving high yield and quality performance. However, studies on sowing and harvesting times in quinoa grown for hay production are almost non-existent. In this study, the effects of different sowing (middle of March, end of March, begi...
Article
Full-text available
Bu çalışma, bölge verim denemelerinde kullanılmak üzere standart çeşitlerden daha üstün özellik gösteren kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) hatlarının belirlenmesi amacıyla 2017 yılında yürütülmüştür. Araştırmada önceki yıllarda seçilerek 3. kademeye getirilmiş 20 hat ve introdüksiyon yöntemi ile temin edilen 10 standart çeşit kullanılarak toplamda...
Article
Full-text available
Phog (Calligonum polygonoides L.) is widely grown in arid Igdir-Aralık wind erosion site and is an alternative feed source for grazing small ruminant (sheep and goat) in terms of its yield and quality. However, there are no studies on the mineral content during the plant's active growth period. Our aim is to determine the macro and micro mineral co...
Article
Full-text available
ABSTRACT: Most of the agronomic studies carried out in the world and in our country have been carried out on seed production since quinoa is generally preferred in human nutrition. Therefore, there is no research about especially fertilization in ecological conditions of Turkey for the purpose of forage production. In this study, different nitrogen...
Article
Full-text available
Halophyte species, which can maintain their greenness, productive power and high nutritional values under extreme conditions, may relieve the nutrition problem experienced especially during summer, autumn and winter seasons; and they may even close the gap in feed amounts. In this respect, Salsola ruthenica, which grows in arid-pastures in the nort...
Article
Full-text available
Bu çalışma, Iğdır taban koşullarında suni çayır ve mera tesisi için en uygun yem bitkisi tür ve karışımlarını belirlemek amacı ile 2014-2016 yılları arasında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada yonca (Y), gazal boynuzu (GB), kamışsı yumak (KY) ve kılçıksız brom (KB)’un yalın ekim...
Article
Full-text available
Bu çalışma, kurak meralarda yetişen dikenli hölmez otu (Noaea mucronata (Forssk.) Asch.& Schweinf.)’nun aktif olarak gelişme gösterdiği dönemlerde sahip olduğu besin içeriğindeki değişimi belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Böylelikle otlayan hayvanların günlük besin gereksinimlerini karşılayıp karşılayamadığı konusunda fikir sahibi olunacaktır. Ara...
Book
Full-text available
Kinoa, kuinoa, kinova veya kenwa gibi isimlerle bilinen Chenopodium quinoa Willd. son yıllarda oldukça popüler olmuştur. Kinoa kullanımı ve faydaları hem bilimsel araştırmalarda hem de basın bültenlerinde sıkça yer almaya başlamıştır. Bazı ülkelerde deyim yerindeyse tam bir kinoa tüketim çılgınlığı yaşanmaktadır. Ancak ülkemiz tarımı için yeni bir...
Article
Full-text available
Akdeniz bölgesi kırsal kesimde yaşayan halkın en önemli geçim kaynaklarından biri küçükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Bu coğrafyada yetişen pek çok çalı ve ağaç türleri ruminatlar için önemli yem kaynağı durumundadır. Diğer taraftan otlayan hayvanlardan maksimum performans elde edebilmek için tercih edilen türlerin otlatma zamanı ve kapasitesinin d...
Article
Full-text available
The fertility of the soil, plant diversity and soil coverage rate of the plants is decreased as the topsoil flooding in areas exposed to wind erosion. However, it was known that many such species naturally growing in such areas improved the physical, chemical and biological properties of the soil. Our aim is to reveal the change that Noaea mucronat...
Conference Paper
One of the important livelihoods of Kilis’s people is the vineyard cultivation and the leaves that have been dropped after the vineyard harvest are heavily grazed by the animals. Our objective was to evaluate the potential fodder content of leaves that fall in autumn and reveal whether they meet the daily nutritional requirements of grazing small c...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışmada, iki sulama sistemi (karık sulam sistemi (KSS) ve damla sulama sistemi (DSS)) ve dört sulama seviyesi (tarla kapasitenin % 25, % 50, % 75 ve % 90 ketildiğinde)’nin mısır bitkisinin bitki boyu, yeşil ot verimi, yaprak oranı, koçan oranı, sap oranı, kuru madde verimi, ham protein oranı ve bitki ağırlığı üzerine etkileri incelenmişti...
Conference Paper
Full-text available
Ürün kayıplarının yaşanmaması, sağlık (beslenme) problemlerin oluşmaması ve fizyolojik işleyişin sürekliliği için hayvanların gereksinim duyduğu minerallerin mutlaka karşılanması gerekmektedir. Amacımız sakız geveni (Astragallus gummifer L.) çalısının aktif olarak geliştiği 7 aylık dönemde sürgün+yaprak kısımlarının bakır (Cu), demir (Fe), çinko (Z...
Conference Paper
Full-text available
Minerals that animals need must be met in order to avoid product losses and health (nutrition) problems, and also continuity of physiological processes. Our aim is to determine the content of copper (Cu), iron (Fe), zinc (Zn) and manganese (Mn) of shoot + leaf parts during the 7 months period in which the gum tragacanth (Astragallus gummifer L.) is...
Conference Paper
Full-text available
Knowing the phenological periods of pasture plants during the year is important for the regulation of grazing. For this purpose, a study was carried out in order to determine the phenological observations such as foliation, shoot formation, flowering, fruit formation and dormant periods of goat’s wheat (Atraphaxis spinosa L.) shrub growing in the A...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, iki sulama sistemi (karık sulam sistemi (KSS) ve damla sulama sistemi (DSS)) ve dört sulama seviyesi (tarla kapasitenin % 25, % 50, % 75 ve % 90 tüketildiğinde)’nin mısır bitkisinin bitki boyu, yeşil ot verimi, yaprak oranı, koçan oranı, sap oranı, kuru madde verimi, ham protein oranı ve bitki ağırlığı üzerine etkileri incelenmiştir....
Conference Paper
Full-text available
This study was carried out in order to determine the monthly mineral (macro) matter content change of the Gum Tragacant (Astragallus gummifer L.) bush, which is common in the erosion area of the Aralik district of Igdir province. The research was established in 2015 with three replications according to the randomized block design and plant sampling...
Conference Paper
Full-text available
Determining the time to leave and start grazing in pastures not only increases the continuity of vegetation but also prevents the degree of damage from grazing. This study was carried out to determine phenological properties of gum tragacanth (Astragallus gummifer L.) growing in the Aralık district of Igdir province having the second largest wind e...
Conference Paper
Full-text available
One of the important livelihoods of Kilis’s people is the vineyard cultivation and the leaves that have been dropped after the vineyard harvest are heavily grazed by the animals. Our objective was to evaluate the potential fodder content of leaves that fall in autumn and reveal whether they meet the daily nutritional requirements of grazing small c...
Article
Full-text available
Determining the changes in mineral content of ������ �� � ��� plant is significantly important due to the facts that the plant grows in extremely arid and saline areas and appreciably consumed by the grazing sheep. This study was conducted to analyse the mineral content for 7 months during the growing period of ������ �� � ��� from April to October...
Article
Full-text available
Bu araştırma, Iğdır ekolojik şartlarında yüksek verimli Yonca (Medicago sativa) çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla Iğdır Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezine ait deneme tarlasında tesadüfi bloklar deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 2017 yılında kurulmuştur. Çalışmada, Başbağ, Gea, Elçi, Kayseri, May İside, Magna 601, Savaş, E...
Article
Full-text available
In this research, 10 RX-9292, SHEMALL, OSSK-602, 71 MAY 69, OSSK-596, OSSK-644, TK-6063, 72-MAY-80, HIDO and TK-6060 maize types were used in the experiment areas of the Agricultural Faculty of Iğdır University. In this study, CP (Crude protein), NDF (Neutral Detergent Fiber), ADF (Acid Detergent Fiber) ADL (Acid Detergent Lignin), DMD (Dry matter...
Article
Full-text available
The aim of this paper was to investigate some plant traits and yield of silage sorghum cultivars and sudangrass grown as the second crop in the center of agricultural research and applying, in the 2015 year. In the experiment was used three sorghum (Rox, Early Sumac, and Leoti), two sorghum x sudangrass hybrid (Nutri Honey and Hay Day) and one, Sud...
Article
Full-text available
Bitki yetiştiriciliği ve çeşitliliğini kısıtlayan özellikle iklim ve topraktan kaynaklanan stres koşulları bitkilerde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olabilmektedir. Oysa ekstrem ekolojik koşullara uyum sağlayabilen halofit türler üretim güçlerini devam ettirerek, yeter miktar ve kalitede yem materyali üretebilmektedir. Bu araştırma, hiçbi...
Article
Full-text available
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is an alternative plant of which cultivation rapidly increases because of its high nutritive value. Background studies should be conducted on the determination of quinoa cultivars appropriate for different ecologies for its cultivation to become widespread in a healthy way. This study was planned to identify suita...
Article
Full-text available
Mineral contents of herbaceous produced in rangelands with intensive composition of species are usually high and can meet the requirements of ruminants. However, it has been reported that mineral contents of the herbs produced in especially disturbed rangelands due to different reasons such as salinity and drought were less than the levels required...
Article
Full-text available
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), an Andean crop, is native food plant of highnutritional value and its cultivation is increasing rapidly in the World. Backgroundstudies should be conducted on the determination of appropriate quinoa varietiesfor different ecologies for its cultivation to become widespread in a healthy way.This study was conducted...
Book
Full-text available
Konu kaba yem ve hayvancılık faaliyetleri ise ilk akla gelen çayır ve mera alanlarıdır. Çayır ve mera alanları denildiğinde de, yönetim ve ıslah çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Eğer kötü idare edilmiş çayır ve mera alanı varsa, öncelikle bu alanlarda ıslah çalışmalarının düşünülmesi gerekmektedir. Doğru ıslah çalışmalarının yapılabilmesi ve yönet...
Article
Full-text available
This study was designed to determine P, K, Ca, Mg and Na mineral accumulations in Agropyron elongatum, Chloris gayana, Cynodon dactylon and Festuca arundinacea species grown on control (non-saline and non-alkaline), highly saline, highly alkaline and highly saline-alkaline soils, and to check whether the obtained fodders meet mineral requirements o...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study was to evaluate the effects of different water quantities of furrow and drip irrigation systems on the corn yield and yield components under Igdır conditions. Irrigation water amounts used were; 25%, %50, %75, and %90 of available water capacity. Significant differences were between both irrigation systems and quantities of wa...
Article
Full-text available
The aim of this study was to evaluate the effects of different water quantities of furrow and drip irrigation systems on the corn yield and yield components under Igdır conditions. Irrigation water amounts used were; 25%, %50, %75, and %90 of available water capacity. Significant differences were between both irrigation systems and quantities of wa...
Article
Full-text available
Bir bolgede cayir ve mera alanlari ile ilgili uygun islah ve yonetim calismalarinin uygulanabilmesi icin, oncelikle mevcut formasyonlarin (vejetasyonlarin) tur bilesiminin tespit edilmesi gerekmektedir. Igdir ovasinin tuz etkisine maruz kalan taban arazilerinin buyuk bir kisminda tarla tarimi yapilamamakta ve otlatilarak (mera) ya da bicilerek (cay...
Article
Full-text available
Salinity is one of the important environmental stress factors restricting agricultural productivity and sustainability, particularly in arid and semi-arid regions. In the evaluation of saline soils, growing of salt tolerant or resistant plants is recently a widespread implementation. The aim of this study was to compare some yield and nutritional p...