Stefan Popovic

Stefan Popovic
Univerzitet ALFA · Information Technology

Master of Engineering

About

8
Publications
71
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Introduction

Publications

Publications (8)
Article
Full-text available
Preliminary examination of high school business shows that it is still not recognized which is more expensive ­ internal audit in high schools or losses based on unrealized own revenues and unnecessary expenditures.
Article
Full-text available
Овим чланком представљају се резултати дела истраживања којим се испитује оправданост примене наставних средстава физике у настави математике и сродних наука. Сам чланак ће описати утицај примене демонстрационих теразија у лекцијама алгебре у шестом и седмом разреду основне школе. Истраживање је спроведено у четри основне школе са територије Београ...
Book
У другом разреду наставља се ваше путовање кроз дигитални свет. Треба знати да је то стваран свет који скрива разне корисне садржаје, али и препреке и замке. Кроз пажљиво одабране лекције научићете много корисних и занимљивих ствари.
Article
The ­aim­ of­ this­ pa­per­ is­ to­ in­tro­du­ce­ the­ stan­dard­ prin­ci­ples­of­ope­ra­tion­of­ edu­ca­ti­o­nal­in­sti­tu­ti­ons, ­as­ well­ as­ to­ emp­ha­si­ze­the­ need­ for­ the­ in­tro­duc­tion­of­in­ter­nal­ au­dit­ in­ pre­uni­ver­sity­in­sti­tu­ti­ons.­ A­ short­ re­se­arch ­on­ the­ edu­ca­ti­o­nal­in­sti­tu­ti­ons’­ma­na­ge­ment­opi­nio...
Article
Full-text available
The­ aim­ of­ this­ pa­per­ is­ to­ in­tro­du­ce­ the­ stan­dard­ prin­ci­ples­ of ­ope­ra­tion­ of­ edu­ca­ti­o­nal­ in­sti­tu­ti­ons, ­as­ well­ as­ to­ emp­ha­ si­ze­ the­ need­ for­ the­ in­tro­duc­tion­ of ­in­ter­nal­ au­dit­ in­ pre­uni­ver­sity ­in­sti­tu­ti­ons.­ A­ short­ re­se­arch ­on­ the­ edu­ca­ti­o­nal ­in­sti­tu­ti­ons ma­na­ge­men...
Article
Full-text available
Апстракт: Ера убрзаног развој рачунарске технике, мање мотивисаних ученика и мањка средстава за набавку класичних наставних средстава доводи до потребе развијања рачунарских симулација које се користити у настави. ПхЕТ симулације које повећавају активност ученика и исходе учења представљају одличан алат дигитално компетентних наставника. Кључне ре...
Article
Full-text available
Abstract: The growing development of computer technology, the larger demands of students and the inability to purchase classical teaching tools leads to the need to develop computer simulations that will be used in teaching. The programming language of Python is very grateful for making these simulations since because of its availability it can be...
Conference Paper
Full-text available
Унутрашња (интерна) ревизија мора трансформисати своје процесе како би ишла у корак са пословном трансформацијом у оквиру организације. Организације убрзано прихватају технологије као што су cloud, аутоматизација роботских процеса, машинско учење, блокчејн, когнитивно рачунање како би створиле посао сутрашњице (будућности) на тржишту данашњице. Ун...

Network