Stanisław Rabczuk

Stanisław Rabczuk
University of Warsaw | UW

About

13
Publications
6,033
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
17
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
17 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456

Publications

Publications (13)
Article
Full-text available
Artykuł porusza problematykę pozyskiwania przez polskie organy ścigania danych z Facebooka, Twittera oraz Instagrama, zarówno w drodze bezpośredniego kontaktu z danym usługodawcą, z wykorzystaniem instrumentów międzynarodowej pomocy prawnej, jak i w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zakres artykułu został zawężony do pozyskiwania danych p...
Book
Full-text available
Książka prezentuje wyniki badań wykorzystania mediów społecznościowych w postępowaniu karnym prowadzonych w ramach projektu pt. Media społecznościowe w pracy organów ścigania (nr 2018/31/B/HS5/01876) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Prezentowane wyniki to głównie badania aktowe, ale także wywiady z sędziami z wydziałów karnych, ba...
Article
Full-text available
Social media are used on a daily basis by public administration agencies in interactions with the public. The benefits of this form of contact have also been recognized by the Police, which maintains fan pages on the most popular social media sites. However, to date there has been no deeper reflection neither about the legal grounds for public auth...
Chapter
Full-text available
Powszechność wykorzystywania mediów społecznościowych sprawia, że coraz częściej stają się one źródłem istotnych dowodów lub informacji wykrywczych. Niemniej konieczność korzystania z metod międzynarodowej pomocy prawnej i brak mechanizmów skutecznej współpracy bezpośredniej pomiędzy usługodawcami i organami ścigania powoduje, że ich pozyskanie jes...
Chapter
Full-text available
Rozwój mediów społecznościowych daje możliwość ich wykorzystania w procesie weryfikacji i doboru kandydatów do służby w Policji. W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonego badania, których uczestnikami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczęszczający do klas policyjnych. Jego celem było określenie, w jaki sposób aktywność w mediach społ...
Chapter
Full-text available
W artykule zaprezentowano wyniki eksploracyjnych badań, obejmujących zagadnienie wykorzystywania mediów społecznościowych w pracy wymiaru sprawiedliwości. Respondentami byli sędziowie z terenu właściwości SO w Warszawie, których zadaniem było dokonanie oceny wiarygodności oraz przydatności do udowodnienia faktów istotnych dla postępowania na podsta...
Chapter
Full-text available
Polska procedura karna stoi wobec nowych wyzwań związanych z wykorzystywaniem dowodów pochodzących z mediów społecznościowych i związanym z tym problemem oceny ich wiarygodności oraz dopuszczalności. W artykule poddano analizie orzecznictwo oraz przepisy dotyczące przedmiotowej problematyki w Stanach Zjednoczonych, ponieważ może ono stanowić podsta...
Chapter
Full-text available
Komenda Główna Policji, wszystkie komendy wojewódzkie Policji oraz 24% powiatowych i miejskich Policji posiadają swoją stronę na jednym z najbardziej popularnych mediów społecznościowych w Polsce – Facebooku. Celem badania była eksploracja zjawiska wykorzystania mediów społecznościowych jako narzędzia do utrzymywania kontaktu ze społeczeństwem. Stu...
Chapter
Full-text available
Nie sposób przecenić wartości dowodowej mediów społecznościowych. Świadczą o tym wyniki badań potwierdzające ich wykorzystanie w polskim procesie karnym oraz doniesienia o popularności tego rodzaju dowodów także w procesie cywilnym. Uznaje się, że brak jest przeszkód do wprowadzania dowodów pochodzących z mediów społecznościowych do postępowania cy...
Article
Full-text available
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do Kodeksu postępowania cywilnego nową kategorię faktów notoryjnych faktów, o których informacja jest powszechnie dostępna. Zgodnie z intencją ustawodawcy w ramach tej nowej kategorii mieszczą się co do zasady informacje publikowa...
Article
Full-text available
Artykuł porusza problematykę pozyskiwania przez polskie organy ścigania danych z Facebooka, Twittera oraz Instagrama, zarówno w drodze bezpośredniego kontaktu z danym usługodawcą, z wykorzystaniem instrumentów międzynarodowej pomocy prawnej, jak i w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zakres artykułu został zawężony do pozyskiwania danych p...

Network

Cited By