Stanisław Gałkowski

Stanisław Gałkowski
Akademia Ignatianum w Krakowie · Instytut Nauk o Wychowaniu

About

10
Publications
729
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
6 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (10)
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia główne założenia koncepcji Mariana Zdziechowskiego, szczególnie koncentrując się na ich wychowawczych implikacjach. Jego wizja świata i człowieka, inspirowana, jak sam pisał, przede wszystkim chrześcijaństwem i romantyzmem, jest na wskroś pesymistyczna. Pesymizm Zdziechowskiego ma charakter metafizyczny; obserwując dzieje ludzko...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest analiza treści i metod akademickiego kursu przygotowanego dla studentów kierunków katechetycznych, zatytułowanego „Teologia stworzenia i etyka ekologiczna”. Teoretyczną inspiracją kursu jest przede wszystkim encyklika Laudato si’ Papieża Franciszka, która daje głębszą podstawę dla etyki ekologicznej niż etyka świecka, również po...
Article
Full-text available
The aim of this article is to explore Georg Simmel's concept of the blasé attitude and to contrast it with the notion of intelligent teachability, derived from Aristotelian–Thomistic tradition. Here, Stanisław Gałkowski and Paweł Kaźmierczak view these two accounts through the lens of contemporary virtue epistemology, which helps to demonstrate the...
Article
Full-text available
The paper undertakes a critical analysis of the so-called Presupposition of the Spiritual Exercises of St. Ignatius Loyola, which prescribes the benevolent interpretation of the other’s words. We aim to identify the anthropological and epistemological background of the pedagogical guidelines contained therein and to explicate the intellectual and m...
Article
Full-text available
p>Tekst jest odpowiedzią na polemikę Marcina Kochanowskiego ( O związkach literatury i filozofii na przykładzie postaci Iwana Karamazowa z moim tekstem ( Granica filozofii. Metafora w filozofii na przykładzie języka Józefa Tischnera,) poświęconym roli metafory w formułowaniu tez filozoficznych oraz w określaniu różnicy między filozofią i literaturą...
Article
The rapid development of the internet and the growth of the cyberspace is the most significant phenomenon of our times. The cyberspace puts pressure on all of us to adapt to its constraints. Its influence is also palpable in philosophy, and on the teaching of philosophy in particular, and there is increasing pressure to adapt philosophical educatio...
Article
Full-text available
Tekst analizuje rolę Kościoła Katolickiego jako autorytetu o charakterze deontycznym i epistemicznym. Następnie podejmuje zagadnienie, czy autorytet Kościoła nie podważa autonomii sumienia jego wiernych. Uzasadniana jest teza, że wprawdzie Kościół jest niewątpliwie autorytetem w kwestiach moralnych, ale ma on charakter epistemiczny.
Article
The aim of this article is to determine the status of philosophy of education among the other philosophical disciplines and to consider its place within the framework of pedagogical sciences. The relationship between pedagogy and philosophy has been analysed with emphasis on the conditions to be met by philosophy that it could be useful as an instr...
Article
Full-text available
We wspolczesnej kulturze tolerancja uzyskala wyjątkową pozycje. Jest ona wrecz gloryfikowana jako najbardziej poządana cecha osobowa, jak rowniez jako zasada porządkująca zycie spoleczne. Jest oczywiste, ze wobec tak wysokiej waloryzacji tej cechy musi ona zostac wzieta pod uwage podczas refleksji nad procesem ksztalcenia. Jawią sie tu dwa problemy...
Article
The article considers Alisdair MacIntyre’s suggestion for overcoming relativism. MacIntyre believes that contemporary moral debates (between the three principal philosophical traditions, Thomism, Postnietzschean philosophy, and the liberal tradition) are characterized by an “incommensurability and incommunicability of positions” and are therefore n...

Network

Cited By