Soner Kazaz

Soner Kazaz
Ankara University · Department of Horticulture

Professor Dr

About

85
Publications
30,962
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
433
Citations
Citations since 2016
35 Research Items
287 Citations
20162017201820192020202120220102030405060
20162017201820192020202120220102030405060
20162017201820192020202120220102030405060
20162017201820192020202120220102030405060

Publications

Publications (85)
Article
Bu araştırmanın amacı, Isparta gülünde çırpma budama zamanının çiçek verimi, gül yağı oranı ve kompozisyonu üzerine olan etkilerini belirlemektir. Beş yaşındaki gül bitkileri ilkbaharda sürgünler patlamadan önce 15 Mart (erken), 30 Mart (orta) ve 15 Nisan (geç) olmak üzere üç farklı tarihte çırpma budama tekniğine göre budanmıştır. Kontrol parselle...
Chapter
Full-text available
Gerbera, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla tercih edilen kesme çiçekler arasında yer almaktadır. Islah çalışmalarının da son yıllarda hız kazandığı bu türde doku kültürü yoluyla özellikle elit ve anaçlık materyalin çoğaltımı önem taşımaktadır. Kısa sürede çok sayıda hastalıksız bitki materyalinin çoğaltımına olanak sağlayan doku kültürü yol...
Article
Full-text available
Pollen parent is one of the most important factors affecting the seed set in conventional breeding. Pollen quality of pollen parents must be known for success in breeding programs. Breeders also must know how long pollen grains keep their viability to overcome geographical distance and the difference in blooming times among parents. This study was...
Article
Full-text available
Melezleme yoluyla gül ıslahında meyve başına fazla sayıda tohum oluşması istenmektedir. Tohum oluşumu ancak tozlanma ve döllenmenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ile mümkündür. Döllenmede başarı ise polen canlılığı ve çimlenme gücünün yüksek olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bazı gül ıslahçıları, oda sıcaklığında muhafaza edilen polenlerin en fa...
Article
Full-text available
Amaç: Gül ıslahında ebeveyn seçimi başarıyı etkileyen faktörler arasında yer alır. Ebeveyn seçimi ve kombinasyonların belirlenmesinde ıslahçının; ploidi seviyesi, ebeveynlerin verimliliği, polen canlılığı, meyve başına tohum sayısı ve tohumların çimlenme oranı gibi faktörleri dikkate alması başarı oranını etkilemektedir. Bu çalışma, tozlamada polen...
Article
Full-text available
The popularity of cut hydrangea has been increasing in the global floriculture market in recent years. However, vase life of cut hydrangeas is shortened due to sepal browning and wilting. This study was conducted to find out a vase life solution in extending the vase life of cut hydrangea (Hydrangea macrophylla cv. Schneeball) flowers. Cut hydrange...
Article
Full-text available
Hybridization breeding is the most widely used method in the development of rose varieties in the world. Recently, with the increasing consumer demand for fragrance in cut flowers, the breeders has led to improve the scented rose in breeding. Rosa damascena Mill. known as oil rose, is one of the most important fragrant rose species in the world. Pa...
Article
Full-text available
The usage of hydrangeas in ornamental plants and especially cut flower has been increasingly important in recent years. One of the most important problems is the short vase life due to early wilting in cut hydrangea flowers. Essential oils are safety and ecologically friendly materials and they are used as food, cosmetic and medical purpose. They a...
Article
Full-text available
Sunflower (Helianthus annuus L.) as a cut flower has been an increasing demand in floral industry. However, its vase life is limited because of scape bending, abscission and early wilting of ray flowers. This study was conducted to evaluate the effects of different vase solutions on the vase life of cut sunflower ‘Sunrich Orange’. ‘Sunrich Orange’...
Conference Paper
Full-text available
Dünyada süs bitkileri üretim alanları 2009-2017 arasındaki son 9 yılda %17.75 oranında artış göstererek 1 milyon 788 bin 567 ha’a, üretim değeri ise yine aynı dönemde %46.44 oranında artarak 65 milyar 208 milyon 500 bin Euro’ya ulaşmıştır. Süs bitkileri ürün grupları arasında üretim alanı bakımından en büyük payı dış mekan süs bitkileri (1 milyon 9...
Article
Full-text available
While globalization has spread economic, political and social relations among countries, international competition has increased. This competition has also increased the use of pesticides in order to enhance productivity and quality, and now it poses a threat to the environment and human health. While the yield and quality of cut flowers are the mo...
Article
Full-text available
In recent years, hydrangea (Hydrangea macrophylla), which has common usage as cut flowers, potted plants and garden plants, has been gradually increasing in both popularity and production in the world. The colour of hydrangea’s sepals varies from blue to purple and red depending on soil pH, sucrose content, metal content as well as temperature. It...
Article
Full-text available
Vase life is one of the most important factors determining the marketability of cut flowers and influenced by water balance strongly. In recent years, the consumption of hydrangeas as a cut flower has gradually increased. However, the vase life of cut hydrangea flowers is short depends on wilting. Thus, this study was conducted to determine the eff...
Article
Full-text available
Turkey has a rich flora in terms of gypsophila species. But, there hasn’t been any gypsophila variety which has been developed and brought to the sector until today. Therefore, external dependence is continuing at the production material. In this study, it was aimed to determine the plant spacing on the cut flower performance (30x40 cm, 40x50 cm, 6...
Article
Full-text available
The vase life of cut flowers is the most important factor affecting the market value popularity of hydrangeas as cut flowers has increased steadily in recent years. However, the vase life of cut hy-drangea flowers is short depends on wilting and sepal browning. In this study SUA (succinic acid) (50 mg L-1 and 100 mg L-1), GA (glycolic acid) (38 mg...
Article
Full-text available
The vase life of cut rose flowers is generally short due to bent neck and wilting. This study was conducted to determine the effects of different concentrations of citric acid (CA) (100, 200, and 300 mg L ⁻¹ ), salicylic acid (SA) (100, 200, and 300 mg L ⁻¹ ), succinic acid (SUA) (100, 300, and 500 mg L ⁻¹ ), glycolic acid (GA) (76, 152, and 228 mg...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Hydrangea macrophylla Thunb.'nın 4 ticari çeşidi Ankong Blue, Ankong Rose, Green Shadow ve Screenball ile Karadeniz Bölgesinde doğallaşmış 4 yerel genotipinin polen verimliliği ve canlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca polen morfolojileri taramalı elektron mikroskopu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Polen örnekleri 2017 yılı...
Article
Full-text available
Yağlık gül bitkisinin in vitro koşullarında sağlıklı ve hızlı bir şekilde üretilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada Rosa damascena'nın bitki parçalarından in vitro koşullarında çoğaltım protokolü oluşturulması hedeflenmiştir. Eksplantlar farklı konsantrasyonlar ve kombinasyonlarda benzil amino pürin (BAP), Naftalin asetik asit (NAA), Thidiazuron (TDZ)...
Article
Full-text available
This study was carried out to determine the most suitable evapotranspiration estimate method of oil rose (Rosa damascena Mill.) at the Agricultural Research and Application Center at Süleyman Demirel University in 2010 and 2011. Irrigation was performed every 10 days, and irrigation water as much as 1.2 times of evaporation measured from the Class...
Article
This study aimed to determine the effects of different irrigation water amounts and nitrogen doses on flower and oil yields and water use in Rosa damascena in Isparta which is located in the Mediterranean Region of Turkey. Different water and nitrogen doses were applied to the Rosa damascena plant, and the drip irrigation method was used at 10-day...
Article
Full-text available
Using biofertiliser in agricultural production has increased lately, in this context; we investigated the effects of four bacteria isolates (Paenibacilluspolymyxa-BI, Pseudomonas putida-BII, Bacillus subtilis-BIII and Kluyveracryocrescens-BIV) and 50% mineral fertilizer reduction with bacteria on plant growth of seven tulip cultivars. In the result...
Conference Paper
Full-text available
Ruscus aculeatus and Ruscus hypoglossum are important species used as cut foliage in the ornamental plants sector and found in our natural plant diversity. In our country's ornamental plants sector, both species are harvested directly from the nature due to reasons such as: the easiness of picking them from the nature and their low cost, their prop...
Conference Paper
Full-text available
Dünyada süs bitkileri üretim alanları 2005-2015 arasındaki 10 yıllık dönemde %28.2 oranında artış göstererek 1 milyon 750 bin 66 ha'a, üretim değeri ise son 6 yıllık (2009-2015) dönemde %68.8 oranında artarak 64 milyar 708 milyon 500 bin Euro'ya ulaşmıştır. Ürün grupları arasında üretim alanı bakımından en büyük payı dış mekan süs bitkileri (1 mily...
Conference Paper
Full-text available
Ruscus aculeatus ve Ruscus hypoglossum, doğal bitki zenginliğimiz içerisinde yer alan ve süs bitkileri sektöründe kesme yeşillik olarak kullanılan önemli türlerdir. Her iki türünde kolay ve ucuz olması nedeniyle ülkemizde doğadan toplamak suretiyle ticareti yapılmaktadır. Oysa bu türlerin doğadan toplanması yerine, tohumla kısa sürede kitle halinde...
Conference Paper
Full-text available
Bonsai, özel saksılarda farklı teknikler kullanılarak bitkilerin minyatürleştirilmesi ve estetik görünüm kazandırılması amacı ile yapılan bir Japon sanatıdır. Bonsai sözcüğü; Japonca'da tabak anlamına gelen 'bon' ile bitki anlamına gelen 'sai' sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş olup, tabakta yetişen bitki anlamına gelmektedir. Bonsai sa...
Conference Paper
Full-text available
Dünyada hızla artan nüfus ve kentleşme bir yandan ekolojik dengenin temel unsuru olan açık ve yeşil alanları ciddi bir biçimde azaltırken diğer yandan bitkilerin önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Peyzaj mekanları bitkisel tasarım çalışmalarında, görsel ve işlevsel amaçlı çok sayıda bitki türü kullanılmaktadır. Özellikle bazı odunsu türl...
Conference Paper
Full-text available
Sepet, buket, çelenk ve aranjman gibi her türlü çiçek düzenlemesinde kesme çiçeklerle birlikte veya tek başına kullanılan, buket ve çiçek düzenlemelerine tazelik ve renk çeşitliliği sağlayan ve aynı zamanda onlara daha güzel görünüm kazandıran çiçekli, çiçeksiz, meyveli, meyvesiz, sürgün, dal ve yaprak gibi bitki parçaları "kesme yeşillik" olarak a...
Article
Full-text available
Oil-bearing rose (Rosa damascena Mill.) is one of the most strongly scented rose species used in the perfumery and cosmetics industries. This research ultimately aimed to reveal the variation in and evaluate the breeding potential of plants whose seeds were derived from R. damascena, which has only been propagated vegetatively for centuries. The se...
Article
Full-text available
This study was carried out to determine the effects of different irrigation intervals (SA1: 2-d, SA2: 4-d, SA3 6-d) and water amounts (S1:Tr×1.50, S2:Tr×1.25, S3:Tr×1.00, S4:Tr×0.75, S5:Tr×0.50, S6:Tr×0.25) on quality parameters of chrysanthemum grown in the greenhouse in 2011. The spray chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat cv. ‘Bacardi’)...
Conference Paper
Full-text available
This study was carried out in 2012 to determine the effects of different irrigation intervals and irrigation water amounts on the cut flower performance of oriental lilium (Lilium L.) ‘Casa Blanca’ cultivated in greenhouse conditions. Different ratios of the plant water consumption (Tr) calculated using exterior radiation values of the greenhouse w...
Article
Full-text available
This study was carried out to determine the effects of different irrigation intervals and water amounts on yield and quality parameters of cut chrysanthemum. Spray cut chrysanthemum (cv. 'Bacardi') plant was used as a plant material. Class A pan was placed in the greenhouse to determine the amount of irrigation water values. Irrigation treatments c...
Article
The purpose of this study was to state the present situations of rose oil (Rosa damascena Mill.) production, to evaluate the economical terms of the rose oil farms and make suggestions about sustainability. The data were obtained from 177 rose oil farms through survey research in study. The single budget analysis method was employed on determinatio...
Article
Full-text available
ZET Bu çalışma, farklı sulama aralıkları (SA 1 :2 gün, SA 2 :4 gün ve SA 3 :6 gün) ve sulama suyu miktarlarının (S 1 :T r ×1.50, S 2 :T r ×1.25, S 3 :T r ×1.00, S 4 :T r ×0.75, S 5 :T r ×0.50, S 6 :T r ×0.25) sera koşullarında yetiştirilen krizantem bitkisinin kalite parametrelerine etkisini belirlemek amacıyla 2011 yılında yürütülmüştür. Çalışmada...
Conference Paper
Full-text available
Dünyada 1 milyon 573 bin 167 ha alan ve 50 milyar 275 milyon 700 bin € değerinde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Türkiye’de süs bitkileri üretim alanları son 8 yıllık dönemde (2005-2013) %41.55 oranında artarak 45.125,7 da’a ulaşmıştır. Süs bitkileri ihracatımız ise aynı dönemde yaklaşık %50 oranında artış göstererek 71 milyon 345 bin $’a yüks...
Article
Full-text available
With the I run I que and very beautiful flowers, smell, growth habitus, hundreds of species, thousands of cultivars and different areas of use, roses are among the most used plants both singly or as a group and in masses as filling materials for aesthetic and functional purposes in landscape architecture studies. Different rose habitus provide an o...
Article
Full-text available
Every year, million of roses are grown in parks, garden or pots, at the same time, billion pieces of cut roses are used for commercial aims. Keeping at the fore front of consumer preference hundreds of varieties of roses are in traduced to the market. It takes 4-6 years tore lease a new variety for a market in cut roses, while 8-10 years for landsc...
Article
Full-text available
Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi, yağ gülünde de genetik varyasyon yaratma yollarından birisi mutasyon ıslahıdır. Bu araştırmada, yağ gülünden morfolojik, tarımsal ve teknolojik özellikleri yönüyle üstün yeni yağ gülü mutantlarının elde edilmesi amaçlanmıştır. Isparta yağ gülü bahçelerinden 2007 yılı Ekim ayında toplanan Rosa damascena Mill. (...
Article
Full-text available
In this study, the effects of different irrigation water amounts and nitrogen doses on stomatal resistance and ]eaf water potential in oil rose (Rosa damascena Mili.) were investigated. The experiment was conducted at Süleyman Demirel University research farın between 201 O and 2011. The treatments were formed to have 4 different water levels (as c...
Article
Full-text available
zet Kesme çiçek üretiminin gerçekleştirildiği Antalya'da, yaz sezonundaki iklim koşullarının uygun olmaması nedeniyle karanfil üretimi İsparta ve civarında yapılmaktadır. Bu çalışma 2008-2009 yıllarında İsparta ilinde yetiştirilen karanfil seralarında kök ve kökboğazı fungal hastalık etmenlerini saptamak amacı ile yürütülmüştür. Karanfil üretim ser...
Article
Full-text available
Ornithogalum species are important bulbous plants having different uses such as vegetable, ornamental and medicinal. Ornithogalum nutans is one of these species wild collected from nature of Turkey without any artificial propagation and it has been exported for years. In this study, we examine the effects of vegetative and generative propagation me...
Article
Full-text available
Türkiye, üç önemli gen merkezinin kesiştiği bir bölgede yer alması nedeniyle pek çok bitki türünün anavatanı konumundadır. Türkiye florasının zenginliği aynı zamanda bitkilerin farklı amaçlarla kullanılması için de önemli bir kaynaktır. Bu nedenle florada yer alan türlerin kültüre alınarak süs bitkileri sektöründe kullanım olanaklarının belirlenmes...
Article
Karayemis (Prunus laurocerasus L.) is included in the Rosaceae family, Prunoideae sub-family, Prunus genus. Like for many other fruits, Anatolia is the origin of karayemis. This species is naturally found in Caucasia, East Black Sea, North and East Marmara and Taurus mountains. The height of the karayemis plant is 2-6 m, and evergreen. The flower o...
Article
Full-text available
This study was carried out to determine the optimum irrigation water amount and interval for carnation plants (Dianthus caryophyllus L.) using the pan evaporation method. The values of class A pan, located inside the greenhouse, were used to determine the irrigation water amount. Irrigation treatments consisted of three irrigation intervals (I1: 1-...
Article
Full-text available
This study was conducted to determine the effects of different planting systems and densities on yield and quality of spray carnations. There were eight different treatments consisting of different planting densities and planting systems [(S 1 : 40 plants m-2 with 4 rows), (S 2 : 45 plants m-2 with 5 rows), (S 3 : 50 plants m-2 with 5 rows), (S 4 :...
Article
Full-text available
This study was conducted to determine the effects of different planting systems and densities on yield and quality of standard carnations. There were eight different treatments consisting of different planting densities and planting systems [(S 1 : 40 plants m-2 with 4 rows), (S 2 : 45 plants m-2 with 5 rows), (S 3 : 50 plants m-2 with 5 rows), (S...
Article
Soil-borne pathogens have become more and more problematic due to continuous production of carnation in recent years in Isparta Province of Turkey. Methyl bromide (MB) was the most effective soil fumigant to control soil-borne diseases, pests and weeds. However, the use of MB had been phased out at the end of 2007 in Turkey. Other methods such as s...
Article
Full-text available
This study was conducted to determine the effects of different day lengths and daminozide on days to flower, some quality parameters and chlorophyll contents of spray chrysanthemum plants (Chrysanthemum morifolium cvs. 'Yellow Reagan' and 'White Reagan') grown under greenhouse conditions. Day length and daminozide significantly affected days to flo...
Article
Full-text available
This study was conducted to determine the effects of different irrigation water amounts (k cp 1: 0.25, k cp 2: 0.50, k cp 3: 0.75, k cp 4: 1.00 and k cp 5: 1.25) and irrigation intervals (I 1 : 1-, I 2 : 2-and I 3 : 3-day) on the yield and some quality parameters of carnation plants (Dianthus caryophyllus L. cv. 'Turbo') grown in soil under greenho...
Article
Full-text available
This study was carried out to determine the effects of microbial inoculation in breaking seed dormancy and on the germination of Rosa damascena Mill. Seeds of R. damascena Mill. are the most used scented rose species in rose oil production. The most important production centers around the world are Turkey and Bulgaria. The seeds were subjected to 4...
Article
Goldenrod is a popular filler for flower arrangements and bouquets. This study was conducted to determine the effects of foliar treatments of gibberellic acid (GA3) and paclobutrazol (PBZ) on the growth and flowering characteristics of goldenrod (Solidago x hybrida cv. 'Tara') grown under open field conditions. Beginning from 30 days after planting...
Article
Full-text available
Oil rose flowers were stored at 0 degrees C in four different packaging materials [plastic box + stretch film (PB + SF), Xtend (R), Smartbage (R) and polyethylene (PE)] for 60 days. During storage, weight loss, O(2) and CO(2) concentrations in the packages, petal color and sensorial attributes were investigated besides essential oil content and com...
Article
Full-text available
In this research, the effects of daminozide (Alar 85) treatment on the stomata movements in the leaves of two spray chrysanthemum cultivars (Yellow Reagan and White Reagan) grown in both short and natural day conditions were studied. In Yellow Reagan, the epidermis cell number, stomata number, stomata index and stomata width in the leaves of contro...
Article
Full-text available
Roses (Rosa spp.) are one of the most important flower crops in the world and have an economic value in ornamental, pharmaceutical and cosmetic trade. Significant progress has been made in biotechnology of roses due to its many potential and practical applications in commercial production and in breeding of roses. Rapid multiplication and productio...
Article
Full-text available
This study was conducted in order to determine the effect of different storage temperatures (0 o C and 3 o C) and durations (7, 14, 21 and 28 days) on oil yield and essential oil components of oil rose (Rosa damascena Mill.). In this study, the rose oils were obtained by hydrodistillation in Clevengertype apparatus and the components in the rose oi...