Slawoj Tanas

Slawoj Tanas
University of Lodz · Institute of Urban Geography and Tourism

Dr hab. prof. nadzw. UŁ

About

18
Publications
6,519
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
64
Citations

Publications

Publications (18)
Article
The modern pop-culturization of All Saints’ Day has encouraged the author to explore the profane sphere of this festival, using selected examples from Łódź cemeteries, as well as to write a short comparative description of a Latin American festival honouring the dead celebrated in early November. In the 20th century, visiting cemeteries in Poland o...
Article
Współczesna „popkulturyzacja” uroczystości Wszystkich Świętych stała się powodem do dokonania przez autora analizy sfery profnum tego dnia na przykładzie wybranych łódzkich cmentarzy, wraz z krótkim opisem porównawczym latynoamerykańskich świąt ku czci zmarłych, które przypadają na pierwsze dni listopada. Odwiedzanie polskich cmentarzy 1 listopada...
Article
Full-text available
Aby odpowiednio przeżywać turystykę, potrzebna jest niewątpliwie wysoka świadomość turystyczna — rozumienie środowiska, w którym dana aktywność się odbywa, oraz szacunek do niego, a także świadomość własnych działań w tym środowisku odzwierciedlająca wiedzę merytoryczną i techniczną turysty. Szczególnego znaczenia pojęcie tak rozumianej świadomości...
Article
Full-text available
The article considers the influence of acts of terror and war crimes on both the development of tourism, or a lack of it. Terrorist attacks, the victims of which are tourists as well as local citizens, constrain or completely prevent tourism development. Terrorism is then a barrier to the development of the tourism economy. With time, however, memo...
Article
Full-text available
Tourism space organizers use 'death space' for the purpose of creating tourism attractions and products in response to market demand. The article presents a short review of research into thanatourism and the use of 'death space' for tourism purposes in Europe and Poland, as well as selected examples of tourism assets and attractions related to deat...
Book
Full-text available
The original study objects in thanatourism studies – a discipline originated in Poland by the author – were cemeteries (Tanaś 2004, 2008b). The research has been continued in the form of numerous publications on the subject of death space used for tourism purposes. The general goal of these studies is to identify and describe travel to death space,...
Article
Full-text available
The tourism attractiveness of Polish libraries The aim of the article is to draw the reader's attention to the tourism attractiveness of renowned Polish libraries. These have attained a tourism function due to tourism exploration and penetration, but remain in the shadow of other Polish cultural assets. The article outlines the historical geography...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na atrakcyjność turystyczną znaczących bibliotek w Polsce, które początkowo nie pełniły funkcji turystycznej pod wpływem eksploracji i penetracji turystycznej, taką funkcję pełnią, pozostając jednak w cieniu innych walorów kulturowych Polski. Praca obejmuje geografię historyczną polskich bibliotek, analizę waloró...
Article
Full-text available
The author’s aim is to present the role of death (its conceptions, symbolism and effects) in forming social tourist space. The author presents the history of the perception of death and quotes examples of death-related sites which are interesting from a tourist point of view. He also attempts to answer the question why tourists visit places associa...
Article
Full-text available
The paper attempts to highlight the issue of using buildings which originally were not included in the range of tourist interest for culture tourism. The buildings, on fulfilling certain conditions, perform a tourist function thus adding a new area, originally a non-tourist one, to the sphere of tourism. The authors include libraries in such a type...
Article
Full-text available
Tourism assets, which are elements of natural and non-natural environments and determine our interest in a given space, play an important role in the process of creating tourism space. This interest and our sensitivity are largely determined by culture which allows us to see the meaning of events, places and spaces. Culture is understood as the who...
Article
Full-text available
Przestrzeń sepulkralna w turystyce Wprowadzenie W polskiej tradycji kulturowej cmentarze zawsze pełniły niezwykle istotną i doniosłą rolę. Szczególny szacunek, jakim są obdarzane, wynika zarówno z uniwersalnych wartości humanistycznych (miejsce pochówku najbliższych, którym należy się nasza pamięć), jak i z zasad oraz na-kazów religijnych czy też u...
Article
Full-text available
The article reviews research into the tourism resource of cemeteries and establishes the place they oc-cupy in geographical and tourism space. At the same time the author discusses attitudes to ‘cemetery space’ of interest from a tourism perspective. The review is based on the literature and the author’s study of the tourism resources of cemeteries...

Network

Cited By