Sjors Ligthart

Sjors Ligthart
Tilburg University | UVT

Dr.

About

39
Publications
12,138
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
81
Citations
Citations since 2016
39 Research Items
81 Citations
201620172018201920202021202205101520253035
201620172018201920202021202205101520253035
201620172018201920202021202205101520253035
201620172018201920202021202205101520253035
Additional affiliations
December 2021 - present
Utrecht University
Position
  • Postdoc

Publications

Publications (39)
Article
Full-text available
In recent years, there has been increased academic interest in the human right to freedom of thought (RFoT). Scholars from various disciplines are currently debating the content and scope of this right. In his annual thematic report of 2021, the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief paid explicit and comprehensive attention to the...
Book
Full-text available
Emerging neurotechnology offers increasingly individualised brain information, enabling researchers to identify mental states and content. When accurate and valid, these brain-reading technologies also provide data that could be useful in criminal legal procedures, such as memory detection with EEG and the prediction of recidivism with fMRI. Yet, u...
Article
Full-text available
Kritieken op het risicostrafrecht houden veelal verband met retributivistische uitgangspunten. In tegenstelling tot een retributivistisch schuldstrafrecht, waarin schuld en vergelding straf zouden begrenzen, zou het risicostrafrecht dergelijke begrenzende, rechtsbeschermende componenten missen. In deze bijdrage beogen we dit beeld te nuanceren. We...
Article
Full-text available
Het arrest in de zaak tegen Thijs H. brengt enkele vragen over de beoordeling van ontoerekenbaarheid door de feitenrechter pregnant over het voetlicht. Hoe specifiek moeten vaststellingen zijn over de aard van de stoornis waar de verdachte aan leed? En welk criterium geldt voor ontoerekenbaarheid? In dit artikel wordt, mede aan de hand van een verg...
Article
Full-text available
Recentelijk is door verschillende auteurs voorgesteld om de rechtsgronden van het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel te heroverwegen en door in dat verband meer nadruk te leggen op privacy en persoonlijke autonomie. In een tijdperk waarin digitale en andere technologische opsporingsmethoden zich steeds verder ontwikkelen, is aandacht voor de r...
Article
Full-text available
Neurotechnieken bieden de mogelijkheid om inzicht te krijgen in iemands mentale processen en om die processen en daarmee gedrag te moduleren. Dergelijke technieken kunnen op verschillende wijzen bijdragen aan de strafrechtspraktijk. Sommige neurotechnieken worden al gebruikt in een forensische context, andere betreden het strafrecht mogelijk in de...
Article
Full-text available
A central question in the current neurolegal and neuroethical literature is how brain-reading technologies could contribute to criminal justice. Some of these technologies have already been deployed within different criminal justice systems in Europe, including Slovenia, Italy, England and Wales, and the Netherlands, typically to determine guilt, l...
Article
Full-text available
Technologieën die de hersenen kunnen 'lezen' en veranderen zijn in opkomst. Deze neurotechnologieën zouden bedrijven en overheden in staat kunnen stellen informatie uit het brein te halen en ook in te grijpen in gedachten en emoties van burgers. In verschillende landen, zoals Chili en Spanje, wordt daarom gewerkt aan de introductie van ‘neurorechte...
Book
Full-text available
This edited book provides an in-depth examination of the implications of neuroscience for the criminal justice system. It draws together experts from across law, neuroscience, medicine, psychology, criminology, and ethics, and offers an important contribution to current debates at the intersection of these fields. It examines how neuroscience might...
Chapter
Whereas brain-reading technologies could, in principle, strengthen forensic psychiatric evaluations, deploying brain-reading in this context also raises fundamental, interwoven ethical and legal questions. Although both in ethics and in the law similar questions arise in this respect, the legal and ethical debates tend to be separated from each oth...
Article
Full-text available
Extended Reality (XR) systems, such as Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR), provide a digital simulation either of a complete environment, or of particular objects within the real world. Today, XR is used in a wide variety of settings, including gaming, design, engineering, and the military. In addition, XR has been introduced into psyc...
Preprint
Full-text available
Forthcoming in Ienca, M., Pollicino, O., Liguori L., Andorno R., Stefanini E. eds, Cambridge Handbook of Information Technology, Life Sciences and Human Rights (Cambridge UK: Cambridge University Press, 2021).
Article
Full-text available
Since advances in brain-reading technology are changing traditional epistemic boundaries of the mind, yielding information from the brain that enables to draw inferences about particular mental states of individuals, the sustainability of the present framework of European human rights has been called into question. More specifically, it has been ar...
Preprint
Full-text available
The current debate on closed-loop brain devices (CBDs) focuses on their use in a medical context; possible criminal justice applications have not received scholarly attention. Unlike in medicine, in criminal justice, CBDs might be offered on behalf of the State and for the purpose of protecting security, rather than realising healthcare aims. It wo...
Article
Full-text available
Kenmerkend voor het huidige tijdsgewricht is dat incidenten in de sfeer van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, de politiek lijken te verplichten tot het nemen van onmiddellijke (wettelijke) maatregelen. De discussie hierover raakt direct aan zwaarwegende belangen, van gedetineerden, tbs-gestelden, slachtoffers en van de maatschappi...
Article
Full-text available
Different studies have shown that neuroimaging technologies can contribute to answering crucial legal questions of criminal law, generally regarding guilt, legal insanity and the risk of recidivism. However, the use of neuroimaging in criminal law also raises important legal questions. One of those questions is whether neuroimaging should be applie...
Article
Full-text available
Prison is by its nature a deliberately impoverished environment, with few physical, mental and social activities. Various studies have shown negative effects of an impoverished environment on animal as well as human brain functions. A recent study in a Dutch remand prison showed that brain functions connected with self-regulation decline after 3 mo...
Article
Full-text available
Als verdachten weigeren mee te werken aan het onderzoek pro Justitia kunnen gedragsdeskundigen soms geen stoornis vaststellen, hetgeen aan tbs-oplegging in de weg kan staan. Dit acht de Minister voor Rechtsbescherming onwenselijk en hij wil in de wet expliciteren dat voor tbs-oplegging een juridisch stoornis concept geldt, dat ruimer is dan het med...
Chapter
Neuroscience is developing constantly and improves neuroimaging technologies which can acquire brain related information, such as (f)MRI, EEG and PET. These technologies could be very useful to answering crucial legal questions in a criminal law context. However, not all defendants and convicted persons are likely to cooperate with these technologi...
Article
Full-text available
Recent neuropsychologisch onderzoek suggereert dat detentie leidt tot achteruitgang van belangrijke hersenfuncties bij gedetineerden. Een mogelijke verklaring voor die achteruitgang is de verarmde (versoberde) detentieomgeving, waarmee een omgeving met weinig lichamelijke, geestelijke en sociale activiteit wordt bedoeld. Verschillende hersenfunctie...
Article
Full-text available
Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 maart 2017 uitspraak gedaan in de zaak Bart van U. Anders dan de rechtbank acht het hof Van U. niet ontoerekeningsvatbaar. In het arrest formuleert het hof een criterium voor ontoerekeningsvatbaarheid dat het Nederlands strafrecht voorheen niet kende. In deze bijdrage wordt het door het hof ontwikkelde criterium...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Neurotechnology could help reduce recidivism and make society safer. But these techniques – in which the brains of offenders may even be changed – entail considerable risks, for instance for a person’s bodily and mental integrity. How can they be applied responsibly?
Project
This project aims to identify the possibilities and limits of coercive forensic brain-reading in view of human rights guaranteed by the European Convention on Human Rights.