Sipos Norbert

Sipos Norbert
University of Pécs | PTE · Department of Leadership and Organizational Sciences

PhD

About

119
Publications
27,715
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
159
Citations
Citations since 2017
60 Research Items
120 Citations
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
Introduction
I am interested in a wide variety of topics starting from HRM (CRANET survey), SME competitiveness (Global Competitiveness Project), labour market migration and dynamics (Crossborder and internal migration), leadership and management (efficiency and efficacy of top managers), and job polarization. In all cases working with complex statistical approaches and methodologies.
Additional affiliations
July 2018 - June 2020
University of Pécs
Position
  • Professor (Assistant)
September 2015 - June 2018
University of Pécs
Position
  • Lecturer
September 2011 - present
Eötvös József Főiskola Baja
Position
  • Lecturer

Publications

Publications (119)
Article
Full-text available
Tanulmányunk célja, hogy különféle demográfiai változók mentén (nem, életkor, iskolai végzettség, lakhely, 12 évesnél fiatalabb gyermek a háztartásban) bemutassuk a COVID-19 vírus hatását az otthoni munkavégzési formával, valamint a szervezeti kommunikációval kapcsolatos elégedettségre. Kutatási kérdésünk, van-e kapcsolat a munkavállalók demográfi...
Article
A kisvállalati termék-vagy szolgáltatásinnováció erőforrás-alapú megközelítése A tanulmány a termék-vagy szolgáltatásinnováció erőforrás-alapú modelljének megalkotására építve vizsgálja magyar mikro-, kis-és középvállalati szektorban az innovációt lehetővé tevő vállalati erőforrások és képességek, valamint a vállalati innovációs aktivitás hatását a...
Chapter
Full-text available
Adott egy összekuszált világ, tele váratlansággal és olyan kihívásokkal, amelyekkel a korombeli szakemberek még nem találkoztak. Ez a XXI. század. Adott egy szakma, amely folyamatosan alakul át, fejlődik, racionalizálódik és támogatja az üzleti világot. Ez a HR szakma. Adott egy csapat és egy módszertan, amely keresi a tényszerűségeket, meg akarja...
Book
Full-text available
Befogadó Egyetem – Itt és Most címet viselő kötet a 2018-2021 közötti időszakot hivatott bemutatni a Pécsi Tudományegyetem életében, amikor is a Befogadó Egyetem koncepció az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” elnevezésű projekt tá...
Article
The purpose of this paper is to show what are the applicants' institution selection criteria in higher education in Hungary and what changes this will imply in higher education management and communication. These questions were investigated based on a review of the most relevant literature and the analysis of 1396 Hungarian higher education Univers...
Article
A szociális és vállalkozási motivációs erők dinamikájának vizsgálata a profitorientált vállalkozók körében Absztrakt A profitorientált vállalkozások körében egyre gyakoribb, hogy társadalmi célok megvalósítására is törekszenek az üzleti céljaik mellett. Ugyanakkor a profitorientált vállalkozók társadalmi értékteremtésre irányuló törekvései mögö...
Article
A szociális és vállalkozási motivációs erők dinamikájának vizsgálata a profitorientált vállalkozók körében Absztrakt A profitorientált vállalkozások körében egyre gyakoribb, hogy társadalmi célok megvalósítására is törekszenek az üzleti céljaik mellett. Ugyanakkor a profitorientált vállalkozók társadalmi értékteremtésre irányuló törekvései mögö...
Article
Full-text available
The Süleyman’s Türbe in Szigetvár (Hungary) is a historical monument with exceptional features; the aim of the study is to present the planned cultural-tourism centre investment goals, risks and externalities. Cultural and tourism specificities significantly influence the implementation of such unique, three nations concerning projects. One of the...
Article
A karriersikeresség vizsgálata a gazdálkodási területen frissen végzettek körében
Article
A tanulmány középpontjában a mikro-, kis-és középvállalatok vállalati szintű tényezői és a javadalmazási rendszerek alkalmazása közötti összefüggések empiri-kus vizsgálata áll. Az elméleti megalapozást és a kutatási kérdés ismertetését köve-tően nagymintás elemzési eredmények bemutatására kerül sor: az 1069 magyar kis-és középvállalat vizsgálata le...
Article
Full-text available
Rugalmasság, produktivitás vagy elszigeteltség? Avagy a COVID–19 hatása a felsőoktatásban oktatók munkavégzésére Flexibility, Productivity or Isolation? The Impact of COVID 19 on the Work of Lecturers in Higher Education Jarjabka Ákos PhD, habil. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar jarjabka.akos@ktk.pte.hu Kuráth Gabr...
Article
Purpose Competitiveness is a multidimensional construct, related to a number of external and internal company factors. This paper aims to provide empirical evidence on the relationship between the application of small- and medium-sized enterprises’ (SMEs) compensation incentives as an index/element of human system development and competitiveness....
Article
Full-text available
Absztrakt A COVID-19 járvány a 2020. év elején érte el az európai országokat, minek következményeképpen 2020. március közepén a magyar felsőoktatás is átállt az ún. „nem jelenléti oktatás”-ra. Ez a kötelező érvényű utasítás lényegében egy digitális alapokon nyugvó és online segédeszközök segítségével végzett home office munkavégzés (ügyvitel, okta...
Article
Full-text available
Absztrakt A Szigetvári Szulejmán Türbe kivételes adottságokkal rendelkező történelmi emlékhely, a tanulmány célja a tervezett kulturális-turisztikai Központ beruházás bemutatása. A kulturális és turisztikai sajátosságok jelentős mértékben befolyásolják az ilyen projektek megvalósulását. Az implementáció egyik fontos feltétele a meglévő kulturális...
Article
Full-text available
Absztrakt A Szigetvári Szulejmán Türbe kivételes adottságokkal rendelkező történelmi emlékhely, a tanulmány célja a tervezett kulturális-turisztikai Központ beruházás bemutatása. A kulturális és turisztikai sajátosságok jelentős mértékben befolyásolják az ilyen projektek megvalósulását. Az implementáció egyik fontos feltétele a meglévő kulturális...
Conference Paper
Full-text available
The authors analyze the geographical polarization of Hungarian wages by focusing on managerial income differences. This part of the International Standard Classification of Occupations (ISCO) was selected based on the prior assumptions, according to which there are significant differences in their salaries, which is closely connected to the economi...
Article
Tanulmányunkban vállalati paneladatokon vizsgáljuk, hogy a társasági adókulcs 2016-2017 közötti csökkentésével párhuzamosan milyen változás következett be a vállalatok tényleges adófizetési kötelezettségében. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen eltérés mutatkozik a vállalatok effektív és névleges adókulcsa között, van-e különbség az eff...
Article
Full-text available
Absztrakt: Napjaink munkaerőpiaci környezetében tapasztalható jelenségek élénk reakciót igényelnek a HR egyes funkcióinak gyakorlatától. A rendszerváltást követően a munkavállalói létben növekvő munkahelyi elvárások azonosíthatók az egzisztenciális bizonytalansági jelenséggel párhuzamosan – egyre inkább – függetlenül attól, hogy egy munkáltató szer...
Article
Purpose The purpose of this paper is to show the effects of the six competence areas of Garcia-Aracil and Van der Velden (2007) on new graduates' labor market success measured by salary. Design/methodology/approach The paper starts with a literature review about the role of competencies in higher education. Then the Graduate Career Tracking System...
Article
Purpose The purpose of this study is to identify the corporate functions that contribute most to the innovation success of SMEs with limited resources. After a systematic literature review, the authors used a unique primary data set of 784 SMEs from eight countries. Descriptive statistics and binary logistic regression were used to show the data se...
Article
Purpose The purpose of this paper is to add supplement to the theory of human capital with a less researched aspect: diversification possibilities of the professional profile. Our empirical analysis tested the research question, whether there is a significant difference between diversificational and specialist career strategies in the BA-MA transit...
Article
Full-text available
Horvátország északi szomszédja Magyarország (Szlovénia inkább nyugati szomszéd), Magyarország egyik déli szomszédja Horvátország. A magyar-horvát határ hossza a horvát adatok szerint 355,2 km. Ez Horvátország szárazföldi határainak 15%-a, valamivel több mint a fele a szlovén határnak, és mintegy egyharmada a bosnyák határnak, alig valamivel hosszab...
Article
Full-text available
A Cseh Köztársaság az egyik legfejlettebb közép-európai gazdaság, az egy főre jutó GDP értéke az EU-28 uniós átlag 62%-a: 2018-ban Csehországban ez a mutató 17 640 EUR, míg az EU-28 uniós átlag 28 270 EUR volt. Csehország az egyik legstabilabb és legígéretesebb ország Közép-Európában, a gazdasága erős növekedést mutatott az elmúlt fél évtizedben, b...
Article
Full-text available
A Szlovák Köztársaság az egyik legfejlettebb közép-európai gazdaság, az egy főre jutó GDP értéke az EU-28 uniós átlag 55%-a: 2018-ban Szlovákiában ez a mutató 15 560 EUR volt, míg az EU-28 uniós átlag 28270 EUR volt. Szlovákia az egyik legstabilabb és legígéretesebb posztszocialista ország, a gazdasága erős növekedést mutatott az elmúlt fél évtized...
Article
Full-text available
Szlovénia keleti szomszédja Magyarország, Magyarország egyik nyugati szomszédja Szlovénia. Szlovénia szárazföldi határainak teljes hossza 1 211 km. Ezen négy ország osztozik. A leghosszabb a horvát határ, 600 km. Az osztrák határ 299 km, az olasz határ 218 km. A magyar-szlovén határ 94 km, tehát a szárazföldi határok 7,8%-a. Szlovénia határmenti ka...
Article
Full-text available
Magyarország egyik kiemelt jelentőséggel bíró nemzetgazdasági partnere, keleti-délkeleti szomszédja Románia. A tanulmány célja, hogy bemutassa Románia aktuális helyzetét a munkaerőpiac és a vándorlási tendenciák alapján. Ennek érdekében nemcsak nemzetgazdasági jellegzetességek, deskriptorok mentén jellemzi Románia aktuális állapotát, hanem általáno...
Article
Full-text available
A tanulmány jelen részében a Dél-Magyarország és Szerbia közötti határokon átnyúló mobilitás megvalósulási formáit és jellemzőit mutatjuk be statisztikai adatok, empirikus kutatások és szakértői vélemények alapján. Célunk a Magyarország és Szerbia közötti határokon átnyúló mobilitást minél alaposabban bemutatni, röviden kitérve a történelmi előzmén...
Article
Full-text available
Absztrakt: Ha az előző rendszerben valaki a Személyzeti Osztályon vagy a Bér-és Munkaügyi részlegen dolgozott, szerepkörét a végzett tevékenységek politikai vonzata, vagy annak főként adminisztratív jellege miatt nem túl sokra tartották. A rendszerváltás után a bekövetkezett privatizáció, a külföldi tőke jelentős térnyerése, a munkajogi környezet n...
Chapter
Full-text available
Compensation and benefits as human resource management practice is an effective tool for individual and organizational performance management (Brown, Sturman and Simmering, 2003). A compensation system reflects company’s HR objectives and policies and covers all tangible and intangible employees’ remuneration forms (Merriman, 2014). In this chapter...
Chapter
Full-text available
A tanulmány a magyar mobilitási tendenciákat befolyásoló tényezők közül a flexicurityre fókuszál. A flexicurity évek óta kulcsszava a foglalkoztatáspolitikának, az EU-ban, nyugaton és keleten, Magyarországon is. Azt akarja megfogalmazni, hogy a rugalmasság és a biztonság egyensúlyát kellene megteremteni. Rengetegen használják ezt a kifejezést, hiva...
Chapter
Full-text available
Employee relationships and communication are two extraordinarily important but less obviously appearing areas of the operation of organizations. This item sentence can be traced back to the fact that in case of these processes the obvious elements are difficult to be identified. It is extremely diverse what attitude do the owner/ management groups...
Chapter
Ebben fejezetben áttekintjük a bérekkel és a juttatásokkal kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. Szólunk arról, hogy milyen hasonlóságok és különbségek tapasztalhatók ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban a világon. Továbbá tárgyaljuk azt, hogy melyek a jellemzői a fizetési és juttatási surveyeknek (felméréseknek). Állást foglalunk arról, hogy a meg...
Article
Full-text available
The aim of this study is to provide an overview of the Hungarian higher education system facing changes since 1990. The three major challenges are: the decreasing number of students enrolling since the ‘golden age’ ended; the Bologna-Process and its influence since its introduction in 2006 and the uncertainty about the future role of the state in e...
Article
Full-text available
1 PhD, címzetes egyetemi docens, tanácsadó, Pécsi Tudományegyetem Rektori Kabinet kurath.gabriella@pte.hu 2 PhD, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar sipos.norbert@ktk.pte.hu ÖSSZEFOGLALÁS A felsőoktatásban bekövetkezett nemzetközi és hazai változások az elmúlt évtizedekben je-lentősen átalakították a felsőoktatási int...
Article
Full-text available
Tanulmányunk a Diplomás Pályakövető Rendszer 2011–2015 közötti és az Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése 2017. évi adatait elemezve megállapítja: reálisnak bizonyultak a magyar közgazdászhallgatók azon várakozásai, amelyek szerint megéri az alap- és mesterképzés közötti szakváltás. A mesterszakon végzetteket három csoportra bontva hasonlítottuk ö...
Article
Full-text available
ABSzTRAKT A tanulmány a 2017. novemberi, göteborgi szociális csúcstalálkozón elfogadott Szociális Pillérekre fókuszál. Mintegy 20 év telt el a legutóbbi európai szintű szo-ciális jellegű dokumentum kihirdetése óta, a találkozó legfőbb eredménye a három fő téma köré felépített 20 elv és jog melletti elköteleződés az Európai Parlament, az Európai Tan...
Article
Full-text available
A tanulmányban a hazai felsőoktatási jelentkezési döntésekkel foglalkozunk. A cél, hogy megvizsgáljuk a 2005/06 és a 2015/16 közötti évek jelentkezési számainak alakulását a regionális hatások kimutatásával. Eredményeink alapján a hazai intézmények vonzáskörzete átalakult, a csökkenő hallgatói létszámok mellett Budapest, valamint a nagyobb vidéki s...
Article
Full-text available
A tanulmány a vezetői kiválóságra fókuszál magyarországi felső és első számú vezetők körében folytatott primer, kvantitatív, kérdőíves technikával végzett megkeresés eredményeit feldolgozva. A 103 fő válaszadó nem biztosítja a reprezentativitást, ugyanakkor a jelenlegi mintaelemszám alkalmas a további kutatások irányainak és súlypontjainak meghatár...
Article
Jelen cikk célja az érdekegyeztetés szükségességét, esetleg kölcsönös hasznosságát is meghatározó tényezők vizsgálata az elmélettől kezdve (Michigan- és Harvard-modellek, alkalmazotti vagy munkaügyi kapcsolatok), a munkaerő-piaci szegmentáción át az emberierőforrás-menedzsmentben és a versenyképesség alakításában betöltött lehetséges szerepéig. A s...
Chapter
Full-text available
Ebben fejezetben áttekintjük a bérekkel és a juttatásokkal kapcsolatos legfontosabb alafogalmakat. Szólunk arról, hogy milyen hasonlóságok és különbségek tapasztal­hatók ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban a világon. Továbbá tárgyaljuk azt, hogy melyek a jellemzői a fizetési és juttatási surveyeknek (felméréseknek). Állástfogla­lunk arról, hogy megfe...
Article
Full-text available
Since the beginning, the labor-market was male al reasons, the increasing presence of women in many some professions-including HR. The literature from US and Europe puts emphasis on a strategic integration of HR, while an increasing ratio of women is registered among the HR staff and HR managers. The labor-market evidence shows and several theories...
Article
Full-text available
Industrial relations and interest reconciliation are important elements of human resource management. How to handle the employees, how to get an agreement, and how to turn them in favor of the organizational goals? These questions can be answered in different ways; the major solutions are the Michigan and Harvard model. As we see, the latter one is...
Article
Full-text available
A tanulmány fókuszában a magyarországi felsőoktatási intézményekben folyó képzés minőségének, mint versenyképességi tényezőnek, illetve rangsorbeli befolyásoló képességének a vizsgálata áll. Ennek meghatározása nem egyszerű feladat, jellemzően objektív tényezőket vesznek figyelembe, ugyanakkor a szubjektív, nehezen kvantifikálható elemek is jelentő...
Article
Full-text available
All the higher education (HE) areas have faced significant changes in the last few decades. The traditional role of universities may become obsolete, and new tasks and strategic redefinition of the own position are necessary to fulfil the emerging needs. The 20th century shows evidence of aging societies in developed countries; decreasing capacity...
Conference Paper
Full-text available
Since the beginning, the labor-market was male-dominated; nowadays due to several reason, the increasing presence of women in many jobs has led to feminization of several professions, including HR. The literature from US and Europe puts emphasis on a strategic integration of HR, while an increasing ratio of women is registered among the HR staff an...
Conference Paper
Full-text available
All the Higher Education area faced significant changes in the last few decades. The traditional role of universities may become obsolete, new tasks and strategic redefinition of the own position are necessary to fulfill the emerging needs. The 20 th century shows evidence in developed countries of aging societies; decreasing capacity and willingne...
Article
Full-text available
A munkahelyi teljesítmény növelése, az ahhoz kötődő tényezők megfelelő mederbe terelésének kérdésköre végig követte a menedzsment kialakulását és fejlődését. A munkahelyi motiváció egyértelműen fontos a magyar menedzsmentirodalmon belül is, jelen tanulmányban egy speciális helyzetben lévő csoportot, a frissdiplomásokat helyezte vizsgálata fókuszába...
Conference Paper
Full-text available
In this study we want to emphasize the importance and opportunities of the Hungarian higher education (HE) in developing the language competencies of the tertiary students. This kind of openness is essential in meeting the requirements of internationalization which is a new challenge for the institutions after the several big changes they faced alr...
Article
Full-text available
The Hungarian Higher Education has faced several structural challenges since the regime change of 1990. The ‘golden age’ seems to be over and the government tends to impose severe limits on institutions regarding the number of state-financed students, the minimal application points and the institutions’ missions. These new aspects influence the app...
Conference Paper
Full-text available
The Human Resource Management has a central role in the determination of the long-term success and stability of a company. The traditional paradigm states that in context of the employer-employee relationship the employers have bigger power because of the asymmetry on the labor market. Nowadays the situation has changed in some sectors, thus the em...
Conference Paper
Full-text available
The Graduate Career Tracking System (GCTS) is an obligatory task of the Hungarian Higher Education Institutions (HEIs) to survey the students and the graduates. It aims to provide the HEI institutions with a useful tool, on the one hand for following the labor-market career paths of the former student which helps to understand the areas to develop;...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of the study is to examine the competence students in higher education are expected to possess. Within this field the research of the University of Pécs focuses on studies that were based upon the comparison of competence vocabularies, specifications and expectations applied in Hungary and Europe. As it is not sufficient to review the e...
Chapter
Full-text available
elemző közgazdász, Pécsi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Marketing Osztály, 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. sipos.norbert@pte.hu ABSZTRAKT A tanulmány célja a felsőoktatás által kibocsátott hallgatóktól elvárt kompetenciái vizsgálata. Ezen belül a Magyarországon és Európában alkalmazott kompetencia-szótárak, előírások és elvárások összehasonlítása ré...
Article
Full-text available
The Graduate Career Tracking System (GCTS) is an obligatory task of the Hungarian Higher Education Institutions (HEIs) in order to survey students and graduates. It aims to provide the HEI institutions with a useful tool, on the one hand, for following the labor-market career paths of former students, which helps to understand the areas to develop,...
Article
Full-text available
Absztrakt A felsőoktatási intézményeknek jelentős mértékű versennyel kell szembesülniük, amelynek az egyik fő kiváltó indítéka a társadalmi és demográfiai okokból kifolyólag fokozatosan csökkenő piac. A tanulmány elsődleges fókusza a dél-magyarországi felsőoktatási intézmények vonzáskörzeteinek lehatárolása. A vizsgálat során az ilyen célú elemzése...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the research and methodology The higher education institutions face an even more intense competition, one of the main factors is the slightly, but continuously diminishing market of the potential students due to the ongoing social and demographic processes. Another factor is the significantly changed operational framework from the financ...
Chapter
Full-text available
ABSZTRAKT Kutatásunkban a Diplomás Pályakövető Rendszer felmérésekben megjelenő területiséget vizsgáljuk gravitációs modellek segítségével. A vizsgálat során felmérjük a PTE volt hallgatóinak 14 éves kori lakóhelye és a tanulmányok városa közötti kapcsolat szorosságát. A fizikai törvényeken alapuló, széles körben elterjedt és napjainkban is gyakran...
Chapter
Full-text available
The Hungarian higher education system Since the regime change in 1990, in Hungary there were several changes in the higher education system. First, after the high schools it became a commonplace to continue the studies at a higher educational level, and so to get a degree. Consequently the institutions and faculties spread across the country (the n...
Article
Full-text available
Absztrakt 1990 óta számos változással szembesült a magyar felsőoktatás, és sikeresen alkalmazkodott mind a finanszírozás módosulására, mind a hirtelen kialakuló kereslet növekedésére, jelenleg pedig a drasztikus hallgatói létszámcsökkenésre kell megfelelő válaszlépést kialakítania. A saját intézményi szerep újrapozícionálásához, valamint a kormányz...
Article
Full-text available
The aim of this study is to provide an overview of the Hungarian higher education system facing changes since 1990. The three major challenges are: the decreasing number of students enrolling since the ‘golden age’ ended; the Bologna-Process and its influence since its introduction in 2006 and the uncertainty about the future role of the state in e...
Chapter
Full-text available
The topic of the study is the human resource management regarding the different areas of job finding questions of the newly entrants to the market, precisely the graduates, particularly those of the University of Pécs, Faculty of Business and Economics (UP FBE). The Graduate Follow-Up System can be mentioned among the labor-market fit related resea...
Article
Full-text available
Bevezető A hazai felsőoktatási piac jelentős változásokon esett át, és jelenleg is az egész rendszer strukturális átrendeződését éljük meg. A kialakult versenyhelyzet miatt egyre több és mélyebb információ szükséges annak érdekében, hogy ágazati és intézményi szinten a stratégiai döntések minél szélesebb körű és hi-teles adatokra támaszkodjanak. A...
Article
Full-text available
Akompetenciák mint a frissdiplomások bérét befolyásoló tényezők a Pécsi Tudományegyetem példáján Tanulmányunk a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Diplomás Pályakövető Rendszerének eredményei alapján (DPR) vizsgálja a frissdiplomások bérét befolyásoló tényezőket. ADPR felmérés adataiból többéves (2007, 2009 és 2011 végzettjei) mintán vizsgáljuk a végzet-t...
Conference Paper
Full-text available
a középtávú Nemzeti Felsőoktatás Fejlesztéspolitikai irányai adatszolgáltatásában különös tekintettel a területi migrációs és rekrutációs kérdésekre és az elhelyezkedés sikerességére 2013. április