Sinem Tarhan

Sinem Tarhan
Bartin University · Department of Education

About

22
Publications
15,427
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
203
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
178 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Introduction

Publications

Publications (22)
Chapter
Full-text available
GİRİŞ Çocuk doğası gereği bakım, sevgi ve ilgiye muhtaçtır. Çocuğun fiziksel, sos-yal, duygusal, bilişsel, gelişiminin yanı sıra, kişiliğinin ve ahlakî gelişiminin sağlık-lı olabilmesi ancak onun yüksek yararının gözetilmesiyle mümkündür. Bununla birlikte dünyanın pek çok bölgesinde bu yarar göz ardı edilmekte olup çocuklar kötü muameleye maruz kal...
Article
In this study, especially the students attending vocational and technical Anatolian high schools were focused on and the subject was handled from the perspective of students and teachers. First of all, it was tried to determine the vocational goals, future plans of female students attending vocational and technical Anatolian high schools and the ob...
Article
Full-text available
In this study, especially the students attending vocational and technical Anatolian high schools were focused on and the subject was handled from the perspective of students and teachers. First of all, it was tried to determine the vocational goals, future plans of female students attending vocational and technical Anatolian high schools and the ob...
Article
Full-text available
There are negative impacts of gender stereotypes particularly on the education of girls and women. The purpose of this study is to examine pre-service teachers’ profession perceptions within the context of gender using word association test technique and to identify the definition of the concept of “profession” depending on sex. This study is desig...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to identify how secondary education students define the concept of justice, based on which criteria they define their experiences as just/unjust, what they see as the source of injustice, how they feel and how they behave when they face injustice.This study was designed as a qualitative research study. Open-ended quest...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı; pedagojik formasyon öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ortaya konulması, bu eğilimde kişilik özellikleri ve özyetkinlik beklentisinin yordayıcılığının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Bartın, Nevşehir ve Sakarya Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi alan toplam 352 öğrencidir. Verilerin toplanmasın...
Article
Full-text available
Purpose: The aim of this study is to examine the effect of personality traits, gender, age and effects of dispositional hope level in problematic internet usage of university students. Research Methods: This paper is an example of a descriptive study, which presents the relationship between problematic internet usage of university students consider...
Article
Full-text available
Araştırmanın temel amacı ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin mesleklere yönelik tutumlarında toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının etkisini belirlemektir. Bu amaçla Türkiye tarihinde önemli 4 bilim insanının (Dilhan Eryurt, Kamile Şevki Mutlu, Nermin Abadan Unat, Remziye Hisar) hayat hikâyelerini içeren çizgi filmler ve çalışma yaprakları hazırla...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the relationships between ambivalent sexism, gender roles, attitudes of the students towards violence against women in marriage and gender among undergraduate students studying at psychological counseling and guidance department. The study group was 420 undergraduate students studying at Psychological Counsel...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to determine the relationship between lifelong learning tendencies and self-efficacy perceptions of university students using their demographic characteristics (gender, grade, faculty, income and leisure time activities). The study was designed as a relational survey model. The study group was consisted of 470 students...
Article
Full-text available
Bireyin üretmesini ve geleceğe yönelik düşünmesini sağlayan umut; yaşamın anlamı, iyilik hâli, özgüven, yılmazlık gibi kavramlarla ilişkilidir. Bu araştırmanın amacı umudun farklı yaş gruplarındaki bireyler tarafından nasıl tanımlandığını ve cinsiyeti, doğum sırası, ailesinin aylık geliri, özyeterlik inancı, algıladığı sosyal destek ve kişilik özel...
Article
Full-text available
This study based on researches conducted on the explanation of intelligence and giftedness and focused on identification of giftedness and education models in our country. Identification of gifted children and educational models deal within the scope of the medical and educational models, parent, teacher, peer assessments and tests performed as mul...
Article
Full-text available
In this study, hopeful thinking from quadruple thinking (critical, creative, caring and hopeful thinking ways) is discussed. It is given the etymology of the term, history of hopeful thought, its dimensions and the supporting thinking ways. Besides, the hopeful thinking is compared with unhelpful thinking. At last, the quadruple thinking is shown i...
Article
Full-text available
In this study, creative thinking from quadruple thinking (critical, creative, caring and hopeful thinking ways) is discussed. It is given the etymology of the term, history of creativity thought, its dimensions and the supporting thinking ways. Besides, the creative thinking is compared with uncreative thinking. At last, the quadruple thinking is s...
Article
Full-text available
In this study, critical thinking from quadruple thinking (caring, creative and hopeful thinking ways) is discussed. The etymology of the term, history of critical thinking, its dimensions and the supporting thinking ways are given in the study. Besides, the creative thinking is compared with nonjudgmental thinking. Finally, the quadruple thinking i...
Article
Full-text available
In this study, caring thinking from quadruple thinking (caring, creative, creative and hopeful thinking ways) is discussed. The etymology of the term, history of caring thinking, its dimensions and the supporting thinking ways are given in the study. Besides, the caring thinking is compared with careless thinking. Finally, the quadruple thinking is...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Meslek Lisesi Kız öğrencilerine destek eğitimi verildi.