Seweryn Spalek

Seweryn Spalek
Silesian University of Technology · Faculty of Organisation and Management

Professor (Full) of Business and Management

About

67
Publications
87,845
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
430
Citations
Introduction
Seweryn Spalek possesses extensive knowledge and expertise in project management, both in theory and practice. Since 1994 has managed several IT projects in Industrial Companies and Healthcare Organizations, in multicultural and multinational environments. Managed an Organizational Change Project – redesigning the functional organization to project oriented organization with PMO. Established and have been running Portfolio Management of over 500 projects per year within organization. Carried out research related to Key Success Factors in Project Management and Project Management Maturity. Member of AOM, PMI, IPMA. Director at Large at SEFI (La Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs / The European Society for Engineering Education).
Education
May 2014 - October 2014
Warsaw School of Economics
Field of study
  • Management

Publications

Publications (67)
Book
Full-text available
Spałek S. (red.) “Data Analytics in Project Management”, Taylor & Francis Group/CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2019, ISBN: 978-1138307285, p. 234, Wydanie polskie: "Analiza danych w zarządzaniu projektami", ISBN: 978-83-283-6776-0, Helion, 2021. Analiza danych w zarządzaniu projektami Umiejętna analiza danych jest warunkiem podejmowania działań i...
Chapter
Full-text available
Spałek S., „Współczesne wyzwania technologiczne a zarządzanie projektami w organizacjach”, [w:] „Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach”, red. E. Sońta-Drączkowska, I. Bednarska-Wnuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN: 978-83-8220- 331-8; e-ISBN 978-83-8220-332-5, Łódź 2020, s.103-114. Streszczenie...
Book
Full-text available
Spałek S. (red.) “Systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą”, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8102-411-2, stron:132
Book
Full-text available
Spałek S. „Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020. ISBN: 978-83-208-2409-4, stron: 245. Celem monografii jest próba opracowania modelu objaśniającego wpływ czynników technologicznych powiązanych z czwartą rewolucją przemysłową na zarządzanie projektam...
Article
Metody, techniki i narzędzia związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych często zaczerpywane są z sektora prywatnego i publicznego, co powoduje, że są one nieodpowiednie lub niewystarczające dla specyfiki tzw. trzeciego sektora. Dynamicznie zmieniające się otoczenie sprawia, że poszukuje się nowych koncepcji i sposobów, które pomogą rozwią...
Article
Full-text available
Hysa B., Spałek S., “Opportunities and threats presented by social media in project management”, Heliyon, Volume 5, Issue 4, 2019, ISSN 2405-8440, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01488, str. 1-28, SCOPUS indexed. The application of new technologies is rapidly increasing, not only in private but also in professional spheres, including projec...
Article
Full-text available
Abstract Spałek S., Kozubek R., “Socially Responsible Innovations - designation of the concept and operational definition”, Organization and Management, No. 1 / 2019 (184). pp. 23-31. ISSN 0137-5466 In this article, the authors point to the designatum of the term socially responsible innovations in order to identify the research area. In addition,...
Book
Full-text available
Spalek S. (ed.) “Data Analytics in Project Management”, Taylor & Francis Group/CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2019, ISBN: 978-1138307285, p. 234 https://www.crcpress.com/Data-Analytics-in-Project-Management/Spalek/p/book/9781138307285 This book aims to help the reader better understand the importance of data analysis in project management. Moreo...
Chapter
Spalek S., „Analytical challenges of a Modern PMO”, [in:] “Data Analytics in Project Management”, Taylor & Francis Group/CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2019, ISBN: 978-1138307285. The rapid evolution of Project Management Offices (PMOs) can be traced back to the mid-1990s. At the very beginning, PMOs served mostly reporting needs, and their respon...
Chapter
Zarządzanie wiedzą jest obecnie jedną z głównych domen kreatywnej organizacji. W przedsiębiorstwie niebagatelną rolę odgrywają twórczy specjaliści, którzy należą do specyficznej warstwy społecznej określanej jako klasa kreatywna. W artykule podjęto próbę zaprezentowania, jakie implikacje niesie ze sobą eksternalizacja wiedzy w tej grupie osób. Prze...
Article
Full-text available
Na progu czwartej rewolucji przemysłowej konieczne staje się stosowanie przez przedsiębiorstwa nowoczesnych koncepcji zarządzania projektami. Jest to związane z bardzo dynamicznym rozprzestrzenianiem się rozwiązań informatycznych w różnych, czasem bardzo odległych od teleinformatyki branżach. Implikuje to ekspansywną cyfryzację i usieciowienie doty...
Article
Full-text available
Knowledge management is an important aspect of not only the development of enterprises, but also entire sectors of the economy. Therefore, it is extremely important to understand what factors affect the knowledge management processes in projects. The aim of the article is to determine, on the basis of empirical research, factors affecting the shari...
Article
Full-text available
Hofman M, Spalek S, Grela G. Shedding New Light on Project Portfolio Risk Management. Sustainability. 2017; 9(10):1798 pp. 1-18. This paper constitutes an innovative attempt to analyse the risks and negative phenomena dependencies within a project portfolio. Based on the available literature, the risks and negative phenomena (that is, the problems...
Article
Full-text available
Spałek S., „Zarządzanie projektami w erze przemysłu 4.0” Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9 (812) wrzesień 2017. ISSN 0860-6868, str. 106-112. W artykule na bazie dokonanego przeglądu literatury przedstawiono rozwój zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących na przełomie XX i XXI w. Omówiono też trzy doty...
Chapter
Full-text available
Major P., Spałek S. " Omówienie tradycyjnych i współczesnych metod komunikacji w zespołach projektowych " , [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2017, ISBN 978-83-941281-1-1, str. 200-211. Skuteczna komunikacja w zespole projektowym jest is...
Article
Full-text available
Spałek S., Wolny M. „Zintegrowana ocena stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 2017, z. 102, str. 331 - 344. Artykuł wpisuje się w rozważania dotyczące możliwości określenia zintegrowanej oceny stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami. Na podstawie przeprowadzonych...
Article
Full-text available
Trzeciak M., Spałek S. „Modele zarządzania zespołem projektowym w branży informatycznej”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 463, 2017, str. 404-415. Streszczenie: Firmy programistyczne należą do branży, w której powszechnie stosuje się zarządzanie projektami oraz koncepcję pracy w zespołach. Celem niniejszego artykułu są roz...
Article
Full-text available
Spałek S., Trzeciak M., „Czynniki ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie – zarys problematyki badawczej”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 496, ISSN 1899-3192, s. 150-160. JEL Classification: M00, M2, M11. Streszczenie: Firmy programistyczne tworzą jedną z typowych...
Conference Paper
Full-text available
Spalek, S. “Traditional vs. Modern Project Management Methods. Theory and Practice”. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, Edited by: Simberova, I; Milichovsky, F; Zizlavsky, O, 21st International Scientific Conference, Brno University Technology, Faculty of Business & Management, Brno, Czech Republic 19-20.05....
Conference Paper
[Spalek S., Kuhn T., Dayton S., “Real-Life Examples of How to Ensure PMO Alignment with Organisational Needs”, Proceedings of PMI Global Congress 2016, Project Management Institute, Newtown Square, USA 2016]. The article presents two case studies of the implementation of PMOs in practice. Although each example has its own history, they both show ho...
Chapter
Full-text available
Being innovative is a vital capability of organisations and societies nowadays. Companies run innovation projects as part of their strategies and assign significant resources to them. Moreover, there is a tendency to manage projects in an innovative, for example agile, way. Therefore, it is important to clearly understand the distinction between in...
Chapter
Full-text available
Biskupek A., Spałek S. Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach infrastruktury teleinformatycznej na przykładzie projektu Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom II, Opole 2016, ISBN 978-83-941281-0-4, str. 13-24.
Article
Full-text available
Spałek S., Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania, Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences, 1(26), 2016, s.132-141. Projekty innowacyjne zajmują szczególne miejsce w organizacjach. Od ich powodzenia niejednokrotnie zależy sukces rynkowy przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono główne cechy projektów innowacyjnych oraz ich specyficzne uwar...
Article
Full-text available
Spałek S. “Doskonalenie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie”, Management Forum, vol. 4, no. 2, 2016, e-ISSN 2392-0025, str. 3-9. Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania metody oceny stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w celu doskonalenia zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano wybrane wyniki...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania metody oceny stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w celu doskonalenia zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano wybrane wyniki szeroko zakrojonych badań ilościowych empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w tym 256 z branży maszynowej, 1...
Article
Full-text available
Planowanie projektu to nie tylko określenie czynności, które należy wykonać i ich ustrukturyzowanie, ale również identyfikacja czynników ryzyka mogących mieć wpływ na przebieg projektu. W artykule omówiono procesy zarządzania ryzykiem w ramach metodyk tradycyjnych (klasycznych) oraz zwinnych (agile) w zarządzaniu projektami, zarówno w podejściu lek...
Article
Full-text available
The article discusses the significance of project manager in project management. It consists of two parts. The first part reviews the literature on project management and the project manager. The second part of the article shows the results of the research. In the first part, the authors present project management phases which can be distinguished...
Chapter
Full-text available
Spałek S. “Granice inwestycyjne zwiększania stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami”, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2015, ISBN 978-83-930399-7-5, str. 821-830. W artykule omówiono koncepcję dojrzałości w zarządzaniu projektami....
Article
Full-text available
Spalek S., Establishing a Conceptual Model for Assessing Project Management Maturity in Industrial Companies, International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, Vol. 22, No. 2, 2015, ISSN: 1943-670X, pp. 301-313. The number of projects undertaken by companies nowadays is significant. Therefore, there is a need to es...
Article
Full-text available
Spalek S., Finding a New Way to Increase Project Management Efficiency in Terms of Time Reduction, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 25(5), 2014, ISSN: 1392-2785, pp. 538–548. DOI: 10.5755/j01.ee.25.5.8419 There are three basic constraints called ‘the golden triangle’ in each project: time, budget and scope. Researchers and practitioners...
Article
Full-text available
Spalek S. “The Influence of Country of Origin on Project Management: An International Empirical Study”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Vol. 156, 2014, ISSN: 1877-0428, pp. 4-7 This extended abstract discusses country-specific issues and their potential influence on the processes related to managing projects in global companies...
Article
Full-text available
W artykule podjęto próbę opracowania rekomendacji, mających na celu zwiększenie skuteczności (rozumianej jako stopień realizacji zamierzonych celów) w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce. Rekomendacje oparto na wynikach badań ankietowych stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w krajowych i zagranicznych...
Article
Full-text available
Spalek S., Does Investment in Project Management Pay Off?, Industrial Management & Data Systems, Vol. 114, Issue 5, 2014. ISSN: 0263-5577, USA. pp. 832-856. Purpose ‐ There is a significant knowledge gap in the common understanding regarding the value that investment leading to an increase in project management maturity brings to the organisation....
Article
Full-text available
Wyrozębski P., Spałek S., An Investigation of Planning Practices in Select Companies, Management and Production Engineering Review, Vol. 5, No. 2, 2014, ISSN: 2082-1344, pp. 78–87 The aim of the article is to answer two research questions concerning the influence of organizational factors and shape of project portfolio on the content and scope, as...
Conference Paper
Spalek S., Do You Really Want Your Project Management Office to Survive?, Proceedings of PMI Global Congress, Project Management Institute, Newtown Square, USA 2014. [e-proceedings], p. 9. Project management offices (PMOs) should play a significant role in each organisation. Despite a common theoretical understating of their importance, practice re...
Conference Paper
Spalek S., “How to Facilitate the Knowledge Transfer”, Proceedings of PMI Global Congress, Project Management Institute, Newtown Square, USA 2014. [e-proceedings], p. 9. In the paper, the importance and challenges of the knowledge transfer between key players involved in managing projects in the company are discussed. Therefore, the purpose of this...
Conference Paper
Full-text available
Projects are widely recognized nowadays by organizations. They are part of the activities of both education providers and companies. Project management has been applied in organizations since the 1960's. However, despite garnering experience and improving on available methods, a significant number of projects (including educational ones) still fail...
Article
Full-text available
Spalek S., Assessing Project Management Maturity in the Area of Knowledge Management in Select Companies, International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, Vol. 2, No. 2, 2014. Project management is of high significance for companies nowadays. This is of special interest for those organizations which operate in the multi-project...
Article
Full-text available
Spalek S., An Empirical Study on Project Management Maturity in Human Resources, Journal of Management Studies. Vol. 2, No 2, 2014. [ISSN 2328-2185, USA], pp. 73-80 The assessment of the Project Management Maturity (PMM) level shows the company how good it is at managing projects. This measurement can be performed in different domains of expertise....
Article
Full-text available
Spalek S., Project-based learning. Experiences from the initial stage of implementation in a higher education institution, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 16, No. 1, 2014, ISSN: 1471-8197, pp. 1-11. DOI: 10.1504/IJIL.2014.063370 Project or problem-based learning (PBL) has been recognised as a teaching method. Due to its major...
Article
Full-text available
Spałek S. „Zwiększanie stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami. Koncepcje, uwarunkowania i możliwe zastosowania praktyczne”, Marketing i Rynek, nr 5/2014, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014. ISBN: 1231-7853, str. 149-155 Badacze stale poszukują sposobów na usprawnianie działalności przedsiębiorstw w zarządzaniu projektami. Artykuł...
Article
Full-text available
Spałek S. „Wybrane branże a dojrzałość w obszarze metod i narzędzi w zarządzaniu projektami”, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 136, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014, str. 117-129. Ocena stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami pozwala przedsiębiorstwom na określenie ich poziomu zaawansowania w realizowani...
Chapter
Full-text available
Spałek S. Branża maszynowa, budowlana i informatyczna w kontekście dojrzałości środowiska projektoweg, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014. Tom I. ISBN: 978-83-930399-6-8. str. 895-904. Dojrzałość w zarządzaniu projektami odnosi się do różny...
Book
Full-text available
Spałek S. „Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami”, Monografia nr 513, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013. ISBN: 978-83-7880-119-1. stron: 180. W monografii przybliżono problematykę dojrzałości w zarządzaniu projektami. Ta tematyka stanowi obecnie jeden z głównych nurtów badawczych krajowych i zagranicznych ośrodków nauko...
Article
Full-text available
Spalek S., Improving Industrial Engineering Performance Through a Successful Project Management Office, „ Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics”, Vol. 24, No. 2, 2013 The improvement of industrial engineering performance is currently a key issue. Companies can achieve such an improvement in different ways. One way, especially for companies ope...
Chapter
Full-text available
Spałek S. „Przykład wykorzystania metodyki Agile w projekcie badawczym” , [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013. ISBN 978-83-930399-5-1. str. 238-246. Projekty badawcze charakteryzują się dużym stopniem innowacyjności oraz potrzebą elastycznoś...
Article
Full-text available
Spałek S. „Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach. Zarys problematyki.” Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol 11, No 1, Part 2, 2013. ISSN: 2084-5189, str. 305-315. Wraz ze wzrostem liczby realizowanych przedsięwzięć w organizacjach, dzielenie się wiedzą projektową zyskuje coraz bardziej na znaczeniu....
Chapter
Full-text available
Spałek S., Zdonek D. “Wykorzystanie e-kwestionariuszy w badaniach przemysłu maszynowego w Polsce”, [w:] Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji, red. L. Kiełtyka , Monografia, rozdział 34, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń 2013. ISBN: 978-83-7285-692-0. str . 441-454. Stron: 614. Przemysł maszynow...
Article
Full-text available
Spałek S., Zdonek D. „Zwinne podejście projektowe a projekty badawcze”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie z. 64, Politechnika Śląska, Gliwice 2013. ISSN 1641-3466. str. 241-251 W artykule przedstawiono zarys koncepcji zwinnego zarządzania projektami (ang. Agile Project Management) w odniesieniu do podejścia sek...
Article
Full-text available
Spałek S., Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach. Zarys problematyki, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol 11, No 1, Part 2, 2013. ISSN: 2084-5189, str. 305-315 Wraz ze wzrostem liczby realizowanych przedsięwzięć w organizacjach, dzielenie się wiedzą projektową zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. W...
Chapter
Full-text available
Spałek S. Rozwój metod i koncepcji w zarządzaniu projektami od lat 50. ubiegłego stulecia do dziś, [w:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, praca zbiorowa pod redakcją A. Czecha i A. Szplita, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013. ISBN: 978-83-7875-095-6. str. 593-603. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesi...
Article
Full-text available
Spałek S. „Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy projektowej w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce.” Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol 11, No 4, Part 1, 2013. ISSN: 2084-5189. str. 303-317. Wraz ze wzrostem liczby realizowanych przedsięwzięć w organizacjach, dzielenie się wiedzą projektową zyskuje coraz bar...
Article
Full-text available
Spalek S, "Reaching Maturity through Project-Based Learning", Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2012 Celje, Słowenia, 2012. ISBN 978-961-6813-10-5. Project-Based Learning as a concept is well recognised and applied in some countries, e. g. the USA or Denmark. By implementing that approach, educational or...
Article
Full-text available
Spalek S., The Role of Project Management Office in the Multi-Project Environment, "International Journal of Management and Enterprise Development", Vol. 12, No. 2., 2012. ISSN: 1468-4330. pp.172–188. The number of projects run by companies has increased significantly over the last two decades. Therefore, apart from the challenges associated with s...
Chapter
Full-text available
Spałek S., „Zarządzanie wiedzą jako kluczowy element oceny stopnia dojrzałości projektowej organizacji” , [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012. ISBN: 978-83-930399-4-4. str. 433-439. W artykule przedstawiono krytyczne podejście do obecnych st...
Article
Full-text available
Spałek S. „ Nauczanie przez projekty jako metoda kształcenia menedżerów XXI wieku zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw”, Zarządzanie i Edukacja, Nr 79, listopad-grudzień, Warszawa 2011. ISSN: 1428-474X. str. 5-13 Artykuł przedstawia obecny stan wiedzy oraz możliwości wynikające z zastosowania metody nauczania przez projekty na uczelniach, w n...
Article
Spalek S., “A Modern Approach to Managing Projects”. In Scientific Papers: Theory Of Management 4, The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS University Publishing House, Zilina 2011. Project Management has a long history. However, standardisation of that discipline was started in the 1950’s. The article pr...
Article
Full-text available
Spałek S., Zdonek D., “The Issues Connected With Carrying Out Research On Project Management Using A Web-Based Survey Approach”, Management and Production Engineering Review, Volume 2, Number 1, March 2011, Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management. ISBN: 2080-8208. pp. 40–46....
Book
Full-text available
Spałek S. Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Monografia nr 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004. ISBN: 83-7335-203-1. stron: 130. Poprzez identyfikację czynników wpływających na proces zarządzania projektem, a następnie rozpoznanie krytycznych czynników sukcesu projektu i ich uwzględnienie w zarządzaniu projektem, w...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project