Setenay Uçar

Setenay Uçar
Antalya Bilim University · Department of Interior Architecture and Environmental Design

Antalya Bilim University

About

15
Publications
10,357
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
16
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
16 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
Additional affiliations
April 2018 - present
Antalya Bilim University
Position
  • Lecturer
Education
September 2018 - June 2022
Akdeniz University
Field of study
  • Architecture
February 2016 - February 2018
T.C. Arel Üniversitesi
Field of study
  • Architecture
September 2012 - June 2016
T.C. Arel Üniversitesi
Field of study
  • Interior Architecture

Publications

Publications (15)
Article
Full-text available
Studies claim that shopping centers are considered a destination because they offer ambiance, experiences, and entertainment. With the rise in online shopping, shopping centers are no longer anchored by departmental stores but with their commercial facilities. Consistent with this change, more studies are needed to improve the interior quality of s...
Article
Full-text available
Today there are applications for electricity generation by using photovoltaic (PV) panels from solar energy which is one of the renewable energy sources. Such uses are seen in buildings, marginal lands or shelters. However, the use of PV panels can be difficult because PV panels impose additional load on the buildings and create a need for load bea...
Article
Full-text available
Corporate social responsibility is composed of strategic goals for institutions that will stand out in a competitive environment and strengthen their corporate image. Corporate environmental responsibility, which is the subtitle, requires the organization to determine strategies that are environmentally conscious and to be sensitive to the life and...
Article
Full-text available
In recent years, due to the economic crisis, cost and budget management have become more and more important in interior design projects. The construction sector, which has been developing very fast in the construction sector in the country until recently, has given rise to the excess of housing and workplace. In this context, the work load for inte...
Article
Full-text available
BİYOMİMİKRİ: DOĞAYLA UYUMLU YENİ BİR TASARIM MODELİ ÖZ Biyomimikri, genel olarak, CO2 salınımının azalması, sağlığı olumlu yönde etkilemesi, doğal havalandırma ile ek havalandırma sistem ve masraflarının ortadan kalkması, sonsuz güneş ışığı ile birlikte sınırsız elektrik üretimi ve bu sayede tükenen enerji kaynaklarından olan fosil yakıtların kull...
Conference Paper
Full-text available
Özet-Dünyanın pek çok yerinde geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam eden biyomimikri ile mimari tasarımlar bir problem üzerine veya bir çözüme dayalı olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Disiplinler arası iş birliği ile bir dayanışma gerekt iren bu tasarım modelinde hedef doğayı örnek alarak işleyiş ve fonksiyonelliği ön planda tutarak mimari t...
Conference Paper
Full-text available
Mimarlığın bir süreç ile birlikte değişimi ve yıllar içerisinde o dönemi yaşayan insanların kültürleri ile değişim gösterdiği görülmektedir. Bu yaklaşımı ile hem kültürü ve hem de tarihsel süreci bir araya getirerek mimariye uygulayan Turgut Cansever 20. yüzyılın önemli mimarlarındandır. Cansever’in kültürel değerlere önem verip, geçmişin izlerini...
Article
Full-text available
Güneş ışınlarından elektrik enerjisi elde etme amacıyla geliştirilen fotovoltaik sistemlerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bina kabuğu, geleneksel işlevlerinin yanı sıra, enerji üretiminin sağlanması amacıyla fotovoltaik panel uygulamaları için de uygun bir tesis alanı işlevi yüklenebilmektedir. Mimari ölçütler dikkate alınmaksızın bina...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılabilmesi için yapılarda güneş panellerinin kullanımının gerekliliğine değinilmiş ve Antalya bölgesindeki çevresel faktörlere göre elektrik üretim veriminin değişmesinin sebepleri anlatılmıştır. Yapılan literatür taramasında sıcaklık, panelin güneşe göre eğimi, nem, hakim rüzgar ve ışınım miktarl...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada aluminyum oksinitrür ve soda kireç silikat cam, belirlenen özelliklerine göre karşılaştırılmış, Arıoğlu yöntemi kullanılarak, aluminyum oksinitrürün kullanım potansiyeli değerlendirilmiştir. Bu yöntemin amacı, malzeme seçiminde süreçlerin saptanarak sistematik bir yolun belirlenebilmesidir. Yöntemde malzemelerin özelliklerine göre yara...
Conference Paper
Full-text available
İnşaat sektöründe, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS / CSR-Corporate Social Responsibility) konusu giderek önem kazanmaktadır. Farklı ülkelerde farklı sektörlere de odaklanan KSS kavramı inşaat sektöründe genel olarak sürdürülebilirlik ekseninde ele alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerde inşaat sektöründe KSS ön plandadır ve bu faaliyetlerinden fayda sağla...
Thesis
Full-text available
Bu tezde çatı ve cephelerde uygulanan fotovoltaik paneller üzerine bir araştırma yapılmaktadır. Burdur ilinde yapılan bu çalışmada bir evin ihtiyacını karşılayan elektrik ihtiyacının fotovoltaik panellerden karşılanması, maliyeti, ortaya çıkacak sorunlardan bahsedilmektedir. İlk bölümde konu ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Genel enerji pro...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Merging the Photovoltaic with the Construction