Serpil Sumer

Serpil Sumer
Ataturk University · Faculty of Social Sciences and Humanities

About

19
Publications
1,378
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
15
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
15 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
Introduction
Skills and Expertise
Additional affiliations
April 2017 - present
Ataturk University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (19)
Article
Full-text available
Bireyler finansal güvenliklerini sağlamak için farklı psikolojik davranışlar sergileyerek finansal davranışlarını ortaya koymaktadır. Öz-kontrolü yüksek olan bireyler finansal anlamda sürekli akılcı hareket etmek ister. Öz-kontrol ile birlikte bireyler finansal güvenliklerine daha fazla önem verirler. Öz-kontrolü yüksek olan bireyler daha fazla gel...
Article
Full-text available
Bu çalışma, Osmanlı döneminde faaliyet gösteren para vakıflarının fon tahsis yöntemleri ile katılım bankalarının fonlama yöntemleri arasındaki benzerlikleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı kapsamında konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve para vakıfları ile katılım bankalarının fon tahsis yöntemleri karşılaştırılmıştır. Yap...
Article
Karar verme sürecinde bireyler çeşitli eğilimlerin etkisi altında kalabilmektedirler. Özellikle bireyin vereceği karar risk veya belirsizlik içeriyorsa bireyin karar verme süreci daha zor hale gelmektedir. Eleştirel düşünme becerisi yüksek olan birey edindiği bilgiyi analiz edip değerlendirerek diğer sahip olduğu ya da edinmiş olduğu bilgilerle sen...
Article
Full-text available
Individuals make various investment decisions in order to obtain income and to increase their income by using the parts of their income that exceed their expenses. It is seen that a number of factors are effective in these investment decisions taken. They prefer to invest by evaluating the risks and current losses that they will be involved in when...
Article
Full-text available
Ekonominin ihtiyaç duyduğu finansal kaynağı yeteri düzeyde temin edebilmesi finansal sistemin etkinliğine bağlıdır. Finansal sistemin etkinliği ise yasal altyapı, düzenleyici/denetleyici kurumların varlığı vb. birçok faktörün yanı sıra bireylerin ve/veya kurumların finansal bilgi düzeylerine ve finansal sistemi kullanabilme düzeylerine bağlıdır. Fi...
Article
Risk toleransı, bireyin finansal risk almaya karşı tutumudur ve bireyin risk almaya ne kadar istekli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada finans dersleri alan lisans öğrencilerinin risk toleransı ile yaşadıkları yer ve anne-babalarının eğitim durumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda literatürde Grable ve Lytton (1999) tarafı...
Conference Paper
Full-text available
Son zamanlarda İslami finans dünya genelinde araştırmacıların yoğunlaştığı çalışma alanları arasında yer almaktadır. Türkiye’de İslami finans denilince akla ilk gelen kurum katılım bankalarıdır. Türkiye’de 2005 yılından önce Özel Finans Kurumu olarak faaliyet gösteren katılım bankaları 2005 yılında yayımlanan 5411 sayılı kanunla birlikte isim değiş...
Article
Full-text available
Sanayi devrimi ile başlayan sanayileşme, dünyadaki tüm ülkeleri etkilemiştir. Sanayileşme ile birlikte kaynak arayışları hızlanmış ve ülkeler arasında bir rekabet başlamıştır. Sanayileşme sürecinde sadece üretim faktörüne odaklanılmış, doğal kaynakların tükenmesi ve kaybı dikkate alınmamıştır. Sanayileşme yarışı ve doğrusal ekonomi, doğal kaynaklar...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Oltu kırsalında faaliyet gösteren esnafların fon ihtiyaçlarını karşılarken katılım bankalarını tercih edip etmeme durumları ele alınmıştır. Çalışmada veriler anket yöntemi ile elde edilerek SPSS programında analiz edilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak için hipotezler oluşturulmuş ve Ki-Kare analizi ile test edilm...
Article
Full-text available
This study is a review of the purchasing power parity hypothesis applied to BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). For each country, time series based on a Fourier perspective were applied. The initial stages of the study analyzed the stationarity of the series using Fourier unit root testing. The series were found to be...
Article
Full-text available
Industry is important for development and sustainability. Countries attach importance to industrialization in order to reduce their foreign dependency and gain competitiveness. It is expected that companies which competitiveness has increased with industrialization will have a positive effect on the national economy and financial markets. The raw m...
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate the reasons why customers applying to banks to meet their funding needs do not choose participation banks. The academicians working at Ataturk University were selected as the sample of this research. The data obtained with survey were analysed by using Chi-square and frequency analysis. As a result of the fin...
Conference Paper
Günümüzde bankacılık sektörü yenilikçilik, sunulan hizmetin kalitesi ve çeşitliliği, giderek artan kaynak ihtiyacı gibi faktörlerin etkin olduğu bir rekabet ortamında faaliyet göstermektedir. 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan finansal krizler sonrası başarılı bir şekilde uygulanan yeniden yapılandırma süreci ile Türk bankacılık sektörü, sektöre özgü...
Conference Paper
Full-text available
Finansal aracı kurum olarak bankalar, fon ihtiyaç duyan taraflarla fon fazlası olan tarafları bir araya getirmektedirler. Teknoloji geliştikçe fon ihtiyaç duyan taraflar artık aracı kurumlar olmaksızın fon ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Bankalar sektördeki mevcut konumunu kaybetmemek için çeşitli harcamalar yapmaktadırlar. Bu çalışmada...

Network

Cited By