Serkan Kaya

Serkan Kaya
Karadeniz Technical University · Department of Mining Engineering

Doctor of Engineering

About

27
Publications
5,879
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
108
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
108 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
Education
September 2014 - December 2016
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Mining Engineering
September 2002 - September 2011
Eskisehir Osmangazi University
Field of study
  • Mining Engineering

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
The abrasive and rock properties have a significant impact on the performance and profitability of abrasive water jet (AWJ) cutting. In the relevant literature, there is no comprehensive study that investigates the effects of abrasive type on the AWJ cutting of rocks. As a result, in the current study, various abrasives (garnet, white fused alumina...
Article
Full-text available
Abrasive waterjet (AWJ) has been widely used for the cutting of hard materials such as rocks. The AWJ cutting of rocks has been well documented in the relevant literature. In these studies, one-pass cutting is employed as the cutting mode. There is no study focusing on the two-pass AWJ cutting of rocks. Therefore, this study aims to fill this gap....
Thesis
Full-text available
This work was supported by Scientific Research Project Coordination Unit of Karadeniz Technical University. Project number: 8522. Key Words: Abrasive Waterjet, Abrasives, Natural Stone, Cutting
Article
Doğaltaş sektöründeki üretim ve işleme faaliyetleri sonucunda kayda değer miktarlarda atık oluşturulmaktadır. Bu atıklar, çeşitli çevresel problemlere (topografya değişikliği, yüzey/yeraltı sularında bozulma, hava/görüntü kirliliği vb.) yol açmaktadırlar. Bu çalışmada, granit atıklarının (iri ve ince boyutlu) aşındırıcılı sujeti ile (ASJ) doğaltaş...
Article
Abrasives play a critical role in the erosion process of abrasive waterjet (AWJ). Therefore, they can significantly affect the performance and profitability of cutting. In the relevant literature, there is no comprehensive study investigating the effect of abrasive type on the rock cutting performance. The current study aims to fill this gap. Vario...
Conference Paper
Aşındırıcı sujeti (ASJ), yüksek basınçlı su ve aşındırıcı kullanılarak çeşitli malzemelerin kesilebilmesinde/işlenilmesinde kullanılan bir teknolojidir. Endüstrinin farklı alanlarında başarıyla kullanılan bu teknoloji, doğal taşların kesilmesinde/işlenilmesinde de ön plana çıkan alternatif teknolojiler arasındadır. ASJ teknolojisinin kesme/işleme s...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ) ile mermer kesmede farklı tip (garnet, zımpara tozu, cam küre) aşındırıcıların kesme performansları irdelenmiştir. Aşındırıcıların kesme performanslarının değerlendirilmesinde kesme derinliği referans alınmıştır. Kesme deneyleri süresince, kesme parametreleri sabit tutulmuş ve mermer örnekleri uzunlukları bo...
Conference Paper
Full-text available
Aşındırıcı sujeti (ASJ) teknolojisi; çok yönlü kesim yapabilmesi, düşük kesme gücü gerektirmesi, malzeme kaybının düşük olması ve termal bozunma oluşturmaması gibi önemli üstünlükleri nedeniyle sert ve dayanıklı malzemelerin kesilmesinde/işlenilmesinde tercih edilen bir teknolojidir. ASJ teknolojisinin çeşitli sektörlerde tercih edilebilir olması,...
Conference Paper
Full-text available
Dünya enerji talebi başlıca fosil enerji kaynakları tarafından karşılanmaktadır. Fosil yakıtların üretimi ve tüketimi süreçlerinde açığa çıkan çeşitli atıklar toprak ve su kirliliğine neden olmaktadır. Bunun yanında, fosil yakıtların yanma ürünü olarak atmosfere salınan sera gazları da küresel ısınmaya katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, fosil yak...
Conference Paper
Full-text available
Metan, kömürde oluşan en etkili gazlardan bir tanesidir. Bu gaz, kömür matrislerinde yüzeye adsorbe halde bulunabildiği gibi kömür ve çevreleyen kayaçlardaki boşluklarda serbest veya çözülmüş halde de bulunabilir. Kömür veya yan kayaçlarda bulunan metan, madencilik işlemleri sonucu oluşan kırıklar/çatlaklar aracılığı ile açığa çıkar. Uygun koşulard...
Conference Paper
Full-text available
Kömür damarlarında bulunan metan, kömür üreten birçok ülkede madenler ve madenciler için tehlikeli olabilen bir gazdır. Tehlikeli olmasına rağmen kömür kökenli metan (KKM), doğal gazın başlıca bileşeni olması nedeniyle geleneksel olmayan bir enerji kaynağıdır. Hava kirliliği açısından değerlendirildiğinde KKM'nın üretimi temiz bir enerji kaynağı su...
Article
Solid-cutting waste of granite is generated with considerable amounts during the machining processes. Utilization of this waste as an alternative material in various sectors such as construction and building would protect the environment and create a valuable source for the sectors. In this paper, an experimental study is carried out for the utiliz...
Conference Paper
Full-text available
As an alternative abrasive, utilization of Brown Fused Alumina (BFA) in abrasive waterjet (AWJ) cutting of marble is investigated in this study. The performance of the BFA is compared with the garnet which is widely used as an abrasive in the AWJ cutting applications. Marble samples are cut with the constant operating variables of the AWJ (traverse...
Conference Paper
Full-text available
As an alternative abrasive, use of White Fused Alumina (WFA) in abrasive waterjet (AWJ) cutting of marble is investigated in this study. The performance of the WFA is compared with the garnet which is widely used as an abrasive in the AWJ cutting applications. Marble samples are cut with the constant operating variables of the AWJ (traverse speed,...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ) ile mermer kesmede aşındırıcı olarak silisyum karbür’ün (SiC) kullanılabilirliği araştırılmıştır. İlgili aşındırıcının kesme performansı, ASJ kesme uygulamalarında yaygın olarak kullanılan garnet ile karşılaştırılmıştır. Kesimler süresince, kesme parametreleri (kesme hızı, pompa basıncı, aşındırıcı besleme m...
Conference Paper
Full-text available
Mining is reported as the most dangerous sector in many references. This is due to characteristic difficulties of mining and majority of the uncertainties despite the preliminary studies. Also, a continuous production result in a continuous change in the pit’s working conditions. In general terms, approximately 10% of the all occupational accidents...
Conference Paper
Full-text available
Kömür madenciliğinde, birçok maden çalışanı metan ve beraberindeki tehlikeler sebebiyle yaşamını yitirmektedir. Trajik can kayıplarının yanı sıra, gerekli tedbirleri almayan bazı kömür işletmeleri bazı ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Günümüz teknolojisiyle, metan kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması/azaltılabilmesi ve çalışm...
Article
Full-text available
History of mining is as old as human history. Therefore, mining has never lost its significance for human race. Following the industrial revolution, demand for raw materials has been increased dramatically. Increase in the demand has led the production rate in mining sector boost strikingly which is the only resource of raw materials. The increase...
Conference Paper
Full-text available
In this study, rock cutting performance of abrasive waterjet (AWJ) was investigated and modeled using artificial neural networks (ANNs). A pre-dimensioned granitic rock was sampled and subjected to cut by an AWJ. Cut depth (CD) was assessed as the cutting performance of the AWJ. Three operating variables including traverse speed, abrasive mass flow...
Conference Paper
Full-text available
Coal is by far the most plentiful energy resource in Turkey. Domestically produced coal accounts for more than half of the country's total energy production. Coal has been consumed primarily for power generation, steel manufacturing, and cement production. Due to its importance in country's energy balance, modeling and forecasting of coal consumpti...
Conference Paper
Full-text available
In this study, Turkey's primary energy consumption (PEC) is modeled by linear regression analysis (LRA) based on population (P). The derived models are validated through some statistical approaches such as the determination coefficient, t-test, F-test, and residual analysis. For the performance assessment of the proposed model, three performance me...
Conference Paper
Full-text available
In this paper, regression analysis (RA) was applied for modeling the CO2 emissions of Turkey. Real gross domestic product (GDP), total and urban populations and energy consumption were considered as economic and demographic variables. The developed model was tested using a test data set which were not utilized during building of the model. Addition...
Conference Paper
Full-text available
In the current modeling, trend analysis is used to model coal consumption (CC) and forecast the future coal demand in Turkey. The data is divided into two groups as the data for training the model (during the period 1970-2005) and the data for testing the model (during the period 2006-2013). The developed models are tested by the t-distribution, F-...
Conference Paper
Full-text available
Kömür kökenli metan (KKM), kömür damarlarında doğal olarak oluşan ve az miktarlarda hidrokarbon ya da hidrokarbon olmayan gazları içeren bir gazdır. Kömürleşme ile oluşmaya başlayan bu gaz, kömür işletmeleri için büyük tehlike oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ve geliştirilen yeni üretim teknikleri sayesinde kömür işletmeleri için...
Conference Paper
Full-text available
In this study, regression analysis (RA) is used for modeling of Turkey's primary energy consumption (PEC) based on gross domestic product (GDP). The derived models are validated using some statistical approaches such as the determination coefficient, t-test, F-test, and residual analysis. Three performance measures including mean absolute percentag...
Conference Paper
Full-text available
In this study, rock cutting performance of abrasive waterjet (AWJ) was investigated and modeled using artificial neural networks (ANNs). A pre-dimensioned granitic rock was sampled and subjected to cut by an AWJ. Cut depth (CD) was assessed as the cutting performance of the AWJ. Three operating variables including traverse speed, abrasive mass flow...
Conference Paper
In this study, regression analysis (RA) is used for modeling of Turkey’s primary energy consumption (PEC) based on gross domestic product (GDP). The derived models are validated using some statistical approaches such as the determination coefficient, t-test, F-test, and residual analysis. Three performance measures including mean absolute percentag...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
In the project, various wastes will be considered as abrasive material in abrasive water jet cutting of rocks.
Project
The project aims at investigating performances of alternative abrasives in stone cutting with abrasive water jet