Seriye Sezen

Seriye Sezen
Ankara University, Faculty of Political Sciences, Ankara, Turkey · Political Science and Public Administration

Professor

About

34
Publications
7,254
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
142
Citations

Publications

Publications (34)
Article
Full-text available
On outcomes of 20th National Congress of Communist Party of China and ongoing social protests in China.
Chapter
Full-text available
zet İçinde bulunduğumuz dönem, 1945 sonrasında kurulan dünya düzeninin temellerinin sarsıldığı ve artık sürdürülemez hale geldiği, ama henüz yeni dünya düzeninin de ortaya çıkmadığı bir dönemdir. Bununla birlikte, 21. yüzyılın küresel düzeninin inşasında, Asya'nın belirleyici bir coğrafya olacağı konusunda tereddüt yoktur. 2019 yılında Dışişleri Ba...
Article
Full-text available
China in the Arctic: Arctic Silk Road Due to global climate change, melting of pack ice and fast ice has been accelerated in the Arctic. It is estimated that the region will be free of ice during the summers in the future. As this change will create new economic and commercial opportunities in the region, some non-Arctic countries but observer memb...
Article
Full-text available
z: Makalede, büyük bir imparatorluktan ulus devlete evirilen Moğolistan'da devletin önce sosyalist cumhuriyete, 20. yüzyılın sonunda ise liberal cumhuriyete dönüşümü anayasa belgeleri üzerinden incelenmektedir. Türkler ve Moğollar arasındaki tarihsel etkileşimlere, ülkenin 20. yüzyılda geçirdiği büyük dönüşümlere rağmen Moğolistan, Türkiye'de, tari...
Article
Although China oriented academic interest in Turkey began in 1930s with the aim of learning Turks’ past from Chinese sources, this interest was limited to a smaller community of scholars consisting of sinologists and historians up to the 1990s. The paper deals with the evaluation of Turkish academic literature on China and tries to reveal the topog...
Article
Full-text available
Yazı, bir zamanlar Ankara'nın kaderine terk edilmiş bir köyü olan Balgat'ın Ankara'nın merkez semtine dönüşüm sürecini incelemektedir. İncelemenin temel izleği, 1950'li yıllarda ABD'li bilim adamı Daniel Lerner'ın, Türkiye'nin de dâhil edildiği Orta Doğu ülkelerinde modernleşme sürecini inceleyen eseridir. İdeolojik kaynağını modernleşme kuramının...
Article
International versus domestic explanations of administrative reforms: the case of Turkey This article examines administrative reforms in Turkey, highlighting its domestic and international explanations and outcomes. First, it briefly reviews the fundamental administrative reforms implemented in the early republican and following periods. Thereafter...
Article
This article examines administrative reforms in Turkey, highlighting its domestic and international explanations and outcomes. First, it briefly reviews the fundamental administrative reforms implemented in the early republican and following periods. Thereafter, some proponents of reforms and their outcomes are analysed with influencing actors. The...
Article
Full-text available
Abstract The Pre-revolution Era of China from a Turkish Sinologist’s Point of View: “Notes from the Former China” A Sinology Department was established in 1935 at the Faculty of Letters, in order to use Chinese resources for the research of Turkey’s historical background. Prof. Dr. Muhaddere Nabi Özerdim was the first graduate student and the fir...
Chapter
Full-text available
Özet: 1970'lerin sonunda kapılarını yabancı sermaye ve yatırımlara açan ve hızlı, istikrarlı büyümesiyle dünyayı uyaran Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) günümüzde yeni bir aşamanın eşiğindedir. Ekonomik güç olarak, yatırımlarıyla, yardımlarıyla dünya coğrafyasına yayılmakta olan ÇHC, ekonomik gücünden beslenen özgüvenini, küresel politikaların biçimlendi...
Article
Full-text available
Özet: Son otuz yıldır, devletin neyi, ne ölçüde ve nasıl yapması gerektiği, liberal ilkeler çerçevesinde yeniden belirlenmektedir. Devletteki bu dönüşüme bağlı olarak kamu yö­netimleri de yeniden yapılandırılmaktadır. Geniş bir coğrafyada hemen her ülkenin yeni kamu işletmeciliği tarzında yönetsel reformları gündemine almış olması, bir küresel refo...
Article
Full-text available
This article examines the autonomy of independent regulatory agencies (IRAs) in Turkey. It explores, first, the different factors that have led to the creation of IRAs and second, the legislative basis of their formal or de jure autonomy. Thereafter, the article assesses the extent to which this formal autonomy is really put in practice and how it...
Article
Full-text available
Özet: Bu makalede Çin Halk Cumhuriyeti 'nin (ÇHC) "merkezi planlamaya" dayalı bir ekonomik rejimden "sosyalist piyasa ekonomisi" olarak adlandırılan bir düzene dönü şüm süreci incelenmektedir. Bu süreç, komünist parti yönetimindeki bir ülkenin, devlet kontrolünde aşama aşama piyasa ekonomisine geçişi ile nitelenebilir. inceleme, dönü şümün nitelikl...
Article
Full-text available
İlk kez 19. yüzyılda İsveç'te kurulan ombudsman kurumu, günümüzde birçok ülkenin yanı sıra uluslararası örgütlerin ve özel sektörün kullandığı yaygın bir denetim aracı haline gelmiştir. Türkiye'de henüz bu kurum bulunmamakla birlikte, ombudsman işlevini görecek bir "Kamu Denetçiliği Kurumu" kurulmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlanmış ve TBMM'ye s...
Article
Full-text available
This paper deals with the impact of globalization on the organization of public administration in Turkey. The most important consequence of the globalization process could be found in the building and the rapid spreading of a new type of institution called "regulatory agencies" or "independent agencies." These institutions differs from other public...
Article
Full-text available
Özet: Türk kamu yönetiminde, Bakanlar Kurulunun yardımcı bir organı olarak uzun bir geçmişi olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) günümüzde, işlevleri, siyasi iktidarlar üzerindeki etkisi ve bileşimi açısından kamuoyunda tartışılan ve yeniden yapılanması üzerinde durulan bir kuruldur. Bu makalede, tarihsel kökenlerini oluşturan örgütlenmelerden başlayar...
Article
Full-text available
Türkiye'de kamu görevlileri sayısının hizmet gereksinmesinin üstünde olduğu, kamu kuruluşlarının, siyasal tercihler sonucunda artan nüfuslarıyla gizli işsizliğin bir kaynağını oluşturdukları genel bir kanıdır. Öte yandan, çeşitli düzlemlerde sıklıkla tekrarlanan bu yargının, nüfus başına düşen kamu personeli sayısı ışığında gerçekleri yansıtmadığın...
Article
Full-text available
The last two decades of the century had been wiıness of prodigious alterations that deeply change every aspect of social life and mode of thinking. Rise of postmodern or post structural discourses could be named as typical examples of new modes of thinking that came into being. The paradigmatic crises of the discipline of public administration coul...
Article
Full-text available
The last two decades of the century had been wiıness of prodigious alterations that deeply change every aspect of social life and mode of thinking. Rise of postmodern or post structural discourses could be named as typical examples of new modes of thinking that came into being. The paradigmatic crises of the discipline of public administration coul...

Network

Cited By