Serife Bilgic

Serife Bilgic
Hacettepe University · Special Education

Master of Arts

About

5
Publications
635
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5
Citations
Introduction
Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Additional affiliations
September 2014 - March 2020
Milli Eğitim Bakanlığı
Position
  • Matematik Öğretmeni

Publications

Publications (5)
Book
Full-text available
Uzun yıllar, öğrenmede yoğunluklu olarak bilişsel süreçler üzerinde yoğunlaşılmıştır. 1950’li yıllardan bu yana yapılan araştırmalarda öğrenmede bilişsel süreçlerle birlikte duyuşsal ve psiko-motor süreçlerin de araştırmalara dâhil edildiği görülmektedir. Öğrenmedeki bilişsel olmayan süreçler içerisinde kaygı, tutum, motivasyon, öz-yeterlik ve akad...
Article
Full-text available
The COVID-19 Phobia Scale (C19P-S) was developed as a screening tool for coronaphobia related to the current COVID-19 pandemic but to date has not been adapted to and validated in Asia. The current study aimed to adapt and validate the C19P-S with a sample of 321 Korean individuals. Analyses showed that the Korean C19P-S (C19P-SK) has excellent rel...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı literatür taraması kullanılarak özel yeteneğin kültürel bağlamda incelemesini yapmaktır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası veri tabanları taranmıştır. Literatür incelediğinde Türkiye'de özel yeteneklilere yönelik yaklaşımların son yıllarda değişime uğradığı görülmektedir. Bu değişimden önce benimsenen paradigmalarda ise üstün y...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, 16 farklı dildeki “üstün zekâlı çocuk” imajının betimlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı ile yürütülen çalışmada, Google arama motoru ile, farklı dillerde üstün zekâ kavramı için kullanılan görseller incelenmiş ve her dildeki ilk 20 görsel olmak üzere, toplam 320 görsel araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Doküman...
Conference Paper
Bu çalışmanın amacı Web of Science veri tabanında yayınlanan özel yeteneklilerde matematik eğitimi ile yapılan çalışmaların bibliyometrik haritasını çıkarmak ve çalışmaların bütüncül olarak incelenmesini sağlamaktır. Çalışma için Web of Science veri tabanında "gifted education and math*", "talented and math*" anahtar kelimeleri kullanılarak arama y...

Network

Cited By