Sergen Gürsoy

Sergen Gürsoy
Alanya Alaaddin Keykubat University | ALKU · Career and Entrepreneurship

PhD in Social policies and labor relations
Advances in technology and employment

About

11
Publications
16,861
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
4 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
Introduction
Sergen Gürsoy currently works at the Department of Labor Economics and Industrial Relations, Akdeniz University. Their most recent publication is Scientometrics Analysis Method for Society 5.0.
Additional affiliations
September 2019 - June 2023
Akdeniz University
Position
  • Doktora
Education
September 2012 - December 2015
Gazi University
Field of study
  • Labor Economics And Industrial Relations Depertmant

Publications

Publications (11)
Article
The aim of this study was to determine whether the conditions of origin (health, education, income) for the Human Development Index as well as the conditions of the Gender Equality Index, Corruption Perception Index, and Human Freedom Index created causal results. Various configurations of parameters were analyzed using set theory. Specifically, fu...
Article
Full-text available
The phenomenon of globalization, which gained momentum after the 1980s, became widespread in all parts of the society and research of working life has become a normal situation. The phenomenon of globalization has been included in the socio-economic structure of the society through internet networks. It is considered necessary for individuals to tu...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı, dijitalleşmeye ve istihdama geniş bir bakış açısı kazandırmaktır. Bunun için literatürde dijitalleşme ve istihdam üzerine yapılan çalışmalara yönelik olarak eğilimleri belirlemek, ülke haritalarını ortaya çıkarmak, anahtar kelimelerin kırılma noktalarını ve eğilimlerini belirlemek, anahtar kelimeler için küme analizi ve derinlem...
Chapter
Full-text available
2011 yılından itibaren Türkiye’nin güneyinden gelen kitlesel göç akını, Türkiye’deki sosyal, ekonomik, kültürel pek çok alanı yakından etkilemektedir. Araştırma, nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir saha çalışmasıdır ve Suriyeli göçmenlerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları betimlemektedir.
Chapter
Full-text available
Beşeri sermayenin uluslararası transferini ifade eden beyin göçü, özellikle gelişmekte olan ülkeler için üzerinde daha fazla çalışılması ve çözümler üretilmesi gereken bir sorundur. Çalışmada, sanayileşme ve ekonomik gelişme ile beyin göçü arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği bir girişin ardından beyin göçüne neden olan faktörler literatür ince...
Article
Full-text available
As a result of the intense penetration of globalization into societies, the necessity of integrating technology with society has emerged. In this context, an increase in the tendency of researchers towards the phenomenon of Society 5.0 has been observed. Since the subject is current and affects future social sustainability, it has become important...
Chapter
Full-text available
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik çöküntü yaşayan Avrupa ülkeleri, özellikle Almanya, dünya ekonomik konjenktüründe söz sahibi olmak için dış ülkelerden işgücü ithaline başlamıştır. İlk olarak İtalya’dan talep edilen işgücü yeterli olmamış, daha sonra Türkiye’den işgücüne talebi de beraberinde getirmiştir. Böylelikle işgücü alımını gerçekleşt...
Chapter
Full-text available
Bölgesel kalkınma; bölgelerarasında gelişmişlik farklılıkları en aza indirmek ve yaşam kalitesini arttırmak hedefiyle ortaya çıkmıştır. Bölgesel planlama ve kalkınma uygulamaları ilk olarak ABD’de Tenessee’de daha sonra ise II. Dünya Savaşının olumsuz etkileri ve yeni teknolojik gelişmeler dolayısıyla bölgeler arası farklılıkların belirginleşmesi i...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye; stratejik, jeopolitik, coğrafik ve ekonomik anlamda dünya üzerinde önemli bir noktada bulunduğu için uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri büyük önem arz etmektedir. Önemli uluslararası kuruluşlarca (OECD,WTO, IMF gibi) kurucu üye kabul edilen Türkiye, bu noktada sadece Avrupa Birliği’ne girme konusunda belirli sorunlar yaşamıştır. Zam...
Thesis
Full-text available
Göç, dünya tarihinin şekillenmesinde önemli rol oynayan olgulardan biridir. Arap Baharı olarak adlandırılan halk hareketleriyle birlikte ortaya çıkan Suriye İç Savaşı ve ardından Suriye göçü; Türkiye açısından hem toplumsal hem de ekonomik etkiler yaratmıştır. Suriyeli göçmenler Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Geçici Koruma Yönetmeliği...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli göçmenlerin çalışma yaşamına katılımları konusu ele alınmaktadır. Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de hayatlarını idame ettirebilmeleri için işgücü piyasasına girişi kaçınılmazdır. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli göçmen işçilerin göçle birlikte çalışma yaşamına nasıl dahil oldukları, ne gibi sorunla...

Network

Cited By