Serdarhan Duru

Serdarhan Duru
Ankara University

PhD Student

About

10
Publications
25,600
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
22
Citations

Publications

Publications (10)
Article
Elderly refugees reflect a vulnerable group within the refugee communities. When the difficulties of the old age and the migration process come together, difficulties and problems tend to increase. Considering the rise in the elderly and refugee population, the social integration of elderly refugees were discussed in this study. Elderly refugees ha...
Article
Full-text available
Objective: This study was undertaken to adapt Workplace Age Discrimination Scale (WADS) to Turkish. Methods: The sample of the study was composed of 465 volunteered women and men (18+ years) who had an active working life. Corrected item total correlation and Cronbach’s alpha internal consistency coefficient were calculated for reliability of WADS....
Chapter
Full-text available
Internal environment analysis is one of the most important activities that businesses must undertake in order to sustain, develop and exist for a long time in a sustainable perspective. Internal environment analysis is important because it can show us the existing threats as well as demonstrate the strengths of the business or the characteristics o...
Chapter
As a multidimensional and complex concept, poverty has different dynamics for social groups such as women, the disabled, the elderly and children (Drewnowski, 1977, 183). Poor people are in a disadvantageous position in many ways, such as unemployment due to poverty, low income, housing under bad conditions, limited access to health services, educa...
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışma, Yaşlılarda Kendini İhmal Ölçeğinin (YKİÖ) geçerlik ve güvenirlik bakımından incelenerek Türkçeye uyarlamasının yapılması amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin farklı illerinde kendi evinde veya çocukları ile birlikte yaşayan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 ve daha büyük yaştaki topla...
Article
Full-text available
Toplumsal cinsiyet rolleri bakımından incelendiğinde, engelli çocuğa sahip olan ailelerde çocuğa bakım verme ve çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde kadına toplum tarafından önemli bir görev atfedildiği gözlemlenmektedir. Bu durumda kadının aile, sosyal çevre ve toplum içerisinde duygusal, sosyal, fiziksel ve ekonomik güçlükler yaşaması ka...
Article
Full-text available
Bireylerin ırk, dil, din, etnik köken ve cinsiyetlerine bağlı olarak haksız bir ayrım yapmak ya da onları birbirinden farklı görmek ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı ayrımcılığı ise bireylerin yaşlarına göre genellemelerden kaynaklanan bir ayrımcılık türüdür. Bu ayrımcılık türü yaşlanma süreci ve dolayısıyla yaşlı bireyleri işe yaramaz olar...

Network

Cited By