Serdarhan Duru

Serdarhan Duru
Ankara University · Department of Social Work

PhD

About

13
Publications
30,658
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
52
Citations

Publications

Publications (13)
Article
Full-text available
The aim of this research is to explore the experiences of social workers working in the field of migration, regarding their problems and work motivations, from their own perspectives. The study group of the research, which was conducted with a phenomenological approach in a qualitative pattern, consists of twelve social workers. Data were obtained...
Article
Full-text available
zet Çalışma sosyal hizmet çalışanlarının mesleki öz yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de Sosyal hizmet çalışanlarının öz yeterliklerine yönelik ölçme araçlarının sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çalışmanın diğer amacı, Pedrazza ve diğerlerinin (2013) geliştirdiği ölçeğin Türkçe 'ye uyarlanarak geçerlilik v...
Article
Elderly refugees reflect a vulnerable group within the refugee communities. When the difficulties of the old age and the migration process come together, difficulties and problems tend to increase. Considering the rise in the elderly and refugee population, the social integration of elderly refugees were discussed in this study. Elderly refugees ha...
Article
Full-text available
Objective: This study was undertaken to adapt Workplace Age Discrimination Scale (WADS) to Turkish. Methods: The sample of the study was composed of 465 volunteered women and men (18+ years) who had an active working life. Corrected item total correlation and Cronbach’s alpha internal consistency coefficient were calculated for reliability of WADS....
Chapter
Full-text available
Internal environment analysis is one of the most important activities that businesses must undertake in order to sustain, develop and exist for a long time in a sustainable perspective. Internal environment analysis is important because it can show us the existing threats as well as demonstrate the strengths of the business or the characteristics o...
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışma, Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeği (YDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik bakımından incelenerek Türkçeye uyarlanması amacı ile yürütülmüştür. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 18 ve daha büyük yaştaki 586 kadın ve erkek oluşturmaktadır. Yabancı Düşmanl...
Chapter
As a multidimensional and complex concept, poverty has different dynamics for social groups such as women, the disabled, the elderly and children (Drewnowski, 1977, 183). Poor people are in a disadvantageous position in many ways, such as unemployment due to poverty, low income, housing under bad conditions, limited access to health services, educa...
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışma, Yaşlılarda Kendini İhmal Ölçeğinin (YKİÖ) geçerlik ve güvenirlik bakımından incelenerek Türkçeye uyarlamasının yapılması amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin farklı illerinde kendi evinde veya çocukları ile birlikte yaşayan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 ve daha büyük yaştaki topla...
Article
Full-text available
Toplumsal cinsiyet rolleri bakımından incelendiğinde, engelli çocuğa sahip olan ailelerde çocuğa bakım verme ve çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde kadına toplum tarafından önemli bir görev atfedildiği gözlemlenmektedir. Bu durumda kadının aile, sosyal çevre ve toplum içerisinde duygusal, sosyal, fiziksel ve ekonomik güçlükler yaşaması ka...
Article
Full-text available
Bireylerin ırk, dil, din, etnik köken ve cinsiyetlerine bağlı olarak haksız bir ayrım yapmak ya da onları birbirinden farklı görmek ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı ayrımcılığı ise bireylerin yaşlarına göre genellemelerden kaynaklanan bir ayrımcılık türüdür. Bu ayrımcılık türü yaşlanma süreci ve dolayısıyla yaşlı bireyleri işe yaramaz olar...

Network

Cited By