Sercan Benli

Sercan Benli
Mersin University Vocational School of Social Sciences · Travel - Tourism and Recreation Services

Doctor of Philosophy
Lecturer PhD

About

32
Publications
12,750
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
112
Citations

Publications

Publications (32)
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen, UNESCO Gastronomi Şehri Hatay’ın gastronomi turizminin sürdürülebilirliğine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunmaktır. Ayrıca araştırma, şehrin gastronomi turizmi kapsamında yeniden yapılandırılmasında nasıl bir yol izlene...
Article
Full-text available
In this research, it is aimed to examine the change in the career expectations of students who receive cookery education within the scope of the effects of COVID-19. The research was designed in the screening model. The universe of the research consists of students who continue their education in Aksaray University Güzelyurt Vocational School Cooke...
Chapter
Full-text available
Bu bölümde önleyici ve koruyucu bir strateji olarak nitelendirilebilecek olan “sürdürülebilir gastronomi”, tüketici davranışları temelinde ele alınmaktadır. Tüketicilerin sürdürülebilir gastronomi hareketleri bağlamındaki davranışları ele alınmadan önce günümüzdeki “vahşi” yiyecek üretim ve tüketimin çevresel, sosyal, sağlık ve ekonomik açıdan olum...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde 4 yıllık turizm eğitimi alan öğrenciler örnekleminde gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, turizm eğitimi almaya devam eden öğrencilerin, işe ilişkin yeteneklerinin geliştirilmesi bakımından yöneticilerden beklentilerini araştırmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi ve yüz yüze temas tekniği ile 220 öğrenciden ve...
Conference Paper
Full-text available
Abstract Aim: Destination image (DI) is an important factor in destination choice and destination competitiveness. In this relation, the purpose of this study is to explore online-perceived image of Antalya by using content analysis and visual analysis. Method: The perceived image was examined through tourist-generated content (TGC). Totally, 1500...
Conference Paper
Full-text available
Destinations and tourism cannot be distinguished from each other. Destinations feed tourism with the variety of primary and supporting attractiveness. On the other hand tourism, by enriching the attractiveness of the destinations, provides significant contributions through direct and indirect economic, social and environmental impacts. At this poin...
Conference Paper
Destination image (DI) is an important factor in destination choice and destination competitiveness. In this relation, the purpose of this study is to explore online-perceived image of Antalya by using content analysis and visual analysis. The perceived image was examined through tourist-generated content (TGC). Totally, 1500 photos taken from...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to discover the common and differentiating food factors that affect tourists’ gastronomy satisfaction by comparing tourists’ gastronomic experiences at two culinary destinations in the Mediterranean region. Design/methodology/approach A total of 396 usable questionnaires were collected using a convenience sam...
Article
Full-text available
ÖZET: Mağaracılık, mağaraların araştırılması ve haritalandırılması amacıyla yapılan, özellikle macera sporlarına ilgi duyanların tercih ettiği bir doğa sporudur. Son yıllarda Türkiye'de de bu spora yönelik talebin artması ve Türkiye'nin sahip olduğu mağara kaynaklarının çokluğu bu yönde çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışma, Türk...
Conference Paper
Full-text available
By the development of information communication technologies, destinations have widely started using the internet and social media to promote themselves. Along with this trend, owing the critical impacts of destination image on the decision making and destination selection, the focal aim of this study is to explore the representative characteristic...
Article
Full-text available
Mağaracılık, mağaraların araştırılması ve haritalandırılması amacıyla yapılan, özellikle macera sporlarına ilgi duyanların tercih ettiği bir doğa sporudur. Son yıllarda Türkiye’de de bu spora yönelik talebin artması ve Türkiye’nin sahip olduğu mağara kaynaklarının çokluğu bu yönde çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de...
Article
Full-text available
Otellerin satış başarısında satış elemanları ve bu elemanlara tanınan yetkilerin önemli bir rolü vardır. Bu kapsamda, fiyat konusunda hangi koşullarda, nasıl ve neden yetkilendirme sağlandığını belirlemek üzere bir araştırma yapılmıştır. Geçerli veri elde edebilmek için, araştırma, benzer örgüt kültürlerinin olduğunun varsayıldığı ulusal bir zincir...
Conference Paper
Full-text available
Etkinlikler bireylerin her zaman yaşadıkları yerlerin dışında gerçekleştirilen, çoğu zaman konaklama, yiyecek-içecek ve diğer destek unsurlarını da barındıran ve turizm endüstrisini yakından ilgilendiren faaliyetlerdir. Bilimsel etkinlikler sınıfına giren toplantı/kongre etkinlikleri de son yıllarda düzenlenen etkinlik türü ve katılımcı sayısı bakı...
Conference Paper
Full-text available
Concept of sustainable gastronomy whose importance has globally increased, become a tool of differentiation and competitiveness for many sectors took place in tourism industry, notably food&beverage sector in recent years. At this point, Fine-dining restaurants which provide unique and eccentrical cuisine experience are the businesses coming into o...
Article
Full-text available
Aim of this study is twofold; (1) investigating consumers’ preference for favorite local food menu composed of regionally known soups, appetizers, main courses and desserts, and (2) understanding the criteria on which the consumers show their trade-off attitudes. Data was collected during the 01-31 May 2015 through a survey composed of 18 menu card...
Article
Full-text available
The aim of this study is to (1) investigate locals' perceptions of the positive and negative impacts of the XVII Mediterranean Games; (2) identify which perceptions of these impacts would predict locals' intention to support future sporting events and (3) discussing locals' support intentions towards future sporting events within the context of alt...
Article
Full-text available
The aim of this study is to (1) investigate locals’ perceptions of the positive and negative impacts of the XVII Mediterranean Games; (2) identify which perceptions of these impacts would predict locals’ intention to support future sporting events and (3) discussing locals’ support intentions towards future sporting events within the context of alt...
Article
Full-text available
Bu makale, doğrudan turizm için geliştirilmemiş olmasına rağmen turizmi önemli ölçüde etkileyen 100 yeniliğin sistemli ve analitik kısa bir anlatımını sunmaktadır. Turizm tarihine bir katkı sunan bu makale, turizm ile ilgili yenilik araştırmalarına yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler gecikmeli de olsa turizmin...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı 17. Akdeniz Oyunları’na katılan sporcuların, oyunlar süresince aldıkları konaklama hizmetlerine ilişkin kalite algıları ve memnuniyet seviyelerinin tespit edilmesidir. Sporcuların 17. Akdeniz Oyunları Konaklama Köyü’ne ilişkin (Mersin) hizmet kalitesi algılarını ölçebilmek üzere 28 ifadeden oluşan bir anket uygulanmış ve süreç s...
Conference Paper
Full-text available
Her destinasyon kendine özgü çekiciliklere sahiptir. Ancak bazı çekicilikler diğerlerinin önüne geçer ve destinasyona kimlik kazandırır. Uzun yıllar kültürel, tarihi ve dinsel çekicilikleriyle ön planda olan Hatay, 2014 yılında 600'ün üzerindeki zengin lezzet birikimiyle Dünya Gastronomi şehri olmak için başvuru yapmış ve adaylığı UNESCO tarafından...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı; Seferihisar halkının Yavaş Şehir Hareketi’ni ne şekilde algıladıkları ve bunun yaşam doyumlarını etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeliyle tanımlayıcı türde tasarlanmıştır. Veriler, alan yazına dayalı geliştirilen bir anket ile toplanmıştır. Anket, mahalle ve yaş grubu bazında kota örneklemesi...
Conference Paper
Full-text available
Özet Etkinlikler katılanların ortak bir deneyimi paylaşması amacıyla belirli tarih ve süre aralıklarında organize bir şekilde gerçekleştirilen, sosyal, sportif, kültürel, ekonomik, çevresel ya da eğlence temelli alanlarda insanların bir araya getirilmesidir. Özellikle düzenlendiği destinasyonun gelişimi ve tanıtımı açısından önemli bir etkiye sahip...
Conference Paper
Full-text available
Büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapılmak istenmesinin altında ülkelerin küresel saygınlığını, ekonomik, politik, sosyal ve çevresel gelişimini arttırmak ve turizmi canlandırma gibi beklentiler önemli yer almaktadır. Etkinlikler turizm için oldukça önemli motive edici unsurlar olup, birçok destinasyonun gelişiminde ve pazarlama planlarında ön...

Network

Cited By