Semra Kiye

Semra Kiye
Mus Alparslan University · Department of Psychological Counseling and Guidance

PhD

About

29
Publications
3,862
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Citations since 2017
26 Research Items
10 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Additional affiliations
September 2017 - June 2022
Ankara University
Position
  • Research Assistant
Education
September 2017 - June 2022
Ankara University
Field of study
  • Psychological Counseling and Guidance
September 2014 - May 2016
Yuzuncu Yil University
Field of study
  • Psychological Counseling and Guidance
September 2004 - July 2008
Marmara University
Field of study
  • Psychological Counseling and Guidance

Publications

Publications (29)
Article
Full-text available
Oyun terapisi yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe sahiptir ve çocuklarla psikolojik danışma yapmanın bir yoludur. Oyun terapisinde çocuklar doğal dilleri olan oyunu kullanarak kendilerini ifade ederler. Ayrıca yaşadıkları problemleri oyun oynayarak canlandırır ve böylelikle tarif edemedikleri duygularını keşfederler. Oyun terapisine ilişkin pek çok fa...
Article
Full-text available
The aim of this study is to develop the Children's Adjustment to Divorce ScaleFamily Form (CADS-Family Form). The CADS-Family Form is designed to collect data from adults (parents/caregivers) who observe the behavior of children whose parents are divorced or in the process of divorce. A total of 368 parents, 85.5% female (315) and 14.4% male (53) p...
Article
Full-text available
Covid-19, which has affected the whole world since the last month of 2019, has negatively affected face-to-face education. İn Turkey, education was conducted online due to the pandemic. The aim of this research is to metaphorically analyze and describe how the psychological counselors who working in schools and the GRCs perceive guidance and psycho...
Article
Full-text available
In this article, culture, civilization, individuality and socialization, individual and happiness, mass and mass psychology were examined in the context of Psychoanalysis Theory developed by Sigmund Freud. Before these concepts are discussed in the context of Psychoanalysis, a general definition of culture is made and individualistic and collective...
Article
Full-text available
The main objective of this study was to explore the associations between character strengths and internalising and externalising problems. One thousand, one hundred thirty-eight adolescents, completed the 96-item VIA Inventory of Strengths for Youth, Youth Self Report, and Brief Symptom Inventory. Using latent class analysis, we extracted six laten...
Article
Süpervizyon, daha deneyimli meslek elemanının daha deneyimsiz olanın gelişimine ilişkin yürüttüğü sistematik bir müdahaledir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’ de süpervizyon verme sürecinde uzman desteği sağlayan araştırma görevlilerinin bu konudaki algı, görüş ve deneyimlerini inceleyerek var olan durumu betimlemektir. Araştırma nitel araştırma yönt...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Çocukların Boşanmaya Uyumu Ölçeği- Okul Formu’ nu (ÇBUÖ-Okul Formu) geliştirmektir. ÇBUÖ-Okul Formu, ebeveynleri boşanma sürecindeki çocukların (1.-8. sınıflar için) okuldaki davranışlarını gözlemleyen öğretmenlerinden ve psikolojik danışmanlarından veri toplanacak şekilde tasarlanmıştır. Ankara’da altı ilkokul ve bir ortaokulda...
Article
Full-text available
Türkiye’de artan boşanma oranları nedeniyle yaygınlaşan tek ebeveynli ailelerin bu süreçte ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanması gerekli görülmektedir. Boşanma ailede ani bir krizdir ve bu süreçte oluşan tek ebeveynli ailelere psikolojik destek sunularak aile yapısının güçlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı yasal boşanma sonrası çocuklar...
Article
Full-text available
Guidance and Research Center (GRC), which has a history of 70 years, has an important position in School Psychological Counseling and Guidance services. The number of GRCs was 240 in the 2018-2019 academic year. GRCs provide services in two main sections (Guidance Services Section and Special Education Services Section). This research aims to inves...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to develop an Adult Divorce Adaptation Scale (Adult DAS) which can be used in measurement studies of individuals‟ adaptation to divorce in the period of divorce. It is developed to employ to adults who has started a divorce process or legally divorced. Totally 234 adults, who has been divorced or in the divorce process,...
Conference Paper
Full-text available
Bilindiği kadarıyla ilk vakası Çin’ in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19), kısa sürede dünyaya yayılması dolayısıyla bir süre sonra pandemi olarak ilan edilmiştir. Türkiye’ de ise Kovid-19’un ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bu tarihten sonra Türkiye’ de kısa süre içinde pek çok kapsamlı tedb...
Conference Paper
Full-text available
2019 yılının Aralık ayında Çin’ in Vuhan kentinde ilk vakasının ortaya çıktığı belirtilen Koronavirüs (Kovid-19), kısa sürede dünyaya yayılarak bir süre sonra pandemi haline gelmiştir. Türkiye’ de ise ilk vakanın 11 Mart 2020 tarihinde görüldüğü bilinmektedir. İlk vakanın tanılanmasından kısa bir süre sonra Türkiye’ de pek çok kapsamlı tedbir alınm...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrenimine yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin üniversite yaşamına, kurum kültürüne uyum sağlamaları ve yaşam becerilerine temel düzeyde sahip olmalarını sağlamak amacı ile uygulanan akran danışmanlığı müdahalesinin değerlendirilmesidir. Bu araştırma karma yöntem araştırma deseninde modellenmiştir. Araştırma bir d...
Chapter
Sistemik/Ekolojik Okul Psikolojik Danışmanlığı Okul Temelli Aile Psikolojik Danışmanlığı Nedir? Vaka Kavramsallaştırması Okul Temelli Aile Psikolojik Danışmanlığının Güçlü Yönleri Okul Temelli Aile Psikolojik Danışmanlığı Perspektifi ve Türkiye
Article
Full-text available
Çocuğa yönelik cinsel istismar, çocuktan yaşça büyük veya olgun bir veya birden çok kişinin, güç veya otorite kullanarak, çocuğu zorlayarak ve şiddet uygulayarak cinsel faaliyetlere dâhil etmesidir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de toplam 18601 çocuk cinsel istismara uğramıştır. Çocukların, ailelerinden s...
Conference Paper
Full-text available
Gelişimsel PDR programlarında yaygınlıkla kullanılan müdahale uygulamalarından biri akran danışmanlığıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin kanıta dayalı ve somut olarak sunulmasına katkı sağlayan akran danışmanlığı müdahalesi, bir öğrencinin yardım becerilerini kullanarak diğer öğrencilere yardımcı olmasıdır. Ankara Üniversitesi Eğiti...
Conference Paper
Full-text available
No: 130-Abstract Presentation Type: Oral Presentation Problem: Child sexual abuse is the behavior when someone older or more powerful than a child is inducing sexual activities with the child by using force and authority, strain and violence. Child sexual abuse is defined as deceiving, persuading or forcing children to participate, explicitly or se...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı yedinci sınıf öğrencileri düzeyinde duygusal zekâ ile çatışma çözme davranışı arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde olup, araştırmanın örneklemi uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Muş İli merkezindeki üç ortaokulda eğitim gören toplam 233...
Conference Paper
Full-text available
Akran zorbalığı, psikososyal bir problem olarak, özellikle okul ortamlarında uygulanmasından kaynaklı olarak eğitimi engelleyen yanı ön plandadır. Kişilik, karakter gelişiminin şekillendiği ve bireylerin sosyal statülerinin ön plana çıktığı ergenlik döneminde sadece kurban rolünde olanlar değil aynı zamanda zorba rolünde olanlar da bu süreçten olum...
Thesis
Full-text available
Ergenlik dönemi insan yaşantısındaki önemli dönemlerden biridir. Bu dönemde bireyde oluşmaya başlayan hızlı ve çok boyutlu değişim ve gelişimler beraberinde birçok risk faktörünü getirmektedir. Özellikle bu dönemde ergenin duygusal gelişiminden kaynaklanan duygu inişçıkışları ve patlamaları oldukça sık gözlenmektedir. Hem duygusal problemler –içsel...

Network

Cited By