Semiha Betül Takıcak

Semiha Betül Takıcak
Kastamonu Üniversitesi

Doctor of Philosophy

About

17
Publications
12,204
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
29
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
24 Citations
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567
201720182019202020212022202301234567

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
Osmanlı’nın ilk sivil mühendislik eğitimi veren kurumlarından olan Hendese-i Mülkiye Mektebi’nde yetişen Mehmet Misbâh, mezun olduktan sonra iki yıl süre ile okulun öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere Paris’e gönderilmiştir. Yurda döndükten sonra, Mühendis Mekteb-i Âlîsi’nde ve Kondüktör Mektebi Âlîsi’nde matematiğe ve geometriye dair dersler verm...
Conference Paper
Full-text available
The greatest endeavor of late Ottoman intellectuals was the transfer of the modern sciences from the West to the Ottoman state. Analytical geometry, which is one of the most fundamental fields of work in modern mathematics, is one of the branches of science transferred to the Ottoman state during the Modernization Period of the Ottoman. In this stu...
Article
Full-text available
Öz: Modern matematiğin en temel uğraş alanlarından biri olan analitik geometri, Osmanlı Modernleşme Dönemi’nde ülkeye aktarılmaya çalışılan bilim dallarından biridir. Eldeki çalışma Osmanlıca kaleme alınmış dokuz farklı yazarın analitik geometri kitaplarını / kitap bölümlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Modern matematiğin Osmanlılar...
Article
Full-text available
Çalışmaları dünya çapında kabul görmüş ünlü bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslâm bilim tarihi konulu sayısız esere imza atmıştır. Sezgin çalışmalarını, İslâm biliminin 800 yıl süren yaratıcılık devresinin tüm yönleri ile ortaya çıkarılması ve tanıtılması üzerine kurgulamıştır. Şüphesiz Orta çağ İslâm biliminin en yetkin olduğu alanlarından...
Conference Paper
Full-text available
Yeni bilimleri ülkeye aktarma gayretinde olan son dönem Osmanlı aydınlarının en büyük telaşı, bu aktarımı tercüme ve telif eserlerle hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmekti. Çeviriler yapılırken karşılaşılan problemlerden biri şüphesiz, kavramı karşılayan doğru Osmanlıca terimi üretmek olmuştur. Eldeki bu metinle, Osmanlı matematik metinlerind...
Article
Full-text available
Turk dilinde yazilmis devrin en iyi analitik geometri kitabi sayilabilecek Hendese-i Tahliliyye (Cild-i evvel, Istanbul, 1331/1915) adli eserinin sonuna Sukru Sayan, (?-1943) “Kemmiyyat-i mevhumenin suret-i iraesine dair yeni bir nazariyye” adli bir makale eklemistir. Sukru Sayan makalesinin basliginda “yeni bir nazariyye” ifadesini kullanmakla bir...
Article
Full-text available
Yakın tarihte matematik tarihçileri tarafından, Osmanlılarda diferensiyel integral hesap, analitik geometri, sayılar teorisi gibi konu başlıklarının yanında Salih Zeki, Hüsnü Hamid, Mehmed Nadir ve Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa gibi önemli şahsiyetlerin eserlerinin de incelendiği akademik çalışmalar yürütülmüştür. Bu tarz çalışmalar, son zamanlarda a...
Thesis
Full-text available
Modernization movements that started in the 18th century in the Ottoman Empire also manifested itself in the scientific field as it did in every field. The greatest endeavor of late Ottoman intellectuals was the transfer of the modern sciences from the West to the country. Analytical geometry, which is one of the most important fields of work in mo...
Article
Full-text available
Osmanlılar’da kaleme alınmış ilk analitik geometri kitaplarından biri, Ahmed Zihnî Efendi’nin Hendese-i Halliyye adlı eseridir. Bu makalede, Hendese-i Halliyye’nin içeriği ortaya konulacaktır. Ayrıca Hendese-i Halliyye, günümüzdeki ve Osmanlıca yazılan diğer analitik geometri kitapları ile konuların işlenişi ve kullanılan terminoloji açısından karş...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine seventh grade students’ preferences among the procedural, conceptual and graphical questions in the subject of circles, to define their success levels in their preferences, and to compare students’ success levels in one question type with their performances in other question types. The methodology adopted d...
Article
Full-text available
Bilimlerin kraliçesi olarak nitelenen matematik, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Matematiğin kendi eğitim yaşantıları, bu geçmişten ayrı düşünülemez. Bu çalışmada, matematik eğitiminde, matematik tarihinin işe koşulmasının önemi; matematik tarihi, matematik eğitimi felsefesi ve çağdaş matematik eğitimi yaklaşımları açısından vurgulanmıştır. Y...
Article
Full-text available
Yusuf Ziya Paşa 19. yüzyıl Osmanlı matematikçileri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Yusuf Paşa'nın Çırak mekteplerinde okutulmak üzere kaleme aldığı iki eseri incelenmiştir. Ondalık sayılar, metrik sistem, Usûl-i Defterî ve faiz hesabı gibi konuların öne çıktığı görülmüş ve özellikle faiz hesabının Osmanlı iktisadî hayatına 19. yüzyı...
Conference Paper
Full-text available
The mathematics curriculum proposed by The Ministry of National Education, was re-organized within the scope of the study in the experimental group and famous mathematicians and historical anecdotes that played a role in discovery or development of the attainment were given to students (aged 12) as performance projects. The teaching periods of 8 at...
Thesis
Full-text available
The aim of this research is to determine the effects of teaching numbers, geometry, algebra and probability in mathematics class of the sixth grade of elementary school on students‟ achievement and their attitudes towards mathematics by using history of mathematics. The mixed approach was adopted as a method and the pretest-posttest control group s...

Network

Cited By