Selim Koray Demirel

Selim Koray Demirel
Karadeniz Technical University · Department of Economics

Master of Science

About

17
Publications
6,804
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
24
Citations

Publications

Publications (17)
Chapter
Full-text available
Trust, serves the basis of cooperation between individuals and institutions, thus affects the entire set of social interactions. For this reason, not only economists but also psychologists, sociologists, and philosophers also pay growing attention to the notion of trust and its impact. Recent findings show that trust has the ability to govern econo...
Conference Paper
Full-text available
KONUT FİYATLARINDA DALGALANMA ETKİSİ
Conference Paper
Full-text available
Konut piyasasında yaşanan gelişmeler, özellikle 2008 yılındaki küresel finans krizinden sonra makroekonomik aktivitenin takip edilmesi için başvurulan öncü göstergelerden biri haline gelmiştir. Hane halkının en temel ihtiyaçlarından bir tanesinin barınma ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde ise konut piyasasının önemi bir kat daha artmaktadır. Bununla bi...
Article
Full-text available
Unemployment may lead to many negative impacts in terms of economic, social and psychological. Unemployment economically can cause to remain under capacity and cannot reach to the potential national income level and psychologically can lead to serious problems on individuals. Suicidal tendency in people, an increase in suicide rates of society are...
Article
Full-text available
Background Corruption has become a common problem affecting both developed and developing countries in recent years. The impact of corruption on the economy can be also seen in the tourism sector. Corruption harms the socio-cultural image of countries, leads to uncertainty in travel costs, increases transaction costs and decreases investments in th...
Article
Full-text available
Savings, which is a precondition for a sustainable economic structure, are an important source of funding for investments and growth. One of the main obstacles to development is seen as an insufficient level of savings especially in underdeveloped and developing countries. The importance of savings in terms of economy has led researchers to investi...
Article
Full-text available
Arabic tourism has recently rised both in the world and in Turkey. Most cities of Turkey get its share from rising Arabic tourism and popularity of Turkey's in the Arabic world. But Kastamonu does not get enough one's piece of the pie. This negative situation of Kastamonu, which is a very important city especially in terms of culture and faith tour...
Article
Full-text available
Board of directors in the companies are playing important role as the highest authority. It is thought that board of directors' quality also has an important effect on the firm performance. In this study, the aim is to investigate the relationship between the quality of the board of directors and the performance of the firms in Turkey which is a de...
Article
Full-text available
Economic confidence is an important tool in predicting macroeconomic changes. In this study, causality relationships between the confidence level and the fundamental macroeconomic indicators are analyzed using panel data analysis for 13 European Union countries for the period 2000: 1-2014: 12. According to the obtained results, a bidirectional caus...
Article
Full-text available
2007-2008 küresel ekonomik krizinden sonra devletin ekonomik hayattaki rolü ve kurumların kalitesi tekrar temel tartışma konularından biri haline gelmiştir. Çalışmada, kamu kesimi büyüklüğü ve kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için panel veri analiz yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Ampir...
Article
Full-text available
ÖZ: İktisat bilimi, neo-klasik iktisadın hakimiyeti altındadır. Neo-klasik iktisadın varsayımları ise akılcı ve rasyonel insanı temsil eden homo economicusa dayandırılmaktadır. Ancak gerçek yaşantıda insan tam olarak homo economicus varsayımını yansıtmamaktadır. Bu durum iktisat ve psikoloji bilimlerinin yakınlaşmasına yol açmıştır. Bu yakınlaşma i...
Conference Paper
Full-text available
Kamu harcamalarında etkinligin saglanması, ekonomideki kıt kaynakların en uygun sekilde kullanılması ve böylece toplum refahının maksimize edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Benzer sekilde, kamunun yaptıgı saglık harcamalarının toplumsal yasam kalitesini olumlu yönde etkilemesi bu yatırımlardan saglanacak etkinlige baglıdır. Bu çalısmada, kam...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Bu projenin amacı çevresel ve sosyal faktörler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri yüksek ve orta gelirli ülkelerde panel veri analizi yöntemlerini kullanarak ampirik olarak incelemektir. Projenin, bu alandaki literatürün geliştirilmesine ve ilgili ülkelerde uygulanabilecek sosyal, çevresel ve ekonomik politikaların belirlenmesine katkı sağlaması ve ilgili alanda çalışan araştırmacılara ve politika yapıcılarına yol gösterici olması beklenmektedir.