Selda Ozdemir

Selda Ozdemir
Hacettepe University · Department of Special Education

Professor

About

68
Publications
33,038
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
398
Citations
Citations since 2017
33 Research Items
253 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
Introduction
Selda Ozdemir is a full time professor in the Department of Special Education at Hacettepe University, Turkey. She received her PhD degree in the area of Early Childhood Special Education from Arizona State University, US. Her research primarily focuses on designing early intervention programs for children with ASD and implementing eye-tracking technology. Dr. Ozdemir has extensive clinical experience in identifying early diagnostic markers and novel treatment targets in ASD.
Additional affiliations
February 1997 - August 2017
Gazi University
Position
  • Managing Director

Publications

Publications (68)
Article
Introduction: Theory of Mind (ToM) is a social cognitive process that provides the basis for positive social responses in personal interactions. Possessing ToM makes it possible to recognize and understand other people’s thoughts, beliefs, and emotions. Due to the relationship between ToM and understanding emotions, the purpose of this study was to...
Article
Full-text available
In this study, we examined imitation performance, visual attention, and the relationship between imitation and visual attention of children with autism, developmental delay (DD), and typically developing (TD) children. The study findings revealed that children with autism and DD imitated less than TD children in all imitation tasks. Results also sh...
Data
Development of a visual attention based decision support system for autism spectrum disorder screening
Article
Visual attention of young children with autism spectrum disorder (ASD) has been well documented in the literature for the past 20 years. In this study, we developed a Decision Support System (DSS) that uses machine learning (ML) techniques to identify young children with ASD from typically developing (TD) children. Study participants included 26 to...
Article
Full-text available
Giriş: Göz izleme, okurların okuma sırasında ne zaman, nereye baktıklarının ve baktıkları yerlere hangi sırayla baktıklarının ölçümlenip kaydedilmesini sağlamaktadır. Günümüzde göz izleme teknolojisinde yaşanan gelişme ve ilerlemeler okuma becerisinin doğasının anlaşılmasının yanı sıra, okurların okuma esnasında gerçekleştirdikleri bireysel bilişse...
Article
Full-text available
In this study, we investigated the relations between reading performance and eye movements obtained during reading in fourth-grade high-skilled and low-skilled readers. We examined the relations among students’ reading speed and reading comprehension scores along with their eye movement parameters, as indicated by total reading time, gaze duration,...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to adapt the Parental Attitudes About Rewards Scale developed by Fabes, Fultz, Eisenberg, Plumleeve, and Christopher (1989) to Turkish and investigate the validity and reliability of the scale. The scale used to examine the parental attitudes and behaviors concerning the effects of reward use on child behavior consists...
Article
Full-text available
Bu çalışmada dördüncü sınıfa devam eden yetkin ve zayıf okur olan öğrencilerin Türkçe öyküleyici ve bilgi verici metin türlerinde sıklığı ve yayılım değerleri yüksek olan sözcüklere ilk sabitleme süresi göz-hareket parametreleri ilk kez karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 37 yetkin ve 26 zayıf olmak üzere toplam 63 dördünc...
Article
Full-text available
This study investigates the first fixation duration, one of the eye movement parameters, of fourth grade students with high reading skills and low reading skills on words with high frequency and high dispersion values in narrative and expository text types for the first time in Turkish language. A total of 63 fourth grade students, 37 high-skilled...
Article
Full-text available
Introduction: This study examined the relationship between developmental play levels and theory of mind in children with visual impairments and sighted children during the preschool period. Method: The study groups consisted of 30 children with visual impairments aged between 48-72 months and 30 age-matched sighted children. Participants in both gr...
Article
Full-text available
Introduction: Facial expressions provide emotional exchange among people. In this study, children’s reactions to happy and sad emotional expressions were examined during play time. Method: The total study sample was 20 children with visual impairments (10 children with severe visual impairments, 10 children with low vision) and 20 sighted children...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the relationship between perspective taking and Theory of Mind, first order false belief in preschool children with visual impairments and sighted children. The study groups consisted of 30 children with visual impairments and 30 sighted children who live in Istanbul and attended to preschools. Children's ag...
Article
Full-text available
Introduction: Gestures play a role in the lexical access process. The main purpose of this study was to compare the effects of gesture use on the lexical access of adults with visual impairments (VI) and sighted adults. Method: A 2x2 repeated measurements design was used. 20 adults with VI and 20 sighted adults with similar demographic characterist...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı 6-10 yaşları aralığında olan görme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar ve gören çocukların Zihin Kuramı becerileri ile sözel çalışma belleği performansları arasındaki ilişkiyi karşılaştırarak incelemektir. Araştırmanın katılımcıları görme yetersizliği olan 19 çocukla gören 21 çocuktur. Araştırmada katılımcıların Zihin Kuramı...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, göz izleme tekniği ile gerçekleştirilen okuma araştırmalarına dair temel kavramlar ve göz-hareket parametreleri ele alınmıştır. Bu amaç kapsamında okuma sırasında sergilenen göz hareketleri betimlenmiş, okuma ile ilişkili görme alanı, bu görme alanının bölgeleri ve bu görme alanı bölgelerinin keskinlikleri tanımlanmış ve göz-hareket...
Article
Full-text available
Although research studies have demonstrated that children with ASD display impairments in their motor imitation skills, understanding underlying factors that can influence the imitation problems of children is complicated. Neuropsychological model, one of the current theoretical models, proposes that the visual attention of children with ASD direct...
Article
Full-text available
Bu araştırmada 11-72 ay aralığındaki otizm spektrum bozukluğu olan (OSB; 6 kız, 24 erkek) ve tipik gelişim gösteren (TGG; 13 kız, 17 erkek) çocukların ve annelerinin jest kullanım düzeyleri sosyal etkileşim (SE), ortak dikkat (OD), davranış düzenleme (DD) ve sergilenen tüm jestlerin toplamından elde edilen toplam (TPLM) jest kategorilerinde incelen...
Article
Full-text available
Bu araştırmada OSB'li çocuğu olan ebeveynlerin, çocuklarının kendi duygularını ve ebeveynlerinin duyularını anlama ve ifade etme becerilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında OSB'li çocuğa sahip birincil bakım veren durumundaki 16 ebeveyn ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ebeveyn görüşleri...
Article
Full-text available
Z Bu araştırmada OSB'li çocuğu olan ebeveynlerin, çocuklarının kendi duygularını ve ebeveynlerinin duyularını anlama ve ifade etme becerilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında OSB'li çocuğa sahip birincil bakım veren durumundaki 16 ebeveyn ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ebeveyn görüşle...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı'nın (ETEÇOM), otizm spektrum bozukluğu (OSB) sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerine etkililiği araştırılmıştır. Araştırma, üç OSB'li çocuk ve anneleri ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcı çocukların ikisi erkek biri kızdır. Birinci katılımcı çocuğun yaşı, çalışma...
Article
Full-text available
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar yüz işleme becerilerinde önemli sınırlılıklar sergilemektedirler. Bu çalışmada, bilgisayar ekranı aracılığıyla izletilen üç boyutlu (3B) animasyon karakteri ile canlı model tarafından öykü anlatımı içerikli video sunumunun OSB olan çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların yüz işleme becerileri değ...
Conference Paper
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that can be can be detected in children when they are younger than three years old. Eye tracking technology is a promising methodology for characterizing the early features of autism. In this paper, we develop a Decision Support System (DSS) that is based on eye tracking data for helpi...
Conference Paper
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) alanyazında ilk defa Kanner tarafından iki yaşından önce belirtilerin açıkça gözlemlenebildiği ancak erken tanı amaçlı değerlendirmenin güç olduğu bir bozukluk olarak tanımlanmıştır. Günümüzde yapılan araştırmalar ileri yıllarda OSB tanısı alan çocuklarda bebeklik dönemin gelişiminin incelenmesine özel bir önem verilm...
Conference Paper
Erken çocuklukta özel eğitim alanyazında zihin kuramı ve sembolik oyun becerilerine dair yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. Alanyazında zihin kuramı ve sembolik oyunun anlamlı ilişkisi olduğu belirtilmektedir. Zihin kuramı ve sembolik oyun becerileri arasındaki ilişkiye dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Görme yetersizliği olan çocukla...
Article
Full-text available
Sosyal dikkat eksikliği otizm spektrum bozukluğunun temel özelliklerinden biri olmasına rağmen, OSB’li bireylerde bu probleme neden olan faktörler yeterince anlaşılabilmiş değildir. Bu araştırmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu olan (OSB) çocukların bilgisayar ekranında kendilerine sunulan statik ve hareketli yüz ifadelerini izlerken sergiledikle...
Article
Işıl AKIN BÜLBÜL i , Selda ÖZDEMİR ii Otizm Spektrum Bozukluğu yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren, bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal etkileşim becerilerini önemli derecede etkileyen bir yetersizliktir. Otizm spektrum bozukluğunda gözlemlenen sosyal etkileşim ve iletişim problemleri, otizm spektrum bozukluğun...
Article
Full-text available
Işıl AKIN BÜLBÜL i , Selda ÖZDEMİR ii Otizm Spektrum Bozukluğu yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren, bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal etkileşim becerilerini önemli derecede etkileyen bir yetersizliktir. Otizm spektrum bozukluğunda gözlemlenen sosyal etkileşim ve iletişim problemleri, otizm spektrum bozukluğun...
Article
Full-text available
The aim of this study was to investigate the effectiveness of the self-monitoring technique in increasing mathematics multiplication fluency of students with visual impairments. Participants of the study were three students with visual impairments aged between 11 and 14 and attended 5th grade classrooms at a second stage of a primary school for stu...
Conference Paper
Full-text available
In the present study, studies using the Social Storytechniquewere examined. Thus, studies published in peer-reviewed journals between the years of 2000 and 2015, thatused one of the single-subject studydesignsand focused on teaching various skills and behaviors to children having a clinical diagnosis of Autism Spectrum Disorders were analyzed. A to...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to compare the social skills of students with visual impairments with social skills of typically developing students. The study groups consisted of 64 students with visual impairments and 68 typically developing students from the first to fourth grade. The Social Skills Rating System (SSRS) Teacher Form was used to eva...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to compare the problem behaviours of students with visual impairments with typically developing students. The study groups consisted of 64 students with visual impairments and 68 typically developing students ranged from the first to fourth grade. The Social Skills Rating Scale Teacher Form was used to evaluate the pro...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to compare the play diversity and complexity of typically developing children, children with low vision and children with severe visual impairments aged between 3 and 6. The study groups consisted of 40 children attending National Ministry of Education primary schools and private special education centers located in An...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine interactional behaviors of typically developing children (n:30) and children with autism spectrum disorders (n:30) with their parents. Participating parents' interactions with their children were recorded and video recordings were analyzed using the Turkish Version of Maternal Behavior Rating Scale (TV-MBRS;...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to compare the play diversity and complexity of typically developing children, children with low vision and children with severe visual impairments aged between 3 and 6. The study groups consisted of 40 children attending National Ministry of Education primary schools and private special education centers located in An...
Article
Full-text available
In this study, face processing, eye tracking and joint attention skills of individuals with autism spectrum disorders (ASD) and virtual reality studies have been reveiwed. Current literatüre shows that face processing, eye tracking and joint attention skills and strategies of individuals with ASD are different than the strategies used by typically...
Article
Full-text available
Duygu ve davranış bozukluğu sergileyen çocuklarda erken müdahale uygulamaları, özel eğitime ilişkin birçok alanda olduğu gibi kritik ölçüde önemlidir. Türkiye’de ve dünyada duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocuklar için farklı müdahale programları geliştirilmiş ve geliştirilen programların etkililiği araştırmalarla incelenmiştir. Bu çalışmada,...
Article
Full-text available
Research groups across Europe have been networking to share information and ideas about research on preschool children with autism. The paper describes preliminary work to develop capacity for future multi-site randomized controlled trials of early intervention, with a specific focus on the need to measure treatment adherence where parents deliver...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine opinions of parents of children with autism about their experiences of daily life routines in which their children are involved and about play interactions, communication skills, and problem behaviors of their children. In this study, semi structured interviews were conducted with 50 parents who were the pri...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to compare the social skills of five groups of children: children with visual impairments attending inclusive education schools, children with visual impairments attending schools for the blind, children with intellectual impairments attending inclusive education schools, children with intellectual impairments attendin...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the perspectives of parents of children with autism regarding their experiences about their children's diagnosis and services that they receive in the areas of special education, health and personal needs. The participants of the study were 50 parents who were the primary caregivers of children with autism....
Article
Full-text available
The present study evaluated the effectiveness of the First Step to Success (FSS) early intervention program with Turkish children identified with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Intervention effectiveness on target children’s academic engagement behaviors was studied. Participants were four 7-year-old first-grade students in Ankara...
Article
Full-text available
This study examined the group differences of 49 boys and girls from two different groups of Turkish children with and without attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) in the following two variables: emotional intensity and perceived self-efficacy. In order to measure emotional intensity and perceived self-efficacy, children completed the Em...
Article
Full-text available
The importance of social competence and acquisition of social skills in various domains is not in question. While typically developing children may intuitively recognize what is appropriate behaviour in different social situations, children with autism often find social situations confusing and appear isolated and oblivious to the outside world. A...
Article
Full-text available
Introduction: There is an increasing number of studies describing the symptoms of ADHD among school-age children in western cultures. Yet, studies on children with ADHD living in non-western cultures are limited. Thus, the purpose of this study was to compare problem behavior profiles of Turkish children with AD/HD and non-AD/HD children. Method: A...
Article
Full-text available
Research has consistently documented that children with attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) have significant problems in peer relationships and are strongly rejected by their typically developing peers. There is a growing recognition that traditional interventions, such as social skills trainings are no longer sufficient to address the...
Article
Full-text available
This review integrates and evaluates research conducted on possible contributing factors to peer relationship problems of children with attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD). Substantial evidence suggests that children with AD/HD have serious problems in multiple aspects of their relationships with peers. Difficulties resulting from inat...
Article
Full-text available
This review critically evaluates the existing research literature on the peer relationship problems of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Empirical evidence suggests that children with the disorder are severely impaired in the social area and strongly rejected by peers. The purposes of this article are to provide a review of ke...
Article
Reviews the book, The bullies: Understanding bullies and bullying by Dennis Lines (see record 2008-01952-000 ). This book is a timely and pertinent resource for anyone involved in counseling, education, psychology, social work, and sociology. The book presents a unique perspective on bullying behavior from the schoolyard to the boardroom. Throughou...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to determine the effectiveness of social stories on decreasing the disruptive behaviors of children with autism. Social stories were created for three participants, ages 7 and 9, to decrease three target disruptive behaviors, using a loud voice in class, chair tipping, and cutting in lunch line. Using a multiple-baseli...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the effectiveness of the multimedia social stories on the duration of appropriate social engagement of 3 young children with autism. Using a multiple-baseline-across-participants design, the multimedia social stories were implemented, and observations of 10-min play sessions were conducted three times per we...
Article
Full-text available
Social Stories are short and individualized stories developed by Carol Gray (1994), a special education teacher, intended for children with autism to understand social situations. Social Stories attempt to help ensure a child's accurate understanding of social information and social cues for a given setting and gives instruction regarding the who,...
Article
Early intervention is an integrated service available to the families and their children, between birth and three years of age, for whom there are developmental concerns due to identified disabilities and/or various circumstances. Current early intervention practice has been called to move away from a practice in which therapeutic and educational s...
Article
This study was designed to explore the difference between the burnout level of teachers of students with AD/HD and teachers of non-AD/HD students in Turkey. The Turkish version of the Maslach Burnout Inventory was administered to a total of 78 Turkish elementary school teachers. Overall findings revealed that there were no significant differences b...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine the effectiveness of the multimedia social stories on the duration of appropriate social engagement of 3 young children with autism. Using a multiple-baseline-across-participants design, the multimedia social stories were implemented, and observations of 10-min play sessions were conducted three times per we...

Network

Cited By