Selahattin Fettahoğlu

Selahattin Fettahoğlu
Gümüshane Üniversitesi · Faculty of Theology

Doctor of Theology

About

11
Publications
13,600
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Introduction

Publications

Publications (11)
Article
Full-text available
Human is created with speaking ability. This feature is the clearest differences between human and other creatures. Human express the intention of concepts by attributing meaning to the words. People can also communicate with others with sentences that created via words. Language is the tool that helps people to communicate with other people around...
Conference Paper
Full-text available
İnsan konuşma yeteneği ile yaratılmıştır. Bu özellik insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklılıktır. Meramını anlamlar yüklediği kavramlarla ifade eder. Bu kavramlar anlam yönüyle semantik ilminin konusudur. Semantik, kavramların tarihi süreç içinde geçirdiği değişim ve tekamülünü konu edinir. Mahremiyet algısı için Mahrem, Ma-mahrem, İff...
Conference Paper
Full-text available
Kur'an-ı Kerim Arapça nazil olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de Hadis-i Şeriflerini Arapça irad buyurdular. Müslümanlar namazda Alla.h'a Arapça nazif olan Kur'an'ın diliyle yaklaşmaktadır. Bu sebeple Müslümanların din ve ibadet dili Arapçadır. Müslüman al imierin yazdığı eserlerin dili de Arapçadır Her din kendini korur ve müntesiplerinin davranışl...
Article
Full-text available
Ahmed Ziyaüddün Gümüşhanevi is both madrasah muderrıs (professor) and dergah sheikh. He train students with muderrıs character, and he also enlightens the community by his Sufi personality. Students, that he trains, bring knowledge and Islamic ethics to the cities which needed. Gümüşhanevi gives diploma (icazet) to his students, and these diplomas...
Book
Full-text available
Okuyucuya sunduğumuz bu Vird iki bölümden oluşmaktadır. Salavât-ı Şerîfe’yi havi ilk bölüm “Eş-Şeyh es-Seyyid Abdulkadir el-Geylânî Hazretlerinin Evrâd-ı şerîfeleridir” başlığını, Abdulkadir el-Geylânî’ye isnad edilen manzum Esmâü’l-Hüsnâ’yı ihtiva eden ikinci bölüm “Sultanu’l-Evliyâ Abdulkadir el-Geylânî Hazretlerinin Esmâü’l-Hüsnâ Manzume-i Şerif...
Conference Paper
Full-text available
Gümüşhanevî Dergâhı’ndan verilen ilim icâzetnâmelerinde bir disiplin ve bütünlüğün olduğu anlaşılmaktadır. İcâzetnâmeler, Osmanlı medreselerinin karakteristik özelliğini yansıtmakta ve Osmanlı medreselerinde okutulan dersler ile ders kitaplarının isimlerini ihtiva etmektedir. İcâzetnâmelerde Müderris Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin hadisçi kişiliği...
Article
Full-text available
Konfiçyüs Çin geleneklerini derleyip toparlayarak yeni kuşaklara aktarmak isteyen bir düşünürdür. Amacı Çin geleneğindeki yaşayan ahlâk ve geleneklerin devamını sağlayarak atalar kültürüne dayalı Çin Medeniyetini ortaya koymaktır. Pratik düşüncesi ahlâk, din ve muhafazakârlık açılarından insana seslenmektir. Konfüçyüs sadece Çin’e ait değil, bütün...

Network

Cited By