• Home
  • Sedina Kalender Smajlović
Sedina Kalender Smajlović

Sedina Kalender Smajlović
Faculty of Health Care Jesenice · Department of Nursing

About

6
Publications
791
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
4
Citations
Citations since 2017
3 Research Items
4 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.0
Introduction

Publications

Publications (6)
Conference Paper
Background: Working methods in education changed during the SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic, bringing new challenges to managers in education. Methods: Nonexperimental design of quantitative research was employed. Data was collected using an online survey. The research included 195 first-cycle nursing and physiotherapy students. Data was analyzed us...
Article
Full-text available
Uvod: Klinično usposabljanje študentov zdravstvene nege se zaključi z ocenjevanjem in samoocenjevanjem. Namen raziskave je bil ugotoviti razlike med ocenjevanjem kliničnega usposabljanja s strani kliničnih mentorjev in med samoocenjevanjem s strani študentov visokošolskega strokovnega programa Zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Angele Boški...
Article
Full-text available
Uvod: Medicinske sestre v enotah intenzivnih terapij se soočajo z zahtevnostjo zdravstvene oskrbe kritično bolnih pacientov. Namen raziskave je bil ugotoviti etične dileme, ki se pojavljajo pri izvajanju zdravstvene nege v enotah intenzivne terapije. Metode: Uporabljen je bil sistematični pregled znanstvene literature. Vključena je bila literatura...
Article
Full-text available
Uvod: Multikulturalizem, globalizacija in internacionalizacija predstavljajo neizogiben dejavnik razvoja, ki so mu izpostavljeni tako visokošolski prostor kot klinična okolja. Raziskave kažejo, da klinični mentorji nimajo dovolj multikulturnih kompetenc. Namen raziskave je bil proučiti izkušnje kliničnih mentorjev in visokošolskih učiteljev z mento...
Article
Full-text available
Introduction: According to different studies, student work has both positive and negative effects on the academic performance of nursing students. The purpose of the study was to examine the effect of student work based on a sample of Slovenian nursing students. Methods: The method of non-experimental quantitative research with a sampling survey wa...

Network

Cited By