Sanna Brauer

Sanna Brauer
Oulu University of Applied Sciences | OAMK · School of Professional Teacher Education

PhD
Digital pedagogy, competence-oriented continuous learning and digital transformation https://smartcampus.fi/oamk/

About

63
Publications
9,584
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
230
Citations
Introduction
Dr Sanna Brauer’s doctoral dissertation is the first to address digital open badges and badge-driven learning. She currently works with digital open badge-driven learning and research related to motivation, competence-based professional development, and the concept of desired competences. She’s highly networked and open to connect new networks. LION https://www.linkedin.com/in/sannabrauer/ #openrecognition #openbadges #digital #open #badge-driven #learning #HE #VET #professional teacher training
Additional affiliations
March 2011 - September 2022
Oulu University of Applied Sciences
Position
  • Senior Lecturer
Description
  • Dr Sanna Brauer is a researcher, learning designer and teacher trainer at Oulu University of Applied Sciences (Oamk), Finland. Brauer works as a principal lecturer at the School of Professional Teacher Education. Her current research on motivation, desired competences and competence-based professional development is positioning future theoretical and practical development efforts in these areas. LION https://www.linkedin.com/in/

Publications

Publications (63)
Thesis
Full-text available
Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers Rovaniemi: University of Lapland 2019, 175 p. Acta Universitas Lapponiensis 380 Thesis: University of Lapland, Faculty of Education ISBN 978-952-337-109-5 ISSN 0788-7604 In the digital era, institutions of vocational education and training (VET)...
Article
Background: Digital open badges support competence-based professional development and criteria-based assessment of competences in digital environments. As the use of digital badges is growing rapidly, there is a need for in-depth pedagogical understanding to enable effective classroom application. Purpose: This study seeks to examine the stages of...
Article
Full-text available
Digital competences of teachers at vocational institutions and universities of applied sciences will be supported by digital open badges to a greater extent in the future. Various digital pedagogical competence frameworks have been developed to support professional teachers' effective and meaningful criterion-based professional development of digit...
Article
Full-text available
Purpose The twenty-first century education system seeks to meet the societal demands of economic effectiveness and the unique professional development needs of individuals. This paper aims to discuss the qualities of competence-oriented educational processes and the recent movement towards competence-based curricula in higher education. Design/m...
Chapter
This chapter describes alternative credentialing practices related to competence-based open badges and their different audiences. The authors provide insights into different theoretical approaches to digital badging practices that could potentially support a competence orientation in continuous professional development and enhance lifelong learning...
Chapter
Full-text available
Tässä artikkelissa tarkastelemme laajemmalla makrotasolla osaamisperustaisen opetussuunnitelman kontekstointia korkeakoulutuksessa ja erityisesti osaamismerkkien hyödyntämistä tässä työssä. Lähestymme aihetta konkreettisin esimerkein. Kuvaamme, mitä osaamismerkit ovat ja miten korkeakoulupedagogista kehittämistä voidaan hahmottaa niiden avulla. Poh...
Book
Full-text available
Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Mentors (Dig4VET) is an Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for VET-project aimed to improve skills and competences of vocational teachers, trainers and mentors in using digital tools in education process. Main goal is to raise awareness of a v...
Book
Full-text available
Digitaaliset taidot ovat yksi kahdeksasta elinikäisen oppimisen avaintaidosta. Valtakunnallinen perusdigitaitojen osaamismerkistön kehitystyö aloitettiin syksyllä 2019. Työ kesti 2,5 vuotta ja tuloksena syntyi valtava määrä osaamista valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän kehittämisestä kehityshankkeen varsinaisten tulosten lisäksi. Tämä käsiki...
Article
Full-text available
Työelämäpedagogiikalla tavoitellaan toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä luovat yhdessä teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä oppimisympäristöjä. Oamkin hybridiympäristöjen kokonaisuus yksi monialaisimmista suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Kehittyvien oppimisympäristöjen lisäksi jatkuvan oppimisen tueksi tarvitaan uutta, työelämälähtöistä j...
Article
Full-text available
Osaamismerkin suunnittelu ja pilotointi vaatii tekijältään kokemusta osaamisperusteisuudesta ja digitaalisista ympäristöistä. Arviointikriteereitä ja osaamistavoitteita miettiessä on hyvä hyödyntää valmiita mallipohjia ja hyväksi havaittuja rakenteellisia valintoja. Avuksi kannattaa myös etsiä osaamismerkkejä kehittänyt kollega. OTE-hankkeessa suun...
Conference Paper
This study explores 1) existing practices of using digital tools and digital pedagogical models in vocational education and training (VET) and work-based learning (WBL), 2) digital tools and digital pedagogical models available for VET and WBL and 3) suggests recommendations for digital pedagogical training. The study is conducted in three European...
Article
Full-text available
Tiivistelmä: Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtama tutkijaryhmä selvitti validointiin eli osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvää käsitteistöä ja ohjeistusta ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa syksyllä 2020. Juuri julkaistun tutkimusartikkelin tulokset kuvaavat, miten Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakoulu...
Article
Full-text available
Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään osana parlamentaarista jatkuvan oppimisen uudistusta. Suomalaisilla on jo vankka kokemus osaamis- perusteisuudesta koulutuksen reformien myötä, mutta työ ei ole vielä maalissa.
Conference Paper
Full-text available
The fundamental changes in the world of work increase the need for effective competence development to meet local challenges and unique professional needs. Creating workspace ePortfolios is relevant for learning and professional growth. When using ePortfolios for career purposes, showcases are used. These two phases of ePortfolios are recognised an...
Conference Paper
Full-text available
The Smart Campus program is funded by the Academy of Finland (Grant No 337620) and is tightly connected to the 6G Flagship program, which researches and develops future wireless networks, applications, and services. Abstract: The Smart Campus program serves as a new kind of platform and partnership model for innovation collaboration with SMEs, ac...
Article
Full-text available
p>Intention and opportunity for validation of competences acquired in different contexts are considered influential to meet the incremental changes in the world of work. Positioned in the universities of applied sciences delivering art and professional teacher education in Finland, we study emergence of validation of prior learning in the intended,...
Article
Full-text available
Renewal of Professional Teacher Education: Three Doctoral Studies of Pedagogical Design and Competence Development in Digital Learning Environments Universities of Applied Sciences providing professional teacher education utilise a wide variety of anticipatory and research information, and the aim of research, development, and innovation (RDI) is...
Conference Paper
Full-text available
The Smart Campus program serves as a new kind of platform and partnership model for innovation collaboration with SMEs, accelerating the digitalisation of society. The program is built on principles of open-mindedness and multidisciplinarity, combining visions of future technologies and the educational offer of higher education (HE). Universities i...
Article
Full-text available
Fundamental changes in working life highlight the demands on the co-operation between the educational sector and working life, that should contribute to students’ employability. In addition to discipline-specific expertise, the development of working life skills has received increasing attention when it comes to employment. Drawing on data from Fin...
Article
Full-text available
Työelämä ja työuran aikana tarvittava osaaminen muuttuvat nopeasti digitalisaation aikakaudella. Muuttuvat osaamistarpeet edellyttävät joustavia tapoja kehittää osaamista osana opintoja ja niiden jälkeen. Myös työelämässä saavutetulle osaamiselle on voitava saada tunnustus. Tässä artikkelissa kuvaamme tiiviisti, mitä digitaaliset osaamismerkit ovat...
Chapter
Full-text available
Työpeda-hankkeessa Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) pilotoi osaamismerkkejä arvioinnin menetelmänä osana kansainvälisten maisteriopiskelijoiden yhteisölliseen ongelmanratkaisuun keskittyvää opintokokonaisuutta. Pilotin aikana opintojakson rakenne purettiin edelleen opintojakson prosessimallin mukaiseksi kritee...
Article
Full-text available
Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa-Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (TYÖPEDA) oli opetus-ja kulttuuriministeriön vuosina 2018-2020 tukema korkeakoulutuksen kehittämishanke. Tähän Jyväskylän yliopiston koordinoimaan hankkeeseen osallistui 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua. Hankkeen avulla on vahvistettu korkeakoulutuksen työelä...
Article
Full-text available
Digitaaliset osaamismerkit ovat yhä suositumpi tapa tunnistaa ja tunnustaa osaamista. Merkeille on luotava ja vakiinnutettava pelisäännöt, jotka selventävät niiden arvon niin oppijalle kuin oppilaitokselle ja työelämän edustajalle
Book
Full-text available
Tervetuloa tutustumaan työelämäpedagogiikan moninaisuuteen! Tämä kirja on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda) -hankkeen lopputuotoksena. Tarkoituksena on jakaa hankkeessa pilotoituja toimintatapoja, välineitä ja malleja kaikkien korkeakoulujen käyttöön. Työelämäpedagogiikka on määrit...
Cover Page
Full-text available
Osaamismerkit kasvattavat suosiotaan motivoivana ja kustannustehokkaana tapana tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista. Juuri julkaistun videosarjan tavoitteena on kuvata mitä osaamismerkit ovat, miten ne vaikuttavat oppimiseen ja miten eri tavoin osaamisen kehittämistä voidaan hahmottaa osaamismerkkien avulla. Näitä prosesseja ja nii...
Chapter
Full-text available
Full text available https://ec-vpl.nl/downloads/book-2020-english-vplbiennale-making-policy-work.pdf Sanna Brauer (Finland) demonstrates the merits of digital open badge-driven learning. Digital open badges are gaining popularity as a means of identification and recognition of competences acquired via different modes of learning. Meanwhile new way...
Presentation
Full-text available
COVID-19 has shown us that it is not enough to be pedagogically effective while providing meaningful digital learning; we also need to promote digital competences to remotely access and operate the machines and equipment needed in different disciplines. Given the current technologies available, our learning environments could be improved significan...
Conference Paper
Full-text available
Digitalisation refers to the process of analogue information and processes being converted into digital format. Meanwhile, digital disruptions lead to transformations through new technologies and their resulting business models. These innovative new approaches can impact the value of existing products and services while causing industries to re-eva...
Article
Full-text available
Ammatillinen koulutus on kokenut suurimman uudistuksen vuosikymmeniin (ks. Grahn-Laasonen, 2017). Reformin myötä opettajan tehtävissä korostuvat entistä enemmän pedagogiikka, ohjauksellisuus ja suunnittelu. Tämä johtuu ennen kaikkea opiskelijalähtöisyyden, työelämäyhteistyön ja opintojen henkilökohtaistamisen korostumisesta (Kukkonen & Raudasoja, 2...
Article
Full-text available
Digital open badges are gaining popularity as a means of identification and recognition of competences acquired differently. Meanwhile new ways to motivate, scaffold and assess competence-based learning processes in professional development are emerging. This feature offers a summary of the first European doctoral dissertation to address digital op...
Article
Full-text available
Tiivistelmä Muuttuvan työelämän tarpeet ohjaavat entistä painokkaammin kehittämään yhteistyötä korkeakoulutuksen ja työelämän välillä sekä vahvistamaan jatkuvan oppimisen kulttuuria. Yksilötasolla paremmat yleiset työelämätaidot avaavat uusia työllistymismahdollisuuksia ja tukevat opiskelijaa opitun soveltamisessa. Yhteiskunnan tasolla korkeakoulu...
Presentation
Full-text available
Presentation in "Towards high quality work-based learning in the Baltics and beyond" conference RIGA, Latvia 24 JANUARY 2020
Article
Full-text available
Tässä artikkelissa tarkastellaan korkeakoulupedagogiikkaa työelämäosaamisen vahvistamisen näkökulmasta ja luodaan katsaus korkeakoulutuksen toimintakulttuuria uudistavan Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen (myöhemmin TYÖPEDA) kehittämistoimenpiteiden lähtötilanteeseen: mitä on jo kehitetty tai kehitteillä. Työelämäpedagogiikalla tark...
Conference Paper
Full-text available
There is a growing demand for economically effective accreditation practices that respond individually to local challenges and unique professional needs. Digital open badges offer to inform and improve learning outcomes, but also to scaffold and assess learning, thus permitting efficient use of learning analytics and inspiring gamification that sup...
Presentation
Full-text available
My presentation in ECGBL 13th European Conference on Games Based Learning 3 - 4 October 2019, Odense, Denmark
Conference Paper
Full-text available
Digital open badges (e.g. Mozilla Open Badges) offer novel possibilities in identifying and recognising competences independent of how they were acquired. Digital open badge-driven learning suggests to enhance learning by promoting inspiring gamified competence-development. This paper offers a summary of the first European doctoral dissertation to...
Conference Paper
Full-text available
The Concept of Desired Competences in Digital Open Badge-Driven Learning(ENG)There is a growing demand for economically effective accreditation practices that respond individually to local challenges and unique professional needs. This conference paper aims to discuss recent theoretical approaches to digital open badge-driven learning (Brauer, 2019...
Presentation
Full-text available
Digital open badges are gaining popularity as a means of identification and recognition of competences acquired differently. Meanwhile new ways to motivate, scaffold and assess competence-based learning processes in professional development are emerging. This article offers a summary of the first European doctoral dissertation to address digital op...
Presentation
Full-text available
Keynote presentation. Cedefop is organising the second policy learning forum (PLF), 'Unlocking the potential of learning at the workplace by, and for, teachers and trainers in VET'. Teachers and trainers in vocational education and training (VET) work in the context of innovation, globalisation, rapid technological and societal changes that set c...
Article
Full-text available
KM Sanna Brauerin kasvatustieteiden väitöskirja Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers tarkastettiin Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 18.1.2019. Vastaväittäjänä toimi professori Hanni Muukkonen-van der Meer Oulun yliopistosta ja kustoksena dosentti Pirkko Siklander Lapi...
Presentation
Full-text available
Digisti yhdessä -seminaari: Tulevaisuustyöpaja 22.3.2019 Teemoina: Tulevaisuuden työelämä muuttuu – Tulevaisuuden osaamistarpeet muuttuvat – Teknologia kehittyy ja muuttaa asioita – Opettamisen ja oppimisen tulevaisuus Tallenne saatavilla YouTubessa https://www.youtube.com/watch?v=mpfNTmWRdR0&feature=youtu.be
Article
Digitalisaation vaikutukset näkyvät kaikilla elämän alueilla. Työelämän kehittyvät rakenteet haastavat meidät uudistumaan niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Uusia työvälineitä tarvitaan sekä opintojen suunnitteluun että toteutukseen. Siksi on tärkeää kehittää digitaalisia oppimisratkaisuja, jotka innostavat osaamisen kehittämiseen läpi työur...
Chapter
Full-text available
Digitaaliset työvälineet ja teknologinen toimintaympäristö ovat luonnollinen osa ammatillista toimintaa ja ammattiin oppimista. Osaamisperusteisuuden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa tukevat monimuotoiset digipedagogiset mallit, jotka käsittävät osaamisvaatimusten mukaisen digitaalisen toimintamallin ja siihen valmentavan pedagogiikan.
Chapter
Full-text available
Digitaaliset osaamismerkit ovat eräs keino osaamisen osoittamiseen. Osaamismerkit perustuvat Mozilla-säätiön kehittämään Open Badges -standardiin, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoin saavutettua osaamista. Osaamismerkki on digitaalinen graafinen merkki, johon liittyy aina sanallinen metatieto.
Conference Paper
Full-text available
There is a growing demand for economically effective accreditation practices that respond individually to local challenges and unique professional needs. This conference paper summarises the latest research concerning digital open badge-driven learning and underpins the main principles in designing learning and education practices that support rela...
Preprint
Full-text available
There is a growing demand for economically effective accreditation practices that respond individually to local challenges and unique professional needs. This conference paper summarises the latest research concerning digital open badge-driven learning and underpins the main principles in designing learning and education practices that support rela...
Article
Full-text available
"Digital open badges describe in detail the expertise and professional competencies achieved in digital environments. “Learning Online” is a Finnish national professional development programme (PDP) of digital pedagogical competencies for vocational teachers. This study aims to identify the students who are particularly motivated by digital open ba...
Article
Full-text available
Osaamisperusteisuus liittyy käsitteenä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseihin ja osaamisperusteisuutta voidaankin ajatella kriteeripohjaisena tapana arvioida(19) eri tavoin hankittua osaamista. Osaamista itsessään on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka osaamisen käsitteeseen liittyvä tieteellinen tutkimus on vähäistä(15), on os...
Article
Full-text available
Brauer, S., Kettunen, J., & Hallikainen, V. (2018). “Learning Online” for vocational teachers - visualisation of competence-based-approach in digital open badge-driven learning. The Journal of Professional and Vocational Education: Vocational education and training in the Nordic countries, 20(2), 13-29. URN:NBN:fi:amk-2018111317076 Vocational edu...
Research
Full-text available
https://www.oph.fi/julkaisut/2018/digitalisaatio_ammatillisessa_koulutuksessa DIGAM (Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa) -tutkimuksessa selvitettiin, miten digitalisaatio vaikuttaa oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa. DIGAM-tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilaa ja vaikutu...
Article
Full-text available
Osaamismerkit ovat monelle tuttuja vaikkapa partiosta tai varusmiespalveluksesta erilaisina pinsseinä tai hihamerkkeinä. Digitaaliset osaamismerkit mahdollistavat erilaisten osaamisten tunnistamisen ja tunnustamisen ja tekevät näkyväksi millaista osaamista merkin saajalla on. Metropolian koordinoimassa Osaamisen pelimerkit-hankkeessa pyritään yhdes...
Poster
Full-text available
https://www.ulapland.fi/news/Vaitoskirjatutkija-Sanna-Brauerin-tutkimus-ehdolla-Ammatillisen-koulutuksen-tutkimuksellista-kehittamista-koskevan-tunnustuspalkinnon-saajaksi/38013/2bc92fb4-a580-44b6-ac75-5db31f92e867
Conference Paper
Full-text available
Digital pedagogy means applying new technologies to teaching and learning in online, hybrid and face-to-face learning environments. Digital open badges, a set of micro-credentials, support equal and egalitarian competence-based assessment models. Criterion -based digital badging combined with gamification promise learning solutions that have the p...
Article
Full-text available
Brauer, S., Siklander, P. & Ruhalahti, S. (2017). Motivation in digital open badge-driven learning in vocational teacher education. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 19(3), 7–23. Available free from: https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-3.2017-NET.pdf Digital open badges, a set of micro-credentials, have recently been introduced as tools for...
Chapter
Full text in Finnish available https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/kokeilijasta-kehittajaksi-%E2%88%92-edulab-oulu-teacher-education-program/ Englanninkielistä ammatillista opettajankoulutusta on tarjottu Oamkissa verkkototeutuksena vuodesta 2012 lähtien. Syksyllä 2015 englanninkielisen koulutusohjelman toteutus − EduLAB Oul...
Conference Paper
Full-text available
Digitalisaatioon liittyvät uudistukset ulottuvat yhteiskunnan kaikille aloille. Digitalisaatio mullistaa oppimisen, mutta miten se muuttaa arviointia? Väitöskirjatyön alustava esittely ITK'16 konferenssissa. http://www.uta.fi/sis/trim/ITK2016/abstract/tutkija%2021.pdf
Chapter
Avointen osaamismerkkien (Open Badges) suosio ja käyttöönotto on kasvussa. Suosio on lähtenyt liikkeelle Amerikasta ja on juurtunut hiljalleen Eurooppaan. Osaamismerkit ovat saaneet alkunsa osana massiivisia verkkokursseja (MOOC) ja tulevaisuudessa nähdäänkin niiden kulkevan toisiaan tukien. Kyseessä on digitaalinen merkki, joka visuaalisesti os...
Conference Paper
Full paper avaible from http://jied.org/proceedings/iED_EUROPE_2013.pdf#page=129 Abstract. This paper discusses the changes required in the future physical and virtual learning environments. The paper briefly introduces the preliminary findings of the case study of changing physical spaces towards more immersive and user-friendly learning environ...
Conference Paper
Abstract. This paper discusses the use of 3D technology in education. We present the realXtend 3D technology available nowadays and directions of its development in the future. We introduce 3D learning environment, a Virtual - Mustiala, as case example and discuss its development work. The Virtual - Mustiala is extendable learning environment for...
Poster
Demo of 3D PLEs piloted in Finland. Second Life and RealXtend technologies
Thesis
Full-text available
Pro Gradu -tutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. https://solecris.oulu.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=2&id=-61613

Network

Cited By

Projects

Projects (9)
Project
National Smart Campus RDI Network is an innovation engine proposed by Finnish universities and universities of applied sciences, which aims to give companies an easy access to RDI services offered by various campuses through a joint process, novel platform architecture and shared core services. The RDI network, together with 6G Flagship program, will share trailblazing research visions, world-leading technology and education competences with companies while responding to their RDI and capacity building needs thus shorting the path from research to business and boosting human-centered digitalization. The project will carry out a technical study of Smart Campus platform focusing on the RDI of a distributed secure open-source platform and it will define the essential aspects of the Smart Campus services to be developed and utilized in a timely and ethically sustainable manner. Project partners will pilot initial solutions in vertical industries together with company collaborators.
Project
The aim of the project is to develop a nationwide open badge constellation, which enables the verification of adults’ problem solving skills in technology-rich environments (PIAAC) by identifying and recognising competences acquired outside the formal education system, at different levels of education, and in transition phases of the education structure. In addition, the project provides a requirement framework of competence (determining the composition of objectives, core contents and assessment criteria) for securing IT-related problem-solving skills in formal and non-formal education.