Sanja Furmeg

Sanja Furmeg
Croatian Veterinary Institute | VEINST · Branch Veterinary Institute Križevci

About

19
Publications
2,440
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
62
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
62 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530

Publications

Publications (19)
Article
U ovom istraživanju provedeno je ispitivanje kakvoće medova s područja Republike Hrvatske, uzorkovanih u razdoblju od 2019. do 2021. godine, kako bi se procijenila njihova kvaliteta i sukladnost prema zakonskoj regulativi. Analiza svih medova uključivala je fizikalno-kemijske pokazatelje vodu, električnu vodljivost, hidroksimetilfurfural, aktivnost...
Article
Full-text available
In this study, microbiological quality of drinking water deriving from the private wells from Koprivnica-Križevci County was investigated. A total of 287 samples from different locations were collected during 2018 and analysed for the following microbiological parameters: total coliforms, Escherichia coli, Enterococcus spp., Clostridium perfringens...
Article
Full-text available
There has been a growing interest in traditional dairy (such as raw milk cheeses) and meat products, in recent years. However, these products are suitable and nutrient medium and may be easily contaminated by microorganisms such as Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae are considered to be the indicator bacteria for microbiological quality of food...
Article
Full-text available
Salmoneloza je jedna od najučestalijijh zoonoza koja se prenosi hranom, a najčešći izvor zaraze za ljude je kontaminirano meso i prerađevine od mesa peradi. Tijekom petogodišnjeg razdoblja od 2016. do 2020. godine provedeno je istraživanje tijekom kojeg je na Salmonellu spp., pretraženo 2457 uzoraka pilećeg mesa koje je uzorkovano u klaonicama i me...
Article
Full-text available
Kampilobakterioza je zoonoza koja se na ljude prenosi sa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, a prouzroči ju bakterija iz roda Campylobacter. Kampilobakteri su sveprisutni mikroorganizmi te ih možemo naći u svim vrstama mesa i proizvodima od mesa, sirovom mlijeku i mliječnim prerađevinama, rjeđe u jajima te u kontaminiranoj vodi. Kampilob...
Article
Full-text available
To investigate into the T-2 and HT-2 toxin occurrence, 240 samples of unprocessed cereals (maize, wheat, barley, and oats) were sampled from different fields located in three Croatian regions during 2017–2018. In all samples, sum concentrations of T-2/HT-2 toxin were determined using the ELISA method, while the LC-MS/MS was used as a confirmatory m...
Article
Postupci uzorkovanja za mikrobiološku analizu hrane mogu utjecati na krajnji rezultat mikrobiološke pretrage. Uzorkovanje trebaju provoditi educirane i stručne osobe; pribor i oprema za uzorkovanje moraju biti sterilni; uzorak koji se uzorkuje mora biti reprezentativan, što znači da mora predstavljati jednu seriju ili lot proizvoda iz koje je uzet....
Article
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj meki svježi sir se tradicionalno proizvodi po nepisanoj recepturi od sirovog kravljeg mlijeka. Mlijeko predstavlja idealan supstrat za rast i razmnožavanje brojnih mikroorganizama, mnogih uzročnika zoonoza tako i vrste Y. enterocolitica. Tijekom naših istraživanja pretraženo je 159 uzoraka, od toga 109 uzoraka sirovog kr...
Article
Full-text available
Kvasci su česti zagađivači mliječnih proizvoda, međutim, koriste se i kao starter kulture za poboljšavanje svojstava finalnog proizvoda. Njihova prisutnost u povećanom broju može prouzročiti nepoželjne promjene mliječnih proizvoda, kao što su neugodan miris, okus i izgled. Klasična identifikacija kvasaca na temelju morfoloških i biokemijskih svojst...
Article
Full-text available
Različite zarazne bolesti tijekom povijesti imale su dubok utjecaj na čovječan- stvo. Njihova pojava uništila je i devastirala cijela područja, uzrokovala broj žrtava koji je osjetno nadrastao i one u ratovima, a nakon pojave takvih bolesti mijenjao se i tijek povijesti. Najvažnije zarazne bolesti poznate su i zapisane u najranijim poznatim zapisim...
Article
Full-text available
Different contagious diseases had huge impact on the society during the history. Their appearance destroyed and devastated whole teritories, caused number of victims which drastically surpassed the ones in wars, and after the appearance of such disease the whole path of the history changed. The most important contagious diseases are known and writt...
Article
Full-text available
Zbog svoje široke rasprostranjenosti i otpornosti na različite nepovoljne uvjete rasta i razvoja, bakterija L. monocytogenes smatra se jednim od najznačajnijih patogena prenosivih hranom. Tijekom naših istraživanja bakteriološkom pretragom L. monocytogenes dokazana je u 28 (2,48 %) od 1129 pretraženih uzoraka hrane i okoliša proizvodnih pogona. Izd...
Article
Assessment of microbiological quality of honey is very important, because of its use as a supplement in the human diet. Fungal contamination of food poses a challenge to public health and global food security. Although honey is known for its antifungal activity, there are not many species of fungi that have been tested. In this study, 30 honey samp...
Conference Paper
Full-text available
Bakterije roda Campylobacter uzrokuju bolest kampilobakteriozu, zoonozu koja se na čovjeka prenosi sa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla. Najčešće infekcije kod ljudi izazivaju Campylobacter jejuni i Campylobacter coli. Campylobacter spp. je široko rasprostranjen, možemo ga naći u svim vrstama mesa i proizvodima od mesa, nepasteriziranom...
Article
Full-text available
Cilj rada je istražiti mikrobiološku kvalitetu uzoraka meda, uzorkovanih na području sjeverozapadne Hrvatske. Tijekom 2018. godine uzorkovano je ukupno 40 uzoraka različitih vrsta meda te je provedena analiza aerobnih mezofilnih bakterija, bakterija iz porodice Enterobacteriaceae, sulfitreducirajućih klostridija te kvasaca i plijesni prema kriterij...
Article
The aim of this study was to examine the microbiological quality of honey sampled in the northwest region of Croatia. During 2018, a total number of 40 honey samples were taken and analysed for the number and/or presence of aerobic mesophilic bacteria, bacteria from the Enterobacteriaceae family, sulphitereducing clostridia, yeasts and moulds, acco...
Article
This study shows the results of research on the chemical and microbiological quality of drinking water samples from farms in the area of northwest Croatia. A total of 120 samples of water from different farms (65 chicken broiler and laying hen farms, 45 cattle farms, and 10 swine farms) that were collected throughout 2016 and spring 2017 were analy...
Article
Honey is an important food supplement in the human diet because of its nutritional quality. Therefore, honey should be safe for human consumption. The purpose of this research was to evaluate physicochemical and microbiological properties of 64 honey samples. The physicochemical analysis (water content, hydroxymethylfurfural, electrical conductivit...
Article
Full-text available
In this study, quality of well water used for cattle watering on farms in the northwest Croatia was investigated. The following microbiological parameters were analysed: total coliforms, Escherichia coli, intestinal enterococci, the number of microorganism colonies at 37 °C and 22 °C, Clostridium perfringens and Pseudomonas aeruginosa. Physico-chem...

Network

Cited By