Sandi Majninger

Sandi Majninger
University of Maribor | UM · Institute of Computer Science

About

8
Publications
454
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5
Citations

Publications

Publications (8)
Chapter
Monografija v prvem delu prinaša znanstvene, v drugem delu pa strokovne prispevke o razvoju in rabi jezikovnih virov in učnih e-okolij za jezikovni pouk slovenščine. V izhodišče postavlja digitalizacijo v jezikoslovju in nove možnosti poučevanja slovenščine ter nakazuje smernice razvoja učnih gradiv. Izpostavljeni so najnovejši jezikovni viri, ki l...
Article
Full-text available
Prispevek izhaja iz treh izzivov, ki jih zaznavamo pri pouku slovenščine v višjih razredih osnovnih šol in v srednjih šolah: kako odpraviti napake knjižne norme, ki vztrajajo v pisnih izdelkih učencev; kako izboljšati frazeološko kompetenco; kako izboljšati sporazumevalno jezikovno zmožnost. Ti izzivi so osrednja točka razvoja sodobnega učnega e-ok...
Chapter
Monografija predstavlja sprotne rezultate projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), v okviru katerega pripravljamo inovativno prosto dostopno učno e-okolje za jezikovni pouk slovenščine. E-okolje je zasnovano kot obsežna zbirka vaj in nalog iz štirih vsebinskih sklopov (pravopis, slovnica, frazemi in pregovori ter besedila), ki temeljijo na zajema...
Article
Full-text available
This paper presents a hybrid document recommender system intended for use in digital libraries and institutional repositories that are part of the Slovenian Open Access Infrastructure. The recommender system provides recommendations of similar documents across different digital libraries and institutional repositories with the aim to connect resear...
Article
V prispevku predstavljamo hibridni pristop za priporočanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije. S pomočjo takšnega pristopa lahko knjižničarjem omogočimo polavtomatsko določanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije iz vsebine že obstoječih uvrščenih gradiv. Hibridni pristop deluje na podlagi združevanja rezultata metode BM25 in n...
Article
Full-text available
The OpenScience Slovenia metadata dataset contains metadata entries for Slovenian public domain academic documents which include undergraduate and postgraduate theses, research and professional articles, along with other academic document types. The data within the dataset was collected as a part of the establishment of the Slovenian Open-Access In...

Network

Cited By