Sami Kivikkokangas

Sami Kivikkokangas
University of Helsinki | HY · Institute of Clinical Medicine

Master of Psychology

About

11
Publications
3,875
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations
Citations since 2016
11 Research Items
9 Citations
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
Introduction
Sami Kivikkokangas is a special psychologist, adolescent psychotherapist and training psychotherapist in integrative psychotherapy, who works as a clinician in public sector (HUS HYKS Adolescent Psychiatry) and in private practice (Oskelantie 5, 00320, Helsinki, Finland). As a researcher he prepares his doctoral thesis focusing on psychotherapeutic change at the Clinical Research Doctoral School at the University of Helsinki. The aim of the research is to show how self-observation as a precondition for the development of self-analytic capacity (ie. agency) happens and through what kind of interaction is this change in agency is made possible in psychotherapy. In addition, he serves as a teacher in the University of Helsinki for both undergraduate as well psychotherapy candidates.
Additional affiliations
May 2017 - October 2018
University of Helsinki
Position
  • Medical Professional
Education
August 2005 - June 2009
University of Helsinki
Field of study
  • Psychology

Publications

Publications (11)
Article
Full-text available
Vaikka eri psykoterapiasuuntaukset pyrkivät kaikki yhteisenä tavoitteenaan potilaan itsehavainnoin- nin muutokseen, on itseanalyysiä pidetty yhtenä psykoanalyysille erityisenä tavoitteena. Itseanalyyt- tisen työn avulla psykoanalyyttinen prosessi voi jatkua terapian päättymisen jälkeen. Huolimatta tästä keskeisyydestä läpi eri psykoanalyyttisten ko...
Article
Full-text available
The hiding aspect of shame makes the study of shame difficult. In this article we aim to show through Hanna's case study how shame manifests and develops during the course of one psychotherapy process. This will be done using Assimilation analysis (APES) and Dialogical Sequence Analysis (DSA) to show in detail one idiosyncratic developmental path t...
Chapter
Full-text available
Tämä kirjoitus perustuu Nancy McWilliamsin aiemmin tänä vuonna Nuorisopsykoterapia-säätiön koulutuspäivillä pitämään 'Depressiiviset ja itseään laiminlyövät persoonallisuudet' esitykseen. Aiemmin näiden luentojen sisältöä on julkaistu kattavasti McWilliamsin vuonna 1994 julkaistussa laajasti käytössä olevassa oppikirjassa Psychoanalytic Diagnosis....
Chapter
A book review on new finnish handbook on mentalization by Minna Martin and Matti Keinänen
Article
Full-text available
Häpeään ilmiönä liittyvä piiloutuminen tekee sen tieteellisesti uskottavasta näkyväksi tekemisestä ja kuvauksesta haastavaa. Tässä artikkelissa pyritään kuvaamaan Hannan tapaustutkimuksen kautta, miten häpeä ilmentyy ja muuttuu psykoterapiassa. Tämä tehdään käyttäen assimilaatioanalyysia ja dialogista sekvenssianalyysia menetelminä osoittamaan, mit...
Article
Full-text available
In this article, Dialogical sequence analysis (DSA) is introduced as a method in theory-based single case research. The structure of article is as follows: first, we will describe briefly the historical background of single case studies and their position as the foundation of psychoanalytic knowledge formation. Secondly, we will describe through Am...
Article
Full-text available
Miltä psykoterapia näyttää 25 vuoden päästä? Johdanto Miltä psykoterapian tulevaisuus näyttää? Psy-koterapian tuloksellisuustutkimuksen näytöis-tä huolimatta psykoterapian ala elää voimakas-ta uusiutumisen painetta niin viranomaisten, rahoittajien kuin potilaidenkin taholta. Uusien teknologioiden mukaantulo muokkaa kenttää ennakoimattomalla tavalla...
Article
Full-text available
Artikkelissa kuvaamme ensin lyhyesti psykoanalyyttisen tapaustutkimuksen historiallista taustaa. Toiseksi kuvaamme tapaus Amalia X:n (Kächele ym. 2006; Thoma & Kächele 1994; 2007; Dahl, Kächele & Thoma 1988) kautta, miten yhden psykoanalyysin aineistoa on käytetty kulmakivenä mahdollistamaan kokonaista psykoanalyyttisen prosessitutkimuksen mallia,...
Article
Positiiviset psykoanalyyttiset tulevaisuusvisiot Tässä artikkelissa kuvaamme positiivisia psykoanalyyttisia tulevaisuuden visioita. Ajankohtaisesti psykoanalyysi kohtaa monenlaisia reaktiivisuuteen vetoavia paineita ja haasteita, joiden keskellä on tärkeää luoda omasta käsin aktiivisesti tulevaisuuden kuvia. Näitä kysymyksiä lähestymme kol-mesta nä...
Thesis
Full-text available
Tämä tutkimus asettuu osaksi assimilaatiomallia soveltavan tutkimuksen perinnettä. Yhden psykoterapiaprosessin perusteella tapaustutkimuksessa selvennetään, miten häpeä näkyy ilmaisussa ja miten suhde häpeää herättävään kohteeseen voi muuntua psykoterapian aikana. Assimilaatiomallin mukaisesti onnistuneessa psykoterapiassa asiakkaan suhde hänelle a...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
“What it is that some patients do that makes the therapeutic process continue after they have stopped seeing their therapist or analyst? (Falkenström et al., 2007, p. 631) From psychoanalytic point of view it is the development of self-analytic capacity, that enables the patient to continue the analysis on her own after termination . This project addresses this 'central aim of psychoanalysis', the development of the conditions for self-analysis in psychoanalysis. This is done in a single case study design using integratively Assimilation analysis and Dialogical Sequence analysis in one of the most studied psychoanalytic case of Amalie X. The project consists of three separate yet interrelated studies. I) we aim to show how Amalia's self-observation as a precondition for self-analytic capacity develops in-between session 152 - 156. The focus is on the patients experience and to show how this happens. II) we shift the focus from Amalia's experience towards interaction: how and through what kind of interaction this developmental process was facilitated. For all this Amalia couldn't achieved on her own, but the role of the analyst was crucial in this. III) we take a more methodological turn, where the aim is to introduce Dialogical sequence analysis as a qualitative psychotherapy research method in theory-based-single case study designs - what it is, how it is used and what strengths and limitations it introduces as a new microanalytic method to psychotherapy process research field.