Salih Türedi

Salih Türedi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Department of Economics

Phd

About

18
Publications
23,925
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
74
Citations

Publications

Publications (18)
Conference Paper
Full-text available
At the present time, defence economics suggests that military expenditures are likely to affect economic growth. Therefore, numerous studies have been conducted to explain the relationship between military expenditures and economic growth. Although there is a large literature on the military-growth nexus, overall findings depict that there is no co...
Article
Full-text available
The causality relationship of economic growth with R&D expenditures and patent applications for the 23 OECD member countries is investigated in this study by utilising from the data belonging the period of 1996-2011. To that aim, GMM (Generalized Method of Moments) approach developed by Arellano-Bond (1991) and Wald test are used. Panel causality e...
Chapter
Full-text available
The determinants and effects of democracy have been among the basic research areas of the political economy literature...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde vergilendirme ve demokrasi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla yapılan ve 60 ülkenin 2006-2012 döneminin dikkate alındığı ampirik analiz sonucunda, vergilendirme ve demokrasi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Buna göre, ele alınan ülkelerde vergil...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the causal linkage between military expenditures and economic growth in 27 North Atlantic Treaty Organization (NATO) member countries. Different periods are studied due to the unavailability of data for the common period for all countries. Both the symmetric and the asymmetric causality between military expen...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı, 1995-2018 yılları arasında MENA ülkelerinde militarizasyonun çevresel kirliliğe neden olup olmadığını analiz etmektir. Bu amaca yönelik çalışmada iki aşamalı sistem genelleştirilmiş momentler metodu (GMM) kullanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken çevresel kirliliği temsil eden CO2 emisyonudur. Temel bağımsız değişken ola...
Article
Full-text available
This study examines the effects of renewable and non-renewable energy consumption and economic growth on CO2 emissions for 53 developing countries during the period 1990-2014. For this purpose, the study employs a two-step difference Generalized Method of Moments (GMM) approach. Empirical results show that there is an inverted U-shaped relationship...
Chapter
Full-text available
Remittances and Economic Growth: A Causality Analysis for Turkey
Article
Full-text available
The aim of this study is to empirically analyze the effect of corruption and country risk on foreign direct investment (FDI) inflows. The study was carried out using the data of 49 developing countries for the 2002–2015 period. Relationships between the variables were investigated by static and dynamic panel data methods. This empirical analysis re...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, militarizm ve küreselleşme ilişkisini ampirik olarak araştırmaktır.11 MENA ülkesi ve Türkiye’nin 1980-2016 döneminin dikkate alındığı çalışmada, ikinci nesil panel nedensellik testleri [Kònya (2006) bootstrap, Emirmahmutoğlu ve Köse (2011), Dumitrescu ve Hurlin (2012)] kullanılmıştır. Bu testlerden elde edilen ortak bulgulara g...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, yedi Türk Cumhuriyeti (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan) özelinde hükümet kalitesinin ve kamu sektörü büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır. 2002-2015 dönemini kapsayan analizde değişkenler arasındaki ilişkiler panel görünürde ilişkisiz regresyon (Pane...
Conference Paper
Full-text available
Literatürde farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte, genel olarak küreselleşmenin dünyadaki ülkeler ve toplumlar arasındaki entegrasyon süreci şeklinde tanımlanması mümkündür. Ekonomik, sosyal ve politik boyutlara sahip çok yönlü bir olgu olarak değerlendirilen küreselleşmenin ülkeler üzerindeki etkilerinin pozitif mi negatif mi olduğu literatürde...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde vergilendirme ve demokrasi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla yapılan ve 60 ülkenin 2006-2012 döneminin dikkate alındığı ampirik analiz sonucunda, vergilendirme ve demokrasi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Buna göre, ele alınan ülkelerde vergil...
Article
Full-text available
In this study, the effect of economic freedom on economic growth was tested for 12 Islamic countries over the period 1995-2010 by utilizing panel data. Economic growth was represented by GDP per capita while economic freedom was represented by two different indices, which were the Index of Economic Freedom (IEF) and the Economic Freedom of the Worl...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
The present study investigates if the shadow economy increases the environmental pollution in Turkey.
Project
The objective of this study is to test the relationship between corruption and shadow economy......