Şahin Gökçearslan

Şahin Gökçearslan
Gazi University · Distance Education Aplication and Research Center

PhD

About

70
Publications
58,409
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
807
Citations
Additional affiliations
July 2018 - present
Informatics
Position
  • Professor (Associate)
February 2013 - present
Gazi University
Position
  • Vice President
February 2010 - present
Education
Position
  • Instructor
Education
September 2007 - April 2013
Ankara University
Field of study
  • Educational Technology

Publications

Publications (70)
Article
Full-text available
The acceptance of IoT technologies in education by pre-service teachers will affect their intention to use these technologies in the future. Previous research has addressed the effects of variables on the acceptance of IoT technologies in education to a limited degree. Therefore, this study aims to propose and test a structural model that determine...
Chapter
Full-text available
Teknolojinin gelişim sürecinde öğrenme ortamına yansıyan birçok teknoloji arasında son zamanlarda nesnelerin interneti önemli gelişmeler vadetmektedir. Bu dönüşümü öğrenci, öğretmen, ölçme değerlendirme, materyaller ve destek hizmetleri bağlamında tartışan bu bölümde K12 okulları, yükseköğretim ve uzaktan eğitim bağlamında tartışmak amaçlanmıştır....
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalarda teknoloji kullanımı ve etik yeterliklerini belirlemektir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmaya, 2019-2020 akademik yılında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler (n=192) katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırm...
Article
Full-text available
Background The relationship between smartphone addiction (SPA) and loneliness is examined in several studies, however, the mediating effects of the variables related to narcissism and the family on the relationship between SPA and loneliness are not yet available in the literature. Objective The present study investigates the role of SPA on loneli...
Article
Full-text available
Eğitim bilimleri alanında doktora tezleri, durum veya problemleri sistematik bir yaklaşımla ele almakta ve eğitim bilimleri alanının akademik saygınlığı üzerindeki etkisi ve eğitime yön vermesi açısından değer taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2016-2018 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nde eğitim bilimleri alanında y...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı bilgi güvenliği farkındalığının, kişisel bilgisayar, akıllı telefon sahipliği, bilişim teknolojileri (BT) dersi alma ve faydalanma durumu bağlamında incelenmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada 9-12. sınıf Anadolu ve Meslek lisesi öğrencileri (n=359) yer almıştır. Çalışma grubunun Bilgi Güvenliği Farkındalığı (BGF) öl...
Article
Full-text available
Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ve birçok alanda kullanılmasıyla birlikte bireysel ve toplumsal yaşamda olumlu yanlarının yanı sıra yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Günümüzde bu sorunlar dünyada ve ülkemizde yaşamımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Yasa dışı faaliyetler teknoloji kullanılarak d...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Türkiye’de üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitülerinde sosyal alanların öğretimi üzerine tamamlanan doktora tezlerinin nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, amaçsal örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme yöntemi doğrultusunda belirlenen, Türkiye Yükseköğretim Kurulu Tez Do...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, Tondeur ve diğerleri (2017) tarafından geliştirilen öğretmen adaylarına yönelik "Bilgi ve İletişim Teknolojisi Yeterlikleri Ölçeği'nin" Türkçe uyarlaması amaçlanmış ve psikometrik analizleri gerçekleştirilmiştir. Doğ-rulayıcı faktör analizi ve psikometrik analizler 331 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analiz...
Article
Full-text available
Mobile technologies are useful. However, several mobile technologies also have disadvantages for students besides their advantages. Cyberloafing is one of these critical situations that the students could experience. Several studies on cyberloafing were conducted worldwide. The present study aimed to analyse these studies based on variable frequenc...
Article
Full-text available
Mobile technologies are useful. However, several mobile technologies also have disadvantages for students besides their advantages. Cyberloafing is one of these critical situations that the students could experience. Several studies on cyberloafing were conducted worldwide. The present study aimed to analyse these studies based on variable frequenc...
Article
Full-text available
Mobile technologies are useful. However, several mobile technologies also have disadvantages for students besides their advantages. Cyberloafing is one of these critical situations that the students could experience. Several studies on cyberloafing were conducted worldwide. The present study aimed to analyse these studies based on variable frequenc...
Chapter
Full-text available
The aim of this study is to identify the new trends on technology use in developing critical thinking skills. By this purpose, the researches published between 2008-2014 in Science Direct database were examined by using content analysis. Also study was completed in three main parts. The first part consists of the conceptual framework about, technol...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde kullanımı giderek artan mobil araçlarla yaşlı yetişkinlerin deneyimlerini ortaya koymak toplumsal kalkınma sürecinde önemli görülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmanın amacı yaşlı yetişkinlerin mobil araçları kullanım ve mobil öğrenme deneyimlerini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır....
Article
The purpose of this study is to examine the relationships between smartphone addiction, cyberloafing, stress and social support. The research data were collected from 885 undergraduate students studying at a public university in Turkey using an online questionnaire. The relationship between the variables was tested by path analysis. The results of...
Conference Paper
Full-text available
The Light-Bot is a web-based game designed to teach people from different age groups programming. Besides increasing interest to programming education in the world, our courses are inadequate to teach programming in Turkey. For this reason, in Turkey, it is becoming crucial having activities that can develop programming skills outside of the school...
Conference Paper
Full-text available
Games help children integrate their inner world with the outer social world. Games that change children's physical, social and psychological development by amusing them teach them to tolerate and respect other people within the group (Başal, 2007). Games are not only played by children. Mankind has played different games in different geographies an...
Poster
Full-text available
This is a review paper that aims to investigate the perceptions of students who play computer games before and/or after school regarding their teachers, success and parents' attitudes towards school activities; while doing so, it examines the education status of parents and the success of these students. The data used in the analysis come from the...
Conference Paper
Full-text available
The study was conducted in order to examine opinions and experiences of Information and Communication Technologies (ICT) teachers in Turkey on use of robotics in education as well as to guide ICT teachers who are to use these technologies. Qualitative method was used in the study. The data were collected via nine semi-structured questions in an int...
Conference Paper
Full-text available
The study was conducted in order to examine opinions and experiences of Information and Communication Technologies (ICT) teachers in Turkey on use of robotics in education as well as to guide ICT teachers who are to use these technologies. Qualitative method was used in the study. The data were collected via nine semi-structured questions in an int...
Book
Full-text available
The aim of this research was to examine the relationship between students’ tendency to cyberloaf and their academic motivation. The question of whether there was any relation between various demographic characteristics of the students and the degree of cyberloafing is also examined. The research was designed as a relational study. The research was...
Article
Full-text available
Etkileşimli tahtalar, özellikleriyle ve yapılan yatırımlarla dikkat çekmektedir. Bu nedenle araştırmalara konu olmaktadırlar. Bu çalışmada etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutum ve etkileşimli tahta ile öğrenme algısı değişkenleri; cinsiyet, sınıf ve öğrenci deneyimleri açısından incelenmiştir. Çalışma, 197 ortaokul öğrencisi ile tarama modeli...
Article
Full-text available
Use of technology takes time and requires a paradigm change for teachers to adopt it. Teachers’ readiness, how they behave and perceive technology integration or adoption process is particularly critical. The current study investigates the relationship among pre-service teachers’ computer competence, attitude towards computer-assisted education, an...
Article
Full-text available
The current study investigates the attitudes of teachers towards Computer-Assisted Education (CAE) and their knowledge of technology, pedagogy and content via TPACK model that assesses the competencies for developing and implementing successful teaching. There were 280 participants in the study. The results of the study indicate that teachers' atti...
Article
Technological Pedagogical Content Knowledge, one of the frameworks proposed in order to popularize the use of technology in a classroom environment, has been customized and has taken the form of Web Pedagogical Content Knowledge. The Relational Screening Model was used in this study. It aims to determine whether a profile of preservice teachers bas...
Article
Full-text available
The contribution of pre-service teachers using Web 2.0 tools for peer interaction to provide the other pre-service teachers is more remarkable than pre-service teachers who use Web 2.0 tools for individual purposes. This research aims to determine the change of technology perceptions of pre-service teachers studying in learning environments created...
Article
Full-text available
Computer programming has been included in the curriculum of K12 education around the world and this has necessitated a tool for the assessment of the computer programming selfefficacy. Thus, this study aims to suggest the necessary scale for the field. In the scale development, the steps of classical measurement theory were applied. Following the e...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Lin, Lin, Yeh ve Wang (2016) tarafından geliştirilen Mobil öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğini Türkçe’ye uyarlamaktır. Amaç doğrultusunda öncelikle ölçek Türkçe’ye çevrilmiş, uzman görüşü alınarak Türkçe forma son şekli verilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları için 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde...
Article
Full-text available
Bu arastirmanin amaci Lin, Lin, Yeh & Wang (2016) tarafindan gelistirilen Mobil ogrenme hazirbulunusluk olcegini Turkce’ye uyarlamaktir. Amac dogrultusunda oncelikle olcek Turkce’ye cevrilmis, uzman gorusu alinarak Turkce forma son sekli verilmistir. Olcegin gecerlilik ve guvenilirlik calismalari icin 2015-2016 egitim-ogretim yili bahar doneminde 6...
Article
Full-text available
Computer programming has been included in the curriculum of K12 education around the world and this has necessitated a tool for the assessment of the computer programming selfefficacy. Thus, this study aims to suggest the necessary scale for the field. In the scale development, the steps of classical measurement theory were applied. Following the e...
Article
Full-text available
Recent mobile learning technologies offer the opportunity for students to take charge of the learning process both inside and outside the classroom. One of these tools is the tablet PC (hereafter 'tablet'). In parallel with increased access to e-content, the role of tablets in learning has recently begun to be examined. This study aims to reveal th...
Article
Full-text available
Use of technology takes time and requires a paradigm change for teachers to adopt it. Teachers' readiness, how they behave and perceive technology integration or adoption process is particularly critical. The current study investigates the relationship among pre-service teachers' computer competence, attitude towards computer-assisted education, an...
Book
The aim of this study is to identify the new trends on technology use in developing critical thinking skills. By this purpose, the researches published between 2008-2014 in Science Direct database were examined by using content analysis. Also study was completed in three main parts. The rst part consists of the conceptual framework about, technolog...
Conference Paper
Full-text available
Recently, digital learning has been popularized within university environments, and e-learning programs and courses have been introduced. Learning styles expressing the preferences of students in retrieving, processing and keeping information are seen in a variety of studies performing face-to-face education. It is of use to determine learning styl...
Conference Paper
Full-text available
<Mobile technologies have become widespread worldwide thanks to the developments in the internet infrastructure. Playing an important role in the field of education; these tools have been mentioned in a number of studies. The concept of mobile learning comprises the use of mobile devices like notebook computers, palmtop computers (PDAs), tablets an...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between lifelong learning tendencies of preservice teachers and their epistemological believes on internet. The research was carried out in four government Universities, in Turkey, 2015-2016 with 119 pre-service teacher. In research Lifelong Learning Tendencies Scale and Internet-Specific Epistem...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between lifelong learning tendencies of pre-service teachers and their epistemological believes on internet.
Conference Paper
The aim of this study is to examine the relationship between lifelong learning tendencies of pre-service teachers and their epistemological believes on internet.
Conference Paper
The aim of this study is to examine the relationship between lifelong learning tendencies of pre-service teachers and their epistemological believes on internet.
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between lifelong learning tendencies of pre-service teachers and their epistemological believes on internet.
Article
Full-text available
Bu çalışmada çevrimiçi öğrenme topluluğu hissini belirlemek için kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması sonucunda elde edilen madde havuzu kapsam geçerliliği bağlamında uzman görüşüne sunulmuştur. Çalışma grubunu, 2011-2012 öğretim yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between lifelong learning tendencies of pre-service teachers and their epistemological believes on internet.
Conference Paper
Full-text available
Owing to advancements in both information and communication technologies and especially in the internet infrastructure, globalization has shifted to the next dimension; and these developments in technology has expressed its significance in online education like other domains of life. Utilization from new technologies has significantly minimized lim...
Article
Full-text available
The increasing opportunity to access the Internet from home has opened the way for a number of positive changes in our lives, while at the same time raising the specter of a variety of risks. This study examined middle school students’ computer and Internet usage in terms of time spent, perceived levels of proficiency, manner of home usage and risk...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
The widespread use of information tools with the development of internet causes some negative effects and one of these effects is ethical issue. Information technologies ethics focuses on correct and incorrect behaviors related to the use of ICT tools. In this study, the relationships between the level of secondary school students in information et...
Article
Full-text available
Pre-service teachers are expected to use new technologies such as Google+ which facilitates contacting, sharing in certain environments and working collaboratively with the help of cloud support in their lessons effectively. This study aims to examine pre-service teachers’ opinions regarding the use of Google+ to support lesson activities. In this...
Conference Paper
Full-text available
In this study, it was aimed to examine the m-learning attitudes of teachers in terms of different variables. Today, advances in technology have changed the ways information is obtained, generated and spread. Technological developments, particularly those which affect spreading of information, became the main factor in determining the content of edu...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, özgün formu Almanca olarak Schwarzer, Diehl ve Schmitz (1999) tarafından geliştirilen ve daha sonra Diehl, Semegon ve Schwarzer (2006) tarafından İngilizce'ye adapte edilen Özdüzenleme Ölçeği'ni Türkçe'ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışma grubunu, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin...
Article
Full-text available
People learn in different ways and it is known that individual differences are important in the teaching-learning process. Hannafin and Hooper(1993) stated gender, age, motivation, success, maturity, competence and learning styles are important individual differences for effective teaching-learning process. In this context, this study aims to inves...
Article
Full-text available
The widespread use of information tools with the development of internet causes some negative effects and one of these effects is ethical issue. Information technologies ethics focuses on correct and incorrect behaviors related to the use of ICT tools. In this study, the relationships between the level of secondary school students in information et...
Conference Paper
Full-text available
z Programlama öğretimi, ülkemizde genel olarak üniversite ve bazı liselerde yapılmakla beraber 2012 yılı sonunda değişen müfredatla birlikte " Bilişim Teknolojileri ve Yazılım " dersiyle ilköğretim düzeyinde de kendine yer bulmaya başlamıştır. Dünya genelinde çocuklara programlama öğretmek amacıyla farklı görsel programlar geliştirilmiştir. Bunlard...
Article
Full-text available
This study aimed to investigate pre-service teachers' perceptions on the use of blogs regarding ICT integration in the FATIH project in Turkey. Participants were 174 pre-service teachers continuing their education. Data collection tool was a questionnaire which measured pre-service teachers' perceptions of the blogs. Questionnaire embodied some sub...
Article
Full-text available
Oyunlar çocuk gelişiminde önemli bir araçtır. Geçmişte daha çok ev dışında arkadaşlarla birlikte gerçekleşen oyunlar günümüzde bilgisayar başında sanal etkinlikler biçiminde gerçekleşmektedir. Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılığı düzeyinin çeşitli demografik özelliklerle olan ilişkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma Ankara İlinde...
Conference Paper
Full-text available
The internet, which has been the most fast growing communication tool of the history, changes our life and its excessive use causes various problems. Many studies on the Internet addiction have been conducted around the world. However, most of these studies deal with psychological dimension of the Internet addiction and do not put sufficient emphas...
Conference Paper
Full-text available
It is stated that the students complain about the online learning environments mostly because of the sense of being isolated.Belonging to a community is one of the critical variables for online learning environments. Many studies on the online learning community have been conducted around the world. This research aimed to analyze the studies accord...
Article
Full-text available
The internet, which has been the most fast growing communication tool of the history, changes our life and its excessive use causes various problems. Many studies on the Internet addiction have been conducted around the world. However, most of these studies deal with psychological dimension of the Internet addiction and do not put sufficient emphas...
Article
Full-text available
Bu çalışmada çevrimiçi öğrenme topluluğu hissini belirlemek için kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması sonucunda elde edilen madde havuzu kapsam geçerliliği bağlamında uzman görüşüne sunulmuştur. Çalışma grubunu, 2011-2012 öğretim yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören...
Article
Full-text available
Since the second half of the 20th century, the developments in the field of information technologies and the Internet have introduced significant changes in both traditional and distance learning and e-learning has become one of the fundamental elements of education. While e-learning and educational use of the Internet have been getting more common...
Conference Paper
Full-text available
The usage of social network sites is increasing day by day. With its millions of users, Facebook is the most popular and most frequently used social networking site. The objective of this study was to explore the purposes of prospective teachers' use of social networking sites. The study was conducted with 396 first-grade students from several depa...
Article
Full-text available
This study aims at determining internet Addiction levels of high school students and which variables are related to these levels. It was desired to find out whether the variables such as gender, education levels of the parents, ownership of personal computer and usage times of social networks are related to internet Addiction or not. The work group...
Article
Full-text available
When we consider the development in education and communication technologies, internet appears as the most important tool of communication. Web 2.0, which is the one of the stages of development, prepared a good ground for multiple sharing application and personal social communication. In this article, some information is given about Wikis, one of...
Conference Paper
Full-text available
Günümüz toplumunda sayısal teknolojilerde yaşanan gelişmeler ışığında, hızla çoğalan bilgi karşısında, her şeyi bilmek yerine, hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen, bilgi konusunda daha seçici davranan, yani öğrenmeyi öğrenen insana gereksinim duyulmaktır. Sayısal teknolojilerde meydana gelen bu hızlı gelişmeler, bireylerin bilgi topl...

Questions

Questions (4)
Question
Methods is important when teaching programming languages. Alongside the development of computers, one of the aims was to teach all children
computer programming  (Resnick et al., 2009). However, the difficulties experienced by students while writing programs on a program-compiler and the use of uninteresting activities in computer programming teaching (Resnick et al., 2009) caused students to consider computer programming a difficult task (Aşkar & Davenport, 2009; Caspersen & Kolling 2009). The idea that computer programming was difficult for students and teachers (Armoni, 2011; Gökçearslan & Alper, 2015) has tried to be removed via practical programs like
Scratch, Alice and AppInventor that were developed for visual programming.
Programming is a difficult process to learn, it is important to choose educational methods.
Question
It is recommended to consider individual differences when designing instruction for e-learning environments. These features are very diverse and may include individual characteristics, ranging from the locus of control to learning styles. Which is more effective than these features.
Question
There are a few sources in the literature that the augmentd reality is an effective tool for e-learning environments as well as traditional enthusiasm. What projects can be prepared in this regard?
Question
INCLUDE File 'C:\Program Files (x86)\IBM\SPSS\Statistics\21\Samples\English\Canonical correlation.sps'.
CANCORR SET1=BDE/
SET2=TK PK CK TPK PCK TCK TPACK .
I use this codes bu there are errors

Network

Cited By