Safa AVCIOĞLU

Safa AVCIOĞLU
Yildiz Technical University · Department of City and Regional Planning

Master of Science

About

9
Publications
3,733
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Additional affiliations
February 2014 - February 2020
Yildiz Technical University
Position
  • PhD Student
Education
September 2006 - September 2009
Gebze Technical University
Field of study
  • City and Urban Planning
September 1999 - August 2005
Istanbul Technical University
Field of study
  • City and Urban Planning

Publications

Publications (9)
Article
Full-text available
Bu makale; 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne kaydolan İstanbul’un Tarihi Alanları esas alınarak yeni yapılaşmaların ve projelerin Dünya Mirası (DM) Alanlarının Üstün Evrensel Değeri (ÜED) üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek için hazırlanan KÜMED raporlarının 2011 yılından itibaren yaşanan tecrübeler, belirsizlikler ve raporları...
Article
Full-text available
Bu araştırma; Türkiye’de “tarihi çevre” ve “koruma” olarak tanımlanan iki kavramla ilgili politikaları, yasal düzenlemeleri ve kurumları tanımlamakta ve ülkemizdeki koruma alanının gelişimine farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır. Çalışmada kullanılan temel kaynaklar konuya ilişkin yasal düzenlemenin özgün metinleridir. Çalışmada bahsedilen konu...
Article
Full-text available
Bu çalışmada; kentsel koruma ve yenileme tanımlamalarının ülkemizde yapılan uygulamalardaki karşılığı değerlendirilerek; konuya ilişkin yasal mevzuat ve karar verme süreçlerinin değişimi tartışılacaktır. Tarihi çevreler ve bu alanlardaki yer alan kültür ve tabiat varlıklarına yönelik ülkemizde yaşanan süreçler, yasal çerçeve açısından ele alınarak...
Article
Full-text available
Bu çalışmada; kentsel koruma ve yenileme tanımlamalarının ülkemizde yapılan uygulamalardaki karşılığı değerlendirilerek; konuya ilişkin yasal mevzuat ve karar verme süreçlerinin değişimi tartışılacaktır. Tarihi çevreler ve bu alanlardaki yer alan kültür ve tabiat varlıklarına yönelik ülkemizde yaşanan süreçler, yasal çerçeve açısından ele alınarak...
Thesis
Full-text available
Bu çalışma; İstanbul’un hinterlandında yer alan Tuzla ilçesinin taşıdığı dinamiklerin, günümüze kadar harekete geçirilememe nedenlerini, İstanbul içerisinde yer alan diğer mevcut yerleşimlerin, hızlı gelişme eğilimlerine rağmen bölgenin bu açıdan yavaş/durağan bir gelişim gösterme sebeplerini, yerleşmenin barındırdığı sit alanlarının mer’i mevzuat...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada termal turizm kavramsal olarak ele alınmış, termal turizmin sağlık turizmi genelinde yeri ve önemi vurgulanmıştır. İstanbul Metropoliten Alan içerisindeki konumu ve işletilen tek kaplıca olmasının yanı sıra diğer kaplıcalardan farklı olarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültü...
Thesis
Full-text available
ÖZET Tarihi kent dokuları zaman içerisinde farklı boyutlarda köhnemeye, eskimeye, terk edilmeye hatta yok olmaya maruz kalabilirler. Doğal ve yapay etkiler sonucunda tarihi çevreler olarak da adlandırdığımız bu alanlar değerlerini yitirebilir, yerleşim içerisindeki kullanımları değişim ve dönüşüm geçirebilir. Kentsel gelişimin çekirdek noktası veya...
Article
Full-text available
Batılı seyyahlar, İslam şehirleri sosyla hayatının irdelenmesi açısından görgü tanıkları olmuşlardır.
Conference Paper
Full-text available
As a well known fact, industrialization process drew rapid urbanization and population increase around the world especially in Europe. Industrialized areas suddenly became focal points and even farmers began to give up agricultural production and stared to move from rural to urban areas in order to find a job in a factory. While population continue...

Network

Cited By

Projects