S. Ayhan Çalışkan

S. Ayhan Çalışkan
Ege University · Medical Education

MD, PhD

About

60
Publications
13,232
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
212
Citations

Publications

Publications (60)
Article
Full-text available
Physician emigration from developing and underdeveloped countries to developed countries is a growing problem that is taking place in current times and is an obstacle in achieving global health. Social circumstances, economic demands, as well as modern medical technologies and desire to pursue better career opportunities, are all driving factors fo...
Article
Full-text available
Background Artificial intelligence (AI) has affected our day-to-day in a great extent. Healthcare industry is one of the mainstream fields among those and produced a noticeable change in treatment and education. Medical students must comprehend well why AI technologies mediate and frame their decisions on medical issues. Formalizing of instruction...
Article
Full-text available
Objectives The Presidency of the Republic of Turkey Human Resources Office has stated that a Career Planning Course (CPC) should be implemented in higher education curricula by 2020. An institutional CPC consisting of 10-online sessions was designed and implemented in at Ege University Faculty of Medicine (EUFM) curriculum. This study reports the d...
Article
Full-text available
Objective This study aims to determine faculty members’ feedback and the level of satisfaction about the faculty development program carried out with the hybrid learning method at Selçuk University Faculty of Medicine (SÜTF) and compare faculty members’ satisfaction levels regarding face-to-face and online sessions. Material and Methods The Faculty...
Article
Full-text available
Özet Amaç: Son yıllarda sağlık eğitiminin önde gelen hedeflerinden biri de öğrencilere yaşam boyu öğrenme becerilerini kazandırmaktır. Yaşam boyu öğrenen olma ve sürekli öğrenme arzusu, yaşam boyu öğrenme bağlamının merkezinde yer aldığı varsayıldığında, bireyin kişisel, sosyal veya meslek yaşantısında göstereceği potansiyel davranışı kestirmeye ça...
Article
Full-text available
Objectives: This study aimed to evaluate the impact of flipped learning in faculty development program (FDP) dedicated for developing key-feature questions (KFQs), and to compare examinees' success and their opinions for the KFQs in a board exam. Methods: The study group consisted of two cohorts-Pediatric Endocrinology and Diabetes Society Board m...
Article
Full-text available
Background It is unlikely that applications of artificial intelligence (AI) will completely replace physicians. However, it is very likely that AI applications will acquire many of their roles and generate new tasks in medical care. To be ready for new roles and tasks, medical students and physicians will need to understand the fundamentals of AI a...
Presentation
Full-text available
Artificial Intelligence and Medical Education
Chapter
Full-text available
Clinical skills are important for the future physicians to provide good medical care for the patients and the community. Traditionally undergraduate medical education mostly rely on clerkships during the course of undergraduate medical curricula. Recent advances in educational theory and research influenced the curriculum. Along with the innovative...
Chapter
Full-text available
As clinical clerkships aim to equip the students with a complex combination of knowledge, skills and attitudes, one single method is not sufficient to assess the competencies. This chapter describes the methods that can be used in clinical clerkships and explains how they can be used together. Short definitions and performance characteristics of as...
Presentation
Full-text available
Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Sağlık çalışanları, sağlık alanındaki bilginin dinamik yapısı nedeniyle meslek hayatları boyunca bilgi ve becerilerini güncel tutmak, bir başka deyişle yaşam boyu öğrenen olmak zorundadır. Bu konuyla ilgili alanya...
Preprint
Full-text available
Book: Clinical Training in Undergraduate Medical Education Prof. Sabri Kemahli (Editor) Nova Science Publishers https://novapublishers.com/shop/clinical-training-in-undergraduate-medical-education/
Preprint
Full-text available
Book: Clinical Training in Undergraduate Medical Education Prof. Sabri Kemahli (Editor) Nova Science Publishers https://novapublishers.com/shop/clinical-training-in-undergraduate-medical-education/
Presentation
Full-text available
Günümüzde sağlık hizmeti, yapay zekâ uygulamalarının en çok kullanıldığı alanlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Google Scholar tarandığında sağlık alanındaki yapay zekâ akademik çalışmaların son 20 yılda 17 kat arttığı görülmektedir. Yapay zekânın sağlık alanı uygulamalarının yarattığı ekonomik büyüklük ise 2016 yılından beri her iki yılda...
Article
Full-text available
Purpose In this study, it is aimed to share the results of the first two-year application of the Evidence-Based Medicine (EBM) course, which was restructured and updated at Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine (MCBÜTF). Materials and Method All (N = 514) students enrolled in Term-1 at MCBÜTF in the academic years of 2018-2019 and 2019...
Article
Full-text available
This study aimed to determine the academic publication rate of health sciences graduate theses, as well as the factors that influence researchers to publish. The study took place in Ege University Institute of Health Sciences, Turkey, and used a correlated research model to analyse both qualitative and quantitative data. We obtained data from 159 g...
Chapter
Full-text available
İnsanlığa sayısal hesaplamalara yardımcı olması amacıyla kullanılmaya başlanan bilgi işleme teknolojileri kapasitelerinin geometrik artışına paralel olarak insan beyninin hesaplayamayacağı kadar karmaşık verileri anlık olarak işler hale gelmiştir. Sayısal verilere ses, metin, video ve animasyon gibi çoklu ortam ögeleri ile internet, mobil ve giyile...
Presentation
Full-text available
Eğitici Eğitimi, Mesleklerarası Eğitim, Simüle Hasta, Standardize Hasta Faculty Development, Interprofessional Education, Simulated/Standardized Patient
Article
Full-text available
Abstract Background The demand for smoking cessation services has risen in Turkey, as smokers planning to quit reached 35% in 2012. Communication technologies are used globally to support quitters, yet their integration to health services is rare. This study aims to evaluate the effect of support messages through WhatsApp application added to the u...
Presentation
Full-text available
Introduction Ege University is a pioneering university at Ege region with its 70 000 students and approximately 3000 academic staff. Tobacco control policies, parallel to the current regulations in the country, are an important issue for Ege University too, yet it bares important opportunities as well as barriers for an integrative approach for tob...
Presentation
Full-text available
Aim To present the content development study of support messages to be sent via WhatsApp embedded to smoking cessation healthcare service to increase the individuals’ success rate. Methods After the literature review, 178 key messages were gathered supporting smoking cessation. Similar messages related to "preparation" and "action" phases of the T...
Chapter
Full-text available
Currently, technology is used for various purposes in every aspect of life. One of these areas is the field of education, which has an important role in advancing the technologies. Educators often desire to concentrate on their own courses or fields. However, the changing perception of the students and the technologies they are interested in are...
Article
Full-text available
Öz Amaç: Bu çalışmada Sigara Bırakmaya Yönelik Hizmet Sunumunda Halk Sağlıkçının Rolü başlıklı bir kurs programının geliştirilmesi ve ilk uygulamasına ilişkin katılımcı görüşleri ile sonuçların paylaşılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kursun genel hedefleri farklı kurumlardan eğiticilerin katkısı ile belirlenmiştir. Katılımcı gereksinimleri, EÜ...
Poster
Full-text available
Amaç: Bu çalışmada; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF)'nde çalışan Simüle Hastaların yaşlılık, sosyal dışlanma ve Simüle Hasta (SH) olarak çalışma hakkındaki görüşlerini almaya yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının paylaşılması hedeflenmiştir. Gereç ve yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF)'nde çalışan tüm SH'lar (n=24...
Poster
Full-text available
Implementing “Key-Features Problems” to Turkish Neurology Board Examination
Poster
Full-text available
Bu bildiride, Dünya’da yaşlı nüfus oranları en yüksek ülkelerin ve Türkiye’nin demans konusunda geliştirdiği ulusal ölçekli politikalar ve bu politikaların eğitim içeriğinin incelenmesi hedeflenmiştir.
Poster
Full-text available
GİRİŞ Lisansüstü eğitimin tamamını tanımlayan en somut çıktı, tezlerdir. Ülkemizde tezler, ulusal tez merkezinde ve üniversitelerin kütüphanelerinde arşivlenmektedir. Tez çalışmalarıyla üretilen bilimsel bilginin, toplumun ve bilim insanlarının erişimine sunulması önemlidir. Tez çalışmalarından yapılan yayınlar, bu araştırmaların tez arşivlerine na...
Chapter
Full-text available
Bu bölümü tamamladıktan sonra okuyucular ölçme ve değerlendirmenin öğrenenin değerlendirilmesi amacıyla kullanımında temel ilke ve yöntemleri açıklayabilecektir. Okuyucular aşağıdaki öğrenme hedeflerine ulaşacaktır: 1. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek, 2. Ölçme araç ve yöntemlerinin özelliklerini açıklayabilecek, 3...
Article
Full-text available
Background/aims: Questionnaire on Pediatric Gastrointestinal Symptoms: Rome III version (QPGS-RIII), originally developed in English, was adapted to different languages in order to widen its use. The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of a questionnaire on the Pediatric QPGS-RIII parent-report form for children and self...
Article
This study introduced the modified version of the Organ Transplantation Coordinator course including simulated donor family encounters (SDFEs) and communication skills. It also evaluated participants' opinions and achievement levels, and how they implemented what they learned in the course in their work settings. The course used the modified Analys...
Article
Full-text available
Introduction and Aim: This study aims to present the results of the “Visual acuity examination, otoscopic examination and evaluation of hearing” course which was conducted as a Continuing Medical Education activity. Method: Learning objectives of the course were defined in accordance with the needs of primary health care physicians. To achieve thes...
Article
Full-text available
Eighty three medical education programs are offered in our country. Department of Medical Education exists in 33 medical schools. Forty-seven medical schools have Clinical Skills Training Laboratory. Mastery learning is targeted in Clinical Skills Training Laboratory which means that each student achieve required mastery level at completion of trai...
Article
Full-text available
ÖZET Ülkemizde 83 tıp eğitimi programı yürütülmektedir. Otuz üç tıp fakültesinde, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 47'sinde ise Mesleksel Beceriler Laboratuvarı bulunmaktadır. Mesleksel beceri eğitiminde yeterliğe dayalı eğitim son derece önemlidir. Ancak öğrenciler öğredikleri becerileri, kısa bir süre sonra tekrar etmezlerse yeterliklerinde önemli ora...
Article
The aim of our study was to present the structure, process and results of the objective structured video exam and One-Station standardized patient exam that have been used to assess second year medical students' communication skills. Scores of 1137 students between the years 2007 and 2010 were analyzed. Means and standard deviations were calculated...
Article
Full-text available
It is a very well-known fact that examinations drive learning to a great extent. The examination program is actually the 'hidden curriculum' for the students. In order to improve teaching and learning one option is to strategically use of exams. This report of the strategic use of an innovative assessment tool in clinical problem solving domain, pr...
Article
Full-text available
Background: This study aims to evaluate second year students’ opinions of communication skills training in Ege University Faculty of Medicine. Study results were used in curriculum improvement process of existing communication skills training program. Methods: 179 (70,7%) second year students participated to this study at the 2005-2006 academic yea...
Article
Full-text available
Although the Basic Life Support (BLS) ability of a medical student is a crucial competence, poor BLS training programs have been documented worldwide. Better training designs are needed. This study aims to share detailed descriptions and the test results of two cognitive-constructivist training models for the BLS skills in the first year of medical...

Network

Cited By