Rudolf Metz

Rudolf Metz
Hungarian Academy of Sciences | HAS · Institute for Political Science

Ph.D

About

24
Publications
5,273
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
84
Citations
Citations since 2016
20 Research Items
83 Citations
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
Introduction
Rudolf, Metz is a political scientist, who focuses his research interest on studying political leadership. He gained his Ph.D. in political sciences from the Corvinus University of Budapest in 2019. He is a research fellow of Centre for Social Sciences Institute for Political Sciences and a lecturer at the Corvinus University of Budapest presenting courses on political leadership and governance.
Additional affiliations
September 2015 - May 2020
Corvinus University of Budapest
Position
  • Lecturer
Description
  • Courses etc.: Political leaders and leadership (Hungarian, MSc), Contemporary Hungarian Politics (English, MSc)
September 2014 - July 2016
Pázmány Péter Catholic University
Position
  • Lecturer
Description
  • Courses: -- Modern Political Ideologies I.: Conservatism(Hungarian, BA) ---- Modern Political Ideologies II.: Liberalism (Hungarian, BA)
April 2013 - May 2020
Hungarian Academy of Sciences
Position
  • Research Associate
Description
  • Main Research Interest: Political leadership, Political and Democratic theory, Political Movements, Political Parties
Education
September 2013 - December 2019
Corvinus University of Budapest
Field of study
  • Politcal Science
September 2011 - July 2013
Corvinus University of Budapest
Field of study
  • Political Science
September 2008 - July 2011
Pázmány Péter Catholic University
Field of study
  • Political Science

Publications

Publications (24)
Article
Full-text available
In the last decade, Fidesz has dominated the Hungarian political landscape, becoming the most extensive Hungarian party organisation in terms of party members, structuration, resources, and influence. The party's organisational development has been determined by a constant strategic adaptation to new circumstances of political reality and new deman...
Article
Full-text available
Recent political developments suggest that political followership has played increasingly vital roles in modern democratic politics. However, scholarship seemingly lacks proper conceptual and methodological tools for analysing why and how citizens follow their leaders, and what the role of this relationship is in personalised politics and political...
Article
Full-text available
This report surveys four approaches that are pivotal to the study of preference formation: (a) the range, validity, and theoretical foundations of explanations of political preferences at the individual and mass levels, (b) the exploration of key objects of preference formation attached to the democratic political process (i.e., voting in competiti...
Article
Full-text available
This report surveys four approaches that are pivotal to the study of preference formation: (a) the range, validity, and theoretical foundations of explanations of political preferences at the individual and mass levels, (b) the exploration of key objects of preference formation attached to the democratic political process (i.e., voting in competiti...
Article
Full-text available
Purpose: This article aims to analyze possible interpretations of democratic leadership by revealing the implicit leadership theory (ILT) of a moral, a materialist and a political ideal of democracy, namely deliberative–participatory democracy (DPD), aggregative–pluralist democracy (APD) and leader democracy (LD). As special “filters,” ILT helps t...
Article
Full-text available
Noha a politikai követés látványos folyamata a modern politikának, a politikatudomány és a politikai vezetéskutatás nem szentel neki elegendő figyelmet. A politikatudósoknak különböző torzító körülményekkel és konceptuális problémákkal kell szembenézniük, ha azokra a kérdésekre keresik a válaszokat, hogy miért és hogyan kapcsolódnak a követők a vez...
Article
Full-text available
A vezetést sokan észlelik és felismerik, mégis csak igen kevés figyelmet kap a közszektorban. Könnyen belátható azonban, hogy a közintézmények vagy közpolitikai folyamatok semmi-képpen sem önműködő gépezetek, hanem emberek kollektív cselekvése, amely nagyban függ a személyes motivációtól és a mobilizáció sikerességétől. Ennek a felismerés nyomán vá...
Book
Bizonyos politikai fikciók nélkül egyszerűen nem élhetünk. Szeretnénk azt hinni, hogy az állampolgári részvétel valódi hatással van a politikai folyamatokra, vagy a megválasztott vezetők rendelkeznek a szükséges személyes tulajdonságokkal, morális és politikai erényekkel, és kizárólag csak a nép érdekében használják hatalmukat. E fikciók teremtik m...
Article
Full-text available
A demokrácia és a politikai vezetés közötti feszültség a politikaelmélet és a vezetéskutatás egyik nagy paradoxonja. Az ellentmondás a vezetőkkel szemben támasztott olyan elvárásokban mutatkozik meg, minthogy a vezetők − bármilyen áron akár, de – hatékonyan oldják meg a közösség problémáit és érvényesítsék a közakaratot, ugyanakkor tartsák tisztele...
Chapter
Full-text available
Since the democratic transition of 1989–1990 Hungarian politics produced a clear shift in the process of personalization and presidentialization over the years. The growing autonomy of party leaders highlights the role of leadership and the necessity of studies written about their characteristics and behaviors in office. This chapter compares Vikto...
Article
Full-text available
Vannak olyan művek, amelyeknek az olvasó a műfajuk behatárolásában felmerülő bizonytalanság miatt nehezen talál megfelelő helyet a könyvespolcán. Nincs ez másképp Török Gábor A lakott sziget. Utazás a politika világába című kötetével sem, amely szórakoztatóan és közérthetően vezeti be olvasóját a politika világába. A kötetet háromféleképpen is érte...
Article
Full-text available
Hungary’s political backsliding, which has transformed it from a former frontrunner of liberal democracy in the post-communist region to an illiberal and/or authoritarian state, has puzzled political scientists. As a contribution to understanding the problem of Viktor Orbán’s leadership and the regime change, we apply Stephen Skowronek’s concept of...
Article
Full-text available
Talán napjaink eseményei tovább erősítették azt a hétköznapi meggyőződésünket, hogy a demokrácia és a vezetés között kibékíthetetlen ellentét feszül. Az újra és újra feltűnő erős, populista vagy kétes megítélésű vezetők azt az érzetet keltik, hogy a demokratikus berendezkedés meggyengült és a nép önkormányzása veszélybe került. Ezzel szemben a jele...
Chapter
Full-text available
„Miért nem választják meg a nagy vezetőt (great man) elnöknek?”– teszi fel a provokatív kérdést James Bryce (1888) esszéjében, amelyben rátapint arra, hogy az amerikai politikai gondolkodásban az erős végrehajtói vezetés ambivalens szerepet tölt be (Kellerman 1984, 64–68). Egyfelől gyanakvás és félsz övezi a nagy hatalommal rendelkező vezetőket, má...
Chapter
Full-text available
A vitatott megítélésű vezetők újra és újra rámutatnak a politikai vezetés, vezetéskutatás egyik klasszikus paradoxonjára a hatékony (Machiavelli, Weber) és morális vezetés (Platón, Burns) ellentmondására. Ezen elméleti konfliktus mutatkozott meg Orbán Viktor és az exogén eredetű migrációs válság esetében is. Hiszen amíg a miniszterelnök különösen h...
Chapter
Full-text available
A természeti katasztrófák sohasem politikai vákuumban jelennek meg. Hatásuk a politikára, politikai szereplőkre széles körben kutatott (Abney and Hill 1966; Davis and Seitz 1982). Jelenthetnek óriási kockázatot, hiszen a választók előszeretettel büntetik meg vezetőiket ilyen helyzetekben (Malhotra and Kuo 2009; Gasper and Reeves 2011). Másfelől a k...
Article
Full-text available
A politikaelmélet létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint a politikai gondolkodásunkban fel-felbukkanó vakfoltok. Ilyen a politikatudományi és alkotmányjogi curriculumok megkerülhetetlen alapkoncepciója: a hatalmi ágak elválasztásának elve is. A doktrína annak ellenére nem talált biztos alapokra, hogy a probléma igen mély történeti gyökerek...
Chapter
Full-text available
A politikai vezetéskutatásban a vezetők tipologizálására különböző szempontokat alkalmaznak: ilyen lehet például a vezetők stílusa, cselekvésük kontextusa vagy az általuk végrehajtott változtatások mértéke, jellege. Stephen Skowronek rekonstruktív vezetés koncepciója ezen szempontok ötvözete: amerikai elnökök sorát vizsgálva azt állítja, hogy társa...
Article
Full-text available
Válság és politikai vezetés kapcsolata régóta foglalkoztatja a politikatudományt. Mindazonáltal a közelmúlt irodalma elsősorban olyan esetekre fókuszál, ahol a vezetők pusztán reaktív szereplők egy külső sokk (például természeti katasztrófa, világgazdasági válság, terroristatámadás) leküzdésében. Ezekkel a struktúra-orientált megközelítésekkel szem...
Article
Full-text available
Among the recent literature about leadership and crisis situations two main strands are to be observed: structuralist ones mainly treat political leaders as reactive agents who have relatively little room for maneuver, while constructivist ones put greater emphasis on the opportunities in interpreting crises. Our claim is that there is a third anal...
Article
Full-text available
This paper discusses movements created, initiated and maintained by political parties: a quite neglected area of social movement studies. Between 2010 and 2014, the biggest demonstrations were pro-government marches in Hungary. The engine of pro-government actions was the movement of the Civil Cooperation Forum (CCF) implicitly founded by the incum...
Conference Paper
Full-text available
ECPR Graduate Conference 2015 Innsbruck. Political movements have embodied the utopia of anti-politics. This normative burden and de- politicized perception keep the sociological social movement theory in captivity, which prevents the creation of a realistic overview of collective actions. Hence I elucidate the movements’ role and function in the p...
Article
Full-text available
A politikai vagy társadalmi mozgalmak a politika meghaladásának megtestesítőjeként óriási elvárásokkal születnek, és hatalmas csalódásokat hagynak maguk után, mikor feladatukat bevégezetlenül kimúlnak. A szociológiai mozgalomkutatást ez a normatív teher, depolitizáló percepció tartja fogságban, amely meggátolja a reális kép megalkotását. Ezért munk...
Article
Full-text available
Ahogy a híd-motívum a nemzeti kisebbségek viszonylatában, úgy a dél-tiroli autonómia az egyik legközhelyesebb fogalomként, politikai felépítményként értelmezhető a politikatudományban. Hiszen példaértékű eredményeket tudhat magáénak a kisebbségvédelemben, amelyek tekintélyes mennyiségű kutatót vonzottak már és vonzanak manapság is. Különösen hazánk...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
As shown by a series of political shocks such as the unexpected Brexit referendum outcome, Donald Trump’s electoral victory, a general electoral upsurge of populist parties, populism restructures political competition and forms or determines the politics of governments’ worldwide. However, most of the studies focus on populist politicians’ actions, strategy, rhetoric appeal, and ideological positions, and they have given no space for analyzing their followers (understood as supporters, not as citizens or voters in general) and their relations to these leaders. The project aims to fill this gap contributing to the scientific debates of populism research and political leadership studies in three ways. Firstly, the research argues that the concept of charismatic leadership is an adequate framework to understand populism and the nature of the relationship between the “masses” and the populist leader. Secondly, the project introduces follower-centric theories and concepts of generic leadership studies into political science. Thirdly, the empirical inquiry intends to reveal the inner dynamics of populist politics in Hungary, which can establish further international comparative researches. The project is built on the presumption that the charismatic relationship lies at the heart of populism, assuming that it depends on the followers’ acknowledgement and consent. The main questions of the research are: Why do people choose to follow populist leaders? How do followers attach themselves to these leaders? How do followers construct populist (charismatic) leadership by attributing extraordinary qualities and “good” leadership to these leaders? The hypothesis of the research, which the theoretical research intends to lay its foundations, and the empirical inquiry aims to prove it in a Hungarian context, is that populist followers attribute greater levels of charisma and casual influence to their leaders and perceive them as more group prototypical than non-populist followers find their leaders.
Project
As our flagship, “Crises and political leadership” project is placed at the centre of our research. In contrast to the literature in this topic, which describes crisis management as the political leaders’ reaction to crises, we have focused on how crises are created, shaped and interpreted proactively by leaders. The research includes theoretical and empirical studies as well. Project Manager: András Körösényi Researchers: Gábor Illés, Rudolf Metz, Veronika Patkós For more information: http://politologia.tk.mta.hu/en/political-leadership