Roger Svensson

Roger Svensson
Research Institute of Industrial Economics | IFN

Professor
1) Government policies in the areas of Innovation, Entrepreneurship, IPRs; 2) Historical Monetary Economics and Policies

About

131
Publications
36,328
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,165
Citations
Citations since 2016
58 Research Items
447 Citations
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
2016201720182019202020212022020406080
Introduction
Roger Svensson, Associate Professor in Economics, currently works at the Research Institute of Industrial Economics (IFN) in Stockholm Sweden. My research interests are: 1) Innovation Economics and Government policies in the areas of Innovation, Entrepreneurship, Intellectual Property Rights (IPRs) and Research and Development (R&D). 2) Monetary economics, monetary policy and coinage from economic and historical perspectives.
Additional affiliations
April 1996 - July 2020
Research Institute of Industrial Economics
Position
  • Professor (Associate)
Education
April 1994 - April 1996
Uppsala University
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (131)
Article
Full-text available
Leaf-thin bracteate coins were minted for several hundred years during the Middle Ages. The existence of hundreds of small independent currency areas with their own mints in central, eastern and northern Europe and the strong link between bracteates and periodic recoinage explain the large number of bracteate types. A special minting technology lin...
Article
Full-text available
I provide empirical evidence that patent value indicators can identify technological innovation among inventors and small- and medium-sized enterprises in Sweden. Survey data on the commercialization of patents are related to patent value indicators (patent renewal, patent family size and forward citations) from archival sources. Among the patent v...
Conference Paper
Full-text available
The cryptocurrency Bitcoin has been marketed as revolutionary new money and an attractive investment. But closer examination suggests that Bitcoin works poorly as money and does not qualify as an asset based on user value. Instead, almost all Bitcoin trading has purely speculative purposes.
Conference Paper
Full-text available
Kryptovalutor marknadsförs som framtidens betalningsmedel och finansiella tillgångar, men fungerar i praktiken som rena hasardspel. Trots att befintlig spellagstiftning kan till lämpas direkt på kryptohandeln, sitter berörda svenska myndigheter som åskådare på läktaren. Nu krävs kraft tag innan kryptonätverken orsakar mer skada för allmänheten.
Chapter
Full-text available
A common coinage policy in the Middle Ages was ‘periodic recoinageʼ. Old coins were declared invalid and had to be exchanged for new ones at a priori known exchange fees and dates. This convention was a type of monetary taxation of local trade and inhabitants. Periodic recoinage was the dominant coinage policy in large parts of central, eastern, an...
Conference Paper
Full-text available
Bitcoin fungerar varken som pengar, en värdebevarare eller som en finansiell tillgång. I stället rör det sig om ett olicensierat hasardspel – förmodligen det största i historien.
Book
Full-text available
Bitcoin Unlicensed Gambling * Promoters claim that bitcoin is a new type of money, reduces transactions costs by abandoning intermediaries and will become a safe asset that they call "digital gold". In this book, we dissect these claims and explain what bitcoin really is. * Economic theory states that money should reduce transaction costs for payme...
Conference Paper
Full-text available
According to economic theory, an international currency must meet several basic conditions. The currency: 1) must have a stable value; 2) should have low transaction costs; 3) must be issued in large volumes that satisfy the needs of international trade; and 4) have a stable issuer who guarantees the currency. A closer examination shows that bitc...
Conference Paper
Full-text available
Enligt ekonomisk teori måste en valuta uppfylla flera grundläggande villkor för att kunna fungera som ett internationellt betalningsmedel. En närmare granskning visar att bitcoin faller platt på samtliga punkter.
Conference Paper
Full-text available
Corona-restriktionerna medför stora kostnader för samhället och folkhälsan, skriver Roger Svensson, docent och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Därför bör Sverige öppna upp i takt med att riskgrupperna vaccinerats. https://kvartal.se/artiklar/oppna-upp-i-takt-med-vaccinationerna/
Conference Paper
Full-text available
This is a translation of the article "Nedstängningar gör mer skada än nytta" published in Svenska Dagbladet, January 27. The lockdown policy that has swept across the world during the Covid-19 pandemic is something completely new. Scientific support for such a policy is weak or non-existent. The negative impacts of mandatory restrictions on the na...
Article
Full-text available
his article analysis periodic re-coinage, a monetary taxation system, which was in use for almost two centuries in medieval Europe. A theory is presented that shows that the system only worked when there was a limited volume of coins in circulation combined with a geographical currency restraint. Renewals worked best in relatively undeveloped econo...
Conference Paper
Full-text available
Den djupa lågkonjunkturen och beteendeförändringar hos konsumenter och anställda riskerar att leda till betydande vakanser för butiks- och kontorslokaler. För att undvika en större finansiell kris, bör vakanta lokaler skyndsamt byggas om till bostäder, där subventioner kan bli aktuellt för hyresrätter.
Conference Paper
Full-text available
Det vetenskapliga stödet för nedstängningspolitiken är svagt eller obefintligt. En helhetsbild visar att tvingande nedstängningar gör mer skada än nytta, skriver Lars Jonung, Ulf Persson och Roger Svensson. For English version: https://www.researchgate.net/publication/350108159_A_message_from_Sweden_Mandatory_lockdowns_do_more_harm_than_good
Article
Full-text available
In the Middle Ages, ten thousand types of uni-faced bracteate coins were struck in the period 1140−1520. The existence of hundreds of small independent currency areas with their own mints in central, eastern, and northern Europe and the strong link between bracteates and periodic re-coinage explain the large number of bracteate types. The classific...
Conference Paper
Full-text available
I en debattartikel föreslår professorerna Lars Calmfors och Petter Lundborg ökade restriktioner för att stävja dödligheten av Covid-19-pandemin. Debattörerna bortser emellertid från de verkliga orsakerna bakom de relativt höga dödstalen i Sverige samt från restriktionernas negativa konsekvenser på såväl ekonomin som folkhälsan.
Conference Paper
Full-text available
Forskning av hög kvalitet vid våra högskolor är en av grundpelarna för framtida tillväxt och välfärd. En statlig utredning föreslår flera åtgärder för att högskolornas forskning ska komma till nytta i form av innovationer. Förslagen saknar stöd i forskningen och förslag som skulle kunna stärka drivkrafterna till innovation och kommersialisering sak...
Article
Full-text available
Periodiska myntindragningar tillämpades under nästan 200 år i stora delar av medeltidens Europa. Gamla mynt förklarades ogiltiga och skulle växlas in mot nya till på förhand bestämda kurser och datum. Denna skatt var likvärdig med en modern Gesellskatt på pengainnehav som infördes i delar av Österrike på 1930-talet i syfte att få folk att konsumera...
Article
Full-text available
Offentliga FoU-stöd till näringslivet kan antingen allokeras via direktfinansiering eller skatteincitament. Båda instrumenten har sina för- och nackdelar, men direkta stöd har höga byråkratiska kostnader. I dag går nästan hela det svenska statliga FoU-stödet till näringslivet via direktfinansiering till större företag. Om stödet i stället kanaliser...
Article
Full-text available
Under ekonomiska depressioner med hög arbetslöshet är det viktigt att stimulera efterfrågan och den privata konsumtionen. Traditionellt har detta skett genom att staten lånar pengar och bedriver expansiv finanspolitik. I denna artikel presenteras ett alternativt penningpolitiskt instrument som stimulerar konsumtion i flera led och återställer konsu...
Article
Full-text available
This study provides new empirical evidence regarding the relevance of evaluation criteria and firm characteristics for public R&D funding decisions. The database used contains both accepted and rejected R&D project proposals, project evaluation scores, and several firm characteristics. The probit estimations show that proposals with high scores on...
Article
Full-text available
Inventors generally know more about their inventions than what is written down in patent applications. Because they possess this tacit knowledge, inventors may need to play an active role when patents are commercialized. We build on Arora (1995) and model firm-inventor cooperation in the commercialization of a given invention. Tacit knowledge warra...
Book
Full-text available
Swedish Abstract: ACTA MONETARIA SUECIAE är en presentation av Sveriges äldsta skriftliga dokument över mynt, priser och ädelmetaller. Totalt 526 brevposter från Riksarkivets databas Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek, SDHK, har översatts från latin till svenska. Det rör sig om urkunder som beskriver beslut och överenskommelser såsom donationer,...
Book
Full-text available
ACTA MONETARIA SUECIAE är en presentation av Sveriges äldsta skriftliga dokument över mynt, priser och ädelmetaller. Totalt 526 brevposter från Riksarkivets databas Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek, SDHK, har översatts från latin till svenska. Det rör sig om urkunder som beskriver beslut och överenskommelser såsom donationer, testamenten, jords...
Article
Full-text available
Der entscheidende Faktor für die Erholung der Wirtschaft ist die Unterstützung der privaten Nachfrage – nicht die Unterstützung von kriselnden Unternehmen und Hasardeuren. Mit einer vorübergehenden alternativen Währung à la Gesell könnte dies gelingen.
Article
Full-text available
Inventors generally know more about their inventions than what is written down in patent applications. Because they possess this tacit knowledge, inventors may need to play an active role when patents are commercialized. We build on Arora (1995) and model firm-inventor cooperation in the commercialization of a given invention. Tacit knowledge warra...
Conference Paper
Full-text available
For almost 200 years, old coins were frequently declared invalid in large part of medieval Europe and had to be exchanged for new ones for an exchange fee. This column shows that frequent recoinage generates incomes for the minting authority when the tax level is low enough and the punishment for using invalid coins is high enough, and when there i...
Article
Full-text available
Gesell taxes on money have recently received attention as a way of alleviating the zero‐lower bound on interest rates. Less known is that such taxes generated seigniorage in medieval Europe for around two centuries. When a Gesell tax was levied, current coins ceased to be legal and had to be exchanged into new coins for a fee. Using a cash‐in‐advan...
Conference Paper
Full-text available
I dag går nästan hela det statliga FoU-stödet till näringslivets större företag via direktfinansiering. Om stödet istället kanaliseras via skatteavdrag, kan stimulanserna riktas dit de gör mest nytta – till småföretag och entreprenörer, skriver Roger Svensson på Institutet för Näringslivsforskning.
Article
Full-text available
Baserat på vetenskapliga metoder identifieras ett par svenska brakteater från sent 1100-tal som präglade av ärkebiskopen i Uppsala. De har tidigare katalogiserats som kungliga mynt.
Article
Full-text available
I denna artikel fortsätter analysen och klassificeringen av tyska hohlpenningar, med fokus på centrala Tyskland. Av speciellt intresse är regionen Thüringen som präglade många olika typer med bokstäver på randen som namnger myntorten. Spår på randen visar dessutom att präglingstekniken för Thüringen-hohlpenningar förändrades över tiden.
Conference Paper
Full-text available
In the Middle Ages, tens of thousands of uni-faced bracteate coins were struck in the period 1140−1520. The existence of hundreds of small independent currency areas with their own mints in central, eastern and northern Europe and the strong link between bracteates and periodic re-coinage explain the large number of bracteate types. The classificat...
Article
Full-text available
Forgeries of coins can either be contemporary or modern. Already in the Middle Ages, it was well known that bracteates were considerably more difficult to counterfeit than two-faced coins. The main reason is that bracteates are struck with a more complicated technology originating from goldsmithing. Therefore, most bracteate forgeries have been pro...
Article
Full-text available
Finansiering i konkurrens ger ökad autonomi för de enskilda forskarna, som slipper att styras av fakultetsledningar. Ur statens synvinkel är det dessutom flexiblare och mer dynamiskt att finansiera enskilda projekt och forskare än hela universitet. Man kan då med kort varsel utöka finansiering till lovande projekt och strypa finansiering till mindr...
Chapter
Full-text available
Myntförfalskningar kan antingen vara samtida eller moderna. Redan under medeltiden var det välkänt att brakteater var svårare att förfalska än tvåsidiga mynt. Anledningen är att brakteater präglas med en komplicerad guldsmedsteknik. Därför härrör de flesta brakteat-förfalskningar från 1700-talet och senare. Jämfört med äkta brakteater, har modern...
Chapter
Full-text available
Myntförfalskningar kan antingen vara samtida eller moderna. Redan under medeltiden var det välkänt att brakteater var svårare att förfalska än tvåsidiga mynt. Anledningen är att brakteater präglas med en komplicerad guldsmedsteknik. Därför härrör de flesta brakteat-förfalskningar från 1700-talet och senare. Jämfört med äkta brakteater, har moderna...
Conference Paper
Full-text available
How should the payment be structured when external firms acquire or license patents from individual inventors or small firms? Variable fees, such as equity sharing or royalties, provide incentives for inventor effort during commercialization. Fixed fees provide incentives to the external firm to make investments in the commercialization process. Ex...
Article
Full-text available
I denna artikel förklaras varför brakteater i form av hohlpenningar var praktiska som skiljemynt under senmedeltiden. En genomgång görs hur man särskiljer på hohlpenningar från olika regioner.
Article
Full-text available
Styr- och resursutredningen (STRUT) har lagt fram förslag för att främja kvalitet och styrning av forskning och utbildning vid statliga lärosäten. Man föreslår bl a utökade direkta forskningsanslag på forskningsrådens bekostnad, ett samlat anslag för utbildning och forskning, att prestationskraven nästan tas bort samt att lärosätena i högre grad sk...
Conference Paper
Full-text available
Den nya statliga utredningen av det svenska högskoleväsendet, STRUT, föreslår i praktiken slopade prestationskrav för forskning och utbildning, men motiverar inte varför. Utredningen måste nu göras om från grunden, skriver Roger Svensson, docent vid IFN.
Conference Paper
Full-text available
When should entrepreneurs choose to enter the market with a start-up? And when should they sell their invention or business idea? New research on how entrepreneurs decide between entry and sale offers significant insights for policy makers concerned about economic welfare. At first glance, the contribution of start-ups to economic welfare seems to...
Article
Full-text available
When should entrepreneurs choose to enter the market with a start-up? And when should they sell their invention or business idea? New research on how entrepreneurs decide between entry and sale offers significant insights for policy makers concerned about economic welfare. At first glance, the contribution of start-ups to economic welfare seems to...
Conference Paper
Full-text available
Most OECD-countries provide financial subsidy programs to stimulate the entry and growth of small entrepreneurial firms. However, the best strategy for innovative entrepreneurs might be to make an early entry to signal innovation quality and overcome asymmetry problems. Thereby, entrepreneurs can induce a preemptive bidding competition among incumb...
Article
Full-text available
I denna artikel bestäms och dateras några omtvistade svenska medeltida brakteater. Analysen utgår ifrån de fyra vetenskapliga metoder som diskuterades i SNT nr 2, 2018: 1) text; 2) myntfynd; 3) myntfötter och 4) sociala attribut.
Chapter
Full-text available
In this book chapter https://www.researchgate.net/publication/342392367_Threats_against_innovation-based_growth_in_the_EU it is shown that extraordinary measures are required regarding innovation and technology development for the EU to maintain its competitiveness and growth. I have identified four important areas in which measures are necessary:...
Article
Full-text available
Tusentals olika typer av brakteater präglades under medeltiden i centrala, östra och norra Europa. Dessvärre är de flesta brakteater stumma, d.v.s. de saknar inskriptioner med ledtråd om myntherre och myntort. Detta försvårar bestämning och datering. I denna artikel redovisas fyra olika metoder som kan användas var för sig eller i kombination för a...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this paper is to provide new empirical evidence on the most crucial determinants of success for firms applying for public R&D grants. Previous studies have been limited to firm level data and mainly tested how firm characteristics affect the allocation of R&D grants. Thereby, they cannot differentiate between firms that have applied for...
Article
Full-text available
Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 8, 2017. I det medeltida Sverige (1150–1520) präglades liknande mynttyper som nere på kontinenten i nämnd ordning: brakteater, tvåsidiga penningar, återigen brakteater samt örtugar med hohlpenningar som växelmynt. Syftet med denna artikel är att analysera huruvida Sverige även tillämpade den europeiska myntningspoli...
Article
Full-text available
Under senare tid har antalet noterade bolag kraftigt minskat i flera OECD-länder. Detta kan ha negativa konsekvenser för näringslivets utveckling, eftersom aktiemarknaden fyller flera viktiga funktioner: underlättar kapitaltillskott för företag, skapar prismekanismer som förbättrar företagsstyrning, minskar transaktionskostnader, ökar antalet place...
Conference Paper
Full-text available
When and how do entrepreneurs sell their inventions? To address this issue, we develop an endogenous entry-sale asymmetric information oligopoly model. We show that low-quality inventions are sold directly or used for own entry. Inventors who sell post-entry use entry to credibly reveal information on quality. Incumbents are then willing to pay hig...
Article
Full-text available
Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 5, 2017. De medeltida brakteaterna är de tunnaste mynt som någonsin har präglats. Trots fragiliteten så dominerade brakteaterna myntväsendet i stora delar av centrala, östra och norra Europa under nästan 200 år. Syftet med denna artikel är att sätta brakteaterna i ett historiskt myntpolitiskt sammanhang och förklara...
Article
Full-text available
A specific monetary tax − called periodic re-coinage − was applied for almost 200 years in large parts of medieval Europe. Old coins were frequently declared invalid and exchanged for new ones based on publicly announced dates and exchange fees. A theoretical framework of how periodic re-coinage works in practice is tested on Swedish coinage. The t...
Conference Paper
Full-text available
Intangible assets and wealth. In recent years, more and more organizations have realized the value of understanding and researching how assets that are not physical in nature can still have a significant effect on economic development – regardless of the level at which one chooses to measure this development. Several different studies have tried to...
Article
Full-text available
Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 1, 2017. En vanlig metod att beskatta handel och befolkning under medeltiden var genom periodiska myntindragningar. Denna beskattningsmetod tillämpades i stora delar av Europa under 150−200 år. Gamla mynttyper förklarades ogiltiga och skulle växlas in mot en ny typ till en i förväg annonserad växlingsavgift och vid...
Article
Full-text available
Scholars in the fields of archaeology and numismatics have long been familiar with the phenomenon of periodic recoinage (renovatio monetae), which dominated monetary taxation in medieval Europe for almost 200 years. However, this form of monetary taxation is seldom, if ever, discussed in the literature of economics or economic history. No economic...
Conference Paper
Full-text available
It is well known that entrepreneurs play an important role in challenging existing oligopolies through de-novo entry (i.e., with a new business) in the market. In this study, we show that the entrepreneur is also a challenger through the aggressive development of inventions for sale. This development incentive is particularly strong when the invent...
Chapter
Full-text available
Om EU ska behålla sin konkurrenskraft och tillväxt krävs extraordinära åtgärder inom framförallt innovation och teknologiutveckling. Jag har identifierat fyra områden där åtgärder är nödvändiga: statligt finansierad FoU i näringslivet, statliga innovationsstöd, immateriella rättigheter och universitetsforskning. För att komma till rätta med underin...
Article
Full-text available
We develop a theory of commercialization mode (entry or sale) of entrepreneurial inventions into oligopoly, and show that an invention of higher quality is more likely to be sold (or licensed) to an incumbent due to strategic product market effects on the sales price. Moreover, preemptive acquisitions by incumbents are shown to stimulate the proces...
Article
Full-text available
Polish Numismatic News, Vol. 59(1-2), pp. 129-87, 2015. The purpose of this study is to analyse which kinds of monetary taxation and coinage policies the minting authorities applied in Sweden in the period 1153-1512. In medieval Europe, old coins were frequently declared invalid and were exchanged for new ones at xed rates and dates. Here, the que...
Conference Paper
Full-text available
Gesell taxes on money holdings have received attention in recent decades as away of alleviating the zero lower bound on interest rates. Less known is that such a tax was the predominant method used to generate seigniorage in large parts of medieval Europe for around two centuries. When the Gesell tax was levied, current coins ceased to be legal ten...
Conference Paper
Full-text available
Firms and governments spend billions of dollars on R&D every year. To increase social welfare, the results of R&D must be commercialized so that consumers can benefit from improved products and lower prices. One measure of R&D output is patents; however, most patent databases contain no information on whether patents have been commercialized, i.e.,...
Article
Full-text available
Om EU ska behålla sin konkurrenskraft och tillväxt krävs extraordinära åtgärder inom framförallt innovation och teknologiutveckling. Jag har identifierat fyra områden där åtgärder är nödvändiga: statligt finansierad FoU i näringslivet, statliga innovationsstöd, immateriella rättigheter och universitetsforskning. För att komma till rätta med underin...
Article
Full-text available
Globalization, high growth rates in high-tech industries, growing emerging markets and harmonization of patent institutions across countries have stimulated patenting in foreign markets. We use a simple model of international patenting, where the decision to patent in a foreign country depends on country characteristics and the quality of the paten...
Conference Paper
Full-text available
In medieval Europe, old coins were frequently declared invalid and exchanged for new ones at fixed rates and dates. Here, the question of whether and when such re-coinage was applied in medieval Sweden is analyzed against the historical record. A theory of how short-lived coinage systems work is applied to Swedish coinage. It is shown that Sweden a...
Book
Full-text available
Små och växande företag är viktiga för Sveriges tillväxt och för skapandet av nya arbetstillfällen. Eftersom nystartade företag samt små företag med riskfyllda teknikprojekt lider av begränsat kapital, är det inte orimligt att det skulle finnas fler småföretag som dessutom växte snabbare, om tillgången på kapital vore bättre. Som Roger Svensson vis...
Article
Full-text available
De senaste 20 åren har svenska regeringar genomfört många förändringar när det gäller satsningar på FoU/innovationer och företagande – i synnerhet inom det sistnämnda området. I denna rapport har förändringarna diskuterats med utgångspunkt från den nationalekonomiska forskningslitteraturen. Det visar sig att flera satsningar inte har varit optimala...
Article
Full-text available
Små och växande företag är viktiga för Sveriges tillväxt och för skapandet av nya arbetstillfällen. Eftersom nystartade företag samt små företag med riskfyllda teknikprojekt lider av begränsat kapital, är det inte orimligt att det skulle finnas fler småföretag som dessutom växte snabbare, om tillgången på kapital vore bättre. Som Roger Svensson vis...
Article
Full-text available
På senare år har flera EU-länder infört olika former av patent- eller innovationsboxar. Detta är en form av indirekt FoU-stöd (skatteincitament) på företagens intäktssida. Dessa medger att vinster som kan härledas från patent eller immateriella rättigheter beskattas med en betydligt lägre skattesats än den vanliga bolagsskatten. Tanken är att föret...
Conference Paper
Full-text available
Although the leaf-thin bracteates are the most fragile coins in monetary history, they were the main coin type for almost two centuries in large parts of medieval Europe. The usefulness of the bracteates can be linked to the contemporary monetary taxation policy. Medieval coins were frequently withdrawn by the coin issuer and re-minted, where peopl...
Article
Full-text available
I apply a survival model to a detailed dataset of Swedish patents to estimate how different financing factors affect the likelihood of patent renewal. Since the owners know more about the patents than potential external financiers, there is a problem of asymmetric information. To overcome this, Sweden has for a long time relied on government suppor...
Book
Renovatio Monetae, is a Latin expression that means re-coinage, where old coins were declared invalid and exchanged for new ones. Re-coinage generated important revenues for the medieval coin issuers and could occur as often as twice a year. An exchange fee was charged to tax trade and inhabitants. A common theme in this book is that medieval bract...
Chapter
Full-text available
I OECD-länderna finansierar den offentliga sektorn nästan 30 procent av all FoU och ca 9 procent av den FoU som näringslivet utför. Syftet med denna studie är att analysera vilka effekter ökade offentliga satsningar på FoU har på tillväxt och sysselsättning. Här kommer fokusering att ske på tillväxt, eftersom nästan alla empiriska studier har relat...
Conference Paper
Full-text available
Re-coinage implies that old coins are declared invalid and exchanged for new ones at fixed exchange rates and dates. Empirical evidence shows that re-coinage could occur as often as twice a year within a currency area in the Middle Ages. The exchange fee at re-coinage worked as a monetary tax for trade and inhabitants. The main purpose here is to s...
Article
Full-text available
Swedish Abstract: Empiriska skattningar på såväl aggregerad som detaljerad nivå visar att den samhälleliga avkastningen på FoU som företag utför är större än den privata avkastningen. Den privata årliga avkastningen på FoU är i genomsnitt 25–30 procent, medan den samhälleliga kan vara 2–3 gånger större. Det förekommer sålunda betydande spillover ef...
Conference Paper
Full-text available
Globalization, high growth rates in high-tech industries, growing emerging markets and harmonization of patent institutions across countries have stimulated patenting in foreign markets. We use a simple model of international patenting developed by Eaton and Kortum (1996), where the decision to patent in a foreign country depends on country charact...
Book
Full-text available
Renovatio Monetae, myntförnyelse, är ett latinskt uttryck som syftar på myntindragningar där gamla mynt förklarades ogiltiga och ersattes med nya. Myntindragningarna gav viktiga intäkter för den medeltida myntherren och de kunde ske så ofta som varje halvår. Vid dessa indragningar togs en växlingsavgift ut-i praktiken en omsättnings-skatt på mynt....
Book
Full-text available
Renovatio Monetae, myntförnyelse, är ett latinskt uttryck som syftar på myntindragningar där gamla mynt förklarades ogiltiga och ersattes med nya. Myntindragningarna gav viktiga intäkter för den medeltida myntherren och de kunde ske så ofta som varje halvår. Vid dessa indragningar togs en växlingsavgift ut-i praktiken en omsättnings-skatt på mynt....
Chapter
Full-text available
Syftet med denna studie har varit att analysera outsourcing och offshoring av producenttjänster. Båda fenomenen har ökat i Sverige och andra OECD-länder de senaste åren – offshoring om än från en låg nivå. Antalet anställda i den svenska industrin har minskat konstant de senaste 30-40 åren. Ökad produktivitet och utlandsflytt av produktionen förkla...
Article
Full-text available
One of the major reasons why inventors are awarded patents by governments is they encourage R&D investments and commercialization of inventions. If the patent holder commercializes his invention, he has stronger incentives to retain the patent. The purpose here is to empirically analyze the relationship between commercialization and the renewal of...
Book
Full-text available
Med immaterialrätt avses lagar och normerande rättsfall som bestämmer vilket skydd som olika former av intellektuellt arbete ska ges. Sådant intellektuellt arbete hänvisar till skapelser i ”sinnet” till skillnad från fysiska skapelser. Det kan handla om uppfinningar, romaner, målningar, symboler, namn, bilder eller grafiska framställningar inom när...
Article
Full-text available
Globalization, high growth rates in high-tech industries, growing emerging markets and harmonization of patent institutions across countries have stimulated patenting in foreign markets. We use a simple model of international patenting, where the decision to patent in a foreign country depends on country characteristics and the quality of the paten...
Article
Full-text available
Syftet med denna studie har varit att analysera outsourcing och offshoring av producenttjänster. Båda fenomenen har ökat i Sverige och andra OECD-länder de senaste åren – offshoring om än från en låg nivå. Antalet anställda i den svenska industrin har minskat konstant de senaste 30-40 åren. Ökad produktivitet och utlandsflytt av produktionen förkla...
Article
Full-text available
Ekonomisk teori rekommenderar att statliga stöd till innovativa företag och entreprenörer bör ges i tidiga faser till små och riskfyllda projekt. Enligt empirisk forskning bör man kräva matchande privat finansiering för att underlätta urvalet och sätta upp milstolpar för att skapa incitament för portföljbolagen att prestera. Praktiken visar att de...
Book
Full-text available
Forskningslitteraturen identifierar flera situationer där det är motiverat att staten går in och stöder innovativa eller nystartade företag. Spillover-effekter gör att företag som utför FoU inte själva kan ta till vara på alla forskningsresultat. Detta leder till underinvesteringar i FoU. Staten bör då finansiera projekt där den samhälleliga avkast...
Article
Full-text available
One of the major reasons why inventors are awarded patents by governments is they encourage R&D investments and commercialization of inventions. If the patent holder commercializes his invention, he has stronger incentives to retain the patent. The purpose here is to empirically analyze the relationship between commercialization and the renewal of...
Article
Full-text available
According to Schumpeter, the creative process of economic development can be divided into three distinguishable stages of invention, innovation (commercialization) and imitation. We show why there is a rationale for the Schumpeterian entrepreneur to also include the inventor in the innovation process. In addition, we provide a framework where the t...
Article
Full-text available
Offshoring av tjänsteproduktion har ökat de senaste decennierna. Förklaringen är utvecklingen inom IT och telekommunikationer, som möjliggjort att informationsbaserade producenttjänster kan handlas med över geografiska avstånd. Många befarar att utflyttningen skapar ökad arbetslöshet i företagens hemländer. Empiriska studier visar att efterfrågan p...
Chapter
Full-text available
The purpose of this chapter is to describe and analyze how patents are commercialized and how the choice of commercialization mode affects performance. The emphasis is on patents that are commercialized in new start-up firms. However, throughout the chapter the new firm alternative will be compared with the other possible modes of commercialization...
Conference Paper
How should the payment be structured when external firms acquire or license patents from individual inventors or small firms? Variable fees, such as equity sharing or royalties, provide incentives for inventor effort during the commercialization. Fixed fees provide incentives to the external firm to make investments in the commercialization process...
Conference Paper
Full-text available
We develop a theory of innovation for entry and sale into oligopoly, and show that inventions of higher quality are more likely to be sold (or licensed) to an incumbent due to strategic product market effects on the sales price. Such preemptive acquisitions by incumbents are shown to stimulate the process of creative destruction by increasing the e...
Article
Full-text available
Lärosätenas budgetar utgörs alltmer av statlig konkurrensutsatt finansiering medan de fasta anslagen minskar. Motivet är att staten vill höja forskningskvaliteten, skapa internationellt konkurrenskraftiga universitet och styra in forskningen på samhällsnyttiga områden. Fördelarna är att kostnadseffektiviteten, incitamenten för att prestera bra fors...