Robert Wojtczak

Robert Wojtczak
Systra · Alignment

MSc., Dipl. Engineer (Railways)

About

10
Publications
6,311
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Citations since 2016
8 Research Items
7 Citations
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234

Publications

Publications (10)
Preprint
Full-text available
The article presents the general equation of cant ramp function in form of polynomial of any odd degree. A convenient method of finding new polynomials has been provided as well as all functions for degrees between 1st and 15th given.
Preprint
Full-text available
W artykule przedstawiono rozwiązanie ogólnego równania rampy przechyłkowej w postaci wielomianu o dowolnym nieparzystym stopniu. Wskazano wygodną metodę znajdowania kolejnych funkcji wielomianowych, a także podano równania kolejnych funckji od stopnia 1-ego do 15-ego.
Presentation
Full-text available
A brief description of basic kinematic parameters that are in use in railway horizontal alignment calculations.
Preprint
Full-text available
Niektóre błędy w projektowaniu ramp przechyłkowych mgr inż. Robert Wojtczak W artykule omówiono niektóre błędy, jakie mogą się zdarzyć w trakcie projektowania ramp przechyłkowych, a w szczególności problemy wywołane przez przesuwanie rampy względem krzywej przejściowej. Tego typu rozwiązania autor zaobserwował podczas sprawdzania jednego z proje...
Presentation
Full-text available
The article describes the so-called Wiener Bogen® (Viennese Curve) and its non-linear cant ramp. Some of its geometrical and kinematical parameters have been analyzed, including curvature and shape of the cant ramp. An example of calculations has been provided with results shown in both tables and graphically. The possibility of modernization of th...
Article
The article presents the railway infrastructure projects carried out currently in Qatar with special attention to the Doha Metro Project. Types of used structures, such as viaducts and tunnels with a closer look at the construction of trackbed are described in more detail. The last past of the article contains key information about the Tram Network...
Conference Paper
Full-text available
The article presents the railway infrastructure projects currently carried out in the State of Qatar with specific focus on the Doha Metro Project. The types of designed structures, such as viaducts and tunnels with a closer look at the construction of the trackbed are described in more detail. The last part of the article contains key information...
Conference Paper
Full-text available
Wykorzystanie programu komputerowego Railab w pracy inżyniera dróg kolejowych W artykule przedstawione zostały niektóre możliwości programu komputerowego Railab, dostarczającego projektantom, inżynierom budowy i zarządcom infrastruktury obliczeniowych i graficznych narzędzi pomocnych w codziennej pracy. Omówiono układ i ustawienia programu oraz zap...
Article
Full-text available
Artykuł opisuje konstrukcję i specyfikę projektowania rozjazdów stosowanych w Wielkiej Brytanii na sieci zarządcy infrastruktury Network Rail. Zwrócono uwagę na różnorodność typów rozjazdów brytyjskich, opisano budowę części składowych rozjazdu, a w tabelach zestawiono najczęściej używane rozjazdy. Podano również parametry kinematyczne i wzory potr...