Rob van Dijk

Rob van Dijk
Parnassia Psychiatric Institute

MSc Medical Anthropologist

About

32
Publications
7,560
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
402
Citations

Publications

Publications (32)
Article
Full-text available
Background: There is a need for clinical tools to identify cultural issues in diagnostic assessment. Aims: To assess the feasibility, acceptability and clinical utility of the DSM-5 Cultural Formulation Interview (CFI) in routine clinical practice. Method: Mixed-methods evaluation of field trial data from six countries. The CFI was administere...
Article
In 1994, the Outline for Cultural Formulation (OCF) was included as a supplement to the DSM-IV. The OCF was developed as a tool to help care providers gain more insight in cultural factors which might be relevant while diagnosing mental problems of patients with cultural backgrounds that differ from the care provider's. More than twenty years after...
Chapter
In dit hoofdstuk kijken wij van wat grotere afstand kritisch naar de psychodiagnostiek, waarvan de inzet van psychologische tests, het thema van dit boek, een onderdeel is. We schetsen daarbij de ontwikkelingen in de psychodiagnostiek in het licht van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg als geheel en plaatsen die tegenover de opdracht waar de s...
Chapter
In de inleidende hoofdstukken van dit boek zijn de problemen beschreven die zich voordoen in de psychodiagnostiek bij mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Naar voren is gekomen dat de crossculturele validiteit van het overgrote deel van het psychodiagnostische testmateriaal problematisch is. Naast methodologische probleme...
Book
Tal van psychodiagnostische instrumenten zijn niet gevalideerd voor etnisch-culturele minderheidsgroepen in Nederland. In dit boek, bedoeld voor de interculturele hulpverleningspraktijk van de GGZ, worden de problemen in de interculturele psychodiagnostiek geschetst. Er worden methoden aangereikt hoe op een professionele manier deze problemen het h...
Article
Full-text available
Objective This study’s objective is to analyze training methods clinicians reported as most and least helpful during the DSM-5 Cultural Formulation Interview field trial, reasons why, and associations between demographic characteristics and method preferences. Method The authors used mixed methods to analyze interviews from 75 clinicians in five co...
Chapter
This chapter offers an overview of aspects of patient-clinician communication in psychiatry, and the importance of this for diagnostics and therapy. It also offers a questionnaire which can be used in clinical practice.
Article
Full-text available
The Outline for Cultural Formulation (OCF) introduced with DSM-IV provided a framework for clinicians to organize cultural information relevant to diagnostic assessment and treatment planning. However, use of the OCF has been inconsistent, raising questions about the need for guidance on implementation, training, and application in diverse settings...
Article
Psychische problemen komen in het algemeen bij migranten vaker voor dan bij autochtonen, alhoewel er verschillen zijn tussen en binnen herkomstgroepen. De huisarts staat voor de taak psychische problemen te onderkennen, te beoordelen of een verwijzing naar de basis-GGZ of specialistische GGZ geïndiceerd is, en indien dat het geval is, de patiënt te...
Article
Full-text available
Background: Anxiety, depression and medically unexplained physical symptoms are highly prevalent among non-western migrants. Complaints are presented differently, compromising diagnosis. The difficult relationship between doctor and patient reflects on patient satisfaction, trust, compliance and referrals to secondary care. Taking social and cultur...
Article
Full-text available
The population of the Netherlands has become increasingly diverse in terms of ethnicity and religion, and anti-immigrant attitudes have become more apparent. At the same time, interest in issues linked to transcultural psychiatry has grown steadily. The purpose of this article is to describe the most important results in Dutch transcultural psychia...
Article
Het gebruik van psychodiagnostische instrumenten bij cliënten met een andere culturele achtergrond is een ingewikkelde zaak. De instrumenten zijn doorgaans niet voor deze groepen gevalideerd. Op basis van casussen van ervaren hulpverleners is een richtlijn voor methodisch handelen opgesteld1
Chapter
Full-text available
Connecting people. In these two words Nokia summarizes its mission: providing technology that enables people to share information. Cell phones, one of Nokia’s products, are not just instruments to reach this goal. They mediate between individuals and reality, as the philosophy of technology tells us. The introduction of cell phones changed our perc...
Book
Het gebruik van psychodiagnostische instrumenten bij migranten of vluchtelingen is een terugkerend onderwerp in opleidingen, werksituaties en collegiale consultaties. Welke tests kun je gebruiken en welke niet? Waar moet je op letten? Hoe interpreteer je testresultaten? Hoe gaan interculturele hulpverleners te werk? Zijn er handvatten voor een meth...
Chapter
In het najaar van 2010 verscheen De dochters van Zahir. Tussen traditie en wereldburgerschap(Van Dijke & Terpstra, 2010). De studie kijkt terug op drie jaar crisisopvang en behandeling van vrouwen die te maken kregen met eerwraak of de dreiging daarvan. Het gaat om vrouwen van uiteenlopende herkomst, van wie de meerderheid van Turkse, Marokkaanse o...
Chapter
In dit hoofdstuk kijken wij van wat grotere afstand kritisch naar de psychodiagnostiek, waarvan de inzet van psychologische testen, het thema van dit boek, een onderdeel is.
Chapter
In de inleidende hoofdstukken van dit boek zijn de problemen beschreven die zich voordoen in de psychodiagnostiek bij mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse.
Chapter
Full-text available
According to Van Dongen, “culture and cultural di$erences are created and used in mental health care for migrants by repertoires and concepts which are in fact repetitions” (!""!: %&'). Summarizing her argument, the power of the o*en-heard cultural explanations for the problematic behaviour of migrants, and of the collision course the therapeutic p...
Article
Full-text available
Interculturalisation is the term used to refer to policy aiming at improvement of accessibility of services for migrants. In the field of mental health such policies are typically justified by two arguments. First, migrants are said to be underrepresented in the patient population. Second, that the care provided is less effective than that provided...
Article
Full-text available
Op zoek naar een antwoord op de vraag of posttraumatische stressstoornis (ptss) een cultuurgebonden syndroom is, inventariseert de auteur de kritiek op dit concept. Zes brandpunten van de traumatheorie die aan het concept ten grondslag liggen, worden benoemd en de blinde vlekken die deze theorie genereert. De conclusie is dat een contextuele benade...
Article
Full-text available
Beschouwing over de betekenis van het begrip cultuur in de gezondheidszorg < Rob van Dijk > In de gezondheidszorg wordt cultuur opgevat als een geheel van waarden en normen dat het gedrag van individuen stuurt (een sta-tisch cultuurbegrip). In de culturele antropologie daarentegen wordt cultuur sinds dertig jaar gezien als een systeem van betekenis...
Article
Samenvatting Dit boek beoogt een handvat te geven voor de interpretatie en begeleiding van patiënten met psychiatrische beelden en een andere culturele achtergrond. Die andere culturele achtergrond moet ruim genomen worden; ook een religieuze subcultuur valt eronder. De Cultural Formulation of Diagnosis is een term die in de psychiatrie opgang doet...
Article
Full-text available
In 1984 is in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer een onderzoekspro-ject van start gegaan dat is gericht op de eerstelijns hulpverlening aan Tu rkse en Marokkaanse arbeidsongeschi kten. Het Wijkwelzij nsoverleg Bos en Lommer is de initiator; de gemeente Amsterdam de subsidiënt. Doel van het project is te komen tot inzicht in de knelpunten in de hulp-...

Network

Cited By