Richard Kasa

Richard Kasa
Budapest Business School | BGF · Department of Management

PhD

About

62
Publications
8,810
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
216
Citations
Citations since 2017
38 Research Items
184 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Additional affiliations
October 2011 - present
Budapest Business School
Position
  • Research Associate
September 2007 - December 2011
University of Miskolc
Position
  • Assistant Lecturer

Publications

Publications (62)
Article
Full-text available
Corruption is one of the biggest barriers to sustainable development. Several objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) are directly linked with the fight against corruption, as it has an influence on the achievement of every single development goal. The aim of this research is to examine decision-making patterns in a typical corruptio...
Article
The aim of the study is to assess and present the structure of the performance management system and the practice of performance appraisal in Hungarian state-run hospitals in the framework of an exploratory, descriptive research. Objective data may be used to support performance appraisal practices, primarily alongside a strategic performance manag...
Article
Full-text available
A piacorientált szervezeti kultúra az átalakuló magyar felsőoktatásban Tanulmányunk a magyar felsőoktatási szervezetek sikerességével foglalkozik, kiemelve a sikerkritériumok közül egy fontos pillért: a koherens és a változó kör-nyezeti feltételekhez alkalmazkodni képes, piacorientált szervezeti kultúrát. Elő-ször a szakirodalom szintézisével bemut...
Article
Full-text available
One of the key objectives of this study is to illustrate the importance of corporate financial culture by seeking to explore the macroeconomic and microeconomic processes that require the presence of corporate financial culture. In addition to interpreting theoretical findings, the analysis based on sampling in the SME sector seeks to demonstrate t...
Article
Full-text available
The main aim of this study is to explore the conceptual framework of corporate financialculture and its practical relevance in an emerging Central European market economy, at the level ofthe Hungarian SME, with a special emphasis on the Hungarian SME sector. In our study, we highlighteach dimension of corporate financial culture, focusing on the es...
Article
Full-text available
A közelmúltban lezajlott egy országos felmérés a magyar, állami fenntartású kórházakban a dolgozói teljesítményértékelés gyakorlatáról. Ennek a kutatásnak a részeredményeként, jelen tanulmányunkban bemutatjuk a betegek szerepét a teljesítményértékelési rendszerekben. Feltérképeztük mindemellett – a nem célzottan a teljesítményértékeléshez kapcsolód...
Article
Az innováció mára a gazdaság minden területén és az üzleti élet minden vonatkozásában megkerülhetetlenné vált. A termék- és folyamatfejlesztés, a piacbővítés és a fogyasztók hatékonyabb kielégítése mellett innovációnak tekinthető az új szabályoknak és előírásoknak való megfelelés, továbbá azok az operatív és stratégiai változtatások és fejlesztések...
Article
Full-text available
In this paper, we examined the employee Performance Appraisal System (PAS) of hospitals and gave a description of the role and significance of employees in the PAS covering 27% of the population of Hungarian state-run hospitals. In the research, we also examined the relationship between performance appraisal and employee engagement, as well as the...
Article
Full-text available
In a higher education institution, perceptions and values are split due to the emergence of subcultures, and market orientation is split into competitive, customer (student) and interfunctional orientation. This study seeks to shed light on the concept of market orientation in this context through a comparison of perceptions and values of market or...
Article
Full-text available
The main objective of this research project is to create new model in the field of corporate financial literacy, with a special emphasis on the Hungarian SME sector. In our study we explore the interpretations and dimensions of corporate finance. Beyond the theoretical analysis, the study aims to justify the level and direction of the relationship...
Article
As a res­ult of the Coronavirus pan­demic, our lives changed. It af­fects how we work, how we in­ter­act with oth­ers, and how we cope with stress­ful situ­ations. We ex­am­ine the re­la­tion­ship between di­git­al­iz­a­tion and resig­na­tion in the Hun­garian hos­pit­al­ity in­dustry in this study. Re­view­ing the lit­er­at­ure on the link between...
Article
Full-text available
A szervezeti kultúra témája évtizedek óta nagy népszerűségnek örvend a menedzsment szakirodalomban, szerepe nemcsak a tudományos közlemények szintjén, de az üzleti tanácsadás területén is egyre népszerűbb. A szervezeti kultúra felmérésének, megismerésének számos célja lehet: választ tudunk adni arra, hogy miként képviselhetik a szervezeti tagok a s...
Article
Minden kutatásban, de a társadalomtudományi, azon belül is a gazdálkodás- és szervezéstudományi kutatásokban fokozottan lényeges cél, hogy a kutató személye,a választott kutatási módszer és a befolyásoló tényezők hatásainak kiszűrésével tárjuk fel az objektív igazságot. Ennélfogva a kutatások elemzési kereteinek előre meghatározottaknak, ugyanakkor...
Article
Full-text available
Accepted: 12 April 2019 The field of academic research on corporate sustainability management has gained significant sophistication since the economic growth has been associated with innovation. In this paper, we are to show our research project that aims to build an artificial intelligence-based neuro-fuzzy inference system to be able to approxima...
Article
Full-text available
With the withdrawal of state funding for students of business-related topics in 2012, Hungarian business schools have been under increased pressure to become market-oriented, especially as enrolment levels have at times shown a 50% decline in applications for business-related studies. Assuming that subcultures exist in a large complex organisation,...
Article
Full-text available
A szerzők a vállalatkormányzás és a családivállalat-kormányzás kapcsolatának rövid bemutatását követően a családivállalat-kormányzás nemzetközi szakirodalmát a három kör modell tükrében tekintik át. A három kör modell alapján kategorizálva a vizsgált cikkeket elmondható, hogy a vállalkozás alrendszerhez kapcsolódó témakörök feldolgozottsága magas s...
Article
Full-text available
A kutatás a lean termelési paradigma, a menedzsmentképességek és a vezetői módszerek kapcsolatát járja körül. Az irodalomfeldolgozás alapján megalapozott várakozás, hogy a lean termelési környezetben tevékeny vezetők magasabb szinten állnak számos menedzsmentképességben és meghatározóbbnak tekintenek több módszert is (pl. felértékelődik a kommuniká...
Article
Full-text available
A vállalkozási szándék a vállalkozóvá válás fontos mérföldköve. Nélküle nem ébred fel az igény az egyénben arra, hogy saját vállalkozást hozzon létre. A vállalkozási aktivitás ösztönzéséhez fontos lehet annak kiderítése, hogy milyen tényezők formálják a vállalkozási szándékot, és hogyan befolyásolható ezek alakulása. A cikkben Icek Ajzen tervezettm...
Conference Paper
Full-text available
With the withdrawal of state funding for students of business-related topics in 2012, Hungarian business schools have been under increased pressure to become market-oriented, especially as enrolment levels have at times shown a 50% decline in applications for business-related studies. With the assumption of subcultures existing in a large complex o...
Article
Purpose The purpose of this paper is to explore how organisational culture has changed between 2011 and 2016 in a higher education institution (HEI) that has been faced with both significant internal and external changes. There are three areas to be examined: the change in culture on an organisational level, the demographic changes in the workforc...
Conference Paper
Full-text available
In this paper we conduct an extensive review of empirical evidence for the basis of formation of subcultures. We then consider the potential type of formation in the case of a higher education institution through a longitudinal study undertaken in 2011 and 2016. The findings indicate no single basis for the formation of subcultures. This leads us t...
Conference Paper
Full-text available
In this paper we conduct an extensive review of empirical evidence for the basis of formation of subcultures. We then consider the potential type of formation in the case of a higher education institution through a longitudinal study undertaken in 2011 and 2016. The findings indicate no single basis for the formation of subcultures. This leads us t...
Article
Full-text available
A klasszikus rendszermodellezesi technikak gyakori feltetele a mennyisegi ismervek alkalmazasa. Am a tarsadalomtudomanyok teruleteről sok esetben nem allnak a kutato rendelkezesere ennyire objektiv, mennyisegi ismervek. Az ilyen esetekben bevett szokas a minősegi ismervek „transzformalasa” mennyisegive, am ez nem minden esetben biztositja az elvarh...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper to examine the impact of shop floor (SF) culture (organizational culture (OC) perceived by workers) and SF subcultures assessed by the competing values framework (CVF) on the perceived use of lean production (LP) practices. Design/methodology/approach The authors analyse questionnaires completed by workers at the...
Article
culture perceived by workers) and SF subcultures assessed by the Competing Values Framework (CVF) on the perceived use of lean production (LP) practices. Design/methodology/approach – We analyse questionnaires completed by workers at our single case company undergoing a commonplace lean transformation. The survey items cover both LP items and CVF s...
Conference Paper
Full-text available
Hungarian Higher education has gone through many changes over the past five years. Our literature review part indicates that these changes are likely to have an impact on the organisational culture. Using the same methodology as our previous study in 2011 we explore the changes in organisational culture through our snapshots of the organisational c...
Conference Paper
Full-text available
This study examines the organisational culture in the Budapest Business School. Hungarian Higher education has gone through many changes over the past five years, with the most significant being changes in financing, structure and the composition of the workforce. These changes are likely to have an impact on the organisational culture. Using the s...
Conference Paper
Full-text available
With the rapid advance of communication technologies and the free-flow of information, the concept of collaboration extends beyond physical locations and time zones in the form of virtual teams that are globally connected. This study considers how modern Web 2.0 based collaborative technologies (wikis) relate knowledge creation and utilization in s...
Article
Regardless of the size of an organization, collaboration has become a fundamental element with regard to engagement between the organization and internal and external stakeholders. With the rapid advance of communication technologies and the free-flow of information, the concept of collaboration extends beyond physical locations and time zones in t...
Article
Full-text available
Lehet egy szervezet bármilyen nagy, egyedül nem érhet el gyors vagy jelentős fejlődést. Alapvetően fontos az együttműködés az érintettekkel, ami elhalványítja a vállalatok közötti határvonalakat, és megteremti az alapját egy jobb minőségű kooperációnak. Különösen igaz ez most, amikor az internet egy gombnyomásnyi közelségbe hozza az információkat....
Article
Full-text available
Habár egyöntetű a kutatók és szakértők véleménye a tekintetben, hogy a szervezeti kultúra változtatása nélkül nem lehet sikeres és fenntartható egyik modern termelési koncepció sem, meglehetősen csekély az egyes termelési koncepciók és a szervezeti kultúra kapcsolatát vizsgáló empirikus munkák száma. Így máig megválaszolatlan a témával kapcsolatos...
Chapter
Full-text available
The topic of business process improvement or reengineering has a long history in business literature both on the academic side and among managers, there is a lot of confusion and debate on this topic and it has not lost its popularity. The concept of reorganizing dysfunctional business processes still exists even in the twenty-first century – usual...
Conference Paper
Full-text available
A LOST in Services kutatási projekt keretein belül a pénzintézeti – tágabb értelemben véve pedig a szolgáltatási – ellátási lánc folyamatok újraszervezésének módszertani és alkalmazási kérdéseivel foglalkozunk. A projekt komplex célrendszerének egyik legfontosabb kérdése, hogyan észlelik a fogyasztók a pénzintézeti folyamatokat, illetve az ezek fej...
Article
Full-text available
A gazdasági rendszerek belső működését a benne található folyamatok határozzák meg. A folyamatrendszer leírására több megoldás létezik, ezen belül is a legjobb modelleket a fluidum alapú megközelítések adják (Kasa, Guban, Guban, Hua Nam, & Molnár, 2014). Egy ilyen típusú modellben jól definiált fluidum áramok, streamek és csomópontok (node-ok) talá...
Article
Full-text available
En un plazo increíblemente corto, la globalización económica ha cambiado el orden de la economía, creando nuevos retos y oportunidades a las pequeñas y medianas empresas. Por ello se esta dando la necesidad de crear maneras de medir capacidad de innovación que resulta fundamental para quien debe tomar decisiones politico-economicas. Las compañías n...
Article
Full-text available
The topic of rethinking, reorganizing or reengineering dysfunctional business processes has been approached from many aspects. However, methods and techniques are greatly diverse. Service processes do not get as much attention as their importance would deserve. One reason is the usage of production oriented methods for service processes. The other...
Article
Full-text available
A LOST in Services kutatási projekt keretein belül a pénzintézeti – tágabb értelemben véve pedig a szolgáltatási – ellátási lánc folyamatok újraszervezésének módszertani és alkalmazási kérdéseivel foglalkozunk. A projekt komplex célrendszerének egyik legfontosabb kérdése, hogyan észlelik a fogyasztók a pénzintézeti folyamatokat, illetve az ezek fej...
Article
Full-text available
A L.O.S.T. in Services kutatási projekt keretein belül a pénzintézeti – tágabb értelemben véve pedig a szolgáltatási – ellátási lánc folyamatok újraszervezésének módszertani és alkalmazási feltételeivel foglalkozunk. Napjaink pénzügyi közvetítő szolgáltatóinál alaptétel a fogyasztói szükségletek, igények és elvárások kielégítése, valamint ezeknek...
Conference Paper
Full-text available
The demand for improving business processes has a very wide literature and even very popular not only in academic life, but also among business experts. The concept of restructuring dysfunctional processes and process elements still exist and evolve, though with more and more sophisticated tools than before, but on the old, proven principles. The n...
Article
Full-text available
The amelioration of dysfunctional processes can be approached by several points of view. On the one hand customers' perceptions are analysed in our researches and on the other hand we perform the research from the view of the analyses of flowing documents, resources, information, data – which called fluids – which also lead to process amelioration....
Article
Full-text available
The demand for improving business processes has a very wide range of literature and even very popular not only in academic life, but also among business experts. The topic is particularly actual even today as there is a lot of debate and confusion regarding to the boundaries and scope of techniques and methods. The concept of restructuring dysfunct...
Article
Full-text available
Measuring innovation has become a crucial issue of today’s economical and political decision makers. In a remarkably short time, economic globalisation has changed the world's economic order, bringing new challenges and opportunities to SMEs. Companies cannot compete in this new environment unless it becomes more innovative and responds more effect...
Article
In this recent study we would like to show how migration affects in Borsod-Abaúj-Zemplén County, which components it has, what differences are there between gross and net emigrational inclination, what measures have been done by the ones who are determined to leave Hungary in expectations of a foreign job. A 375-element-sample was taken and had b...
Article
Full-text available
A klasszikus rendszermodellezési technikák gyakori feltétele a mennyiségi ismérvek alkalmazása. Ám a társadalomtudományok területéről sok esetben nem állnak a kutató rendelkezésére ennyire objektív, mennyiségi ismérvek. Az ilyen esetekben bevett szokás a minőségi ismérvek „transzformálása” men�- nyiségivé, ám ez nem minden esetben biztosítja az elv...
Article
Full-text available
In this recent article I am intent on showing the findings of my model building process. The aims of my model is as follows: forecast/estimate the innovation performance of a corporation; solve statistical and methodological problems such as stability – plasticity, interpretablitiy -precision -significancy using linguistic variables; offer solution...

Network

Cited By