Rey Carina

Rey Carina
University of Barcelona | UB · Facultad de Biblioteconomia y Documentación

Doctora en Filologia Española

About

39
Publications
7,225
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
170
Citations
Citations since 2017
12 Research Items
72 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015

Publications

Publications (39)
Article
Full-text available
Hasta el momento, las universidades han centrado la atención a la discapacidad en el ámbito de la docencia mediante la puesta en marcha de programas o planes que contemplan la adquisición de software específico, medidas de ayuda a la docencia y la contratación de personas de acompañamiento, entre otras estrategias. Sin embargo, los servicios univer...
Article
Full-text available
Transparency in the management of 50 Spanish public university libraries was analysed using information available on their websites. The method consisted of checking the websites to identify a set of 18 evaluation indicators associated with the specific case of libraries and the Spanish Transparency Act, notably the chapter on active publishing. Th...
Article
Full-text available
Las competencias informacionales engloban las habilidades en la búsqueda, selección, análisis, utilización y comunicación de la información. El análisis del comportamiento informacional en bibliotecas se aplica a grupos de usuarios concretos con el objetivo de conocer sus necesidades, percepciones y experiencias. De este modo es posible disponer de...
Article
Full-text available
El objetivo del presente trabajo fue determinar el cumplimiento de las atribuciones y funciones de la agencia ecuatoriana que regula la gestión del aseguramiento de la calidad de la educación superior, declaradas en su Plan comunicacional, a través de una investigación exploratoria de las páginas web de todas las universidades reguladas. Para el ef...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to analyse the level of transparency of the libraries of Catalan universities that are members of the Consortium of University Services of Catalonia (CSUC). Design/methodology/approach The analysis involved reviewing the information available on the websites of the ten libraries belonging to CSUC. For each libr...
Article
Full-text available
p>En el contexto actual, en el que las universidades y su cuerpo docente deben adaptarse a los requerimientos legislativos vinculados al incremento de la investigación, las bibliotecas ocupan un rol crucial para dar respuesta a esta demanda, reforzando la prestación de servicios específicos de apoyo a los investigadores. El presente artículo preten...
Preprint
Full-text available
El soporte a la investigación en las bibliotecas universitarias españolas  Formatos de citación 
Poster
Full-text available
Simple and basic introduction of mathematical modelling for libraries.
Article
Full-text available
El presente trabajo muestra al sistema universitario ecuatoriano, con el fin de ayudar a entender el inicio de sus reformas en relación con la nueva Constitución y Ley Orgánica de Educación Superior, la importancia de la gratuidad en este nuevo escenario, así como también las nuevas tipologías y orden constitucional de creación de nuevas universida...
Article
We present the theoretical and methodological basis of a model that offers the managers information about their own social networks. We analyzed the nursing directors social networks of hospitals belonging to the Network of Hospitals for Public Use (XHUP) of Catalonia, Spain, and studied the information retrieved from these networks. The proposed m...
Article
Ante la generalización actual del uso del término �red social�, nos planteamos la necesidad de aclarar el concepto en un contexto profesional. Con esta motivación se lleva a cabo una revisión bibliográfica, llegando a la conclusión de la importancia de dichas redes en la obtención de información destinada a las funciones de inteligencia de las orga...
Article
Quan parlem de biblioteques és habitual, o millor dit, imprescindible, parlar d�usuaris, donat que són la clau de volta, el punt que uneix o en què conflueixen les polítiques, estratègies i objectius de l�actuació dels professionals de la biblioteconomia i la documentació, amb independència de les respectives unitats d�informació. Però si pretenem...
Article
User studies permit online media to ask users various questions directly, in this case about the benefits to them of personalised news services. The satisfaction survey of Avui.cat readers has revealed how personalised services enhance and increase interest in news information and dedication to reading news, buying the newspaper, or subscribing to...
Article
Full-text available
Anàlisi sobre l’estat de la qüestió a Catalunya de les cartes de serveis, accessibles mitjançant la web, del centres d’informació de titularitat pública (biblioteques de recerca –universitàries, parlamentàries i nacionals-, biblioteques públiques i arxius històrics i administratius). L’estudi s’ha fet tenint en compte els requeriments sobre la qual...
Article
The mass media on the net offer to Web users personalized services of current news. These services consist of messages with text and/or images including those news given and sent by a terminal to a computer or a mobile phone allowing the connection to the Web. Last studies of prospective made on the mass media field are in favour of personalization...
Article
Full-text available
Aproximació teòrica al concepte d’avaluació a la biblioteca: definicions i teories proposades sobre què i com avaluar i evolució del concepte (des d’un enfocament quantitatiu a la preocupació per l’impacte, passant per l’enfocament qualitatiu). Tot i haver avançat, s’ha de treballar més en qüestions de caire terminològic i metodològic, en la recerc...
Chapter
Full-text available
Se presenta el proyecto de investigación en curso acerca de las necesidades y demandas que genera el uso del recurso docente ¿dossier electrònic¿ en la Facultad de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
Article
Full-text available
En los últimos años un concepto ha adquirido una notable importancia tanto en el ámbito de los servicios como de las unidades de información, la satisfacción de los usuarios. Nuestro interés en el tema ha suscitado el intento de ayudar a la definición de su marco teórico, para lo cual: presentamos algunos de los aspectos que lo configuran, entre lo...
Article
L'objectiu del text és donar a conèixer l'aplicació dels estudis de satisfacció d'usuaris a les biblioteques universitàries catalanes. Es pretén establir, a més, quins factors influeixen en la seva elaboració, especialment els lligats a l'àmbit de la gestió dels centres. Es descriu el procés de la investigació i la metodologia del treball de camp u...
Chapter
Full-text available
Es presenten elements per a la reflexió a partir de l'anàlisi de l'espai de la biblioteca pública. Un espai que s'enten múltiple fruit de les necessitats emergents dels usuaris i de la"presència" de fons en variats suports i els requeriments que comporten tant el seu accés com la seva conservació. S'apunten també conclusions sobre la necessitat o n...
Article
L’objectiu del text és donar a conèixer l’aplicació dels estudis de satisfacció d’usuaris a les biblioteques universitàries catalanes. Es pretén establir, a més, quins factors influeixen en la seva elaboració, especialment els lligats a l’àmbit de la gestió dels centres. Es descriu el procés de la investigació i la metodologia del treball de camp u...
Article
The analysis of personalized services (SP) from the Spanish media on the net, has shown that the adaptation of information content to the needs of the readership is symbolic. Shows the differences between adaptation and customization of content, are seen as different ways of designing the service or product. At the same time, have been analyzed the...
Article
Presentat com a comunicació a les 9as Jornadas Españolas de Documentación, celebrades a Madrid del 14 al 15 d'abril de 2005 La aplicación de la encuesta Libqual+ como herramienta para medir la calidad de los servicios bibliotecarios, a partir de la percepción de los usuarios de los propios servicios. El caso práctico del CRAI de la Universidad de B...
Article
La ponente, tras enmarcar la gestión de las quejas y sugerencias en un ámbito más amplio, que está relacionado con las expectativas de los usuarios y los canales de comunicación que la biblioteca tienen con ellos, y tras “pasar muchas horas revisando los buzones de quejas y sugerencias”, distinguió entre sugerencias, quejas y reclamaciones. Las pri...

Network

Cited By

Projects

Project (1)