Rainer Bernhard Gehrig

Rainer Bernhard Gehrig
University of Murcia | UM · Observatorio de la Exclusion Social

PhD Social Development
Spirituality, Ethics and Social Work, Poverty and Social Exclusion, QS Research Methods for Social Development, Caritas

About

69
Publications
48,594
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
66
Citations
Introduction
Rainer Gehrig is Research collaborator at the Observatory of Social Exclusion (University of Murcia). After realizing a doctoral programm on Social and cultural anthropology, he obtained his PhD in Social development at UCAM. He was director of the Master Program on Social Development. Current projects: Risks of social exclusion of Roma populations in Spain; Risks in the use of ICT; CAQDAS and qualitative inquiry, Spirituality and Social Work.
Additional affiliations
August 2017 - September 2021
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • MA Social Development; Church Social Doctrine; Theology; Social and Cultural Anthropology; Poverty and Social Exclusion.
September 2004 - July 2017
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Position
  • Researcher
Description
  • MA Social Development; Church Social Doctrine; Theology, Social and Cultural Anthropology.
September 2004 - July 2013
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Position
  • Manager
Description
  • Coordination of the Volunteer activities and the formation of Volunteers at UCAM.
Education
October 2009 - July 2017
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Field of study
  • Social Development
November 2003 - December 2005
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Field of study
  • Social Anthropology (Doctoral Program)
March 2000 - February 2002
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen
Field of study
  • Cultural studies: Culture and Tourism.

Publications

Publications (69)
Book
Full-text available
Este libro recoge los resultados del estudio realizado por el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia (OES) en colaboración con Accem, desde el proyecto “Estudio sobre las necesidades sociales de los jóvenes que han sido tutelados por las administraciones públicas en la Región de Murcia”, en el marco del “Programa Experiment...
Conference Paper
Full-text available
El uso excesivo de las nuevas tecnologías (NT), sobre todo entre la población joven, ha emergido como una problemática a considerar en un proceso que se ha acelerado por la pandemia, el confinamiento y las medidas de distancia social. Se trata de un proceso de problematización (experta y social) en el que se ensamblan distintas ópticas, como el pun...
Poster
La relación de los jóvenes con las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) constituye una línea de investigación consolidada en los estudios sobre juventud. TIC como parte central de la cultura juvenil y preocupación pública creciente por comportamientos de riesgo y adictivos. Este trabajo se interesa por el uso problemático de las...
Book
Full-text available
The aim of this manual is to offer a guide and training tool for social workers and other helping professions dealing with clients in the dynamic European social, economic, political, cultural, and religious frame in the beginning of the 21st century. After discussions on methods, explained in this book (I.3.), we organized the twenty chapters arou...
Book
Full-text available
Spiritualität, Ethik und Soziale Arbeit ist das Ergebnis eines zweijährigen europäischen Projekts zwischen Universitätspartnern aus der Tschechischen Republik, Deutschland, Ungarn, Spanien und einer Jugendorganisation aus Irland. Das Ziel dieses Manuals ist es, einen Leitfaden und ein Schulungsinstrument für Sozialarbeiter und andere helfende Beruf...
Chapter
Full-text available
Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Erklärung dessen, was als der Hintergrund für die Ergebnisse der folgenden Kapitel genannt werden könnte. Die Teilnehmer dieses Projekts haben sich dem Thema aus unterschiedlichen Ländern in Europa, mit verschiedenen akademischen Ausbildungen und Praktiken/Methoden gewidmet, die sich jedoch in den disziplinär...
Chapter
Full-text available
Einleitung Fachkräfte für Soziale Arbeit definieren ihre berufliche Identität auf der Grundlage von Werten und Praktiken gegenüber denjenigen, die sich in Notlagen, sozialer Ausgrenzung, Armut und Schwierigkeiten befinden, welche wiederum auf deren individuellen Umstände, ihre Beziehungen zu anderen sowie dem sozialen Umfeld und dessen Erforderniss...
Chapter
Full-text available
Ennek a fejezetnek a fő témáját úgy is leírhatnánk, mint mindaz, ami a következő fejezetek eredményeinek kulisszái mögött található. A projekt résztvevői Európa különböző nemzetei részéről kapcsolódtak a témához, eltérő egyetemi képzésben és gyakorlatokban érdekeltek, viszont egymást átfedő tudományterületeket művelnek és a nyugati keresztény kultú...
Chapter
Full-text available
A szociális munkások szakmai identitásuk meghatározásakor olyan emberekkel kapcsolatos értékekre és gyakorlatokra összpontosítanak, akik nélkülöznek, társadalmi szempontból kirekesztett helyzetben vannak, szegények, vagy nehezen boldogulnak egyéni körülményeik, másokkal való kapcsolatuk és a társadalmi környezetük, valamint annak igényei, lehetőség...
Chapter
Full-text available
A következő szöveg a spiritualitás, mint fogalom formális használatának és leírásának megértését magyarázza, amely a fejezetek elemzését és reflexióját a szociális munka elméletének és gyakorlatának összefüggésében irányítja. A spiritualitás és a vallásosság egyszerű pozitív megítélésével szemben felismerjük a téma ambivalenciáját és a személyes és...
Book
Full-text available
A Spiritualitás, etika és szociális munka című könyv egy kétéves európai projekt eredménye, amely cseh, német, magyar és spanyol egyetemek, valamint egy írországi ifjúsági szervezet együttműködésével valósult meg. A könyv célja, hogy útmutatóul, illetve tananyagként szolgáljon a szociális munkások és más olyan segítő szakmák számára, amelyek képvis...
Chapter
Full-text available
Los trabajadores sociales definen su identidad profesional sobre la base de los valores y las prácticas que aplican a otras personas en situaciones de necesidad, exclusión social, pobreza y dificultad derivadas de sus circunstancias personales, sus relaciones con los demás, el entorno social y sus demandas, posibilidades, oportunidades y represione...
Chapter
Full-text available
El objetivo de este capítulo es explicar lo que podríamos llamar el backstage o segundo plano de los resultados de los siguientes capítulos. Los participantes de este proyecto proceden de distintas naciones europeas y han abordado el tema desde diferentes prácticas y estudios académicos, pero con campos disciplinares superpuestos y visiones del mun...
Chapter
Full-text available
El siguiente texto explica la interpretación del uso y la descripción formales del concepto de espiritualidad que guía el análisis y las reflexiones de los capítulos de este libro en el contexto de la teoría y la práctica del trabajo social. Frente a la simple concepción positiva de la espiritualidad y la religiosidad, reconocemos la ambivalencia d...
Book
Full-text available
Espiritualidad, ética y trabajo social es el resultado de un proyecto europeo de dos años de duración entre socios universitarios de la República Checa, Alemania, Hungría, España y una organización juvenil de Irlanda. El objetivo de este manual es ofrecer una guía y herramienta de formación para los trabajadores sociales y otros profesionales de la...
Chapter
Full-text available
Der folgende Text erläutert das Verständnis des formalen Gebrauchs und der Beschreibung eines Konzepts der Spiritualität, das sowohl die Analyse als auch die Reflexion der Kapitel im Kontext der Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit lenkt. Entgegen einer simplen Würdigung der Spiritualität und Religiosität, nehmen wir die Ambivalenz des Themas und...
Chapter
Full-text available
Fachkräfte für Soziale Arbeit definieren ihre berufliche Identität auf der Grundlage von Werten und Praktiken gegenüber denjenigen, die sich in Notlagen, sozialer Ausgrenzung, Armut und Schwierigkeiten befinden, welche wiederum auf deren individuellen Umstände, ihre Beziehungen zu anderen sowie dem sozialen Umfeld und dessen Erfordernisse, Möglichk...
Book
Full-text available
Kniha spiritualita, etika a sociální práce je výsledkem spolupráce a dvouletého evropského projektu mezi partnerskými univerzitami z České republiky, Německa, Maďarska, Španělska a mládežnické organizace z Irska. Cílem této příručky je nabídnout průvodce a nástroj pro vzdělávání sociálních pracovníků a dalších odborníků z pomáhajících profesí, kteř...
Book
Full-text available
Spirituality, ethics, and social work is the result of a two-year European project between university partners from Czech Republic, Germany, Hungary, Spain, and a Youth Organization from Ireland. The aim of this manual is to offer a guide and training tool for social workers and other helping professions dealing with clients in the dynamic European...
Book
Full-text available
In this chapter, I address the views of the human being (Menschenbilder) which appear in the practice of social work and reflect basic questions on who we are and whether this question is tackled or not in social work. Immediately, several other questions appear such as how to facilitate change in human behaviour, how to learn, and how people relat...
Chapter
Full-text available
The focus of this chapter is to explain what we could call the backstage for the results of the following chapters. The participants of this project addressed the topic from different nations in Europe, academic training, and practices, but with overlapping disciplinary fields and shared or complementary worldviews rooted in the western Christian c...
Chapter
Full-text available
The following text explains the understanding of the formal use and description of a concept of spirituality, which guides the analysis and the reflection of the chapters in the context of social work theory and practice. Against a simple positive appreciation of spirituality and religiosity, we recognize the ambivalence of the issue and its impact...
Chapter
Full-text available
Cílem této kapitoly je vysvětlit, co bychom mohli nazvat zákulisím nebo pozadím výsledků následujících kapitol. Účastníci tohoto projektu pocházejí z různých evropských národů a přistupovali k tomuto tématu z různých postupů a akademických studií, v rámci disciplinárních oborů, které se vzájemně překrývajcí, a se sdílenými nebo doplňujícími se svět...
Chapter
Full-text available
Sociální pracovníci definují svou profesionální identitu na základě hodnot a postupů, které aplikují vůči ostatním, kteří se ocitají v situacích potřeby, sociálního vyloučení, chudoby a obtíží, které vyplývají z jejich individuální situace, jejich vztahů s ostatními, ze sociálního prostředí a jeho požadavků, možností, příležitostí a trestů. Cílem j...
Chapter
Full-text available
Následující text vysvětluje výklad formálního použití a popisu pojmu spiritualita, který vede analýzu a úvahy kapitol této knihy v kontextu teorie a praxe sociální práce. Proti prostému pozitivnímu ocenění spirituality a religiozity uznáváme ambivalenci pojmu a jeho dopad na osobní a společenský život. Současně v Evropě jasně sledujeme existenci ur...
Article
Full-text available
RESUMEN El uso social de las nuevas tecnologías de la información y comunicación es un elemento central en las dinámicas culturales contemporáneas. Estas tecnologías están configurando estructuras políticas, económicas y causando cambios al nivel de la identidad y de la intimidad. Dentro de las ciencias sociales pueden encontrarse perspectivas tant...
Chapter
Full-text available
En este capítulo, se presenta una aproximación a los principales aspectos relacionados con el eje económico con sus indicadores de los ingresos y privaciones de la población gitana. Su análisis complementa el capítulo sobre el empleo como segundo pilar fundamental económico y fuerza social dinámica que facilita o dificulta la integración. Para abor...
Article
Full-text available
The article analyzes the development of the Spanish Caritas as a religious player with socio-political impact between 2008 and 2016 during the onset of the Great Depression and the relating adaptation of the Spanish welfare state regime. Initially, the characteristics of the Mediterranean welfare state regime are described, in particular the state-...
Research
Full-text available
Introducción 1. La población gitana en España: aspectos demográficos 2. Riesgo de exclusión social de la población gitana en España 3. Evolución de la situación social de la población gitana en España 4. Conclusiones: la recuperación económica apenas se refleja en la población gitana Bibliografía
Article
VIII Informe FOESSA 2019. Documento de trabajo 3.12 SUMARIO Introducción 1. La población gitana en España: aspectos demográficos 2. Riesgo de exclusión social de la población gitana en España 3. Evolución de la situación social de la población gitana en España 4. Conclusiones: la recuperación económica apenas se refleja en la población gitana
Preprint
Full-text available
Zusammenfassung Der vorliegende Beitrag analysiert die Entwicklung der spanischen Caritas als religiöser Akteur mit sozialpolitischem Einfluss zwischen 2008 und 2016 unter dem Einbruch der großen Depression und der Anpassung des spanischen Wohlfahrtsstaatsregimes. Es werden die Merkmale des mediterranen Wohlfahrtsstaatsregimes kurz beschrieben, ins...
Article
Full-text available
Der vorliegende Beitrag beschreibt die Situation der Studienangebote für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Spanien an den privaten katholischen Universitäten und im Blick auf die Integration theologischer Studieninhalte in den Studiencurricula. Im zweiten Teil geht es um die spezifische Situation und Erfahrungen der Integration der Theologie an d...
Presentation
Full-text available
Part of the results of my PhD research thesis about the identification of members with their Caritas organisation in Spain.
Article
Full-text available
El artículo tiene como objetivo ofrecer los resultados de una reflexión sobre las dificultades de conectar el espacio religioso con las teorías de desarrollo y analizar la aportación propia de la Iglesia con el término de “desarrollo humano integral” en el magisterio papal como un concepto puente entre lo sagrado y lo secular.
Article
Full-text available
El papel que la Antropología Social y Cultural 1 está jugando en el contexto académico español actual es de interés capital para la disciplina. Son muchas las razones que motivan su abordaje, a la vez, que plantear hacia dónde debe dirigir su futuro. Si bien, como con tantas otras cosas, lo que ha propiciado nuestro empeño en este complejo asunto,...
Article
Full-text available
Resumen: En el campo de las investigaciones sociales sobre las organizaciones del Tercer Sector Social disponemos de muchos datos cuantitativos sobre la extensión y estructura de este sector emergente. Existe todavía un déficit en el análisis de los tipos específicos de organizaciones dentro del sector que, para el caso de España, figuran como enti...
Thesis
Full-text available
RESUMEN Título: Identidad y organización caritativa. Análisis socio-cultural de Cáritas en España. Ubicándose en el fenómeno emergente de organizaciones del Tercer Sector de Acción Social en el contexto del Estado del bienestar mediterráneo, esta investigación con un enfoque de estudio de caso de una entidad singular propone ampliar el conocimiento...
Conference Paper
Full-text available
Resumen: El artículo tiene como objetivo ofrecer los resultados de una reflexión sobre las dificultades de conectar el espacio religioso con las teorías de desarrollo y analizar la aportación propia de la Iglesia con el término de “desarrollo humano integral” en el magisterio papal como un concepto puente entre lo sagrado y lo secular. Palabras cla...
Chapter
Full-text available
Der Beitrag zielt darauf ab, die Erzählungen Freiwilliger, die in Basisdiensten für bedürftige Menschen in Spanien tätig sind, über ihre Helfer-Klienten-Beziehungen in spanischen Caritasorganisationen zu analysieren. Dies soll aus der theoretischen Perspektive der Beziehungstheologie Heinrich Pompeys geschehen, die es ermöglicht strukturanaloge Ele...
Conference Paper
Full-text available
La conferencia desarrolla una perspectiva para la Teología de la caridad en relación con las orientaciones de la encíclica Deus caritas est.
Conference Paper
Full-text available
The paper analyses the theological inspirations of DCE (Benedict XVI) for a renewed theology of charity. It presents critical reflections on the situation of this discipline at the faculties of theology and proposes a Theology of charity as a distinctive theological science in relation with the Church Social Doctrine.
Conference Paper
Full-text available
Der Kongressbeitrag analysiert die theologischen Impulse der Enzyklika Deus Caritas Est für eine Caritastheologie. Es geht dabei um drei wesentliche Leitlinien: Die Einheit des Liebesbegriffs (Eros und Agape), die Verwurzelung des Liebestuns in Christus sowie das spezifische Profil der kirchlichen Liebestätigkeit. Ebenso wird das Verhältnis der Car...
Chapter
Full-text available
Rainer Gehrig, assistant professor at International Institute of Charity and Volunteerism John Paul II. in Murcia/Spain considers charity not only as part of the Church’s nature, but underlines its theological position and comprehension as a central guide of the Christian faith, the pastoral action of the Church, and human life itself. In this inte...
Chapter
Full-text available
RESUMEN Los pueblos indígenas como parte esencial de la cultura latinoamericana están amenazados en su existencia e identidad cultural por los procesos de modernización, urbanización y globalización. En la lucha local e internacional por el reconocimiento de sus derechos y una eficaz integración como actores relevantes, aparecen diferentes aspectos...
Book
Full-text available
Este libro es un compendio de reflexiones, acciones, posturas de cambio e investigaciones desde la perspectiva de los saberes de los pueblos del Mundo, indígenas y no, de espacios rurales y urbanos. Fueron expuestos en las XIII. Jornadas Internacionales de Voluntariado de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, conmemorando la clausura del I...
Book
Full-text available
Giampietro DalToso, the secretary of the Papal Council Cor Unum, specialises in the analysis of theological inspirations and contents of the Motu Proprio “Intima Ecclesiae Natura” because it is the first canon law document that is relevant for the charitable service of the Church. He particularly points out that the canonical aspects must be interp...
Book
Full-text available
La guía de criterios básicos de calidad en la investigación cualitativa es la propuesta de unas orientaciones compartidas en la UCAM para fomentar una cultura de calidad en las investigación sociales cualitativas. Los criterios se adaptan al proceso de la investigación y son transversales como la reflexividad, la transparencia, la autenticidad, la...
Conference Paper
Full-text available
The evolution of ICT and its transforming impact on education produces an increase and the presence of e-learning based programs. Virtual learning environments recommend new competences and allow different experiences. In this experienced based contribution, the author introduces in the questions of training and learning in the specific field of co...
Conference Paper
Full-text available
The conference paper focuses on the relationship between the DNGO sector and the official development politics towards the MDGs in Spain. The introduction offers a short summary of the actual key factors on both sides and their links. The first part resumes the history of the MDGs in the agendas of development: the initial difficulties, the growing...

Questions

Questions (2)
Question
In the development theory debate and the research of development, the term "indigenous knowledge" entered very strong, especially in anthropology and culture studies (Clammer, 2012; Sillitoe, 1998 and 2009). It appears as an alternative to modern development politics and an expression of a "genuinely people centred' approach" (Clammer, 2012, p.11). But what are the risks of the inclusion of this term in development research and what should one consider?

Network

Cited By