Radek Hanus

Radek Hanus
Gem lab

Dr. Ph.D. EurGeol.

About

64
Publications
16,185
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
106
Citations
Citations since 2017
39 Research Items
55 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction

Publications

Publications (64)
Article
Full-text available
Identification of Non-metallic Parts of a Mediterranean Buckle from the Migration Period Exceptionally valuable artifacts were discovered in the region of Rakovník in 2020 as a wealth deposit of gold objects from the Migration Period, richly decorated with Czech garnets, almandine and glass. The gemstones on the studied archaeological artifacts we...
Article
Full-text available
The precious jewels collection of Ulrike von Levetzow was thoroughly studied and restored. The collection consists of a multi-row necklace, paired bracelets, a ring, two earrings and a belt buckle stored in an original etui. Besides the high quality of manufacturing of all pieces, the main value consists in used materials. The collection was made o...
Article
Full-text available
Rare hyalite opal showing green daylight fluorescence was discovered in the Erongo region, Namibia, sometime prior to 2000. Raman spectroscopy confirms this hyalite to be opal-A, and the most interesting feature of the Raman spectra are bands associated with the hydroxyl-stretching regions in the mineral's structure. A doublet at 3602/3665 cm-1 app...
Article
Full-text available
In the Czech Republic, in 2019, the third scientific meeting was held, monothematically focused on the Bohemian garnet. The need for a precise distinction from other pyropes and other red gemological materials is important not only for museum practice but also in modern jewellery practice. The name Bohemian garnet can be a natural chromium-rich pyr...
Article
Full-text available
Relikviář na mitru sv. Eligia je významnou památkou gotického zlatnictví.Restaurování její drahokamové výplně předcházel důkladný materiálový průzkum, který se zaměřil nejenom na samotnou drahokamovou výplň, ale i na vlastní relikviář. Na relikviáři byly nalezeny repuncovací značky z roku 1806, které nejsou v literatuře uváděny. Analýza složení pom...
Chapter
Full-text available
Definice gemologických standardů českého granátu jako chromem bohatého pyropu. Popis vlastností, kterými je český granát charakterizován (index lomu, hustota, chování v UV záření, barva, obsah chromu, optické spektrum a inkluze). Pyrop, který tuto charakteristiku nesplňuje nemůže být označen za český granát. Definování těchto standardů je velmi důl...
Article
Článek „Ulrika von Levetzow – Anděl ve třpytu par“ vznikl při 120. výročí úmrtí paní baronky, kdy se znovu otevřela expozice o jejím životě v muzeu v Mostě. Zmiňuje její setkání s J.W. Goethem a její život v Třebívlicích. Hlavní část je zaměřena na její granátové šperky. Šperky Ulriky baronky von Levetzow patří mezi jedny z nejvýznamnějších šperků...
Article
Full-text available
We studied 12 crystal fragments of natural spinel from Mogok, Myanmar and Lục Yên, Vietnam. All samples were crystal fragments of various shapes and sizes and several of them had gemological quality. Studied samples are enriched in Cr, V, Fe2+, Fe3+, Zn, which are responsible for its resulting color. They could be divided into groups of V-Cr spinel...
Article
Full-text available
Atypical bicolour grossulars were obtained at the gem market in Arusha, northern Tanzania. The stones were distinctly zonal and contained a nearly colourless portion with a pale yellowish tinge, bordered by a narrow intense green band and then a yellowish green zone. This zoning shown by specimens from Tanzania is quite different from the gradual s...
Article
Full-text available
Green orthoclase is a lead-rich variety of low-temperature K-feldspar occurring mostly in granites, and pegmatites in particular. The Minh Tien locality (fig. 2) is famous primarily for tourmaline findings discovered here in larger amount in primary veins between 2004 and 2006 in Vietnam. Refraction index is between 1.515 and 1.521, and birefringen...
Article
Full-text available
Different structure and symmetry of spinel and chrysoberyl influence their luminescence spectra Observed with Raman spectroscopy. Luminescence bands of spinel at 677, 685, 697, 710 a 718 nm were assigned to Cr3+. Luminescence duplet located at 685 and 687 nm belongs to R1 and R2–lines for the Cr3+ ion, the electron transition 2Eg → 4A2g, N1 and N4...
Chapter
Full-text available
Within the Czech Republic, Bohemian garnets occur in three isolated regions. These have different geology and do not border on each other („Česke středohoři“ – the Central Bohemian Uplands, the region under the Krkonoše mountains and „Česky raj“ – Bohemian Paradise and the wider surroundings of Kolin). Nowadays, the examined stone can be declared B...
Chapter
Full-text available
Bohemian garnet and moldavite are Czech national precious stones. Bohemian garnet is common both in historical and in modern jewellery. The majority of old localities is already exhausted, so that big cut stones of a size more than 5 mm are increasingly rare. Cuts over 6 mm are a rarity and very expensive. Apart from cheap and different coloured al...
Chapter
Full-text available
In terms of industrial mining, the garnet deposits in the Kolín region are not perspective today anymore. Only a very small part of garnets from the Kolín region can be used for jewellery purposes. There is only an insignificant amount of Bohemian garnet from the Kolín region in old jewellery. -------- Výskyty granátů na Kolínsku jsou dnes již z h...
Chapter
Full-text available
The jewellery of baroness Ulrike von Levetzow belongs to the most significant jewellery with Bohemian garnet. It is a very rare set of extraordinarily big Bohemian garnets. In 2018, a detailed historical/material analysis and restoration of the whole set took place. High gold fineness of the whole jewellery was confirmed by means of X-ray fluoresce...
Chapter
Full-text available
Deposits of Bohemian garnet in the region under the Krkonoše mountains, specifics of its deposits in comparison with the garnet deposits in the Central Bohemian Uplands, its mining and possibilities of the differentiation between garnet obtained in the region under the Krkonoše mountains and Bohemian garnet from other deposits in the Czech Republic...
Article
Full-text available
V současné době se objevilo na trhu s drahými kameny větší množství uměle vyrobených vltavínů. Tyto "umělé vltavíny", používané ve šperkařství se skulpturou byly, vyrobeny v Číně a vizuálně jsou od přírodních vltavínů téměř neodlišitelné. Na konci 19. století byly rovněž často tentokrát broušené vltavíny nahrazovány ve šperku broušeným lahvovým skl...
Book
Full-text available
Knížka Šperky Ulriky von Levetzow (Hanus R. a Hladký P., 2019) vznikla při 120. výročí úmrtí paní baronky. V úvodních kapitolách pojednává velmi podrobně o historii rodu Levetzow, který přišel z Německa, kdy se paní Amalie von Brösigke provdala za Františka Josefa hraběte z Klebelsberg-Thumburgu (jeden ze zakladatelů dnešního Národního muzea v Praz...
Article
Full-text available
Andradite, variety demantoid, is a rare gem mineral. We describe gem-quality garnet crystals from serpentinized harzburgites from Dobšiná, Slovakia which were faceted. Both the andradite samples were transparent, with a vitreous luster and a vivid green color. They were isotropic with refractive indices >1.81. The measured density ranged from 3.82...
Book
Full-text available
The book shows elementary techniques in microscopy and their use in today‘s gemmology. Microscopy – an essential part of gemmology – enables the observation of inclusions and other inner or outer markers of gemstones. The author presents more than 300 pictures of inclusions in Bohemian garnets originating from three important areas of production in...
Article
Full-text available
published in The Journal of Gemmology 2018/Vol. 36/No. 3/pp. 194
Article
Full-text available
A significant amount of synthetic moldavites has recently appeared on the precious stones market.Moldavites belong to a large group of tektites-material formed by large meteorites impacting the earth surface.Enormous energy of impact at a speed of minimum 8 km/s caused gasification and melting of the meteorite crater rock basement(so called astrobl...
Article
Full-text available
Typovou lokalitou lepidolitu (Li-slídy) je vrch Hradisko u Rožné na Českomoravské vrchovině. Právě z této lokality byl pro svět popsán tento minerál poprvé. Lepidolit byl na ložisku těžen v 19. a částečně i ve 20. století, byly z něj izolovány a vyráběny sloučeniny lithia, které se dále využívaly v průmyslu. Okrajově byl také lepidolit těžen k ozdo...
Book
Full-text available
The most complete book on Moldavite ever written. Presents Moldavite to readers in all possible contexts. Explains the creation of Moldavite, specifies its exceptional position in the group of tektites, describes its characteristic features and is the first to show how Moldavite can be told apart from glass or crafty fakes. It presents Moldavite as...
Article
Studie se zabývá mineralogickým rozborem fragmentů minerálů ze zdobení turecké šavle z 18. století, která byla poškozena požárem na hradě Krásna Hôrka na území Slovenska. Na základě porovnání muzejní dokumentace výzdoby zbraně a s přihlédnutím ke známým zdrojům drahokamů a polodrahokamů daného historického období bylo vyvráceno původní určení azuri...
Article
Full-text available
Sekaninaite-the Fe-rich end member of the cordierite-sekaninaite series-was recently found for the first time in gem quality at the type locality of Dolní Bory in the Czech Republic. The mineral is known from several granitic pegmatites in the Hate area as conical pseudo-hexagonal crystals up to 1 m long that are embedded in feldspar and commonly a...
Article
Full-text available
Cílem tohoto příspěvku je upozornit na původní práci využitelnou v běžné výrobní a především pak restaurátorské praxi při výrobě a opravách šperků a dalších předmětů s drahými kameny. V klenotnické praxi se lze relativně často setkat s poměrně složitou otázkou, zda konkrétní šperk s drahým kamenem smí do "ohně" (tj. může být provedeno letování v tě...
Book
Full-text available
V druhém doplněném vydání jsou rovněž informace o syntetických drahých kamenech. Kniha shrnuje ojedinělé výsledky testování přírodních i syntetických drahých kamenů, jejich reakci na působení ultrazvuku, kyselin, hydroxidů a dalších činidel využívaných ve zlatnické resp. restaurátorské praxi. Dále jejich reakci na vysokou teplotu, která se využívá...
Chapter
A combined flow technique for study of sorption properties of clays has been developed. First, water desorption is recorded and, subsequently, simultaneous measurements of water adsorption and of clay-bed expansion are performed. Several sets of smectite-rich materials were used in the experiment. Control measurements were conducted on two standard...
Article
Full-text available
Český granát (Cr-pyrop) jako drahý kámen zaujímá mimořádné postavení mezi symboly České republiky. Dnes se bohužel v běžné obchodní praxi jako české granáty označují nejrůznější anorganické materiály podobné barvy. Český granát má ale pevně dané chemické složení, strukturu a krystalografické vlastnosti, ze kterých je odvozena jeho gemologická chara...
Article
A commonly marketed handheld Raman spectrometer showed excellent possibilities in being used as a key instrument for unambiguous identification of gemstones mounted in the sceptre of the Faculty of Science of Charles University in Prague from the mid-20s of the 20th century. Numerous SiO2 forms including chalcedonies intermixed with moganites (e.g....
Book
Full-text available
Kniha shrnuje ojedinělé výsledky testování drahých kamenů, jejich reakci na působení ultrazvuku, kyselin, hydroxidů a dalších činidel využívaných ve zlatnické resp. restaurátorské praxi. Dále jejich reakci na vysokou teplotu, která se využívá při výrobě a opravách šperků. Dále je v knížce popsána základní péče o šperky. První vydání - popisuje pří...
Article
Full-text available
Smectites from the Ishirini bentonite deposit (Libya) were analysed for their oxygen and hydrogen isotopic ratios. Based on published isotopic fractionation data, the results indicate a predominantly meteoric origin of the fluids responsible for the transformation of pyroclastic rocks to bentonite at temperatures ranging from 30 to 90°C. The therma...
Article
Full-text available
Smectites from the Ishirini bentonite deposit (Libya) were analysed for their oxygen and hydrogen isotopic ratios. Based on published isotopic fractionation data, the results indicate a predominantly meteoric origin of the fluids responsible for the transformation of pyroclastic rocks to bentonite at temperatures ranging from 30 to 90 1C. The therm...
Article
The project entitled "Methods and tools for the evaluation of the effect of engeneered barriers on distant interactions in the environment of a deep repository facility" deals with the ability to validate the behavior of applied engeneered barriers on hydrodynamic and migration parameters in the water-bearing granite environment of a radioactive wa...
Article
Changes of physico-chemical properties of smectite-rich rocks (used as an engineered barrier in the nuclear waste repository) are studied. Two different genetic types of clays are evaluated—bentonite representing the residual weathering type and sedimentary montmorillonite-rich clay. Cation exchange capacity and specific surface area were determine...
Article
Full-text available
A combined flow technique for study of sorption properties of clay materials has been developed. First, water desorption is recorded and, subsequently, simultaneous measurements of water adsorption and of clay-bed expansion are performed. The technique is expected to become a powerful tool for determination of the generic type of clay materials and...
Article
Smectites from the Ishirini bentonite deposit (Libya) were analyzed for their oxygen and hydrogen isotopic ratios. Based on published isotopic fractionation data the results argue for a main meteoric water origin of the fluids responsible for the transformation of pyroclastic rocks to bentonite at temperature range from 30° to 90 °C.The thermal eff...
Article
Full-text available
The origin and processing of precious stones decorating the St. Wenceslas chapel in Prague (Czech Republic) is described. Amethyst-jasper material is related to the quartz veins located in Podkrušnohoří area, Ciboušov locality (western Bohemia). A number of buried shafts document an extensive mining activity in this region during the 14th century....

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
In order to understand certain chemical processes and how they correlate with inner structural changes in minerals, several analytical methods could be used. By using these methods in studying of minerals and materials (mostly with industrial applications) is of great importance for understanding the processes taking place at the atomic or molecular level. The development of hyperspectral imaging on a LA-ICP-MS, electron microprobe (WDS) and Raman spectroscopy brought interesting results in the field of crystallography and material research and the combination of such data sets offers great potential to improve both qualitative and quantitative description of results. Main goal of this research is ability to quantify data by combining results from Raman spectroscopy (structural fingerprint of molecules), electron probe microanalysis (elemental concentrations and distribution within sample) and LA-ICP-MS (highly sensitive elemental and isotopic analysis for the detection of trace elements) that could provide a very comprehensive tool for the investigation of structural/phase transitions and chemistry changes in the sample.
Project
Český granát - historie, gemologie, naleziště českého granátu, těžba, broušení, šperky Bohemian Garnet - History, Gemology, Sources, Mining, Gemcutting, Jewelry