Quy X. Doan

Quy X. Doan
Thuyloi University · Civil Engineering

Doctor of Engineering

About

17
Publications
11,944
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations
Introduction
Doan Xuan Quy currently works at the Civil Engineering Faculty, ThuyLoi University. Quy does research in Structural Engineering and Civil Engineering.
Education
March 2017 - September 2019
Hanoi Open University
Field of study
  • English language
August 2012 - December 2012
University of Arkansas
Field of study
  • Civil Engineering
September 2006 - September 2009

Publications

Publications (17)
Conference Paper
Full-text available
Vách bê tông cốt thép đóng vai trò quan trọng trong kết cấu nhà nhiều tầng do tính linh hoạt về độ cứng và dễ bố trí trên mặt bằng tạo nên độ cứng không gian chịu tải trọng ngang chủ yếu cho kết cấu nhà. Do kết cấu vách chịu phần lớn tải trọng ngang nên chúng được gọi là các tường cắt (shear wall). Vì vậy, việc tính toán khả năng chịu cắt của vách...
Article
Full-text available
Kết cấu vách kép (coupled shear wall - CSW) là dạng kết cấu bao gồm hai vách theo phương đứng được nối với nhau bởi các lanh tô hay còn gọi là dầm nối theo phương ngang. Theo tiêu chuẩn động đất, vách kép có hệ số ứng xử cao hơn kết cấu vách thường, có nghĩa là về mặt phản ứng với tác dụng động của vách kép tốt hơn. Đặc tính này của kết cấu vách ké...
Conference Paper
Full-text available
Lõi nhà nhiều tầng thường cấu tạo dạng nửa kín do có các dầm nối nối hai cạnh tường đối diện ở cao độ các tầng. Sự làm việc của lõi nửa kín khác với lõi hở nhất là ở phương diện chịu xoắn do các dầm nối ngăn cản sự vênh của tiết diện lõi. Do sự ngăn cản này mà dầm nối chịu lực tác dụng lớn, sớm đạt tới trạng thái giới hạn chịu lực và có biến dạng l...
Conference Paper
Full-text available
Dầm nối đặt cốt thép chéo hay còn gọi là DRCB (diagonal reinforced coupling beam) là dầm được cấu tạo chủ yếu bởi các cốt thép chéo đặt dạng chữ X đan vào nhau và theo hướng các góc đối diện nhau của dầm nối. Kết quả thí nghiệm của Paulay và các cộng sự cho thấy, dầm nối đặt cốt thép chéo có đặc tính dẻo tốt hơn nhiều so với dầm nối có cấu tạo cốt...
Article
Full-text available
The composite steel-and-concrete structure is a modern structure, combines the advantages of concrete and steel one. Nowadays, it is widely utilized all over the world but not much in Vietnam. Studying the history of formation and development is very meaningful in understanding and applying this type of structure in practice. This article focuses o...
Article
Full-text available
Kết cấu vách kép bao gồm hai vách độc lập có các dầm nối với nhau theo phương ngang hay còn gọi là vách có lỗ mở. Tùy thuộc vào kích thước lỗ mở mà vách kép được tính toán đàn hồi theo các trường hợp khác nhau. Theo tiêu chuẩn động đất, vách kép có hệ số ứng xử cao hơn kết cấu vách thường, có nghĩa là về mặt phản ứng với tác dụng động của vách kép...
Technical Report
Full-text available
Mục tiêu của đề tài + Mục tiêu tổng quát: - Mô phỏng số xác định khả năng chịu cắt của dầm nối bê tông cốt thép. + Mục tiêu cụ thể: - Tổng quan khả năng chịu cắt của dầm nối theo các tiêu chuẩn. - Phân tích sự làm việc chịu cắt của dầm nối bê tông cốt thép. - Xây dựng mô hình số để nghiên cứu sự làm việc chịu cắt của dầm nối. Nội dung nghiên...
Article
Full-text available
Trong tính toán kết cấu vách - lõi trong nhà nhiều tầng cần kể đến sự có mặt của dầm nối để tăng hiệu quả của các loại kết cấu này. Tuy nhiên, dầm nối phải chịu nội lực lớn và có xu hướng phá hoại trước tiên. Dầm nối phải được tính toán và cấu tạo đảm bảo được độ bền và độ cứng để có thể đáp ứng yêu cầu làm việc của hệ kết cấu. Có nhiều nghiên cứu...
Conference Paper
Full-text available
Dầm nối có vai trò quan trọng trong sự làm việc của các kết cấu vách, lõi nói chung và lõi nửa kín nói riêng trong nhà nhiều tầng. Các nghiên cứu đã chỉ ra sự tương tác và hiệu quả của dầm nối trong hệ kết cấu. Dầm nối đã được nghiên cứu trên nhiều thực nghiệm nhằm đưa ra mô hình làm việc tính toán đúng nhất. Các nghiên cứu đều cho thấy sự làm việc...
Conference Paper
Full-text available
Kết cấu lõi nửa kín nhà nhiều tầng khác với kết cấu lỏi hở ở chỗ là nó có các dầm nối. Khi lõi chịu xoắn, các dầm nối thừờng đạt đến trạng thái giới hạn về chịu lực sớm hơn so với các tấm tường của lõi. Do đặc điểm của vật liệu bê tông cốt thép, dầm sẽ bị suy giảm độ cứng theo mức chịu tải. Bài báo xây dựng mô hình tính toán của dầm nối có xét đến...
Conference Paper
The shape of a high-rise building's core structure is usually semi-enclosed; the coupling beams connecting the two boundary walls at the floors' level play an essential role in the core's working. The discrete-continuous model used to calculate semi-enclosed core structures based on the thin-walled theory proved useful and valuated the overall work...
Conference Paper
Full-text available
Dầm nối hay còn gọi là Lanh tô (Coupling beam) kết nối phần cánh đối diện của lõi hở tạo thành lõi nửa kín. Các nghiên cứu đã chỉ ra vai trò quan trọng của Dầm nối khi lõi chịu mô men xoắn hoặc tải trọng ngang là giảm góc xoắn và chuyển vị ngang của kết cấu lõi. Khi dầm nối đặt trong cơ cấu chịu lực, nó chịu lực rất lớn và thường có xu hướng phá ho...
Conference Paper
Full-text available
Kết cấu vách kép (coupled shear wall - CSW) là dạng kết cấu bao gồm hai vách theo phương đứng được nối với nhau bởi các lanh tô hay dầm nối theo phương ngang. Kết cấu vách này có đặc tính là có độ dẻo cao hơn so với kết cấu vách đặc. Đặc tính này của kết cấu vách kép đã được sử dụng trong thiết kế nhà cao tầng, đặc biệt là thiết kế nhà cao tầng chị...
Conference Paper
Full-text available
Kết cấu lõi nửa kín trong nhà cao tầng được sử dụng phổ biến trên thực tế. Nhiều tác giả đã đề xuất mô hình rời rạc – liên tục để tính toán kết cấu lõi nửa kín. Kết quả cho thấy dầm nối đã làm tăng độ cứng chống xoắn của lõi. Có tài liệu lại bỏ qua lanh tô để tính toán lõi nửa kín như lõi hở. Có tài liệu áp dụng lý thuyết thanh thành mỏng tính toán...
Conference Paper
Full-text available
Kết cấu lõi nhà cao tầng thường có dạng nửa kín. Để đơn giản trong tính toán người ta thường bỏ qua các dầm nối và xem lõi là thanh thành mỏng tiết diện hở. Một số tác giả đã đề xuất mô hình rời rạc – liên tục để tính toán kết cấu lõi nửa kín trên cơ sở lý thuyết thanh thành mỏng. Hạn chế của các nghiên cứu này là chưa xét đến biến dạng cắt của dầm...
Conference Paper
Full-text available
Bài báo trình bày phương pháp tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng cách lập các biểu đồ tương tác không thứ nguyên theo TCVN: 5574-2012 với các góc lệch tâm định sẵn cho cột vuông Bê tông cốt thép. Sau đó dùng phương pháp nội suy của Weber (D.G Row và T. Paulay) để tính toán cho cột vuông chịu nén lệch tâm tùy ý. Phương pháp này có độ chính xá...
Conference Paper
Full-text available
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng để thiết lập các công thức tính toán khả năng chịu cắt của cấu kiện BTCT tiết diện vành khuyên theo TCVN 5574:2012

Questions

Question (1)
Question
I am studying the effection of the coupling beam's behaviour on the semi-enclosed core structure's working. I can see that there are two models of the coupling beam corresponding to two arrangements of the rebar. What can be seen if using both two kinds of rebars within a coupling beam? And what is the suitable model?

Network

Cited By