P.J. van Eijl

P.J. van Eijl
Utrecht University | UU · Department of Pedagogical and Educational Sciences

Drs.

About

177
Publications
24,216
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
333
Citations
Introduction
Pierre van Eijl is currently working as honorary researcher at the department of Pedagogical and Educational Sciences, Utrecht University. He conducts research into talent development in higher education. An ongoing project is research into honors education (in relation to 21st century skills; collection and analysis of best practices and transfer of Honours innovations to the regulier curriculum).
Additional affiliations
June 1973 - present
Utrecht University
Position
  • Honorary researcher
Description
  • Area of special interest: development of talent in higher education, honours programmes and excellence

Publications

Publications (177)
Chapter
Full-text available
Waarom een boek over onderwijsprincipes gericht op ontwikkeling van professionele excellentie? In het hoger onderwijs in Nederland zijn de laatste jaren veel onderwijsprogramma’s ontwikkeld voor ‘hoogvliegers’, studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere programma hun biedt. De universiteiten van Utrecht en Leiden zijn begin jaren ‘9...
Chapter
Full-text available
Didactisch handelingskader voor honoursdocenten Met de erkenning van het belang van talentontwikkeling en de komst van honoursprogramma’s is een nieuw soort onderwijs tot ontwikkeling gekomen voor studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere programma hun biedt. Het centraal stellen daarbij van de kenmerken van een excellente professional...
Chapter
Full-text available
Kwaliteitszorg voor honoursprogramma’s Dit hoofdstuk geeft een beschouwing over de kwaliteitszorg in honoursprogramma’s op instellingsniveau. De inhoud is gebaseerd op de (ruime) ervaring met kwaliteitszorg in de VS en op de eerste ervaringen in Nederlandse onderwijsinstellingen. Ter illustratie van dat laatste geven we voorbeelden van een intern a...
Chapter
Full-text available
De activiteiten binnen een honoursprogramma sturen in hoge mate het leerproces van de student en bepalen of de ontwikkeling van de student in de richting van professionele excellentie gaat. De activiteiten beginnen al bij de selectie voor toelating tot het honoursprogramma, waarna projecten, opdrachten en andere activiteiten volgen. Met de activite...
Chapter
Full-text available
In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop honoursprogramma’s worden georganiseerd. De instelling moet bijvoorbeeld de keuze maken voor langdurige oefening of voor juist meer geconcentreerde oefening in de tijd. Tevens staat daarin vermeld of de instelling het honoursprogramma programmeert of de student. We behandelen ook de verschillende mani...
Chapter
Full-text available
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de visie op professionele excellentie vanuit het perspectief van vier professies. Aan de hand van inzichten uit de literatuur gecombineerd met quotes uit de discussies in verschillende focusgroepen, maken we de definiëring van professionele excellentie inzichtelijk.
Chapter
Full-text available
Er zijn studenten met de nodige capaciteiten, die niet deelnemen aan honoursprogramma’s. De vraag is hoe dit komt. Is het niet aantrekkelijk genoeg voor hen of zijn er drempels of andere factoren in het spel die hen ervan weerhouden om deel te nemen? Mogelijk zijn er studenten die zich niet realiseren dat ze voldoende talenten hebben om deel te nem...
Chapter
Full-text available
In de honoursprogramma’s van diverse instellingen voor hoger beroepsonderwijs zijn de competenties of kwaliteiten samengevat in een excellentieprofiel. Instellingen hanteren het excellentieprofiel op verschillende manieren, waarbij het gemeenschappelijke is dat het fungeert als een kompas gedurende het programma voor de excellerende student, de beg...
Chapter
Full-text available
Honoursprogramma’s zijn gericht op het ontwikkelen van talent en professionele excellentie. Het is belangrijk dat duidelijk is wat in de praktijk wordt bedoeld met die termen. Dit hoofdstuk gaat in op onderzoek naar kenmerken van talent en professionele excellentie. Dat onderzoek levert aanwijzingen op voor de inrichting van een honoursprogramma en...
Chapter
Full-text available
Honoursstudenten onderscheiden zich in verschillende opzichten van reguliere studenten. Er is sprake van een eigen groepscultuur, die zij vaak als sterk verschillend ervaren van het reguliere onderwijs. We bekijken in dit hoofdstuk wat dit betekent dit voor de rol van de docent, wat studenten verwachten van de honoursdocent en hoe honoursdocenten i...
Chapter
Full-text available
Studenten in honoursprogramma’s vormen vaak eigen netwerken van contacten. Dit is gebleken uit Amerikaanse ervaringen met honoursprogramma’s via interviews met de Amerikaanse site visitors van honoursprogramma’s, maar ook uit nader onderzoek bij Nederlandse honoursprogramma’s. In de VS worden deze netwerken ook wel honourscommunity’s genoemd, een t...
Article
Full-text available
This license permits unrestricted use, sharing, and adapting in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. Abstract At the introduction of honors programs in Dutch higher education, stakeholders assumed that honors educ...
Article
Full-text available
At the introduction of honors programs in Dutch higher education, stakeholders assumed that honors education could stimulate innovation in regular education. Whether this assumption holds was researched in the ‘Transfer of honors education to regular education’ project. This article focuses on the question of whether teachers’ experiences with hono...
Chapter
Full-text available
Remco Coppoolse, Marca Wolfensberger, Lea Hermsen, Hanne ten Berge en Geert Kinkhorst en Pierre van Eijl In dit artikel zoomen we in op de rol van de docent in het leerproces van honoursstudenten. We belichten die rol vanuit verschillende perspectieven: vanuit het perspectief van de docent zelf, vanuit het perspectief van didactische principes en...
Chapter
Full-text available
Sanne Spil, Djoerd Hiemstra, Ron Weerheijm, Annemiek Grootendorst, Leny Leferink, Pierre van Eijl In honoursonderwijs heeft de docent niet alleen de rol van onderwijsgever maar ook van coach voor studenten in hun proces van talentontwikkeling. Ook studieloopbaanbegeleiders, tutoren en studiementoren kunnen daar een speciale rol in vervullen. Coach...
Article
Full-text available
As the world is undergoing the Fourth Industrial Revolution (4IR), the fusing of physical, digital, and biological worlds with the new technologies, we experience a profound impact of this revolution on the labor markets and subsequent career planning of students. The new economic reality created by 4IR calls for immediate action in the world of hi...
Experiment Findings
Full-text available
Om meer inzicht te krijgen in onderlinge verschillen en overeenkomsten heeft het Honours netwerk HBO besloten een vragenlijst uit te zetten onder de titel ‘Momentopname honours 2020’. De vragen zijn in onderling overleg tot stand gekomen. In maart-april 2020 zijn netwerkleden uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Daaraan hebben 15 uit 18 aangesc...
Article
Full-text available
Honors education offers students challenging experiences and teachers a laboratory for educational innovation. Successful innovations can stimulate other teachers to experiment and improve their educational practice. This requires that innovations become known to other teachers. For this reason, a project on good practices in honors education has b...
Article
Full-text available
Het hoger onderwijs moet studenten voorbereiden op een werkomgeving waarin artificiéle intelligentie een belangrijke rol zal spelen. Hoe pak je dat aan? Volgens Albert Pilot, Pierre van Eijl en Josephine Lappia kunnen hogescholen en universiteiten veel leren van de zogeheten honoursprogramma's.
Article
Full-text available
The Editorial Board is honored to present you the third issue of the Journal of the European Honors Council (JEHC). With the JEHC, we aim to share knowledge and good practices regarding honors programs and talent development programs in higher education. This third issue (volume 2, issue 1) is the result of an open call for papers. Still, we can di...
Article
Full-text available
Key points of honours communities: • Students in honours programmes often form networks of contact: honours communities a form of learning community. • The participants in such an honours community experience a ‘sense of community’ that binds them together. • Honours communities consists of students, but also teachers and external partners can par...
Article
Full-text available
Honors programs are frequently regarded as inspiring for redesigning curricula in higher education that incorporate 21st century skills. This explorative study focuses on eliciting students’ perceptions regarding their learning gains related to these skills in honors programs. Results demonstrated high learning gains. Moreover, based on students’ i...
Article
Full-text available
Seven strategies for implementing an honours community 1.Match students for the honours programme based on willingness and capabilities to cooperate 2.Shared experiences are the key issue in honours communities. 3.Facilitate student initiatives can be a powerful way to strengthen student ownership of an honours community. 4.Create of an intense per...
Article
Full-text available
In recent years many honours programmes were introduced at universities and colleges in the Netherlands (Van Eijl, Pilot & Wolfensberger, 2010). An important goal of these programmes is to stimulate students to more fully develop their talents. To get more insight in the process of talent development from the perspective of honours students, we sta...
Article
Full-text available
Can we match formal procedures for quality assurance with the creativity and individuality that defines honours? In a session at the Utrecht Honours Conference 2016: Honours Futures we discussed experiences in quality assurance of honours programmes in the United States of America, the Netherlands and Belgium. To illustrate the possibilities, a cas...
Presentation
Full-text available
All students have a talent for something. We focus here on talent development in special programmes in higher education, mostly called “honours programmes”. Do these students learn to perform more difficult tasks, solve complicated sums or analyse difficult texts? Are these students now only get an A+? No! When we talk about talented students, we f...
Data
In higher education courses are needed that are effective in different circumstances and for different groups of students. To use the added value of the combination of ICT and Face-to-Face learning we have been working towards a robust pedagogical design for blended learning. From reports in the literature it is known to be quite a difficult task t...
Presentation
Full-text available
Project “The Honours Experience”: Pierre van Eijl (15 min.) Informative questions (5 min.) Honours as precursor for 21st century skills: Albert Pilot (15 min.) Informative questions (5 min.) C. Small group interaction: What is pivotal in honours regarding 21st century skills ? (25 min.) D. Plenary interaction (25 min.)
Conference Paper
Full-text available
This document is a summary of the book Honours Experience. We are very proud to present this book. "We" are the students, teachers and researchers of the project "The Honours Experience”. After some years of hard work, interviewing, writing and rewriting, it succeeded. Together we have studied what drives an honours student. We did the honours stud...
Book
Full-text available
Honoursprogramma’s bieden studenten, die meer uitdaging willen, extra mogelijkheden voor talentontwikkeling op hogescholen en universiteiten, bovenop het reguliere programma of als vervanging van delen daarvan. De vraag is hoe die talentontwikkeling verloopt. In een uniek project zijn veertig honoursstudenten van verschillende instellingen geïnter...
Article
Full-text available
Hoe kan academisch schrijven binnen de opleiding pedagogiek gestimuleerd worden zonder dat dit de docent (veel) extra tijd kost? Om deze vraag te onderzoeken is in het derde studiejaar bij de bachelorthesis een pilot experiment uitgevoerd waarbij studenten elkaar peerfeedback geven op tussenproducten van de bachelorthesis aan de hand van een verzam...
Book
Full-text available
In deze derde Inspiratiebundel [misschien een verwijzing naar de eerste en tweede Inspiratiebundel, resp. Gesprekken met lectoren en Gesprekken met docent-onderzoekers] zijn verhalen van Honoursstudenten over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling bij elkaar gebracht. Professionele ontwikkeling tot beginnende innovatieve professionals vormt...
Book
Full-text available
Pursuit of Excellence in a Networked Society: Theoretical and Practical Approaches
Article
Full-text available
Met de toepassing van ICT bij samenwerkend leren wordt op tal van plaatsen geëxperimenteerd: de gedachte hierbij is dat de samenwerking tussen studenten en daarmee het leren van studenten verrijkt zou kunnen worden. De computer is daarbij op veel verschillende manieren in te zetten. Resultaten van experimenten met samenwerkend leren en ICT zijn gev...
Article
Full-text available
In honours programmes students and teachers often form a contact network that makes an important contribution to the development of the students. These ‘honours communities’ encourage productive interactions among students and between students, teachers and other professionals within and outside the honours programme. In the literature, little info...
Conference Paper
Full-text available
In higher education in the Netherlands, many educational programmes have been developed in recent years for 'highflyers', students who wish to achieve more and are able to achieve more than regular programmes offer them. At the beginning of the 1990s, the universities of Utrecht and Leiden started so-called honours programmes and many other institu...
Book
Full-text available
Waarom een boek over onderwijsprincipes gericht op ontwikkeling van professionele excellentie? In het hoger onderwijs in Nederland zijn de laatste jaren veel onderwijsprogramma’s ontwikkeld voor ‘hoogvliegers’, studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere programma hun biedt. De universiteiten van Utrecht en Leiden zijn begin jaren ‘9...
Article
Full-text available
Research has shown that honors programs often provide active networks of students that contribute to the development of the students’ talents (De Boer & van Eijl; van Eijl, Pilot & Wolfensberger). These contact networks are also described as “learning communities” (Wilson et al.) and “honors communities” (van Eijl, Pilot & Wolfensberger). Such comm...
Article
Full-text available
In Dutch universities, honors programs are a fast growing development. The first such programs started in 1993. Twenty years later a large number of programs are implemented at nearly all research universities and also at many universities of applied sciences in the Netherlands. Recent data have revealed significant diversity in the types and struc...
Article
Full-text available
In Europe, there is a growing interest in honors education, not only in the bachelor’s but also in the master’s degree. The Dutch government, for instance, is actively promoting excellence in both bachelor’s and master’s degrees through honors programs (Siriusteam). Most Dutch universities have honors programs at the bachelor’s level or are develop...
Article
Full-text available
Welke honoursprogramma’s zijn er in de masteropleidingen van Nederlandse universiteiten, wat zijn de kenmerken daarvan en hoe verhouden die zich tot dergelijke programma’s in buitenlandse universiteiten? Een tweede onderzoeksvraag in deze studie betreft de behoefte van studenten aan extra onderwijsactiviteiten bovenop, naast of geïntegreerd met de...
Article
Full-text available
VOR Sirius workshop, donderdag 20 oktober 2011, met als casus: Communityvorming in een interdisciplinair honoursprogramma.
Book
Full-text available
In Talent voor Morgen staan honoursprogramma's centraal. Dit zijn speciale programma's voor studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere onderwijs hen biedt. Deze programma's staan ook bekend onder namen als Honours Colleges, Master Classes en Excellente Trajecten. Ze zijn veelal opgezet vanuit de gedachte dat onderwijs niet het vulle...
Article
Full-text available
Honoursprogramma’s zijn sinds enkele jaren onderdeel van het universitaire onderwijs en het hoger beroepsonderwijs in Nederland. Over de kenmerken van honoursprogramma’s in de bachelorfase zijn gegevens verzameld bij Nederlandse en Amerikaanse honoursprogramma’s. De analyse laat zien dat er een grote diversiteit in honoursprogramma’s is, maar dat e...
Article
Full-text available
Instellingen voor hoger onderwijs die een excellentiebeleid willen ontwikkelen, staan voor de vraag wat ‘excellentie’ inhoudt en hoe dat kan worden vormgegeven in het onderwijsaanbod. In dit onderzoek is nagegaan hoe excellentie kan worden gedefinieerd en vormgegeven binnen de context van een hogeschool. Daartoe is instellingsbreed een aantal kenme...
Article
Full-text available
In het Nederlandse hoger onderwijs is talentontwikkeling voor studenten die meer kunnen en meer willen dan het reguliere onderwijs hun biedt, een belangrijk onderdeel van het onderwijsbeleid en een opvallende trend. Universiteiten en hogescholen werken aan honoursprogramma’s, Honours Colleges, Top Classes en andere activiteiten voor hun meest talen...
Article
Full-text available
Met site visitors van de NCHC zijn in november 2006 interviews gehouden om een ‘inside view’ van het functioneren van honoursprogramma te krijgen. Deze programma ’s worden aangeboden aan de meer talenvolle en gemotiveerde studenten. Op dertien gebieden met betrekking tot opzet, organisatie en uitvoering van honoursprogramma’s is naar succesvolle en...
Article
Full-text available
November 2006 is er onder de site visitors van de National Collegiate Honors Council (NCHC, Amerikaanse vereniging van betrokkenen bij honoursprogramma’s) in de VS een enquête gehouden om na te gaan hoe talentontwikkeling in Amerikaanse honoursprogramma’s gestalte kreeg en wat er de meerwaarde van is. Site visitors zijn onderwijsinspecteurs én advi...
Article
Full-text available
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel is door middel van internet en telefonisch contact, nagegaan welke honoursprogramma’s op HBO-instellingen in Nederland worden aangeboden en wat hun belangrijkste kenmerken zijn. In het tweede deel is door middel van interviews dieper ingegaan op drie honoursprogramma’s in verschillende sector...
Conference Paper
Full-text available
The last decade virtual learning environments(VLE’s) were introduced in nearly each university in the Netherlands. The results from experiences with these VLE’s vary: a lot of applications are, from a pedagogical point of view, relatively simple (with for instance only course documents and a discussion board on the VLE) and only a few are more peda...
Article
In Dutch Universities Honours Programmes are a recent and fast growing development. The first such programmes started in 1993 as tracks for students who want to do more and can do more than the regular programme asks them to do. Ten years later 25 programmes have been developed at nearly all Dutch research-based universities. Remarkable are the div...
Article
Full-text available
Er is veel enthousiasme voor de ontwikkeling van honoursonderwijs Honoursonderwijs is snel in omvang toegenomen in het WO en (recent) ook in het HBO. De innoverende kwaliteiten brengen veel enthousiasme teweeg bij de betrokkenen studenten, docenten en onderwijsleiding. Honours is ‘anders, niet meer van hetzelfde’ Honours is anders door meer diepgan...
Technical Report
Full-text available
Onderwerp voor dit EMP-project was het inventariseren van docentervaringen met het ‘uitdagen van talent’ bij studenten, in het kader van excellente tracés en ‘honours’ activiteiten. Gecombineerd met kennis uit de onderwijskundige literatuur over de begeleiding van excellente studenten zou dit geschikte informatie kunnen geven voor scholing van een...
Conference Paper
Full-text available
Een nieuwe onderwijsfilosofie in zicht Langzamerhand doet een nieuwe onderwijsfilosofie zijn intrede te doen in het hoger onderwijs in Nederland. Het afgelopen decennium was dat studeerbaarheid: zorg dat het onderwijs optimaal en efficiënt is ingericht om studenten een studieprogramma te bieden waarin niet-functionele obstakels zijn verdwenen en...
Technical Report
Full-text available
In 2003 startte een twee jaar durend EMP-project met als doel het vinden van een optimale cursusstructuur om studenten te leren debatteren over de nieuwe media en de digitale cultuur. Het doel in het eerste projectjaar was om de vaardigheid van face-to-face debatteren beter in te zetten in de cursus 'Het actuele debat van de nieuwe media en digital...
Technical Report
Full-text available
In 2003 startte een twee jaar durend EMP-project1 met als doel het vinden van een optimale cursusstructuur om studenten te leren debatteren over de nieuwe media en de digitale cultuur. Het doel in het eerste projectjaar was om de vaardigheid van face-to-face debatteren beter in te zetten in de cursus 'Het actuele debat van de nieuwe media en digita...
Article
Full-text available
In courses using a virtual learning environment (VLE), some students like to work together, and some do not. If we give students the opportunity to choose either teamwork or individual study, how does this affect their marks and their appraisal and assessment of the course? This question has been investigated in the context of an English Literature...
Article
Full-text available
In Dutch Universities Honours Programmes are a recent and fast growing development. The first such programmes started in 1993 as tracks for students who want to do more and can do more than the regular programme asks them to do. Ten years later 25 programmes have been developed at nearly all Dutch research-based universities. Remarkable are the div...
Article
Full-text available
Both teachers and educational designers attempt to construct higher education courses that function well both under different circumstances and for different groups of students. Whenever such an attempt is realised, we consider it as a robust pedagogical design. However, it turns out to be quite a difficult task to account for all the success facto...
Article
Full-text available
Waarom moeten natuurkundestudenten practicum doen? De belangrijkste reden is waarschijnlijk dat we willen dat studenten worden voorbereid op het doen van fysisch onderzoek. Maar is het 'klassieke' natuurkundepracticum daar eigenlijk wel geschikt voor? Bij een onderwijsexperiment in het tweede studiejaar Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht is ge...
Conference Paper
Full-text available
Het stimuleren van talent en excellentie in universitair onderwijs staat in de belangstelling. Honoursprogramma’s sluiten aan op deze ontwikkeling en zijn een snelgroeiend fenomeen in het wetenschappelijk onderwijs. In 1993 startte het eerste excellente tracé aan de Universiteit Utrecht; nu kennen nagenoeg alle Nederlandse universiteiten honourspro...
Article
Full-text available
Honors programs are a recent and fast growing development in Dutch universities. The first such programs started in 1993. Ten years later 25 programs have been launched at ten universities. Significant are the diversity in the type of programs, their length, and their positioning in the curriculum. In this study we describe the types of programs, t...
Conference Paper
Full-text available
Peer feedback blijkt onder een aantal omstandigheden een gewaardeerd onderdeel van een cursus te kunnen zijn voor studenten. Studenten blijken de peer feedback van hun medestudenten onder andere intensief te gebruiken voor het reviseren van hun werkstukken (Van den Berg, 2003; Berg, Admiraal & Pilot, 2001). Dit gegeven sloot aan bij de wens van de...
Article
Bij het ontwerpen van een stofzuiger moet men voor ogen houden dat zo'n apparaat achtereenvolgens drie hoofdfuncties moet vervullen, namelijk verzamelen, transporteren en opslaan van stof. Alge¬mener ge¬zegd: bij het ontwikkelen van producten en diensten ontwerpt men een "functieboom", waarin eerst de hoofdfuncties en daarna allerlei subfuncties ge...
Technical Report
Full-text available
Met de toepassing van ICT bij samenwerkend leren wordt op tal van plaatsen geëxperimenteerd: de gedachte hierbij is dat de samenwerking tussen studenten en daarmee het leren van studenten verrijkt zou kunnen worden. De computer is daarbij op veel verschillende manieren in te zetten. Resultaten van experimenten met samenwerkend leren en ICT zijn gev...
Technical Report
Full-text available
In de afgelopen twee jaar heeft een groep IVLOS-medewerkers zich gebogen over de gereedschapskist van onderwijskundige adviseurs en ontwikkelaars. We waren op zoek naar nieuwe gereedschappen voor curriculumontwikkeling, -evaluatie en verbetering. In ons dagelijks werk worden we steeds vaker geconfronteerd met vragen over de kwaliteit van het curric...
Article
Full-text available
In hoeverre is het wenselijk om gemotiveerde studenten met veel capaciteiten ander onderwijs aan te bieden dat hen meer mogelijkheden biedt om hun talenten te ontwikkelen dan het reguliere programma? En hoe zou dat onderwijs er uit kunnen zien? Binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht wordt hier vanaf 1997 mee geëxperimente...
Article
A large scale modularisation of curricula in higher education based on relatively large modules is discussed. These modules are flexible courses and not the well known small instructional modules within a course. The idea of these so-called programme modules, together with some applications and implications are discussed in the context of the Dutch...