Pirjo Kulju

Pirjo Kulju
Tampere University | UTA · Faculty of Education and Culture

PhD

About

32
Publications
6,068
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
323
Citations
Citations since 2017
14 Research Items
149 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
Introduction
Pirjo Kulju works currently at Tampere University, Faculty of Education and Culture, Finland. She does research mainly on multiliteracies, critical reading, writing skills and writing pedagogy.

Publications

Publications (32)
Chapter
Tiivistelmä Keskeinen kielitiedon opetuksen tavoite on, että oppilas harjaantuu ymmärtämään ja käyttämään käsitteitä, joilla kielestä ja sen rakenteista puhutaan. Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kielitieto kytketään vahvasti tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteyteen. Kielentä-mismenetelmän soveltaminen kielitiedon opetu...
Article
Full-text available
Digitaalisia lukutaitopelejä käsitellään tyypillisesti kvantitatiivisissa tutkimuksissa taidon näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa lähestyimme pelin pelaamista prosessin kannalta. Tavoitteena oli selvittää, millaisia erilaisia kielellisiä strategioita lapset käyttävät ratkaistessaan digitaalisen lukutaitopelin tehtäviä ryhmätyöskentelynä ja millaisia...
Article
This study explored what kinds of phonological strategies are used by children and how they scaffold each other while they solve tasks in a digital literacy game. The theoretical basis of this study lies in Vygotsky's thoughts on the role of social interaction in learning and in the concept of peer scaffolding. The data included eight videotaped ga...
Chapter
Artikkelissa tarkastellaan henkilöstön ja opiskelijoiden tulkintoja opetussuunnitelman toteutumisesta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Tuloksia peilataan Annalan, Lindénin ja Mäkisen (2016) jäsentämiin opetussuunnitelman käsitteellisiin kategorioihin: opetussuunnitelma sisältöjen varmistajana. kompetenssin tuottajana, neuvotteluna tai valtaistumi...
Chapter
Full-text available
Artikkelissa tarkastellaan henkilöstön ja opiskelijoiden tulkintoja opetussuunnitelman toteutumisesta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Tuloksia peilataan Annalan, Lindénin ja Mäkisen (2016) jäsentämiin opetussuunnitelman käsitteellisiin kategorioihin: opetussuunnitelma sisältöjen varmistajana. kompetenssin tuottajana, neuvotteluna tai valtaistumi...
Article
Full-text available
Tiivistelmä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS2014) mainitaan tavoitteeksi, että oppilaan kielitietoisuus vahvistuu, oppilas innostuisi tutkimaan kieltä ja sen variantteja ja että oppilas harjaantuisi käyttämään käsitteitä, joilla kielestä voidaan puhua. Kielitiedon opetuksesta on kuitenkin esitetty varsin vähän konkreettisia pedag...
Article
Full-text available
In the digital era, students are walking new literacy paths. For this reason, there is a need to explore evolving literacy practices in school pedagogy. This is often addressed by the expanding use of the concept of multiliteracies. This article reviews studies (N = 67) of multiliteracies pedagogy. The main purpose was to explore how the concept of...
Article
Full-text available
Tässä artikkelissa pyrimme esimerkkien kautta jäsentämään ja mallintamaan monilukutaidon pedagogiikkaa. Siihen liittyy keskeisesti oppilaan aktiivinen toimijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Oppilaan kulttuuriset ja kielelliset resurssit nähdään opetuksessa voimavarana. Artikkelin esimerkit tarjoavat opettajille pedagogista ajattelua rikastavi...
Chapter
Full-text available
Artikkelissa käsitellään koulun kirjallisuuden opetusta monilukutaidon ja digityökalujen näkökulmasta.
Article
Full-text available
The purpose of this study is to present a multimodal languaging model for mathematics education. The model consists of mathematical symbolic language, a pictorial language, and a natural language. By applying this model, the objective was to study how 4th grade pupils (N = 21) understand the concept of division. The data was collected over six hour...
Poster
Full-text available
This presentation focus on languging method which can be used for teaching language awareness. In subject matter didactics languaging means a pedagogical method in which students analyze and reflect their thinking and problemsolving processes. This poster presents languaging exercises which can be used in grammar teaching.
Article
This study explores Finnish children's word-level spelling by applying a linguistically based multilayered word structure model for assessing spelling performance. The model contributes to the analytical qualitative assessment approach in order to identify children's spelling performance for enhancing writing skills. The children (N = 105) particip...
Conference Paper
Full-text available
Based on earlier research on gaining metalinguistic knowledge in school, the teaching methods and exercises seem to rise from behavioristic learning theory and emphasize naming, labeling and memorizing. The learning objects have often been lists of metalinguistic concepts or thumb rules - not the internalized understanding of the meaning of the con...
Article
Kirjoittamisen taidot ovat keskeisiä itseilmaisun, opiskelun ja yhteisöissä toimimisen kannalta. Ne ovat myös yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden perusta. Tässä tutkimuksessa selvitämme, mitä Suomessa on tutkittu perusopetusikäisten kirjoittamisen osaamisesta ja opetuksesta 2000-luvulla. Tutkimus on luonteeltaan systemaattinen katsaus, eli kartoi...
Article
Full-text available
Puuttuuko äidinkielen kielitiedon opetuksesta keskustelu? Näyttää siltä, että peruskoulussa kieliopista ei olla totuttu keskustelemaan. Ulla Paukkunen tutki väitöskirjassaan (2011), miten yhdeksäsluokkalaiset tulkitsevat lauseita koulukieliopin käsitteitä käyttäen. Tutkimuksessaan hän huomasi, että oppilaat eivät olleet tottuneet keskustelemaan lau...
Article
The Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia project (JLD) has followed the development of 200 children from birth until 10 years of age. Half the children are from families in which at least one of the parents has dyslexia, thus the child has a high risk of becoming dyslexic, and half have no such risk. Here the main findings of four studies in li...
Article
Full-text available
This study investigates the acquisition of vowel harmony by Finnish children. In Finnish, there are five front vowels (/i/, /e/, /y/, /ø/, /æ/) and three back vowels (/u/, /o/, /a/). In Finnish vowel harmony (FVH), back vowels (/u/ /o/ /a/) and front vowels (/y/ /ø/ /æ/) cannot occur together within a native and non-colloquial word, unless it is a...
Article
We review the main findings of the Jyväskylä Longitudinal study of Dyslexia (JLD) which follows the development of children at familial risk for dyslexia (N = 107) and their controls (N = 93). We will illustrate the development of these two groups of children at ages from birth to school entry in the skill domains that have been connected to readin...
Article
Full-text available
This study investigates Finnish children's phonological acquisition from a constraint-based account. An aim was to construct a hierarchical model in which different levels from word, syllable, phonotactic through to phoneme level were taken into account. The model is implicatory indicating that prosodic elements govern phonotactical and phoneme lev...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Aim is to understand what it is as a pedagogical practice.