Piotr Zamelski

Piotr Zamelski
Politechnika Opolska · Department of Economy and Management

PhD

About

45
Publications
802
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Introduction
Piotr Zamelski currently works at the Department of Economy and Management, Politechnika Opolska. Piotr does research in Public Law. Their most recent publication is 'Odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych z lat 1989-2015'.

Publications

Publications (45)
Research
Full-text available
Mazur-Kajta K. (RED), Przegląd Nauk Stosowanych, 18/ (1) 2018, Politechnika Opolska, Opole 2018, ISSN: 2353-8899. https://pns.po.opole.pl/images/PNS_18/PSN18.pdf Słowo wstępne Łacińskie słowo commūnicātiō oznaczało niegdyś dzielenie się, dawanie, wspólną wymianę, natomiast commūnicātus - łączność. W XVI w. termin komunikacja zaczął być łączony z...
Article
Full-text available
Dwudziesty numer kwartalnika Przeglądu Nauk Stosowanych ma charakter przekrojowy. Obejmuje siedem artykułów, a tematyka większości z nich koncentruje się wokół wybranych aspektów rozwoju lokalnego i regionalnego. Pierwszy z artykułów, autorstwa Piotra Zamelskiego, porusza tematykę dobra wspólnego w aspekcie równoważenia rozwoju społeczno-gospodarcz...
Article
Cardiology is continually increasing its life-saving and healthcare capabilities for the benefit of patients with Acute Coronary Syndromes (ACS) through invasive surgical treatment methods. Nonetheless, ACS still involves the risk of death or complications related to the course of the disease itself, as well as to the imperfect nature of the treatm...
Article
Full-text available
This study analyses the interdisciplinary issue of the objective of legal provisions regarding the four principles of forest management listed in the Act on Forests and their significance for the common welfare and public health in Poland. The common welfare consists of the general determinants necessary for the integral development of people and s...
Article
CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest wykazanie związku pomiędzy treś­cią prawa stanowionego oraz wychowaniem społeczeństwa do rozumienia do­bra wspólnego i partycypacji w jego budowaniu. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy, którego rozwią­zaniu służą rozważania, brzmi: w jaki sposób prawo stanowione wychowuje do dobra wspólnego i jakie waru...
Article
Full-text available
The article entitled “Legal Awareness in the Church, or the Awareness of the Church” presents the issue of the legal awareness of the members of the Catholic Church against the broader background of the awareness of the Church. Members of the Church are bound by the norms of both ecclesiastical and secular law, the latter setting out the norms for...
Article
Full-text available
The study entitled “The role of the Charter of the Rights of the Family in the realisation of human rights” focusses on the significance of the Charter of the Rights of the Family issued by the Holy See in 1983 for the realisation of human rights. The charter includes an extensive set of rights for the family which pertain both to the family as a w...
Book
Opracowanie mieści się w zakresie nauki o prawach i obowiązkach człowieka. Jego interdyscyplinarny charakter uwzględnia także materię teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, prawa kanonicznego, prawa międzynarodowego oraz prawa konstytucyjnego. Za podstawę aksjologiczną rozważań przyjęto filozofię personalistyczną, która respektuje i...

Network

Cited By