Piotr Marek Smolnicki

Piotr Marek Smolnicki
Gdansk University of Technology · Faculty of Architecture

MSc Eng Architect and Urban Planner, MA Industrial Designer

About

74
Publications
23,416
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
137
Citations
Citations since 2016
42 Research Items
132 Citations
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
Additional affiliations
October 2013 - present
Gdansk University of Technology
Position
 • Research Assistant
Description
 • Urban design
September 2013 - present
Gdansk University of Technology
Position
 • PhD Student
Education
October 2003 - March 2012
Gdansk University of Technology
Field of study
 • Architecture

Publications

Publications (74)
Chapter
The focus of the following research are relations between mobility technologies and metropolitan (urban and suburban) spatial structures. In this paper the author discusses various urban modes of transport (e.g. automobile, mass transit) in the context of emerging technical (autonomous vehicles, self-driving cars and driverless shuttles) and organi...
Article
Full-text available
Diffusion of emerging technologies is following the need of solving particular problems. Each innovation produces also some undesirable consequences. Many examples from the past have shown that along with the spread of each technology their side effects are accumulating until the level they need to be solved. One of the examples is automobile, whic...
Chapter
Streszczenie: Dotychczasowe działania mające na celu ochronę krajobrazu przed uciążliwościami wszechobecnej w przestrzeni publicznej reklamy, były nieskuteczne. Egzekucja przywrócenia miejsca do stanu zgodnego z prawem w wyniku nielegalnego sytuowania w nim nośnika reklamy należała m.in. do straży gminnych albo do organów nadzoru budowlanego. Od po...
Data
Analiza graficzna wyników badań na podstawie grafu zawierającego 1% najsilniejszych potencjalnych relacji pośrednich uzyskanych w wyniku 6 iteracji utworzonej macierzy z 10.000 relacjami bezpośrednimi. Opracowanie własne na podstawie wyników uzyskanych w programie MICMAC.
Preprint
Dotychczasowe działania mające na celu ochronę krajobrazu przed uciążliwościami wszecho-becnej w przestrzeni publicznej reklamy były nieskuteczne. Egzekucja przywrócenia miejsca do sta-nu zgodnego z prawem w wyniku nielegalnego sytuowania w nim nośnika reklamy należała m.in. do straży gminnych albo do organów nadzoru budowlanego. Tylko w przeciągu...
Article
Full-text available
Urban transportation in the next few decades will shift worldwide toward electrification and automation, with the final aim of increasing energy efficiency and safety for passengers. Such a big change requires strong collaboration and efforts among public administration, research and stakeholders in developing, testing and promoting these technolog...
Preprint
Full-text available
Urban transportation in the next few decades will shift worldwide towards electrification and automation, with the final aim of increasing energy efficiency and safety for passengers. Such a big change requires strong collaboration and efforts among public administration, research and stakeholders in developing, testing and promoting these technolo...
Preprint
Full-text available
The carsharing of a current generation is a short-term car renting service with a capability to find in the nearest surrounding a fleet car parked anywhere in the public space where the previous user left it, as well as to book, open, rent and pay of, with the use of a dedicated mobile application. Nowadays, only a minority of municipalities is con...
Preprint
Urban transportation in the next few decades will shift worldwide towards electrification and automation, with the final aim of increasing energy efficiency and safety for passengers. Such a big change requires strong collaboration and efforts among public administration, research and stakeholders in developing, testing and promoting these technolo...
Chapter
Full-text available
Smolnicki, P. M. (2018). Konsekwencje mobilności na-żądanie i zautomatyzowanej. W: K. Orcholska (red.), Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030. Załącznik do uchwały Nr LV/1615/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. (Gdańsk SUMP 2030) (s. 57–59). Gdańsk.
Book
Full-text available
Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gdańska rozpoczęły się w maju 2016 roku i trwały do kwietnia 2018 roku i zostały zrealizowane w ramach projektu CityMobilNet z porgaramu URBACT III. Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr LV/1615/18 z dnia 28.06.2018r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobi...
Presentation
Full-text available
Już 20 marca o godz. 18:00 kolejne spotkanie Civic Hub. Tematyką spotkania będą pojazdy autonomiczne, czyli samochody, które docelowo nie będą wymagały kierowcy. Postaramy się odpowiedzieć na pytania o to jak realna jest to wizja, jak odległa w czasie i co najważniejsze jaki wpływ na nasze miasta będzie miała tak radykalna zmiana w transporcie i co...
Technical Report
Full-text available
Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są obowiązkowe i wynikają z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sam proces powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak urzędników. Proces pogłębionych konsultacji prowadzony przez Urząd Gminy...
Technical Report
Full-text available
Executive Summary The City of Milwaukie, Oregon has developed a plan for the North Milwaukie Industrial Area (NMIA) at the northern border of Clackamas County, near Oregon’s largest city of Portland. The NMIA Framework Plan seeks to “capitalize on the District’s strategic location to attract innovative and entrepreneurial businesses to create a str...
Poster
Full-text available
“The vast majority of the experts agree that mobility automation technology is like a kitchen knife – it is a useful utility but it may badly harm (cities) too”
Research
Full-text available
Od miejscowych planów rewitalizacji po ustawę metropolitalną. Od problemu bezdomności po organizacje proobronne kraju. Od podziału zadań przewozowych w Gdańsku, po tożsamość metropolitalną Gdańska i Gdyni. Bieżący numer „Metropolitana” zawiera treści o szerszej niż zwykle tematyce. Otwierając pole dla dalszych, tematycznych numerów – dla każdego co...
Research
Full-text available
Być może w przyszłości taki pojazd , zamiast niemiłych sygnałów dźwiękowych, będzie kontaktował się z nami także wizualnie, dając nam znać, że nam ustępuje, lub że nie chce tego zrobić – zastanawia się Piotr Marek Smolnicki zajmujący się architekturą i planowaniem przestrzeni miejskiej na Politechnice Gdańskiej. Gdańscy urzędnicy zapowiedzieli, że...
Research
Full-text available
Autobusy i samochody poruszające się bez kierowcy już za kilka-kilkanaście lat pojawią się na naszych ulicach. Co to oznacza dla miasta i mieszkańców? O dobrych i złych scenariuszach autonomicznej rewolucji opowiada Piotr M. Smolnicki.
Data
Prezentacja* publiczna w cyklu "Miasto Mówi" Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej (FRAG). "Miasto mówi" to cykl wykładów połączonych z dyskusjami, który został poświęcony przestrzeni miasta. Będziemy rozmawiać o najróżniejszych współczesnych problemach urbanistycznych, społecznych i gospodarczych. Tym razem zapraszamy na spotkanie z Piotrem Smolnick...
Presentation
Full-text available
Prezentacja* publiczna w cyklu ”Miasto Mówi” Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej (FRAG). ”Miasto mówi” to cykl wykładów połączonych z dyskusjami, który został poświęcony przestrzeni miasta. Będziemy rozmawiać o najróżniejszych współczesnych problemach urbanistycznych, społecznych i gospodarczych. Tym razem zapraszamy na spotkanie z Piotrem Smolnick...
Presentation
Full-text available
Prezentacja dla przedstawicieli JST oraz dla profesjonalistów transportu na temat ujawniających się rozwiązań techniczno-organizacyjnych w mobilności - automatyzacji i technologii informatycznych.
Presentation
Full-text available
Understanding different impacts of each automated mobility solution on metropolitan (urban and suburban) spatial structures
Article
Full-text available
Many examples from the past show how new technologies, designed to solve particular problems, can create new problems as a side-effect. Some unforeseen or unwanted results may influence the use of space and spatial structures, for example. Car-sharing is an invention that competes with car ownership and which can drastically rise the efficiency of...
Research
Lista paradoksów i nieintuicyjnych praw związanych z transportem oraz literatura.
Presentation
Full-text available
Przestrzeń publiczna to dobro wspólne - Świadome kształtowanie przestrzeni publicznej to respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju
Research
ABSTRAKT Celem pracy jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na przestrzeń publiczną mają nowoczesne technologie. Na potrzeby opracowania określono różnice między wynalazkiem i innowacją. Termin nowoczesności przyjęto wg uznania w kontekście momentu i miejsca wdrożenia. Na formę i kształt przestrzeni publicznej wpływa wiele interdyscy...
Book
Full-text available
11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwana potocznie ustawą krajobrazową. Regulacja wyczekiwana była przez samorządowców, architektów i wszystkich tych, którym wygląd naszych miast nie pozostawał obojętny. Powstała z inicjatywy Kancelar...
Article
Full-text available
Technologies may appear faster than spatial planning can afford it. Although applying new technologies solve particular problems, it may also create new ones. Many negative consequences of implementing new technologies are visible after years or decades – they accumulate until the need of solving them. According to The Hannover Principles (McDonoug...
Article
Technologies may appear faster than spatial planning can afford it. Although applying new technologies solve particular problems, it may also create new ones. Many negative consequences of implementing new technologies are visible after years or decades – they accumulate until the need of solving them. According to The Hannover Principles (McDonoug...
Article
Full-text available
Kiedy znajomi z Hiszpanii oglądają Gdańsk na zdjęciach satelitarnych mówią: „mieszkasz w lesie?”, gdy lądują by mnie odwiedzić, to w„nie-dalekiej” Bydgoszczy, a kiedy odwiedzą twoje miasteczko mówią „urocza wioska”... Z drugiej strony odwiedzając znajomego w Madrycie dowiaduję się, że mieszka on wmieście Móstoles 18 km od stolicy. Ukazujące się w t...
Conference Paper
Full-text available
Technologies may appear faster than spatial planning can afford it. Although applying new technologies solve particular problems, it may also create new ones. Many negative consequences of implementing new technologies are visible after years or decades – they accumulate until the need of solving them. According to The Hannover Principles [...] one...
Research
Full-text available
Technologies may appear faster than spatial planning can afford it. Although applying new technologies solve particular problems, it may also create new ones. Many negative consequences of implementing new technologies are visible after years or decades – they accumulate until the need of solving them. According to The Hannover Principles (McDonoug...
Chapter
Full-text available
Inventions and innovations have accompanied mankind since our very beginning contributing to the cultural heritage of societies. Nowadays people are faced with the implementation of modern technologies every day. It happens in highly developed societies which in order not to be excluded from the market or social life, should keep up with the latest...
Chapter
Full-text available
Almost thirty years ago, United Nations alerted about future human development explaining the concept of sustainable development. In the report “Our common future”, known as Brundtland report, it is said: „Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of fu...
Poster
Full-text available
Poster about Vistula Delta region, mostly occupied by the Vistula Marshland
Poster
Full-text available
Eight focus points are determined in Gdynia, where its current potential as a live, work, play destination is explored and enhanced. The existing cultural and creative industries facilities are intensified in terms of programs to cater more diverse users and activities with a more comprehensive multi-modal transport system and more people participa...
Poster
Full-text available
Vision for Wrocław’s Sępólno District: To promote public interaction and public participation by creating sustainable places for living and to protect historical urban structure.
Conference Paper
This paper will treat about water influence and possibility of its usage in the urban neighborhood structures (e.g. districts, real estate properties, town parts) in the context of actual regional environmental problems and according to directories determined by European targets. It is not rare yet in the basic stage of urban design that water is t...
Conference Paper
Full-text available
This paper will treat about water influence and possibility of its usage in the urban neighborhood structures (e.g. districts, real estate properties, town parts) in the context of actual regional environmental problems and according to directories determined by European targets. It is not rare yet in the basic stage of urban design that water is t...
Conference Paper
Full-text available
This paper will treat about water influence and possibility of its usage in the urban neighborhood structures (e.g. districts, real estate properties, town parts) in the context of actual regional environmental problems and according to directories determined by European targets. It is not rare yet in the basic stage of urban design that water is t...
Conference Paper
This paper will treat about water influence and possibility of its usage in the urban neighborhood structures (e.g. districts, real estate properties, town parts) in the context of actual regional environmental problems and according to directories determined by European targets. It is not rare yet in the basic stage of urban design that water is t...
Conference Paper
This paper will treat about water influence and possibility of its usage in the urban neighborhood structures (e.g. districts, real estate properties, town parts) in the context of actual regional environmental problems and according to directories determined by European targets. It is not rare yet in the basic stage of urban design that water is t...
Conference Paper
This paper will treat about water influence and possibility of its usage in the urban neighborhood structures (e.g. districts, real estate properties, town parts) in the context of actual regional environmental problems and according to directories determined by European targets. It is not rare yet in the basic stage of urban design that water is t...
Conference Paper
Urban mobility, understood in this paper as a daily movement of people and goods is associated with almost all aspects of life in the city. We travel to school, work, office or health care, for shopping and to friends; we move to relax and for sports or just to not sit in a place and to see if anything interesting is happening somewhere else; we pe...
Technical Report
Full-text available
Strefa Cukru jest projektem partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznej – terenu nieczynnej Cukrowni w Pruszczu Gdańskim. Celem inicjatywy jest stworzenie platformy dialogu i współpracy na poziomie mieszkańców, samorządu oraz przedsiębiorców, daleko wykraczającej poza ustawowe konsultacje społeczne. Końcowym efektem działań jest wspólna wizj...
Poster
Full-text available
Strefa Cukru jest projektem partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznej - terenu nieczynnej Cukrowni w Pruszczu Gdańskim. Celem projektu jest stworzenie platformy dialogu i współpracy na poziomie mieszkańców, samorządu oraz przedsiębiorców, daleko wykraczającej poza konsultacje społeczne. Końcowym efektem działań będzie wspólna wizja przestr...
Poster
Full-text available
Strefa Cukru jest projektem partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznej - terenu nieczynnej Cukrowni w Pruszczu Gdańskim. Celem projektu jest stworzenie platformy dialogu i współpracy na poziomie mieszkańców, samorządu oraz przedsiębiorców, daleko wykraczającej poza konsultacje społeczne. Końcowym efektem działań będzie wspólna wizja przestr...
Raw Data
Syntezy funkcji na podstawie graficznych odpowiedzi czterech grup roboczych (metoda World Cafe) na temat czterech funkcji: komunikacji (czarny), rekreacji (zielony), mieszkalnictwa (niebieski) oraz usług (czerwony). W PDF zawarte są: (1) zrobione na podstawie rysunków poszczególnych grup nałożenia na siebie danych kolorów (funkcji); następnie (2 -...
Presentation
Full-text available
Analiza Miasta Pruszcz Gdański wykonana pierwotnie na potrzeby magisterskiego projektu dyplomowego pt: ”Pruszcz 2020+ Studium rozwoju i przekształceń miasta”.
Presentation
Full-text available
Prezentacja przebiegu projektu Strefa Cukru
Presentation
Full-text available
The second presentation about Portland, Oregon during professor Johann Jessen’s ”Metropolien” subject
Presentation
Full-text available
The summary of presentations about Freiburg and Portland, Oregon during professor Johann Jessen’s ”Metropolien” subject
Presentation
Full-text available
The first presentation about Portland, Oregon during professor Johann Jessen’s ”Metropolien” subject

Questions

Questions (7)
Question
Due to their noise would they be allowed only in special flight corridors? Could they hurt communities living under their corridors?  Would it be an A-B transport (station to station) or based on the network of default connections? Would automation enable flights to everybody using autonomous air vehicles (AAVs)? How could ii impact suburbs and towns deeper inside regions?
Question
I am looking for descriptive (e.g. block-diagrams) theoretical models of metropolis or cities in the context of functional spatial structures like housing or industry, and peoples everyday mobility and modes of transport.
Question
Basing on Internet sources I listed as follows:
 • Jevons' Efficiency Paradox (relation to transport is e.g.: electric vehicles users drive more thus create bigger environmental impacts)
 • Braess' Paradox (bigger or smaller congestion when adding new or removing existing part of the road infrastructure)
 • Induced Traffic Demand (the more roads the bigger traffic)
 • Risk Compensation (the more safe you feel the bigger risk emerge)
 • Downs-Thomson Paradox (investing more in individual transport creates additional traffic by reducing mass transit use)
 • Narrow lane safety (the narrower lane the safer road without reducing the capacity)
 • Lewis-Mogridge Position (growing traffic to fulfill road capacity)
 • Marchetti Constant/Zahavi's Law (the average time traveled is constant for any mode of transport, due to the different distances passed and scopes operated)
 • Farber-Páez Paradox (Increased mobility reduces activity opportunities)
Would you add something new to the list? Maybe some examples?
Question
The meanings of each automated modes of transport are intertwining, yet they have various use purposes and therefore differently impact on spatial structures. I see the need of naming them differently to distinguish what we are speaking about. My proposals in the paper: "Driverless Mobility: The Impact on Metropolitan Spatial Structures" was as follows:
- autonomous automobiles for the evolutionary continuation of self-owned car,
- self-driving car-sharing name for the city car to use as a taxi but without the driver,
- self-driving ride-sharing & car-pooling name for the automated on-demand micro-transit, and
- driverless shuttles name for the vehicles operating on a specific route.
What are your proposals?

Network

Cited By

Projects

Projects (11)
Archived project
Regional Investments for Smart Communities: Harnessing Transit + Technology to strengthen the Economy and connect the McLoughlin Corridor Please see the“McLoughlin Corridor” project website at https://blogs.uoregon.edu/mcloughlincorridor/ BACKGROUND Since 1991 ISOCARP has organized – along with the annual congress – the Young Planning Professionals’ workshop, intended to stimulate the professional interests and the development of planning skills of the youngest members of the planners’ family. According to this tradition, the YPP workshop was offered again during the 53rd ISOCARP congress in Portland, OR, USA between 20 and 23 October. The workshop was organized in partnership with Oregon Chapter, American Planning Association, Portland Metro Government as well as University of Oregon. THEME OF THE WORKSHOP The Portland Metropolitan Area is at present populated by 1.5 million people who live in Clackamas, Multnomah and Washington counties and 25 cities. Policies guiding growth and investment within this area are developed by Metro, the regional government, which provides planning and other services that protect the nature and livability of the region. Its long range vision, identified in the 2040 Growth Concept, calls for compact urban form, with new development focused in existing urbanized areas. As the Portland region grows, many of the issues that larger cities have been experiencing—such as affordable housing, community and business displacement, and inclusive growth— are rising to the forefront of public concern. Project partners aim to address these concerns by working with the community to ensure that major public investments in transit, transportation innovations, and other forms of infrastructure such as technology and communications investments are leveraged in a way that supports community development objectives, addresses existing inequities, and reduces associated impacts and risks of reduced affordability and displacement due to increased land values. As one of Metro’s identified Investment Areas, the McLoughlin Corridor is one of the places at risk to development pressures and increased regional growth. McLoughlin Boulevard is one of the region’s most important thoroughfares that serves as an artery of commerce and it connects Portland to five cities in Clackamas County (Milwaukie, Oak Grove, Jennings Lodge, Gladstone, and Oregon City). The MAX Orange Line light rail recently began operation in the northern end of the corridor, terminating at SE Park Ave Station Area in an area with redevelopment opportunities within the City of Milwaukie. Numerous planning efforts have been finalized for large stretches south of the line in the last 5-10 years, but more work will be needed. The corridor has inherited multiple vacant properties that once served as major industrial operations, gas stations, auto repair shops, and other businesses that used petroleum-related chemicals with real or perceived brownfield contamination that inhibits their development potential. Metro partnered with Clackamas County and Oregon City on an EPA Brownfield Coalition Assessment Grant for the area, and has already started the process of identifying sites for assessment and future remediation. The State and Region have also invested in the Willamette Falls Legacy Project; a public vision and master plan with the goal of transforming a 23-acre, abandoned paper mill on the banks of the Willamette River in historic Oregon City. Willamette Falls is the 2nd largest waterfall by volume in North America, the end of the Oregon Trail, and an historic fishery for Native Americans. Final designs are complete for a new Riverwalk that provides Oregonians and visitors with the opportunity to rediscover this cultural and scenic treasure for the first time in 150 years. Of particular interest to the regional government, was how future transit connections/extensions and infrastructure investments may leverage the many opportunity sites along this corridor. The Metro Regional Framework Plan calls for all Regional Centers to be connected to the High Capacity Transit (HCT) system as part of the implementation of the 2040 Growth Concept. Oregon City is one of the last designated Regional Centers in the 2040 Growth Concept that is not accessible by HCT. Therefore, starting at Park Avenue Station and along the Orange Line MAX, the Young Planning Professionals team explored: what HCT could mean for the corridor and the unique communities that exist along it? what other investments should be made to support the multiple proposals underway in the corridor? How do we harness transit and other investments to strengthen and connect this corridor in support of regional objectives for equitable development? What are the market realities behind these visions and what is the corridor’s true potential? Opportunity sites can be found at many locations, but of particular interest to Metro and local partners were the following: Park Avenue Station – the location is a fantastic opportunity to think through the right type of Transit-Oriented Development that would enhance the surrounding community and bring vitality to the end of the MAX line Willamette Falls site – with the recent release of Phase I of the Riverwalk design effort, there is a real opportunity to explore the connection between Downtown Oregon City and the future public access North Milwaukie Industrial Area – with a recently completed plan for the area, several opportunity sites exist to explore local and regional employment needs. Within the framework of the workshop, the Young Planning Professionals – coming from places with different planning cultures and backgrounds – were asked to investigate the future of these three sites. The group was subdivided into teams, each working on one of the above mentioned areas. The main task of each of those was to investigate how the spatial structure of the selected sites may be shaped, taking into account Metro’s plans and policies, contemporary concepts of sustainable and smart urbanism, as well as to what extend the economic development potential of these may be utilized in line with community expectations. The teams of Young Planning Professionals were guided by three tutors: Lorraine Gonzales, USA Milena Ivkovic, Netherlands Michael Stott, Canada. ISOCARP Vice President YPPs: Piotr Lorens, Poland. In general: YPP workshops aim to provide young planners with the principles and practices of effective contemporary urbanism and practical knowledge. The workshops are intended to stimulate the professional interests and the development of planning skills of younger planners. The objective of the workshops is to provide the workshop participants with hands-on practical experiences. YPPs work in a studio setting under the guidance of international experts from among the members of ISOCARP as well as local experts. Next to the YPP workshops organised on the occasion of a congress, ISOCARP has been organising national YPP workshops for a few years now. Several of them were held in China, Russia and Poland.
Archived project
The subject of Professor Johann Jessen at the Stuttgart University during semester 2009/2010.
Project
Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.