Piotr Panek

Piotr Panek
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warsaw, Poland · Department of Monitoring and Environmental Information

About

23
Publications
15,055
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
23
Citations
Additional affiliations
October 2015 - present
Warsaw University of Technology
Position
  • Lecturer
Description
  • Environmental monitoring
January 2006 - January 2010
University of Warsaw
Position
  • Lecturer
Description
  • Plant ecology and phytogeography
Education
October 1997 - September 2002
University of Warsaw
Field of study
  • biology

Publications

Publications (23)
Article
Humans have severely altered freshwater ecosystems globally, causing a loss of biodiversity. Regulatory frameworks, like the Water Framework Directive, have been developed to support actions that halt and reverse this loss. These frameworks use typology systems that summarize freshwater ecosystems into environmentally delineated types. Within types...
Technical Report
Full-text available
The European Water Framework Directive (WFD) requires the national classifications of good ecological status to be harmonised through an intercalibration exercise. In this exercise, significant differences in status classification among Member States are harmonized by comparing and, if necessary, adjusting the good status boundaries of the national...
Book
Full-text available
Troska o zasoby naturalne i zrównoważone zarządzanie tymi zasobami zgodnie z zasadami zielonej gospodarki jest warunkiem sprawnego funkcjonowania gospodarki w długofalowym horyzoncie czasowym oraz zapewnienia dobrobytu obecnym i przyszłym pokoleniom. Zazielenienie gospodarki wymaga podjęcia przemyślanych, skoordynowanych działań we wszystkich sekto...
Conference Paper
Full-text available
Od kiedy Polska w 2005 roku wstąpiła do Unii Europejskiej zaczęto dostosowywać obowiązujące ustawy i regulacje prawne, aby zapewnić spójność z rozwiązaniami stosowanymi w innych Krajach Wspólnoty Europejskiej. Znaczny postęp w ocenie stanu ekologicznego środowisk wodnych osiągnięto po wprowadzeniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W efekcie metody biologic...
Presentation
Full-text available
Article
Full-text available
Od tego roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przyjął nową metodykę monitoringu i oceny hydromorfologicznych elementów oceny jakości wód. Pozwala ona na ocenę przekształceń hydromorfologicznych rzek w pięciu klasach, jako jedną ze składowych oceny stanu ekologicznego. Polska przyjęła ją w związku w wdrażaniem Ramowej dyrektywy wodnej. Nową met...
Poster
Full-text available
Zgodnie z przepisami państwowego monitoringu środowiska punkt pomiarowo-kontrolny (ppk) przeznaczony do monitorowania cieków istotnych dla gospodarki wodnej powinien być reprezentatywny dla ocenianej jednolitej części wód (jcw). W przypadku jcw Zwoleńka ppk ustanowiono w przysiółku Borowiec, stosunkowo blisko ujścia Zwoleńki do Wisły. W pobliżu ppk...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
A new locality of Najas marina in central Poland was found in 2013. Although the species occurs in the whole country, it is relatively rare and there are gaps in its range in central and eastern Poland. The new site is located in Zegrzyńskie Lake, a dam reservoir on Narew River (52°28’40”N, 20°58’21”E).
Poster
Full-text available
Poland has a long tradition both of water protection and hydrobiology, but biological factors were not applied in state monitoring and assessment system until early 1960s. At first biological criteria were limited to organic, including fecal, pollution and meant saprobic and E. coli indices and parasite detection, as well as toxicity indication wit...
Poster
Full-text available
Wskaźniki jakości wód oparte na bezkręgowcach bentosowych mają bogatą tradycję w Europie Zachodniej, z tego w względu trafiły do zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Natomiast w Polsce, mimo istnienia tradycji bentologicznych, nie wypracowano oryginalnych i szeroko aprobowanych metod takiej oceny. Ze względu na konieczność adaptacji polskiego systemu...
Article
Full-text available
A new locality of Najas marina in Poland is found. Despite this species is of worldwide distribution, and occurs in the whole Poland, it is relatively rare and has gaps of its range. The new site is a eutrophic pond within town limits of Zwoleń near the boundaries of Natura 2000 area PLH140006 Dolina Zwoleńki. It is located in central part of Polan...
Poster
Full-text available
According to Water Framework Directive requirements all member states including Poland establish four kinds of water quality monitoring programmes: a surveillance monitoring, an operational monitoring, an investigative monitoring and a monitoring of protected areas. A part of these programmes is a monitoring of biological elements, ie. composition...
Article
Full-text available
ABSTRAKT: Praca przedstawia przegląd stosowanych w Polsce wskaźników oceny jakości wód ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników biotycznych. W czasie przed implementacją Ramowej Dy rektywy Wodnej kryterium biologiczne sprowadzało się do czystości sanitarnej. RDW przewiduje, że do oceny jakości wód stosowane są wskaźniki elementów biologicznych: fit...
Article
Full-text available
Poland has a long tradition of nature protection. Initially its main focus was wildlife protection, but as the environment degradation increased continuously during the 20th century, the proportions reversed. Nature protection ruled by the government became a part of engineers’ concerns while scientific research conducted by naturalists was hardly...
Article
Full-text available
Several physicochemical parameters of a few water bodies of Ełk Lakeland were as-sessed every month during the growing seasons of 2006 and 2007. Water, sediment and plant tissues were examined. The content of phosphates decreased in the tissues of green stems during the growing season. It did not follow the phosphate level variation in the habitat....
Thesis
Full-text available
Metodą „pasażową” obliczono dobową rację pokarmową młodocianych stadiów dwóch gatunków ryb karpiowatych: płoci (3,5±1,6 g) i uklei – „małej” (0,7±0,3 g) oraz „dużej” (2,1±0,5 g). Metoda ta opiera się na danych o ilości treści pokarmowej wypełniającej jelito i czasie jej pasażu, czyli przechodzenia przez przewód pokarmowy. Ryby karmione były larwami...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Archived project
Projekt ma na celu analizę uwarunkowań prawnych i merytorycznych, a ostatecznie aktualizację metodyk oceny śródlądowych wód powierzchniowych (jezior. rzek, zbiorników zaporowych) na podstawie fitobentosu wraz z niezbędnymi badaniami i obsługą ekspercką, w tym przeszkoleniem pracowników WIOŚ.
Archived project
Projekt ma na celu analizę uwarunkowań prawnych i merytorycznych monitoringu i oceny stanu/potencjału ekologicznego wraz z niezbędnymi badaniami i obsługą ekspercką, a ostatecznie aktualizację podejścia do oceny wód powierzchniowych (jezior, rzek, zbiorników zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) na podstawie elementów fizykochemicznych .