Piotr Paweł Laskowski

Piotr Paweł Laskowski
University of Bialystok · Institute of Sociology

PhD

About

14
Publications
7,574
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations

Publications

Publications (14)
Article
Full-text available
To assess the frequency of persisting symptoms after SARS-CoV-2 infection and assessment of the effects of COVID-19 pandemic on selected parameters of self-reported health status and well-being half a year after the disease. The study population consisted of 3 groups: post-COVID-19 group I—172 patients; group II—172 patients with chronic disease, w...
Book
Full-text available
Raport z ewaluacji projektu Teatru Dramatycznego im.Aleksandra Węgierki w Białymstoku pt. „Teatr – Lubię to! Sezon 3”. Więcej o projekcie: https://dramatyczny.pl/projekty/teatr-lubie-to-2/teatr-lubie-to-sezon-3/
Article
Full-text available
Since the declaration of the SARS-CoV-2 pandemic confirmed by World Health Organization, work on the development of vaccines has been stimulated. When vaccines are commonly available, a major problem is persistent vaccine hesitancy in many European countries. The main goal of our study was to understand the multidimensional factors inducing this ph...
Article
Full-text available
Kultura masowa we współczesnym społeczeństwie stanowi ogół kulturalnych dóbr pochłanianych przez to społeczeństwo przy pomocy Internetu oraz narzędzi komunikacyjno-informacyjnych. Jak wpisują się w kulturę witryny szkolne oraz ich postrzeganie przez konsumentów kultury? W jaki sposób witryna szkolna umożliwia osobom komunikację między sobą oraz int...
Book
Full-text available
Raport z ewaluacji projektu „Teatr – Lubię to! Sezon 2″. Projekt realizowany przez Teatr Dramatyczny im.Aleksandra Węgierki w Białymstoku.Projekt „Teatr – Lubię to!” odbywał się pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Partnerami zadania byli: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku i...
Research
Full-text available
W raporcie końcowym zaprezentowane zostały wyniki badania ewaluacyjnego zrealizowanego w ramach zadania pt. „Teatr - Lubię to!”. Raport składa się ze wstępu, rozdziału informującego o założeniach projektu, części metodologicznej, gdzie opisano metody i techniki zastosowane podczas ewaluacji. W dalszej części zaprezentowano wyniki: z ankiet CAWI, z...
Research
Full-text available
Raport ewaluacyjny spektaklu realizowanego przez Teatr Dramatyczny im.Aleksandra Węgierki w Białymstoku pt."Koziołek, Matołek, Węgierka i Olek ". Zadanie realizowane było ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Podlaskiego. Raport ewaluacyjny, podsumowujący projekt...
Article
Full-text available
Web sites over time turn into complex, content-presenting and informative content with additional functionalities that facilitate interaction with the user by allowing him to either comment or access content regardless of the device on which the user is working.Communication efficiency and popularity are built with new content presentation technolo...
Article
Full-text available
The article describes selected issues related to user safety on the Internet. This safety consists of a number of factors such as the technology that we use to communicate and to browse the Internet, and habits and behaviors that we have acquired and through which we can identify at least some typical hazards encountered on the Web. Knowledge of so...
Article
Full-text available
Interface plays an important function in the operational process of modern interactive information technologies. Its task is to enable communication, signal exchange, and cooperation with the human mind. Technological interface is understood as the place where technology and software operating a computer must enter into interaction with the mind. T...
Poster
Full-text available
1. Tło teoretyczne Nasze istnienie w sieci jest niezaprzeczalne, posiadamy konta e-mail, profile na serwisach społecznościowych, udostępniamy zdjęcia z wydarzeń dziejących się z naszym udziałem i w naszym otoczeniu. Jesteśmy klientami sklepów internetowych, w których zostawiamy nie tylko swoje dane, a także wybory i odkrywamy swoje preferencje i za...
Article
Full-text available
“School on the Internet”: Podlaskie and Mazowieckie voivodeships – regional variations in the use of the Internet in primary, lower-secondary and secondary education The article describes the regional variations in the use of the Internet in primary, lower-secondary and secondary schools in Podlaskie and Mazowieckie provinces. School sites were ana...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
The project is implemented under the call OPUS-19 of the National Science Center. The aim of the study is to assess the influence of SARS-CoV-2 virus epidemic on both individual health and societal changes. We plan to assess the impact of COVID-19 in the interdisciplinary longitudinal measurement (BIALYSTOK PLUS: https://bialystok.plus/en/english/) as well as on the basis of two representative measurements amongst Polish society. This approach will allow us to capture real changes or their lack and may also demonstrate the interdependence of psycho-social indicators and medical ones. We plan to evaluate and validate levels of anti-SARS-CoV-2 IgG in the population. The sociological effects will also be evaluated.
Project
STRONA KONFERENCJI: https://kulturakonteksty.pl/ Głównym celem konferencji jest otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Problematyka konferencji dotyczyć będzie miejsca kultury w życiu społecznym, silnie determinowanej poprzez wpływ nowoczesnych technologii i procesów globalizacji, a z drugiej strony poprzez jej funkcjonowanie w aspekcie historycznym, regionalnym i lokalnym.