Piotr Klimczyk

Piotr Klimczyk
Stefan Batory State University, Poland, Skierniewice · Institute of Social Sciences

Master of Arts

About

7
Publications
4,618
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Citations since 2016
7 Research Items
1 Citation
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
Introduction
Current research interests: Relationship between video games, internet culture, and narrative identity.--- ---Video game playing experience as a potential building block for Self narratives.--- ---Internet personas and video game avatars as possible I-positions through the lens of Dialogical Self Theory.

Publications

Publications (7)
Article
Full-text available
Following paper regards the notion of impacting life-story narrative by video game experience based on the game Disco Elysium, chosen because of unique game mechanics that resemble works in narrative psychology. Participants had to answer a self-made questionnaire inspired by McAdams life story interview. Gathered data was analyzed using guidelines...
Article
Full-text available
Streszczenie: Celem artykułu było zaprezentowanie wybranych wniosków i zarysu badań dotyczących relacji między mediami społecznościowymi a adolescentami i młodymi dorosłymi. W pracy skupiono się na trzech aspektach z zakresu zainteresowań między innymi cyberpsychologii, takich jak kwestia różnic płciowych i wieku w sposobie korzystania z mediów spo...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania jakościowego dotyczącego narracji związanych z przyjmowaniem tożsamości na bazie internetowego memu doomera. Ramę teore-tyczną dla przedstawionego badania stanowią postulaty psychologii narracyjnej, głównie koncepcja tożsamości narracyjnej Dana P. McAdamsa. W myśl tej koncepcji tożsamość człowieka...
Chapter
Full-text available
Celem artykułu było stworzenie zarysu kluczowych koncepcji w psychologii narracyjnej oraz przedstawienie wyników rozważań i badań psychologów narracyjnych dotyczących edukacji. Tak zaprezentowany dorobek tej młodej subdyscypliny w psychologii może stanowić wartościowe źródło poszukiwań ramy teoretycznej dla badaczy zajmujących się zagadnieniami zwi...
Article
Artykuł dotyczy krytycznej oceny stosowania karty pracy w nauczaniu. Monopolizacja dydaktyki przez to narzędzie nasuwa obawy o jej skuteczność, etos pracy nauczyciela oraz efektywny rozwój ucznia. Pierwsza część opracowania dotyczy krytycznych uwag związanych z kartą pracy, następnie znajduje się część związana z propozycjami możliwości usprawnieni...
Chapter
Full-text available
Przedstawione badanie, o charakterze jakościowym, dotyczyło poznania w jaki sposób postrzegany jest bohater niezależny (non-playable character) w zależności od sposobu w jaki dochodzi do identyfikacji się badanego z protagonistą gry. Ramę teoretyczną oraz sposób analizy uzyskanych danych stanowiło podejście narracyjne, w którym zakłada się, że czło...
Chapter
Full-text available
Artykuł dotyczy samooceny i jej roli w funkcjonowaniu ucznia szkoły podstawowej oraz jej znaczenia w pracy nauczyciela szkoły podstawowej, w szczególności wychowawcy. Badanie przeprowadzone na potrzeby niniejszych rozważań miało charakter eksploracyjny i stanowi tło dla rozważań teoretycznych, przedstawia poziom samooceny oraz świadomości nauczycie...

Questions

Question (1)
Question
Hey,
I've been trying to get my foot more into academia using some helpful sites (like Researchgate) and I stumbled upon OSF:
Does anyone have experience with it? Is it a useful tool in your field? If so please write about how it influenced your work.
Best regards,
Piotr