Piotr Herbowski

Piotr Herbowski
SWPS University of Social Sciences and Humanities | SWPS · Institute of Law (Poznań)

About

43
Publications
6,656
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
22
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
22 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456

Publications

Publications (43)
Article
Full-text available
Okazanie jest jedną z najważniejszych i najczęściej przeprowadzanych czynności procesowych służących identyfi kacji sprawców przestępstw w polskiej praktyce śledczej. Jest ono dotknięte jednak poważnymi uchybieniami na etapie organizacji i w trakcie oceny jej wyników. Celem tego artykułu jest wskazanie źródeł tych problemów, które mają w dużej mier...
Article
Full-text available
This article is a response to polemical remarks of K. Horosiewicz. It is necessary, because the basis of the accusations often lies in a lack of understanding of many elementary criminalistic, procedural and criminal law issues, and often even a serious scientific ignorance. There are also situations in which the Author of the article is not tellin...
Article
Full-text available
This article is a response to polemical remarks of K. Horosiewicz. It is necessary, because the basis of the accusations often lies in a lack of understanding of many elementary criminalistic, procedural and criminal law issues, and often even a serious scientific ignorance. There are also situations in which the Author of the article is not tellin...
Article
Full-text available
One of the primary purposes of criminal proceedings is to detect perpetrators of crimes. Among the most important factors aff ecting the eff ectiveness of these activities should be the high effi ciency of the crime scene examination. It depends to a large extent on the quality of police work, but also on a number of other factors whose existence,...
Article
Full-text available
In Poland there is a lack of effective solutions to monitor people convicted of sexual offenses. Operational activities also have a limited effectiveness. Therefore, it is advisable to conduct periodic polygraph examinations of the most dangerous perpetrators of such crimes. These examinations should be considered as a special protection measure, s...
Article
Full-text available
Recruiting a secret collaborator by counterintelligence services based on incriminating materials — considerations on the sense of the institutionThe basic task of state authority is to ensure the security of state structures and its citizens. This can be achieved by legal solutions allowing the counterintelligence services to recruit secret collab...
Article
Full-text available
The subject of this analysis is the legal basis for cooperation between police services and informers. This form of operational and reconnaissance activities plays a key role in the system of activities aimed at combating crime. The issues raised herein have an important theoretical and practical significance because all police services cooperate w...
Book
Monografia dotyczy fundamentalnej formy czynności operacyjno-rozpoznawczych jaką jest współpraca z poufnymi osobowymi źródłami informacji. Prowadzona przez wszystkie służby policyjne, ukierunkowana jest w głównej mierze na zdobywanie informacji służących walce z przestępczością. W polskim systemie prawa ma w istocie nieuregulowany charakter. Praca...
Article
Full-text available
Wartość dowodowa wyników uzyskanych w trakcie czynności procesowych z udziałem uczestników zdarzenia może być bardzo zróżnicowana. Dotyczy to również okazania osoby, którego wyjątkowa pozycja w procesie karnym wynika z tego, że jednoznaczne rozpoznanie osoby okazywanej przez świadka stanowi dowód bezpośredni o charakterze obciążającym. Problemy zwi...
Book
Znaczna część problemów dotyczących pozyskiwania informacji o zagrożeniach terrorystycznych wiąże się z utajnioną pracą Policji i służb specjalnych, określaną jako czynności operacyjno-rozpoznawcze. Nie powinno budzić żadnych wątpliwości, iż wiele z tych działań ingeruje w prawa i wolności obywatelskie, chronione nie tylko przez przepisy rangi usta...
Book
Odpowiedzialność karna skarbowa jest pojęciem szerokim, przewidziana jest bowiem za czyny o różnym stopniu społecznej szkodliwości. Prawo karne skarbowe jako dziedzina prawa faktycznie z pogranicza prawa podatkowego i prawa karnego charakteryzuje się tym, że spojrzenie na jego funkcje, cele, instytucje i mechanizmy może być diametralnie odmienne. I...
Article
Full-text available
Probative value of results obtained in the course of legal proceedings with the participants of the criminal act may vary. This also concerns results of identification by an eyewitness. The exceptional role of its result in the criminal trial derives from the fact that categorical identification of a suspect by the witness becomes directly incrimin...
Article
Full-text available
The problem of operational documents forgery has been existing in the police and special forces for many years. It should not, however, be underestimated, as it results from insufficient supervision of their superiors. Handwriting examinations are useful in detecting and proving above mentioned practice, but also may provide a kind of psychological...
Chapter
In this chapter the authors concentrated on the discussion of the selected legal regulations that may contribute to the prevention of suicidal behavior. In the first place, taking into account both the humanitarian consideration as well as statistical data, the question of intentionality and necessity of legal regulation of the issue of suicide was...
Article
Full-text available
In the article, on the basis of an authentic criminal case, the problems associated with the voice identification parade which appear in the Polish inquiry practice have been presented. This action is characterized by low diagnostic value and is rarely used. This does not mean, however, that it should be completely rejected. Nevertheless, it must b...
Chapter
In scientific literature relatively little space is devoted to issues of "scientificity" of polygraph examinations in pre-employment matters in law enforcement agencies. The authors of this chapter treat the feature of "scientificity", not as dichotomous, but as a gradable one. The method of research in the field of forensic science may thus be mor...
Chapter
This chapter is devoted to cooperation between police forces and personal sources of information, recognized as one of the most important methods of operational work. The necessity of taking corrective actions in this area in Poland has been noticed for many years because, without efficiently functioning network of informants, it is difficult to im...
Article
The thesis of the commented decision deserves approval. Nevertheless, there are some objections to such issues as considerations depriving the results of polygraph examinations their evidentiary significance, suggestions that they should be treated with a great deal of caution while ignoring it status of so-called scientific evidence. It also conce...
Article
In this article selected relationships occurring between the sociology of law and disciplinary law were analyzed. They show the convergence and complementarity of interests of both of these areas of law. Research methods developed in the field of sociology of law can be an excellent tool for research on legal nature of disciplinary responsibility a...
Conference Paper
Full-text available
Wartość dowodowa wyników uzyskanych w trakcie czynności procesowych z udziałem uczestników zdarzenia może być bardzo zróżnicowana. Do ich prawidłowej oceny niezbędna jest aktualna wiedza z zakresu psychologii, a czasami także pomoc biegłych. Dotyczy to również okazania osoby, którego wyjątkowa pozycja w procesie karnym wynika z tego, że kategoryczn...
Article
Full-text available
For many years, a number of concerns in Poland have been raised about thepossibility of conducting operational-identification activities in police custody andpenal institutions by services responsible for public order. Sometimes even alarmingviewpoints have been formulated about the lack of such activities since the end of the1980s. Appearing in co...
Article
Full-text available
In recent years there has been concern connected with the practice of collecting classic forensic traces in crime scenes. Apart from this there are some problems concerning their accessibility. The main factor which affects the possibility of disclosing evidence negatively is the decreasing quality of forensic activities. Moreover, poorly trained p...
Article
Polygraph examinations in the Polish investigative practice are based on two types of tests: the Concealed Information Test [CIT] and the Comparison Questions Test [CQT]. Much discussion about the benefits and limitations of both of them has been conducted worldwide for many years, which resulted mainly from a generally low acceptance of polygraph...
Conference Paper
Selected legal instruments in Poland to combat organized crime. Critical analysis Polish law enforcement agencies have various instruments allowing them to obtain information on the functioning of organized crime groups. The most important instruments are personal sources of information, a key witness and a small key witness. Analysis of practice...
Chapter
Article 60 § 3 and 4 of the procedures of the Polish criminal penal code describe a program called the small state witness which provides for rewarding of offenders with more lenient punishment if they cooperate with law enforcement authorities. This program was introduced to the Polish criminal justice system in order to strengthen the fight again...
Conference Paper
Inspiracją do podjęcia tego tematu jest obszerna nowelizacja kodeksu postępowania karnego, w trakcie której wydaje się, że zaprzepaszczono szansę na uregulowanie niefortunnie zredagowanego art. 171 kpk, w kwestii niedopuszczalności stosowania hipnozy w związku z przesłuchaniem. Referat będzie dotyczył problematyki związanej z możliwością zastosowan...
Conference Paper
Publikacja dotyczy roli jaką odgrywa Sąd Najwyższy w kształtowaniu pozycji badań poligraficznych w polskim procesie karnym na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Jest też próbą odpowiedzi na pytanie czy zmiany przepisów zawartych w kodeksie postępowania karnego mają znaczenie dla kształtowania się linii orzeczniczej dotyczących tych badań, cz...
Article
Full-text available
The use of information collected by police officers from informants can bring excellent results. However, it requires good organizational work and precise control. In Poland a collapse in this area has being noticed. Thus, not only is it necessary to change the regulations, but also to solve numerous problems that appear in practice and which are t...
Article
Full-text available
The purpose of this article is to show the necessity for changes concerning alibi verification. An analysis of investigative practice clearly demonstrates that this is one of the most difficult tasks which must be dealt with by law enforcement agencies in the criminal process. it seems to be underestimated, although the consequences of committed mi...

Network

Cited By