Pinar Aksoy

Pinar Aksoy
Louisiana State University | LSU · Early Childhood Education

Assoc. Prof. Dr.

About

20
Publications
8,446
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
63
Citations
Citations since 2017
16 Research Items
48 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
Introduction
Dr. Pinar Aksoy currently works at the Psychology Department Louisiana State University in United States.

Publications

Publications (20)
Chapter
Full-text available
Ayırt edici bir nitelik olan karakter, Türk Dil Kurumu’nda TDK (2010) bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik ve öz yapı şeklinde açıklanmaktadır. Bu kapsamda, karakter bir kişinin veya insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimidir. Dolayısıyla...
Article
The purpose of this study is to examine the effects of the process occurring due to the Coronavirus pandemic on children, based on the views and experiences of the parents who have preschool (48 to 72 months old) children. The study group consists of 28 parents in total, who were reached by means of convenience sampling method among the parents wit...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Aytül Akal’ın okul öncesi masallar dizisindeki masallarda öne çıkan çatışmalara ilişkin bir inceleme yapmaktır. Çalışma kümesi, Aytül Akal tarafından yazılmış okul öncesi masallar dizisindeki 20 masal kitabından oluşmaktadır. Çalışma verilerinin toplanmasında doküman inceleme tekniği kullanılmış ve elde edilen çalışma verilerin...
Conference Paper
Full-text available
Bu doğrultuda, oyun yoluyla çocuğun farklı gelişim alanları desteklenmekte ve farklı becerileri geliştirilmektedir. Alanyazınındaki ulusal ve uluslararası çalışmalar incelendiğinde, okul öncesi dönemde oyun içerikli çalışmaların mevcut olduğu saptanmıştır. Ancak, bu çalışmaları tek bir çatı altında inceleyen ve çok yönlü olarak değerlendiren çalışm...
Article
Full-text available
Öz. Bu çalışma, annelerin cinsiyet rollerine ilişkin özellikleri ile çocukların oyuncak tercihleri ve oynadıkları oyun türleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda, feminen, maskülen ve androjen özellikler gösteren annelerin kız ve erkek çocuklarının oyuncak tercihlerinin ve oynadıkları oyun türlerinin nele...
Article
Full-text available
The aim of this study was to develop a valid and reliable instrument to measure Turkish kindergarten students' understandings of some science concepts and scientific inquiry processes which are grounded in the Turkish Preschool Curriculum. The sample of the study was 371 kindergarten students, 12 Subject Area Experts (SAE), and 7 Turkish Language E...
Article
Full-text available
The fact that human is a living creature who has the ability to think, talk and communicate distinguishes him from other creatures. Since the quality of the communication human establishes with himself and his environment is related to the skills he possesses, it is obvious that social skill are of vital importance in life period of human. This stu...
Conference Paper
Full-text available
This study is carried out to investigate whether preschool teachers' attitudes toward science have an effect on children's beliefs about science. The sample of the study is composed of 35 preschool teachers and 525 six-year-old children in the classrooms of these teachers. For the purpose of the study, Early Childhood Teachers' Attitudes toward Sci...

Network

Cited By